Trang chủ Tin hoạt động trong tỉnh Tin HĐND

Ngày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XIV

(Ngày đăng :09/12/2018 4:10:56 CH)


Đ/c Vũ Văn Hoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu.

(laichau.gov.vn) Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 9/12, Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021; bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu và các nội dung quan trọng khác.

Tiếp tục chương trình làm việc, các đại biểu HĐND tỉnh được nghe các báo cáo và tờ trình, dự thảo Nghị quyết: Báo cáo và dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh về Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ sáu và trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh; Dự thảo Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách địa phương; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2019.

Theo Báo cáo kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh về Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020, các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hộ nghèo như: Hỗ trợ khoán, chăm sóc, bảo vệ rừng, khai hoang, cải tạo ruộng bậc thang, các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, thực hiện các mô hình giảm nghèo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm, đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ người nghèo thiếu hụt các nhu cầu xã hội (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, vệ sinh môi trường)... Nhờ đó, trong 02 năm 2016, 2017 toàn tỉnh đã có 7.837 hộ thoát nghèo (giảm từ 36.094 hộ xuống 28.257 hộ), số hộ cận nghèo tăng 2.340 hộ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 40,4% xuống 29,83%.

Tuy nhiên ở một số huyện tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao như: Mường Tè 48,54%, Sìn Hồ 40,97%, Nậm Nhùn 35,18%, Phong Thổ 34,56%. Tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực nông thôn là 36,76%, khu vực thành thị 5%, các xã biên giới 47,45%. Đến nay, toàn tỉnh có 35 xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 50%, trong đó có 12 xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 60 đến dưới 70% và 5 xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 70%. Tính đến cuối năm 2017 có 5 xã có tỷ lệ hộ nghèo, 58 xã, phường, thị trấn có tỷ lệ hộ cận nghèo tăng so với đầu năm 2016. Báo cáo đánh giá kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững, các hộ nghèo chủ yếu là thuần nông, dân tộc thiểu số, vùng khó khăn. Số hộ tái nghèo và phát sinh nghèo còn cao, hiệu quả giảm nghèo thấp, có sự chênh lệch lớn giữa các vùng, các dân tộc. Một số nguyên nhân nghèo cơ bản là do thiếu đất sản xuất, thiếu phương tiện sản xuất, chưa biết cách làm ăn...

Cũng theo chương trình làm việc, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành biểu quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Vũ Ngọc An, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (lý do nghỉ hưu theo chế độ). Đồng thời bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Dương Đình Đức, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Kết quả bỏ phiếu, ông Dương Đình Đức đã trúng cử chức vụ Ủy viên UBND tỉnh với 48/49 phiếu, đạt 96%.

Kỳ họp tiến hành tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu đủ điều kiện, 2 người không đủ điều kiện lấy phiếu tín nhiệm là các ông Đinh Trung Tuấn, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; ông Vừ A Tiến, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ do chưa đủ thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục 9 tháng.

Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố tại phiên họp: Ông Vũ Văn Hoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu và ông Bùi Từ Thiện, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu có cùng số phiếu tín nhiệm cao đạt cao nhất, chiếm 84%; số phiếu tín nhiệm chiếm 14%, số phiếu tín nhiệm thấp 0%. Đứng thứ hai là ông Phạm Văn Huỳnh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Lai Châu có số phiếu tín nhiệm cao chiếm 74%, số phiếu tín nhiệm chiếm 24%, số phiếu tín nhiệm thấp 0%. Đứng thứ 3 là ông Hoàng Quốc Khánh, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Lai Châu có số phiếu tín nhiệm cao chiếm 74%, số phiếu tín nhiệm chiếm 22%, số phiếu tín nhiệm thấp 2%.

Người có số phiếu tín nhiệm thấp thấp nhất là ông Nguyễn Sỹ Chín, Giám đốc Sở Công thương, số phiếu tín nhiệm cao chiếm 18%, số phiếu tín nhiệm chiếm 34%, số phiếu tín nhiệm thấp chiếm 44%. Đứng thứ hai là ông Lê Trọng Quảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, số phiếu tín nhiệm cao chiếm 20%, số phiếu tín nhiệm chiếm 48%, số phiếu tín nhiệm thấp chiếm 30%. Đứng thứ 3 là ông Vũ Văn Lương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, số phiếu tín nhiệm cao chiếm 30%%, số phiếu tín nhiệm chiếm 40%, số phiếu tín nhiệm thấp chiếm 28%.

Theo ông Vũ Văn Hoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu, việc lấy phiếu tín nhiệm đã bám sát Hướng dẫn số 321/HD-UBTVQH14, ngày 02/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đảm bảo chặt chẽ, đúng nội dung, trình tự, thủ tục. Các đại biểu HĐND đã thực hiện việc đánh giá với tinh thần trách nhiệm, bảo đảm dân chủ, thận trọng, khách quan, công tâm và chính xác. Trên cơ sở kết quả lấy phiếu tín nhiệm, những người được lấy phiếu cần tự xem xét lại quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình trong nửa nhiệm kỳ qua, tiếp thu, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đáp ứng sự tín nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh, sự tin tưởng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

DANH SÁCH KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI GIỮ CHỨC VỤ DO HĐND TỈNH BẦU

STT

Họ tên

Chức vụ

Số phiếu tín nhiệm cao

Số phiếu tín nhiệm

Số phiếu tín nhiệm thấp

1

Vũ Văn Hoàn

Chủ tịch HĐND tỉnh

42 phiếu chiếm 84%

7 phiếu chiếm 14%

0 phiếu

2

Bùi Từ Thiện

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

42 phiếu chiếm 84%

7 phiếu chiếm 14%

0 phiếu

3

Đoàn Đức Long

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

36 phiếu chiếm 72%

13 phiếu chiếm 26%

0 phiếu

4

Đỗ Ngọc An

Chủ tịch UBND tỉnh

30 phiếu chiếm 60%

18 phiếu chiếm 36%

1 phiếu chiếm 2%

5

Tống Thanh Hải

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

29 phiếu chiếm 58%

17 phiếu chiếm 34%

3 phiếu chiếm 6%

6

Giàng A Tính

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

30 phiếu chiếm 60%

18 phiếu chiếm 36%

1 phiếu chiếm 2%

7

Lê Trọng Quảng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

10 phiếu chiếm 20%

24 phiếu chiếm 48%

15 phiếu chiếm 30%

8

Phạm Văn Huỳnh

Trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách – HĐND tỉnh

37 phiếu chiếm 74%

12 phiếu chiếm 24%

0 phiếu

9

Vũ Thị Huyền

Trưởng Ban Văn hóa- Xã hội- HĐND tỉnh

36 phiếu chiếm 72%

12 phiếu chiếm 24%

1 phiếu chiếm2%

10

Hoàng Quốc Khánh

Trưởng Ban Pháp chế- HĐND tỉnh

37 phiếu chiếm 74%

11 phiếu chiếm 22%

1 phiếu chiếm 2 %

11

Sùng A Hồ

Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh

31 phiếu chiếm 62%

17 phiếu chiếm 34%

1 phiếu chiếm 2%

12

Đào Xuân Huyên

Chánh VP HĐND tỉnh

33 phiếu chiếm 66%

14 phiếu chiếm 28%

2 phiếu chiếm 4%

13

Nguyễn Quang Khải

Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh

21 phiếu chiếm 42%

25 phiếu chiếm 50%

3 phiếu chiếm 6%

14

Lê Văn Bảy

GĐ Công an tỉnh

25 phiếu chiếm 50%

22 phiếu chiếm 44%

2 phiếu chiếm 4%

15

Trần Xuân Chiến

GĐ Sở Tài Chính

15 phiếu chiếm 30%

26 phiếu chiếm 52%

8 phiếu chiếm 16%

16

Nguyễn Quang Huy

GĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư

18 phiếu chiếm 36%

27 phiếu chiếm 54%

4 phiếu chiếm 8%

17

Nguyễn Sỹ Chín

GĐ Sở Công thương

9 phiếu chiếm 18%

17 phiếu chiếm 34%

22 phiếu chiếm 44%

18

Hà Văn Um

GĐ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

9 phiếu chiếm 18%

31 phiếu chiếm 62%

9 phiếu chiếm 18%

19

Lê Văn Thăng

GĐ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

10 phiếu chiếm 20%

29 phiếu chiếm 58%

9 phiếu chiếm 18%

20

Nguyễn Văn Đối

GĐ Sở Y tế

18 phiếu chiếm 36%

23 phiếu chiếm 46%

8 phiếu chiếm 16%

21

Phạm Ngọc Phương

GĐ Sở Giao thông Vận tải

20 phiếu chiếm 40%

25 phiếu chiếm 50%

4 phiếu chiếm 8%

22

Nguyễn Quốc Luân

GĐ Sở Thông tin và Truyền thông

16 phiếu chiếm 32%

27 phiếu chiếm 54%

6 phiếu chiếm 12%

23

Bùi Quang Sắc

GĐ Sở Xây dựng

14 phiếu chiếm 28%

30 phiếu chiếm 60%

5 phiếu chiếm 10%

24

Vũ Văn Lương

GĐ Sở Tài nguyên và Môi trường

15 phiếu chiếm 30%

20 phiếu chiếm 40%

14 phiếu chiếm 28%

25

Sùng A Hồ

GĐ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

17 phiếu chiếm 34%

24 phiếu chiếm 48%

8 phiếu chiếm 16%

26

Võ Thị Thiệp

Chánh Thanh tra tỉnh

17 phiếu chiếm 34%

24 phiếu chiếm 48%

8 phiếu chiếm 16%

27

Trần Hữu Chí

Trưởng Ban dân tộc tỉnh

18 phiếu chiếm 36%

31 phiếu chiếm 62%

0 phiếu

28

Lê Thanh Hải

GĐ Sở Tư pháp

17 phiếu chiếm 34%

29 phiếu chiếm 58%

3 phiếu chiếm 6%

29

Hà Trọng Hải

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

22 phiếu chiếm 44%

26 phiếu chiếm 52%

1 phiếu chiếm 2%

Buổi chiều, các đại biểu thảo luận tại tổ các vấn đề được trình tại Kỳ họp. Cổng Thông tin điện tử sẽ tiếp tục đưa tin./.

Tin liên quan

Lai Châu: Kỳ họp thứ mười một (bất thường) HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021(08/10/2019 1:48:36 CH)

Đoàn công tác HĐND tỉnh U Đôm Xay thăm và làm việc với HĐND tỉnh Lai Châu(26/09/2019 9:18:10 SA)

Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật(06/09/2019 5:23:26 CH)

Đoàn đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10(07/08/2019 7:49:30 SA)

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn(23/07/2019 10:48:03 SA)

Tin mới nhất

Chủ tịch UBND tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc bản Hưng Bình, xã Bình Lư(19/11/2019 8:44:09 SA)

Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2020(20/11/2019 7:41:24 SA)

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu thông báo đấu giá tài sản (40/TB-ĐGTS)(19/11/2019 3:53:55 CH)

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu thông báo đấu giá (39/TG-ĐGTS)(19/11/2019 3:49:30 CH)

Lai Châu: Khai trương Khu du lịch sinh thái cầu kính rồng mây(18/11/2019 7:56:10 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down