Trang chủ Chuyên đề Tin trong nước

Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012 - 2015
(Ngày đăng :13/08/2012 12:00:00 SA)


(laichau.gov.vn) Cuộc thi vừa được Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy phát động. Cổng Giao tiếp Điện tử Lai Châu thông báo Thể lệ cuộc thi tới bạn đọc. THỂ LỆ Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012 - 2015 (Kèm theo Quyết định số 76 -QĐ/BTC, ngày 27/7/2012 của BTC Cuộc thi)

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Các văn nghệ sỹ, các nhà báo và các cá nhân trong và ngoài tỉnh đã và đang cư trú và sinh sống, công tác trên địa bàn tỉnh Lai Châu, trong đó khuyến khích các đối tượng không chuyên nghiệp tham gia sáng tác, biểu diễn, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Các thành viên Ban tổ chức, ban giám khảo, tổ thư ký không được tham gia cuộc thi nhưng có thể gửi tác phẩm hưởng ứng cuộc thi.

II. CHỦ ĐỀ VÀ THỂ LOẠI

 

  1.  Chủ đề, nội dung tác phẩm dự thi

- Là những tác phẩm ca ngợi, làm nổi bật tư tưởng, tấm gương đạo đức phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh

- Tuyên truyền, cổ vũ, khẳng định mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và tác dụng to lớn của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đặc biệt là công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, bồi dưỡng nền tảng đạo đức, văn hóa trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

- Phát hiện, nêu gương những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực công tác, đời sống xã hội của tỉnh trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 

2. Thể loại  

 

 

Tác phẩm tham dự xét tặng thưởng bao gồm các thể loại thuộc loại hình văn học, nghệ thuật, báo chí (nếu tác phẩm được thể hiện bằng chữ viết, tiếng nói thì phải thể hiện bằng tiếng Việt, chữ Việt hoặc được được dịch sang tiếng Việt, chữ Việt). Cụ thể:  

 

 

- Tác phẩm văn học, nghệ thuật: Văn học (văn xuôi, thơ); công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình, sưu tầm, xuất bản, tái bản (chưa gửi xét thưởng lần nào); mỹ thuật - nhiếp ảnh; âm nhạc; sân khấu được sáng tác, trưng bày, công diễn từ tháng 8/2012 đến tháng 01/2013 (dự thi đợt 1); từ tháng 2/2013 đến tháng 01/2015 (dự thi đợt 2). 

 

- Tác phẩm báo chí bao gồm: Báo viết, báo điện tử; tác phẩm truyền hình (phim tài liệu, phóng sự, giao lưu, tọa đàm…); tác phẩm phát thanh (tin, bài, phóng sự, phản ánh, điều tra, câu chuyện truyền thanh…) đăng, phát trên báo, tạp chí, báo điện tử, đài phát thanh, đài truyền hình được sáng tác, đăng tải từ tháng 8/2012 đến tháng 01/2013 (dự thi đợt 1); từ tháng 2/2013 đến tháng 01/2015 (dự thi đợt 2). .

 

- Tác phẩm viết về những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực công tác, đời sống xã hội của tỉnh trong quá trình thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị được sáng tác từ được sáng tác từ tháng 8/2012 đến tháng 01/2013 (dự thi đợt 1); từ tháng 2/2013 đến tháng 01/2015 (dự thi đợt 2).

 

(Lưu ý: Tên, địa chỉ của những điển hình, tiên tiến phải chính xác, cụ thể, rõ ràng)

III. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI TỪNG THỂ LOẠI DỰ THI

- Các tác phẩm tham gia cuộc thi và được xét trao giải phải là những sáng tác mới, không được sao chép, trùng lặp, chưa được xét thưởng lần nào.

- Mỗi tác giả được quyền đăng ký nộp tác phẩm tham gia một hay nhiều thể loại tác phẩm, mỗi thể loại không quá 03 tác phẩm, nhưng chỉ được trao giải thưởng ở một loại hình tác phẩm có số điểm cao nhất.

 

- Các tác phẩm tham gia cuộc thi phải ghi rõ: Họ tên thật, bút danh, địa chỉ, điện thoại, email (nếu có) của tác giả; loại hình, thể loại, tựa bài, tiêu đề tác phẩm, ngoài bìa ghi rõ: Tác phẩm tham dự thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí và viết về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Đối với tác phẩm báo in, phải là bản in chính hoặc sao chụp từ báo in nhưng phải sạch, đẹp, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ, phải được cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối đó.

- Đối với tác phẩm phát thanh, phải ghi lên đĩa CD hoặc băng cát sét, mỗi đĩa hoặc băng chỉ ghi 01 tác phẩm và trên mặt đĩa hoặc băng ghi rõ tên đơn vị dự giải, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng, kèm theo phần lời của tác phẩm. Nếu là tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng phổ thông.

- Đối với tác phẩm báo hình, truyền hình, phim, sân khấu… phải ghi lên đĩa CD hoặc DVD, mỗi đĩa chỉ ghi 01 tác phẩm và trên mặt đĩa hoặc băng ghi rõ tên đơn vị dự giải, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng, kèm theo phần lời của tác phẩm. Nếu là tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng phổ thông.

- Đối với tác phẩm viết về những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt phải được trình bày trên giấy A4, có đánh số trang rõ ràng.

- Tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm về bản quyền đối với tác phẩm dự thi của mình theo đúng quy định của pháp luật. Nếu phát hiện có vi phạm bản quyền tác giả sau khi đã công bố giải thưởng, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ huỷ bỏ kết quả xếp loại, thu hồi giải thưởng và Giấy chứng nhận đối với tác phẩm đó, đồng thời không chịu trách nhiệm khi có xảy ra tranh chấp quyền tác giả của tác phẩm.

- Ban tổ chức có quyền sở hữu và sử dụng các tác phẩm tham dự cuộc thi (kể cả tác phẩm đoạt giải và không đoạt giải) để phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền, phát triển kinh tế - xã hội trong và ngoài tỉnh khi thấy phù hợp mà không phải trả bất cứ một khoản nhuận bút nào.

- Trong thời gian diễn ra cuộc thi, tác giả không được gửi các tác phẩm dự thi in, phát, triển lãm ở các nơi khác.

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về các tác phẩm sai thể lệ này, gửi không đúng thời gian quy định và thất lạc trong quá trình tác giả gửi tác phẩm dự thi.

- Những tác phẩm bị coi là phạm quy (bị loại) là tác phẩm không thực hiện đúng theo các quy định của thể lệ cuộc thi.

IV. TIÊU CHÍ XÉT TRAO GIẢI VÀ QUY TRÌNH XÉT CHỌN

 

1. Tiêu chí xét trao giải

 

 

a. Đối với tác phẩm:

 

Các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được xét trao giải phải đạt các yêu cầu sau:

- Có chất lượng cao về nội dung và nghệ thuật, có tác dụng nâng cao nhận thức về tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội Chủ nghĩa, quảng bá, nâng cao vị thế, hình ảnh con người Lai Châu.

- Có sức lan tỏa sâu rộng mục đích, ý nghĩa, giá trị thiết thực của việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đặc biệt trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bồi đắp nền tảng đạo đức, văn hóa trong toàn Đảng bộ tỉnh.

- Phát hiện, tuyên truyền, cổ vũ, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tác động tích cực đối với cộng đồng, xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, ngành, địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh.

 

b. Đối với tập thể và cá nhân

 

- Tập thể, cá nhân được nhận giải thưởng có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, không vi phạm luật pháp hoặc bất kỳ hình thức kỷ luật nào từ khiển trách trở lên tính từ năm 2012 đến thời điểm xét thưởng.

 

2. Quy trình xét chọn

- Ban Tuyên giáo cấp ủy cấp huyện và tương đương, Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch tỉnh chịu trách nhiệm sơ tuyển những tác phẩm gửi về đơn vị dự thi, lựa chọn những tác phẩm có chất lượng gửi về Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).

 

- Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký cuộc thi tiến hành phân loại, chấm, công bố kết quả và tiến hành trao giải theo đúng kế hoạch.

 

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN TÁC PHẨM VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

 

1. Thời gian:

 

+ Đợt 1: Ban Tổ chức cuộc thi nhận tác phẩm dự thi (từ tháng 8/2012 đến hết tháng 15/01/2013).

+ Đợt 2: Ban Tổ chức cuộc thi nhận tác phẩm dự thi (từ tháng 2/2013 đến  15/01/2015).

2. Địa chỉ nhận tác phẩm: Vòng sơ tuyển:

- Thể loại văn học, nghệ thuật:

+ Các thể loại văn học, công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình sưu tầm, xuất bản phẩm, tái bản: Gửi về Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Lai Châu.

+ Các thể loại mỹ thuật, nhiếp ảnh, âm nhạc, sân khấu: Gửi về Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch tỉnh Lai Châu.

- Thể loại báo chí (Báo - tạp chí in; báo điện tử, bản tin điện tử...): Gửi về Báo Lai Châu.

- Thể loại truyền  hình (phim truyện, phim tài liệu, phóng sự, giao lưu, tọa đàm...); tác phẩm phát thanh (tin, bài, phóng sự, câu chuyện truyền thanh...): Gửi về Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lai Châu.

- Những tác phẩm viết về gương điển hình trong Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Gửi vềBan Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh, nơi tác giả sinh sống, công tác.

 

 3. Cơ cấu giải thưởng

- Giải thưởng được chia làm 4 loại: giải A, giải B, giải C và một số giải khuyến khích.

- Đối với tác phẩm xuất bản phẩm mỗi loại hình có 01 giải A, 03 giải B và 05 giải C.

- Đối với tập thể, cá nhân có 01 giải A, 03 giải B và 05 giải C.

 

a. Tác phẩm

 

* Nhóm các tác phẩm văn học, nghệ thuật:  

 

- Các thể loại: Mỹ thuật, nhiếp ảnh, âm nhạc gồm các giải:

 

+ 01 giải A: 2.000.000 đồng.

 

 

+ 02 giải B, mỗi giải: 1.000.000 đồng.

 

 

+ 03 giải C, mỗi giải: 700.000 đồng.

 

 

+ 05 giải khuyến khích, mỗi giải: 500.000 đồng.

 

- Các thể loại: Công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình, sưu tầm, xuất bản về văn học, nghệ thuật, gồm các giải:

 

+ 01 giải A: 2.000.000 đồng.

 

 

+ 02 giải B, mỗi giải: 1.000.000 đồng.

 

 

+ 03 giải C, mỗi giải: 700.000 đồng.

 

 

+ 05 giải khuyến khích, mỗi giải: 500.000 đồng.

 

* Nhóm các tác phẩm báo chí

 - Thể loại báo viết, báo điện tử gồm các giải:

 

+ 01 giải A: 2.000.000 đồng.

 

 

+ 02 giải B, mỗi giải: 1.000.000 đồng.

 

 

+ 03 giải C, mỗi giải: 700.000 đồng.

 

 

+ 05 giải khuyến khích, mỗi giải: 500.000 đồng.

 

 - Thể loại tác phẩm phát  thanh, truyền hình  gồm các giải:

 

+ 01 giải A: 3.000.000 đồng.

 

 

+ 02 giải B, mỗi giải: 2.000.000 đồng.

 

 

+ 03 giải C, mỗi giải: 1.000.000 đồng.

 

 

+ 05 giải khuyến khích, mỗi giải: 700.000 đồng.

 

 

b. Các tập thể và cá nhân biểu diễn:

- Tập thể gồm các giải:

 

+ 01 giải A: 3.000.000 đồng.

 

 

+ 03 giải B, mỗi giải: 2.000.000 đồng.

 

 

+ 05 giải C, mỗi giải: 1.000.000 đồng.

 

- Cá nhân gồm các giải:

 

+ 01 giải A: 2.000.000 đồng.

 

 

+ 03 giải B, mỗi giải: 1.000.000 đồng.

 

 

+ 05 giải C, mỗi giải: 700.000 đồng.

 

Ban Tổ chức cuộc thi sẽ lựa chọn 05 tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí xuất sắc nhất gửi về tham dự tại cuộc thi của Trung ương.

c. Hình thức giải thưởngBan tổ chức cuộc thi trao Giấy chứng nhận và tiền thưởng cho các tác giả có tác phẩm đạt giải và các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc.

Trên đây là Thể lệ cuộc thi sáng tác quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tỉnh Lai Châu giai đoạn 2012 - 2015. Thể lệ được phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi tổ chức, cá nhân được biết và tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi./.

 BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

 

             

Tin liên quan

Nỗ lực bền bỉ của Chính phủ, nhìn từ bảng xếp hạng toàn cầu(11/10/2019 2:48:18 CH)

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 23-27/9(30/09/2019 10:08:46 SA)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Lào(27/09/2019 1:49:26 CH)

Thủ tướng chủ trì họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương(24/09/2019 1:51:49 CH)

MSEAP 4 khẳng định vai trò quan trọng của hợp tác liên nghị viện(25/09/2019 1:55:06 CH)

Tin mới nhất

Đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc tại huyện Tân Uyên(18/10/2019 7:44:59 SA)

Họp báo thường kỳ quý III: Lai Châu luôn tạo điều kiện tốt nhất cho phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp(17/10/2019 3:28:49 CH)

Sơ kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2019 (17/10/2019 10:53:00 SA)

Giải bóng chuyền đoàn kết Công - Nông - Binh tỉnh Lai Châu lần thứ XV năm 2019(17/10/2019 4:39:06 CH)

Diễn đàn tư vấn, kết nối phụ nữ khởi nghiệp năm 2019(16/10/2019 1:53:39 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản:             
Giấy phép số:
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
26/GP - TTĐT, do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày: 08/01/2019
Ông Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

Tầng 1,2,3 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

02133.876.460                  
02133.876.337
laichau@chinhphu.vn

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
top
down