A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

CẬP NHẬT CÁC ĐỊA ĐIỂM PHONG TỎA VÀ ĐIỂM NGUY CƠ CA MẮC COVID-19 ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH TRONG NƯỚC

(laichau.gov.vn)

CẬP NHẬT CÁC ĐỊA ĐIỂM PHONG TỎA VÀ ĐIỂM NGUY CƠ CA MẮC COVID-19 ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH TRONG NƯỚC. Tính đến 15h ngày 14/7/2021.

CẬP NHẬT CÁC ĐỊA ĐIỂM PHONG TỎA VÀ ĐIỂM NGUY CƠ CA MẮC COVID-19

 ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH TRONG NƯỚC
Tính đến 15h ngày 14/7/2021

TỈNH BẮC NINH

THÀNH PHỐ BẮC NINH

Ngõ 2, Đường Rạp Hát,Vệ An,TP Bắc Ninh,Bắc Ninh,Phong tỏa ngày 9/7/2021

Ngõ 4, khu phố Vũ,Đại Phúc,TP Bắc Ninh,Bắc Ninh,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ ngày 28/6/2021

Khu 10 (trục đường Nguyễn Đăng Đạo, từ ngã tư giao cắt đường Văn Miếu và đường Nguyễn Đăng Đạo đến hết khu vực trường CĐ Sư phạm),Đại Phúc,TP Bắc Ninh,Bắc Ninh,Phong tỏa từ 11/7/2021

Phố Lửa Hồng, Khu Phố 4,Phường Tiền An,TP Bắc Ninh,Bắc Ninh,Phong tỏa từ 25/6/2021

Sơn Trung,Phường Nam Sơn,TP Bắc Ninh,Bắc Ninh,Phong tỏa từ 7/7/2021

Thái Bảo,Phường Nam Sơn,TP Bắc Ninh,Bắc Ninh,Phong tỏa từ 7/7/2021

Cụm dân cư khu Sơn Đông,Phường Nam Sơn,TP Bắc Ninh,Bắc Ninh,Phong tỏa từ 9/7/2021

TỈNH BẮC GIANG

THÀNH PHỐ BẮC GIANG

,Song Mai,Thành Phố Bắc Giang,Bắc Giang,CT 16 từ 12h ngày 9/7/2021

Công ty cổ phần GWT thuộc thôn Phúc Thượng,Song Mai,Thành Phố Bắc Giang,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 06/07/2021

An Phú,Song Mai,Thành Phố Bắc Giang,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 08/07/2021

thôn Đồng Bùi,Song Mai,Thành Phố Bắc Giang,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 09/07/2021

thôn Nhân Lễ,Song Mai,Thành Phố Bắc Giang,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 09/07/2021

Thôn Trước,Tân Tiến,Thành Phố Bắc Giang,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 08/07/2021

Thôn Đồng,Tân Mỹ,Thành Phố Bắc Giang,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 08/07/2021

Thôn Lò,Tân Mỹ,Thành Phố Bắc Giang,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 08/07/2021

Đông Lý,Tân Mỹ,Thành Phố Bắc Giang,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 08/07/2021

Mỹ Cầu,Tân Mỹ,Thành Phố Bắc Giang,Bắc Giang,Giãn cách xã hội theo chỉ thị CT 15 từ 11/7/2021

Thôn 3,Tân Mỹ,Thành Phố Bắc Giang,Bắc Giang,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ 11/7/2021

Ngõ 259 - Giáp Hải,Dĩnh Kế,Thành Phố Bắc Giang,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 08/07/2021

Tổ dân phố 2B,Phường Trần Nguyên Hãn,Thành Phố Bắc Giang,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 11/7/2021

Các TDP: Thành Non; Thành Dinh; Chùa Thành; Thành Ngang; Sơn Tý; ,Phường Xương Giang,Thành Phố Bắc Giang,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 11/7/2021

Các TDP: Nam Giang; Đông Giang; ,Phường Xương Giang,Thành Phố Bắc Giang,Bắc Giang,Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 từ ngày 11/7/2021

các TDP: Mai Đọ; Thanh Mai,Phường Đa Mai,Thành Phố Bắc Giang,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 11/7/2021

Tổ dân phố số 4,Phường Mỹ Độ,Thành Phố Bắc Giang,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 11/7/2021

TDP Vĩnh Ninh 1,P. Hoàng Văn Thụ,Thành Phố Bắc Giang,Bắc Giang,thực hiện CT 16 từ 11/7/2021

HUYỆN LỤC NAM

thôn Đám Trì,Lục Sơn,Lục Nam,Bắc Giang,Giãn cách xã hội theochỉ thị 15 từ 9h ngày 11/7/2021

,Thực hiện chỉ thị 19 các xã còn lại,Lục Nam,Bắc Giang,Từ 12h ngày 26/6/2021

Phương Lạn 2,Phương Sơn,Lục Nam,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 26/6/2021

HUYỆN LỤC NGẠN

thôn Bồng 1,Thanh Hải,Lục Ngạn,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 24/6/2021

thôn Cẩm Định Cẩm Sơn,Thanh Hải,Lục Ngạn,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 22/6/2021

thôn Vàng,Thanh Hải,Lục Ngạn,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 22/6/2021

thôn Thanh Bình,Thanh Hải,Lục Ngạn,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 22/6/2021

thôn Bồng 2,Thanh Hải,Lục Ngạn,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 22/6/2021

thôn Xây Lắp,Thanh Hải,Lục Ngạn,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 22/6/2021

TDP Hồ Sen,TT Chũ,Lục Ngạn,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 22/6/2021

TDP Quang Trung,TT Chũ,Lục Ngạn,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 22/6/2021

TDP Minh Khai 1,TT Chũ,Lục Ngạn,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 17/6/2021

thôn Cầu Cao ,Quý Sơn,Lục Ngạn,Bắc Giang,Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 từ 5h 11/7/2021

thôn Trại Ba ,Quý Sơn,Lục Ngạn,Bắc Giang,Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 từ 5h 11/7/2021

thôn Bằng Công,Kiên Thành,Lục Ngạn,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 22/6/2021

thôn Bản Hạ,Kiên Thành,Lục Ngạn,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 22/6/2021

thôn Lam Sơn,Kiên Thành,Lục Ngạn,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 22/6/2021

thôn Minh Sơn,Kiên Thành,Lục Ngạn,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 22/6/2021

thôn Nương,Kiên Thành,Lục Ngạn,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 22/6/2021

thôn Tân Thành,Kiên Thành,Lục Ngạn,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 22/6/2021

thôn Trung Mới,Kiên Thành,Lục Ngạn,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 22/6/2021

thôn An Toàn,Kiên Lao,Lục Ngạn,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 22/6/2021

thôn Ao Keo,Kiên Lao,Lục Ngạn,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 22/6/2021

thôn Cống,Kiên Lao,Lục Ngạn,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 22/6/2021

thôn Họ,Kiên Lao,Lục Ngạn,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 22/6/2021

thôn Hải Yên,Trù Hựu,Lục Ngạn,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 22/6/2021

thôn Sậy,Trù Hựu,Lục Ngạn,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 22/6/2021

,xã Giáp Sơn,Lục Ngạn,Bắc Giang,Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 , từ 5h 11/7/2021

,Xã Phì Điền,Lục Ngạn,Bắc Giang,Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 , từ 5h 11/7/2021

,Xã Tân Hoa,Lục Ngạn,Bắc Giang,Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 , từ 5h 11/7/2021

,xã Đồng Cốc,Lục Ngạn,Bắc Giang,Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 , từ 5h 11/7/2021

,Hồng Giang ,Lục Ngạn,Bắc Giang,cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, từ 00h, 27/6/2021

,Biên Sơn,Lục Ngạn,Bắc Giang,Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 , từ 5h 11/7/2021

,Tân Quang,Lục Ngạn,Bắc Giang,Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 , từ 5h 11/7/2021

,9 xã thị trấn gồm: Mỹ An, Nam Dương, Phượng Sơn, Tân Mộc, Tân Lập, Đèo Gia, Phú Nhuận, Kim Sơn, Biển Động,Lục Ngạn,Bắc Giang,Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 từ 0h ngày 9/7.

HUYỆN VIỆT YÊN

Thôn Chùa,Xã Tăng Tiến,Việt Yên,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 9/7/2021

Đài Sơn,Xã Minh Đức,Việt Yên,Bắc Giang,Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 từ ngày 7/7/2021

HUYỆN LẠNG GIANG

,Thực hiện chỉ thị 19 ,Lạng Giang,Bắc Giang,Từ 06 giờ 00 phút ngày 01/7/2021

Thôn Đại Phú 2,Thị trấn Vôi,Lạng Giang,Bắc Giang,Phong tỏa từ 26/6/2021

Trường THPT Lạng Giang số 3,Mỹ Hà,Lạng Giang,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 08/07/2021

Thôn Chùa,Xã Thái Đào,Lạng Giang,Bắc Giang,Phong tỏa từ 9h ngày 11/7/2021

Một phần Thôn Then,Xã Thái Đào,Lạng Giang,Bắc Giang,Phong tỏa từ 9h ngày 11/7/2021

HUYỆN YÊN DŨNG

,Thực hiện chỉ thị 19 ,Yên Dũng,Bắc Giang,Từ 6h ngày 28/6

Phố Tân An,TT Tân An,Yên Dũng,Bắc Giang,Phong tỏa từ ngày 8/7/2021

HUYỆN YÊN THẾ

,Thực hiện chỉ thị 19 ,Yên Thế,Bắc Giang,Từ 6h ngày 28/6

HUYỆN TÂN YÊN

,Thực hiện chỉ thị 19 ,Tân Yên,Bắc Giang,Từ 12h ngày 26/6/2021

Thôn Hậu, Xã Liên Chung, Huyện Tân Yên,Bắc Giang, Phong tỏa từ ngày 07/07/2021

Toàn bộ xã, Xã Việt Lập, Huyện Tân Yên,Bắc Giang, Phong tỏa từ ngày 06/07/2021

Thôn 284,Quế Nham, Huyện Tân Yên,Bắc Giang,CT 16 từ 12h, ngày 09/7/2021

Khu dân cư Bờ Sông - Thôn Chè,Ngọc Thiện, Huyện Tân Yên,Bắc Giang,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ ngày 11/7/2021

HUYỆN HIỆP HÒA

,Thực hiện chỉ thị 19 ,Huyện Hiệp Hòa,Bắc Giang,từ 6h ngày 28/6

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HUYỆN ĐÔNG ANH

Thôn Đại Độ,Xã Võng La,Đông Anh,Hà Nội,Phong tỏa ngày 5/7/2021

Ngõ 12, thôn Mai Châu,Xã Đại Mạch,Đông Anh,Hà Nội,Phong tỏa ngày 5/7/2021

,công ty TNHH linh kiện điện tử SEI Việt Nam (Khu công nghiệp Bắc Thăng Long,Đông Anh,Hà Nội,ca dương tính làm tại công ty phát hiện từ 5/7/2021

,công ty MOLEX (cùng KCN Bắc Thăng Long,Đông Anh,Hà Nội,ca dương tính làm tại công ty phát hiện từ 5/7/2021

,Công ty MEDA ở KCN Thăng Long (Hà Nội),Đông Anh,Hà Nội,ca dương tính làm tại công ty phát hiện từ 6/7/2021

QUẬN HOÀNG MAI

Tâm Khai,Vĩnh Hưng,Hoàng Mai,Hà Nội,Phong tỏa ngày 5/7/2021

245/32 Định Công,Phường Định Công,Hoàng Mai,Hà Nội,Phong tỏa ngày 12/7/2021

Ngách 24 ngõ 120 Thúy Lĩnh,Phường Lĩnh Nam,Hoàng Mai,Hà Nội,Phong tỏa ngày 14/7/2021

QUẬN HAI BÀ TRƯNG

Số nhà 189 Bà Triệu,Lê Đại Hành,Hai Bà Trưng,Hà Nội,8h đến 17h Từ ngày 5/7-11/7/2021

Phở gà chị Hương số 84 Tô Hiến Thành,Lê Đại Hành,Hai Bà Trưng,Hà Nội,7h đến 7h30 Từ ngày 5/7-11/7/2021

Cà phê Quang Huy số 270 Bà Triệu,Lê Đại Hành,Hai Bà Trưng,Hà Nội,6h15 đến 6h45 Từ ngày 5/7-11/7/2021

117 HA Nguyễn Công Trứ,phường Phố Huế,Hai Bà Trưng,Hà Nội,Từ ngày 5/7 đến 11/7/2021

Quán cơm 75, số 75 Bùi Thị Xuân,phường Nguyễn Du,Hai Bà Trưng,Hà Nội,(11h -12h), (18h-19h) Từ ngày 5/7 đến 11/7/2021

Khách sạn My Hotel Night HaNoi, 89 Bùi Thị Xuân,phường Nguyễn Du,Hai Bà Trưng,Hà Nội,4/7/2021 check in tại khách sạn ở đến 11/7/2021, Phong tỏa ngày 11/7/2021

Bún chả Phương Liên, 24 Lê Văn Hưu,phường Phạm Đình Hổ,Hai Bà Trưng,Hà Nội,18h đến 19h ngày 8/7/2021

QUẬN THANH XUÂN

35 Lê Văn Thiêm,phường Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,Hà Nội,Phong tỏa ngày 8/7/2021

QUẬN NAM TỪ LIÊM

ngõ 16 Đỗ Xuân Hợp,Mỹ Đình 1,Nam Từ Liêm,Hà Nội,Phong tỏa ngày 12/7/2021

QUẬN BẮC TỪ LIÊM

ngõ 562 Trần Cung,Phường Cổ Nhuế 1,Bắc Từ Liêm,Hà Nội,Phong tỏa ngày 13/7/2021

HUYỆN MỸ ĐỨC

Xóm 2, thôn Kênh Đào,An Mỹ,Mỹ Đức,Hà Nội,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ ngày 5/7/2021

Một phần xóm 10 thôn Vĩnh Lạc,Xã Mỹ Thành,Mỹ Đức,Hà Nội,Phong tỏa ngày 13/7/2021

HUYỆN QUỐC OAI

Thôn Hoa Vôi,Thị trấn Quốc Oai,Huyện Quốc Oai,Hà Nội,Phong tỏa ngày 12/7/2021

HUYỆN ỨNG HÒA

Thôn Thái Hòa,Xã Hòa Xá,Huyện Ứng Hòa,Hà Nội,Phong tỏa ngày 14/7/2021

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

,Thực hiện theo văn bản số: 5389/BYT-MT ,,TP Hồ Chí Minh,Từ ngày 7/7/2021

TỈNH HÀ NAM

Thôn 4,xã Thi Sơn,huyện Kim Bảng,Hà Nam,Phong tỏa ngày 6/7/2021

TỈNH NAM ĐỊNH

Một khu dân cư thuộc 1 dong Xóm 31,Xã Hải Minh,Hải Hậu,Nam Định ,Phong tỏa từ 0h ngày 12/7/2021

Xóm 19,Xã Giao An,Huyện Giao Thủy,Nam Định ,Phong tỏa từ 0h ngày 12/7/2021

Xóm 2,Xuân Phú,Xuân Trường,Nam Định ,Phong tỏa từ 0h ngày 13/7/2021

TỈNH TIỀN GIANG

,,Tỉnh,Tiền Giang,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ ngày 12/7/2021 (trừ huyện Tân Phú Đông thực hiện theo chỉ thị 15)

,cách ly xã hội theo chỉ thị 16,Thị xã Cai Lậy,Tiền Giang,Từ ngày 14/6/2021

Toàn bộ xã,Xã Mỹ Hạnh Đông ,Thị xã Cai Lậy,Tiền Giang,Phong tỏa từ 14/06/2021

,cách ly xã hội theo chỉ thị 16,TP Mỹ Tho,Tiền Giang,Từ 0h ngày 30-6

Ngân hàng BIDV Chi nhánh Tiền Giang,Phường 1,TP Mỹ Tho,Tiền Giang,Phong tỏa từ ngày 29/6/2021

Cảng cá Mỹ Tho,Phường 2,TP Mỹ Tho,Tiền Giang,Phong tỏa ngày 1/7/2021

Hẻm 105 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa,Phường 4,TP Mỹ Tho,Tiền Giang,Phong tỏa từ ngày 29/6/2021

Hẻm 213 đường Tết Mậu Thân,Phường 4,TP Mỹ Tho,Tiền Giang,Phong tỏa từ ngày 29/6/2021

Ngân hàng Quốc Dân chi nhánh Tiền Giang,Phường 7,TP Mỹ Tho,Tiền Giang,Phong tỏa từ ngày 29/6/2021

Chợ Cũ,Phường 8,TP Mỹ Tho,Tiền Giang,Phong tỏa từ ngày 30/6/2021

Công ty TNHH MTV Choi & Shin's Vina,Phường 8,TP Mỹ Tho,Tiền Giang,Phong tỏa từ ngày 04/7/2021

Chợ Bảo Định,Phường 10,TP Mỹ Tho,Tiền Giang,Phong tỏa từ ngày 29/6/2021

Khu dân cư Xóm Đỉnh,Phường 10,TP Mỹ Tho,Tiền Giang,Phong tỏa từ ngày 29/6/2021

Giãn cách theo chỉ thị 15,Phường Tân Long và xã Thới Sơn ,TP Mỹ Tho,Tiền Giang,Từ 0h ngày 30-6

,cách ly xã hội theo chỉ thị 16,Huyện Cái Bè,Tiền Giang,Từ ngày 14/6/2021

Ấp Mỹ Quới,Xã Mỹ Đức Đông,Huyện Cái Bè,Tiền Giang,Phong tỏa ngày 9/6/2021

Ấp Mỹ Trung,Xã Mỹ Hội,Huyện Cái Bè,Tiền Giang,Phong tỏa ngày 9/6/2021

Trung tâm Y tế huyện Cái Bè,Xã Hòa Khánh,Huyện Cái Bè,Tiền Giang,Phong tỏa ngày 4/7/2021

Ấp Quang Phú (4 hộ dân),Xã Quơn Long,Huyện Chợ Gạo,Tiền Giang,Phong tỏa ngày 1/7/2021

Ấp Quang Ninh (5 hộ dân),Xã Quơn Long,Huyện Chợ Gạo,Tiền Giang,Phong tỏa ngày 1/7/2021

Chợ Tịnh Hà, ấp An Thị,Xã Mỹ Tịnh An,Huyện Chợ Gạo,Tiền Giang,Phong tỏa ngày 5/7/2021

Một phần khu vực tổ 5, ấp 4,Xã Tân Tây,Huyện Gò Công Đông,Tiền Giang,Phong tỏa ngày 4/7/2021

THÀNH PHỐ  ĐÀ NẴNG

Đường Điện Biên Phủ,Phường Chính Gián,Thanh Khê,Đà Nẵng,Phong tỏa từ ngày 18/06/2021

Ngõ 407 đường Lê Duẩn,Thục Gián,Thanh Khê,Đà Nẵng,Phong tỏa từ ngày 18/06/2021

76 Nguyễn Thanh Năm,An Khê,Thanh Khê,Đà Nẵng,Phong tỏa từ ngày 13/7/2021

47 Lê Quang Hòa,Hòa Xuân,Cẩm Lệ,Đà Nẵng,Phong tỏa từ ngày 11/7/2021

25 Nguyễn Mậu Tài,,Hòa Xuân,Cẩm lệ,Đà Nẵng,Phong tỏa từ ngày 12/7/2021

37 Đặng Như Mai,Hòa An,Cẩm lệ,Đà Nẵng,Phong tỏa từ ngày 12/7/2021

25 Nguyễn Mậu Tài,,Hòa Xuân,Cẩm lệ,Đà Nẵng,Phong tỏa từ ngày 12/7/2021

16 Nguyễn Thành Hãn,,Hòa Thuận Tây,Hải Châu,Đà Nẵng,Phong tỏa từ ngày 13/7/2021

75 Trịnh Công Sơn,Hòa Cường Nam,Hải Châu,Đà Nẵng,Phong tỏa từ ngày 13/7/2021

129 Nguyễn Hữu Dật,Hòa Cường Bắc,Hải Châu,Đà Nẵng,Phong tỏa từ ngày 13/7/2021

49 An Thượng 6,Mỹ An,Ngũ hành Sơn,Đà Nẵng,Phong tỏa từ ngày 13/7/2021

Tổ 8 - Đômng Hòa,Hòa Châu,Hòa vang,Đà Nẵng,Phong tỏa từ ngày 13/7/2021

TỈNH HƯNG YÊN

Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15,Xã Tân Việt,Yên Mỹ,Hưng Yên,Từ ngày 10/7/2021

Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15,Xã Việt Cường,Yên Mỹ,Hưng Yên,Từ ngày 10/7/2021

Thôn Mỹ Xá,Xã Việt Cường,Yên Mỹ,Hưng Yên,Phong tỏa từ 0h00, ngày 30/6/2021

Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15,xã Tân Lập,Yên Mỹ,Hưng Yên,Từ ngày 10/7/2021

toàn bộ xã,Xã Thanh Long,Yên Mỹ,Hưng Yên,cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 từ ngày 27/6/2021

Thôn Long Vỹ,Xã Thanh Long,Yên Mỹ,Hưng Yên,Phong tỏa từ 18h00 ngày 30/6/2021

Một phần phía bên đường Xóm Đê, Đường ĐH 45, thôn Nhân Lý,Xã Thanh Long,Yên Mỹ,Hưng Yên,Phong tỏa từ 12h00 ngày 02/7/2021

Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15,Xã Trung Hòa,Yên Mỹ,Hưng Yên,Từ ngày 10/7/2021

Xóm Giữa, thôn Xuân Tảo,Xã Trung Hòa,Yên Mỹ,Hưng Yên,Phong tỏa từ 18h00 ngày 04/7/2021

Xóm Cổng Cánh, thôn Tam Trạch,Xã Trung Hòa,Yên Mỹ,Hưng Yên,Phong tỏa từ 18h00 ngày 04/7/2021

Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15,Xã Đồng Than,Yên Mỹ,Hưng Yên,Từ ngày 10/7/2021

Thôn Xuân Tràng,Xã Đồng Than,Yên Mỹ,Hưng Yên,Phong tỏa từ ngày 10/7/2021

Thôn Bắc Kênh Cầu,Xã Đồng Than,Yên Mỹ,Hưng Yên,Phong từ 12h00 ngày 30/6/2021

Xóm Mới, thôn Từ Tây,xã Yên Phú,Yên Mỹ,Hưng Yên,Phong tỏa từ 12h00 ngày 30/6/2021

Xóm 3, thôn Thanh Xá,Xã Nghĩa Hiệp,Yên Mỹ,Hưng Yên,Phong tỏa từ 18h00 ngày 30/6/2021

Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15,Lý Thường Kiệt,Yên Mỹ,Hưng Yên,Từ ngày 10/7/2021

Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15,Minh Châu ,Yên Mỹ,Hưng Yên,Từ ngày 10/7/2021

Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15,Ngọc Long,Yên Mỹ,Hưng Yên,Từ ngày 10/7/2021

Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15,Giai Phạm ,Yên Mỹ,Hưng Yên,Từ ngày 10/7/2021

Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15,Yên Hòa ,Yên Mỹ,Hưng Yên,Từ ngày 10/7/2021

Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15,Liêu Xá ,Yên Mỹ,Hưng Yên,Từ ngày 10/7/2021

Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15,Yên Phú,Yên Mỹ,Hưng Yên,Từ ngày 10/7/2021

Giãn cách theo chỉ thị 15,Các xã: Dị Sử, Hưng Long,Mỹ Hào,Hưng Yên,Từ 12h ngày 25/6/2021

Phòng khám đa khoa Việt Nhật, đường Vũ Văn Cẩn, Bần Yên Nhân,Mỹ Hào,Hưng Yên,Phong tỏa ngày 10/7/2021

Công ty TNHH Giày Ngọc Tề,Dị Sử,Mỹ Hào,Hưng Yên,Phong tỏa 18h ngày 27/6/2021

Xóm giữa làng thôn An Đỗ,Bắc Sơn,Ân Thi,Hưng Yên,Phong tỏa từ 12h ngày 30/6/2021

Thôn Đông Bạn,Xã Cẩm Ninh,Ân Thi,Hưng Yên,Phong tỏa từ 12h ngày 30/6/2021

Thôn 3,Xã Hạ Lệ,Ân Thi,Hưng Yên,Phong tỏa từ 12h ngày 30/6/2021

Thôn Cù Tu,Xã Xuân Trúc,Ân Thi,Hưng Yên,Phong tỏa từ 12h ngày 30/6/2021

Một phần xóm Đình giáp đường gom, Thôn Cao Trai,Xã Vân Du,Ân Thi,Hưng Yên,Phong tỏa từ 12h ngày 30/6/2021

Thôn Đỗ Xuyên,Xã Hoàng Hoa Thám,Ân Thi,Hưng Yên,Phong tỏa từ 12h ngày 30/6/2021

Thôn Bình Đôi,Xã Vũ Xá,Kim Động,Hưng Yên,Phong tỏa từ ngày 26/6/2021

thôn Cộng Vũ và thôn cao Xá,Xã Vũ Xá,Kim Động,Hưng Yên,Phong tỏa từ 17 giờ ngày 28/6

thôn nghĩa giang,Xã Toàn Thắng,Kim Động,Hưng Yên,phong tỏa từ 13h ngày 29/6/2021

1/3 thôn An Cảnh,Xã Hàm Tử,Khoái Châu,Hưng Yên,Phong tỏa từ ngày 30/6/2021

Thôn Lan Đình,Xã Nhuế Dương,Khoái Châu,Hưng Yên,Phong tỏa từ 3h ngày 30/6

Xóm Minh Khai, thôn Hồng Quang,Xã Tân Châu,Khoái Châu,Hưng Yên,Phong tỏa từ 7h00 ngày 30/6

1 phần xóm Thí, thôn Cốc Phong,Xã Chí Tân ,Khoái Châu,Hưng Yên,Phong tỏa từ 7h00 ngày 30/6

Một ngõ thuộc xóm 5, thôn Yên Khê,Việt Hòa ,Khoái Châu,Hưng Yên,Phong tỏa từ 7h 30 ngày 5/7/2021

Thôn An Xá,xã An Viên ,Tiên Lữ,Hưng Yên,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ ngày 14/7/2021

TỈNH THÁI BÌNH

Xóm Bắc Ninh,Thôn Khuốc Bắc,Xã Phong Châu,Đông Hưng,Thái Bình,Phong tỏa từ ngày 23/6/2021

Quỹ tín dụng thôn Khuốc Tây,Xã Phong Châu,Đông Hưng,Thái Bình,Phong tỏa từ ngày 25/6/2021

Quán ăn Vân Kiên, Quầy thuốc nhà chị Thanh,Xã Hợp Tiến,Đông Hưng,Thái Bình,Phong tỏa từ ngày 25/6/2021

Thôn Thanh Lâm,Xã Đông Minh,Huyện Tiền Hải,Thái Bình,Phong tỏa từ ngày 11/7/2021

TỈNH THÁI NGUYÊN

Bệnh viện An Phú, số 152, đường Hoàng Văn Thụ,Hoàng Văn Thụ,TP Thái Nguyên,Thái Nguyên,Phong tỏa tạm thời từ ngày 06/7/2021

 xóm Thái Sơn 2,Quyết Thắng,TP Thái Nguyên,Thái Nguyên,cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ 17h30 ngày 06/7/2021

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15,3 xã Lý Học, xã Cộng Hiền và Hòa Bình,Vĩnh Bảo,Hải Phòng,Từ 6 giờ ngày 10/7/2021

TỈNH THANH HÓA

Thôn Nam Sơn,xã Nghi Sơn,Thị xã Nghi Sơn,Thanh Hóa,Phong tỏa 10/7/2021

TỈNH HÀ TĨNH

HUYỆN THẠCH HÀ

Thôn Trung Hòa,Tân Lâm Hương,Huyện Thạch Hà,Hà Tĩnh,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ 7h 09/6/2021

Thôn Thắng Hòa,Tân Lâm Hương,Huyện Thạch Hà,Hà Tĩnh,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ 7h 09/6/2021

Thôn 17,Tân Lâm Hương,Huyện Thạch Hà,Hà Tĩnh,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ 7h 09/6/2021

Thôn 18,Tân Lâm Hương,Huyện Thạch Hà,Hà Tĩnh,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ 7h 09/6/2021

Thôn Nhân Hòa,Tân Lâm Hương,Huyện Thạch Hà,Hà Tĩnh,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ 7h 09/6/2021

Tân Tân Tiến,Tân Lâm Hương,Huyện Thạch Hà,Hà Tĩnh,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ 7h 09/6/2021

Thôn Bình Tiến,Tân Lâm Hương,Huyện Thạch Hà,Hà Tĩnh,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ 7h 09/6/2021

Thôn Đông Tân,Tân Lâm Hương,Huyện Thạch Hà,Hà Tĩnh,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ 7h 09/6/2021

HUYỆN LỘC HÀ

  Cách ly xã hội toàn xã theo chỉ thị 16  (trừ TDP Xuân Khánh, TDP Phú Đông, TDP Khánh Yên, TDP Yên Bình) ,TT Lộc Hà,Huyện Lộc Hà,Hà Tĩnh,Từ 12h ngày 12/6/2021

Một phần thôn Thống Nhất,Xã Ích Hậu ,Huyện Lộc Hà,Hà Tĩnh,Phong tỏa từ ngày 11/7/2021

HUYỆN NGHI XUÂN

tổ liên gia số 1 và 4 thôn Gia Phú. tổ liên gia số 6 và 7 thôn Mỹ Lộc,xã Xuân Viên,Huyện Nghi Xuân,Hà Tĩnh,phong tỏa từ 0h ngày 17/6/2021

HUYỆN HƯƠNG SƠN

Thôn 1,Sơn Trường,Hương Sơn,Hà Tĩnh,Phong tỏa từ ngày 12/6/2021

Thôn Đại Vường,Sơn Phú,Hương Sơn,Hà Tĩnh,Phong tỏa từ ngày 12/6/2021

TỈNH NGHỆ AN

,Giãn cách theo chỉ thị 15,TP Vinh,Nghệ An,từ 0h ngày 3/7/2021

Xóm Minh Xuân,Hưng Đông,TP Vinh,Nghệ An,Phong tỏa từ ngày 29/6/2021

Xóm 7,Hưng Chính,TP Vinh,Nghệ An,Phong tỏa từ ngày 29/6/2021

1 phần khối Trung Hòa 1 và Trung Hòa 2, tập trung trên các tuyến đường Hồ Sỹ Đống, Ngư Hải, Đặng Tất,Lê Mao,TP Vinh,Nghệ An,Phong tỏa từ ngày 29/6/2021

Chung Cư Kim Thi - 65 Phan Bội Châu,Quán Bàu,TP Vinh,Nghệ An,Phong tỏa từ ngày 29/6/2021

Ngõ 21, đường Lệ Ninh,Quán Bàu,TP Vinh,Nghệ An,Phong tỏa từ ngày 26/6/2021

đường Nguyễn Thị Trịnh- , Khối 1,Đội Cung,TP Vinh,Nghệ An,Phong tỏa từ ngày 24/6/2021

Khối Yên Giang,Vinh Tân,TP Vinh,Nghệ An,Phong tỏa từ ngày 22/6/2021

Khối Châu Hưng,Vinh Tân,TP Vinh,Nghệ An,Phong tỏa từ 5/7/2021

Một phần khối 3, dọc theo đường Võ Thị Sáu.,Bến Thủy,TP Vinh,Nghệ An,Phong tỏa từ ngày 22/6/2021

Khối Yên Phúc A, gốm các tuyến đường Đốc Thiết, nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Quốc Trị, Hồ Sỹ Dương.,Hưng Bình,TP Vinh,Nghệ An,Phong tỏa từ ngày 18/6/2021

1 phần khối 8, khối Yên Trường,Trung Đô,TP Vinh,Nghệ An,Phong tỏa từ ngày 21/6/2021

khối Văn Tiến,Hưng Dũng,TP Vinh,Nghệ An,Phong tỏa từ ngày 15/6/2021

Giãn cách xã hội CT-15 ,Quỳnh Lâm,huyện Quỳnh Lưu,Nghệ An,Từ ngày 26/6/2021

Xóm 4,Quỳnh Lâm,huyện Quỳnh Lưu,Nghệ An,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ 26/6/2021

Xóm 2,Quỳnh Minh,huyện Quỳnh Lưu,Nghệ An,Phong tỏa ngày 28/6/2021

Xóm 8,Quỳnh Minh,huyện Quỳnh Lưu,Nghệ An,Phong tỏa ngày 30/6/2021

Xóm Phượng Kiều,Xã Trung Phúc Cường,Huyện Nam Đàn,Nghệ An,Phong tỏa tử ngày 24/6/2021

Xóm Phượng Sơn,xã Nghi Diên,Huyện Nghi Lộc,Nghệ An,Phong tỏa tử ngày 24/6/2021

Bản Chăm Puông,Xã Lượng Minh,Huyện Tương Đương,Nghệ An,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ ngày 14/7/2021

Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15,Xã Lượng Minh,Huyện Tương Đương,Nghệ An,Từ ngày 14/7/2021

TỈNH LẠNG SƠN

,Thực hiện chỉ thị 19,Hữu Lũng,Lạng Sơn,Từ 2/7/2021

TỈNH QUẢNG NGÃI

Cách ly xã hội theo chỉ thị 16,,Thành Phố Quảng Ngãi,Quảng Ngãi,Từ ngày 8/7/2021

Khu phố Mỹ Phú, khu đô thị An Phú Sinh,Phường Nghĩa Chánh,Thành Phố Quảng Ngãi,Quảng Ngãi,Phong tỏa ngày 5/7/2021

Khu vực đường Nguyễn Công Phương,Phường Nghĩa Lộ,Thành Phố Quảng Ngãi,Quảng Ngãi,Phong tỏa ngày 5/7/2021

Cách ly xã hội theo chỉ thị 16,,Thị xã Đức Phổ,Quảng Ngãi,Từ ngày 8/7/2021

Thôn Thạch Bi 1,Phường Phổ Thạnh,Thị xã Đức Phổ,Quảng Ngãi,Phong tỏa ngày 26/6/2021

Thôn Thạch Bi 2,Phường Phổ Thạnh,Thị xã Đức Phổ,Quảng Ngãi,Phong tỏa ngày 26/6/2021

Thôn La Vân,Phường Phổ Thạnh,Thị xã Đức Phổ,Quảng Ngãi,Phong tỏa ngày 26/6/2021

Thôn Hưng Long,Xã Phổ Châu ,Thị xã Đức Phổ,Quảng Ngãi,Phong tỏa ngày 26/6/2021

Thôn Vĩnh Tuy,Xã Phổ Châu ,Thị xã Đức Phổ,Quảng Ngãi,Phong tỏa ngày 26/6/2021

Thôn Châu Me,Xã Phổ Châu ,Thị xã Đức Phổ,Quảng Ngãi,Phong tỏa ngày 26/6/2021

Thôn Tấn Lập,Xã Phổ Châu ,Thị xã Đức Phổ,Quảng Ngãi,Phong tỏa ngày 26/6/2021

Cách ly xã hội theo chỉ thị 16,,Huyện Bình Sơn,Quảng Ngãi,Từ ngày 8/7/2021

Cách ly xã hội theo chỉ thị 16,,Huyện Ba Tơ,Quảng Ngãi,Từ ngày 8/7/2021

Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15,,Huyện Lý Sơn,Quảng Ngãi,Từ ngày 10/7/2021

Cách ly xã hội theo chỉ thị 16,,Huyện Tư Nghĩa,Quảng Ngãi,Từ ngày 8/7/2021

Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15,,Huyện Sơn Tịnh ,Quảng Ngãi,Từ 18h ngày 12/7/2021

Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15,,Huyện Trà Bồng,Quảng Ngãi,Từ 18h ngày 12/7/2021

TỈNH QUẢNG TRỊ

Khách sạn SePon,Thị trấn Lao Bảo,Hướng Hóa,Quảng Trị,Phong tỏa ngày 5/7/2021

THỪA THIÊN HUẾ

Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 ,Xã Lộc Thủy,Huyện Phú Lộc,Thừa Thiên Huế,Từ ngày 13/7/2021

Xóm Cầu, thôn Phước Hưng,Xã Lộc Thủy,Huyện Phú Lộc,Thừa Thiên Huế,Phong tỏa ngày 4/7/2021

Chợ Lộc Thuỷ, thôn Phước Hưng,Xã Lộc Thuỷ,Huyện Phú Lộc,Thừa Thiên Huế,Phong tỏa ngày 4/7/2021

Thôn Phước Hưng CT 15 từ 04/07,Xã Lộc Thuỷ,Huyện Phú Lộc,Thừa Thiên Huế,Phong tỏa ngày 4/7/2021

Quán cà phê Tiên, cà phê Hải Yến, Quán cà phê Tuyên Leverpool,Xã Lộc Thuỷ,Huyện Phú Lộc,Thừa Thiên Huế,Từ ngày 30/6 đến ngày 12/7/2021

Sân bóng An Bàng ,Xã Lộc Thuỷ,Huyện Phú Lộc,Thừa Thiên Huế,Ngày 10/7/2021

Thủy Yên Hạ,Xã Lộc Thuỷ,Huyện Phú Lộc,Thừa Thiên Huế,Phong tỏa từ ngày 13/7/2021

Thủy Yên Thượng,Xã Lộc Thuỷ,Huyện Phú Lộc,Thừa Thiên Huế,Phong tỏa từ ngày 13/7/2021

Thủy Yên Thôn,Xã Lộc Thuỷ,Huyện Phú Lộc,Thừa Thiên Huế,Phong tỏa từ ngày 13/7/2021

An Bàng,Xã Lộc Thuỷ,Huyện Phú Lộc,Thừa Thiên Huế,Phong tỏa từ ngày 13/7/2021

Thủy Cam,Xã Lộc Thuỷ,Huyện Phú Lộc,Thừa Thiên Huế,Phong tỏa từ ngày 13/7/2021

TỈNH LÂM ĐỒNG

thôn Phú Hòa,Xã Mỹ Đức,huyện Đạ Tẻh,Lâm Đồng,Cách ly theo chỉ thị 16 từ ngày 2/7/2021

TỈNH KHÁNH HÒA

,,Tp Nha Trang,Khánh Hòa,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ 0h ngày 9/7/2021

Quán cà phê Milano, 19 Lý tự trọng,Lộc Thọ,Tp Nha Trang,Khánh Hòa,6h đến 6h 45 ngày 2/7/2021

Công ty Auto Accessories- Phụ kiện ô tô, 53 khúc thừa dụ,phước Long,Tp Nha Trang,Khánh Hòa,8h -17h ngày 5/7 đến 7/7/2021

Nhà thuốc ngọc hà, 890 lê hồng phong,phước Long,Tp Nha Trang,Khánh Hòa,18h đến 18h30 ngày 5/7/2021

43 hộ đường A5, VCN Phước Hải,Phường Phước Hải,Tp Nha Trang,Khánh Hòa,Phong tỏa ngày 11/7/2021

Tổ dân phố 1 Phước An Bắc,Phường Phước Hải,Tp Nha Trang,Khánh Hòa,Phong tỏa ngày 11/7/2021

tổ 5, 6, 7 Hà Ra,phường Vĩnh Phước,Tp Nha Trang,Khánh Hòa,Phong tỏa ngày 3/7/2021

35 hộ hẻm 39/20 Hoàng Diệu,phường Vĩnh Nguyên,Tp Nha Trang,Khánh Hòa,Phong tỏa ngày 11/7/2021

Phòng khám đa khoa Tín Đức, 69 Trần Quý Cáp,phường Vạn Thắng,Tp Nha Trang,Khánh Hòa,Phong tỏa ngày 11/7/2021

Tôn Đức Thắng,Phước Đồng,Tp Nha Trang,Khánh Hòa,Phong tỏa ngày 3/7/2021

ô 14, lô 630, Lưu Hữu Phước,Phước Đồng,Tp Nha Trang,Khánh Hòa,Phong tỏa ngày 4/7/2021

Cảng cá Hòn Rớ,Phước Đồng,Tp Nha Trang,Khánh Hòa,Phong tỏa ngày 5/7/2021

Đường Bạch Thái Bưởi, thôn Thành Phát,Phước Đồng,Tp Nha Trang,Khánh Hòa,Phong tỏa ngày 4/7/2021

Văn Đăng 3,Vĩnh Lương,Tp Nha Trang,Khánh Hòa,Phong tỏa ngày 4/7/2021

Thôn Võ Tánh 2,Vĩnh Lương,Tp Nha Trang,Khánh Hòa,Phong tỏa ngày 4/7/2021

Tiệm áo dài Quang. 178 Dã Tượng,Vĩnh Hòa,Tp Nha Trang,Khánh Hòa,10h-11h ngày 5/7/2021

,,Huyện Vạn Ninh,Khánh Hòa,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ 0h ngày 9/7/2021

tổ dân phố số 9,thị trấn Vạn Giã,Huyện Vạn Ninh,Khánh Hòa,Phong tỏa ngày 4/7/2021

Tiệm cắt tóc 11 Hoàng Văn Thụ,thị trấn Vạn Giã,Huyện Vạn Ninh,Khánh Hòa,5h đến 18h ngày 30/6 đến 3/7/2021

Tổ 1,thị trấn Vạn Giã,Huyện Vạn Ninh,Khánh Hòa,Phong tỏa từ ngày 10/7/2021

,,Thị xã Ninh Hòa,Khánh Hòa,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ 0h ngày 9/7/2021

Thôn Phước Thuận,Ninh Đông,Thị xã Ninh Hòa,Khánh Hòa,Phong tỏa từ ngày 11/7/2021

Khu dân cư thôn Mông Phú,Ninh Trung,Thị xã Ninh Hòa,Khánh Hòa,Phong tỏa từ ngày 11/7/2021

Cụm số 3 thôn Tân Lập,Ninh Sim,Thị xã Ninh Hòa,Khánh Hòa,Phong tỏa từ ngày 11/7/2021

Khu dân cư thôn Vân Thạch,Ninh Xuân,Thị xã Ninh Hòa,Khánh Hòa,Phong tỏa từ ngày 11/7/2021

Khu dân cư thôn Xuân Hòa 1,Ninh Phụng,Thị xã Ninh Hòa,Khánh Hòa,Phong tỏa từ ngày 11/7/2021

Khu dân cư thôn Xuân Hòa 2,Ninh Phụng,Thị xã Ninh Hòa,Khánh Hòa,Phong tỏa từ ngày 11/7/2021

Khu dân cư thôn Phụng Cang,Ninh Hưng,Thị xã Ninh Hòa,Khánh Hòa,Phong tỏa từ ngày 11/7/2021

Khu dân cư thôn Thuận Mỹ,Ninh Quang,Thị xã Ninh Hòa,Khánh Hòa,Phong tỏa từ ngày 11/7/2021

Khu dân cư thôn Thạnh Mỹ,Ninh Quang,Thị xã Ninh Hòa,Khánh Hòa,Phong tỏa từ ngày 11/7/2021

Khu dân cư thôn Quang Vinh,Ninh Quang,Thị xã Ninh Hòa,Khánh Hòa,Phong tỏa từ ngày 11/7/2021

Khu dân cư thôn Tân Quang,Ninh Quang,Thị xã Ninh Hòa,Khánh Hòa,Phong tỏa từ ngày 11/7/2021

Khu dân cư thôn Trường Châu,Ninh Quang,Thị xã Ninh Hòa,Khánh Hòa,Phong tỏa từ ngày 11/7/2021

Tổ 7 thôn Phong Ấp,Ninh Bình,Thị xã Ninh Hòa,Khánh Hòa,Phong tỏa từ ngày 11/7/2021

Khu dân cư TDP Thanh Châu,Ninh Giang,Thị xã Ninh Hòa,Khánh Hòa,Phong tỏa từ ngày 11/7/2021

Khu dân cư TDP Mỹ Chánh,Ninh Giang,Thị xã Ninh Hòa,Khánh Hòa,Phong tỏa từ ngày 11/7/2021

Khu dân cư TDP Phong Phú 1,Ninh Giang,Thị xã Ninh Hòa,Khánh Hòa,Phong tỏa từ ngày 11/7/2021

Khu dân cư TDP Phong Phú 2,Ninh Giang,Thị xã Ninh Hòa,Khánh Hòa,Phong tỏa từ ngày 11/7/2021

Khu dân cư TDP Phong Thạnh,Ninh Giang,Thị xã Ninh Hòa,Khánh Hòa,Phong tỏa từ ngày 11/7/2021

Khu dân cư TDP Hội Thành,Ninh Giang,Thị xã Ninh Hòa,Khánh Hòa,Phong tỏa từ ngày 11/7/2021

Khu dân cư TDP Hậu Phước,Ninh Hà,Thị xã Ninh Hòa,Khánh Hòa,Phong tỏa từ ngày 11/7/2021

Khu dân cư TDP Mỹ Trạch,Ninh Hà,Thị xã Ninh Hòa,Khánh Hòa,Phong tỏa từ ngày 11/7/2021

Khu dân cư thôn Văn Định,Ninh Phú,Thị xã Ninh Hòa,Khánh Hòa,Phong tỏa từ ngày 11/7/2021

Khu dân cư thôn Bằng Phước,Ninh Phú,Thị xã Ninh Hòa,Khánh Hòa,Phong tỏa từ ngày 11/7/2021

Khu dân cư 1 TDP Thạnh Danh,Ninh Diêm,Thị xã Ninh Hòa,Khánh Hòa,Phong tỏa từ ngày 11/7/2021

Khu dân cư 2 TDP Thạnh Danh,Ninh Diêm,Thị xã Ninh Hòa,Khánh Hòa,Phong tỏa từ ngày 11/7/2021

Khu dân cư 1 TDP Phú Thọ 2,Ninh Diêm,Thị xã Ninh Hòa,Khánh Hòa,Phong tỏa từ ngày 11/7/2021

Khu dân cư 2 TDP Phú Thọ 2,Ninh Diêm,Thị xã Ninh Hòa,Khánh Hòa,Phong tỏa từ ngày 11/7/2021

Khu dân cư TDP Phú Thọ 3,Ninh Diêm,Thị xã Ninh Hòa,Khánh Hòa,Phong tỏa từ ngày 11/7/2021

Khu dân cư TDP 02,Ninh Hải,Thị xã Ninh Hòa,Khánh Hòa,Phong tỏa từ ngày 11/7/2021

Khu dân cư TDP 04,Ninh Hải,Thị xã Ninh Hòa,Khánh Hòa,Phong tỏa từ ngày 11/7/2021

Khu dân cư TDP 08,Ninh Hải,Thị xã Ninh Hòa,Khánh Hòa,Phong tỏa từ ngày 11/7/2021

TDP Ngân Hà,Ninh Thủy,Thị xã Ninh Hòa,Khánh Hòa,Phong tỏa từ ngày 11/7/2021

Khu dân cư TDP Bá Hà 2,Ninh Thủy,Thị xã Ninh Hòa,Khánh Hòa,Phong tỏa từ ngày 11/7/2021

Khu dân cư TDP Thủy Đầm,Ninh Thủy,Thị xã Ninh Hòa,Khánh Hòa,Phong tỏa từ ngày 11/7/2021

Khu dân cư TDP Phú Thạnh,Ninh Thủy,Thị xã Ninh Hòa,Khánh Hòa,Phong tỏa từ ngày 11/7/2021

Khu dân cư TDP Bá Hà 1,Ninh Thủy,Thị xã Ninh Hòa,Khánh Hòa,Phong tỏa từ ngày 11/7/2021

Khu dân cư thôn Ngọc Sơn,Ninh An,Thị xã Ninh Hòa,Khánh Hòa,Phong tỏa từ ngày 11/7/2021

01 hộ thôn Hòa Thiện 1 ,Ninh An,Thị xã Ninh Hòa,Khánh Hòa,Phong tỏa từ ngày 11/7/2021

Khu dân cư TDP 01 đường Trần Quý Cáp,Ninh Hiệp,Thị xã Ninh Hòa,Khánh Hòa,Phong tỏa từ ngày 11/7/2021

Khu dân cư TDP 11 (sau lưng siêu thị Điện máy Đại Thanh đường Trần Quý Cáp),Ninh Hiệp,Thị xã Ninh Hòa,Khánh Hòa,Phong tỏa từ ngày 12/7/2021

Khu dân cư TDP 11 (hẻm đường luồng Việt Nữ đường Trần Quý Cáp),Ninh Hiệp,Thị xã Ninh Hòa,Khánh Hòa,Phong tỏa từ ngày 12/7/2021

Khu dân cư TDP 14 (đường Minh Mạng),Ninh Hiệp,Thị xã Ninh Hòa,Khánh Hòa,Phong tỏa từ ngày 12/7/2021

Khu dân cư TDP 17 (đường Trịnh Phong),Ninh Hiệp,Thị xã Ninh Hòa,Khánh Hòa,Phong tỏa từ ngày 12/7/2021

thôn Nhĩ Sự,Ninh Thân,Thị xã Ninh Hòa,Khánh Hòa,Phong tỏa từ ngày 12/7/2021

TDP Phước Đa 3,Ninh Đa,Thị xã Ninh Hòa,Khánh Hòa,Phong tỏa từ ngày 12/7/2021

TDP Vạn Thiện,Ninh Đa,Thị xã Ninh Hòa,Khánh Hòa,Phong tỏa từ ngày 12/7/2021

TDP Hà Thanh 2,Ninh Đa,Thị xã Ninh Hòa,Khánh Hòa,Phong tỏa từ ngày 12/7/2021

thôn Bình Sơn,Ninh Thọ,Thị xã Ninh Hòa,Khánh Hòa,Phong tỏa từ ngày 12/7/2021

thôn Xuân Mỹ,Ninh Thọ,Thị xã Ninh Hòa,Khánh Hòa,Phong tỏa từ ngày 12/7/2021

thôn 3,Ninh Sơn,Thị xã Ninh Hòa,Khánh Hòa,Phong tỏa từ ngày 12/7/2021

,,Diên Khánh, Cam Lâm, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Cam Ranh,Khánh Hòa,Giãn cách xã hội theo chủ thị 15 từ 0h ngày 9/7/2021

Quán tạp hóa Phương Thế, Thôn Đồng Cau,Suối Tân,Cam Lâm,Khánh Hòa,Từ 4/7 đến 6/7/2021

Thôn Đồng Cau, Suối Tân,Suối Tân,Cam Lâm,Khánh Hòa,Phong tỏa từ ngày 10/7/2021

TỈNH PHÚ YÊN

,,Giãn cách theo chỉ thị 15,Phú Yên,Từ 0h ngày 27/6/2021

Quán cơm Yến Nam, Thôn Ngọc Phong,Xã Hòa Kiến,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Từ 12h ngày 10/6/2021 đến 23/6/2021, Phong tỏa ngày 23/6/2021

Thôn Sơn Thọ,Xã Hòa Kiến,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Phong tỏa từ ngày 30/6/2021

Thôn Tường Quang,Xã Hòa Kiến,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Phong tỏa từ ngày 2/7/2021

Thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16,Xã Bình Kiến,TP Tuy Hòa,Phú Yên, từ ngày 27/6/2021

Cách ly xã hội theo chỉ thị 16,Xã An Phú,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Từ ngày 2/7/2021

Tổ tự quản số 8,Phường 1,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Phong tỏa từ ngày 30/6/2021

Tổ tự quản số 13,Phường 1,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Phong tỏa từ ngày 30/6/2021

Quầy bán bún, 3/1 Bến Chương Dương,Phường 1,TP Tuy Hòa,Phú Yên,khoảng 7h00 đến 17h00 các ngày từ 26/7 đến 07/7/2021

Khu dân cư đường Nguyễn Tất Thành Tổ 7, Khu Phố 2,Phường 1,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Phong tỏa ngày 11/7/2021

Đoạn từ cổng trường Bích Du vô đến đoạn ngã ba lên Bãi Tiên và hẻm 7 Nguyễn Tất Thành,Phường 2,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Phong tỏa từ ngày 29/6/2021

Khu dân cư Tổ 7, Khu Phố 2,Phường 2,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Phong tỏa ngày 11/7/2021

Tổ tự quản số 3 Khu phố Nguyễn Công Trứ,Phường 3,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Phong tỏa từ ngày 29/6/2021

Tổ tự quản 26 Khu phố Lê Thánh Tôn,Phường 3,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Phong tỏa từ ngày 02/7/2021

Khu dân cư hẻm 2/4 Phạm Hồng Thái, Khu Phố 1,Phường 4,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Phong tỏa ngày 12/7/2021

Khu dân cư hẻm 150 Nguyễn Thái Học, Tổ 2, Khu Phố Nguyễn Thái Học,Phường 5,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Phong tỏa ngày 12/7/2021

Khu dân cư hẻm 8 Lương Tấn Thịnh Khu Phố Nguyễn Đình Chiểu,Phường 7,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Phong tỏa ngày 11/7/2021

Từ số nhà 36 đường Trương Định đến Nhà máy nước đá, Khu phố 1 Nguyễn Trung Trực,Phường 8,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Phong tỏa từ ngày 29/6/2021

Khu vực xung quanh nhà số 206  Nguyễn Tất Thành, KP. Trần Phú,Phường 8,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Phong tỏa từ ngày 02/7/2021

Trước cổng trường THPT Nguyễn Trãi, 153 Trần Phú,Phường 8,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Chiều các ngày 06, 07, 08/7/2021 (trước lúc bắt đầu buổi thi và sau khi kết thúc buổi thi tốt nghiệp THPT)

Lô số 54 đường Đào Trí, Khu Phố Lý Tự Trọng,Phường 8,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Phong tỏa ngày 11/7/2021

Khu phố Phước Hậu 1,Phường 9,TP Tuy Hòa,Phú Yên,Phong tỏa ngày 28/06/2021

Một phần khu phố Phú Thọ,Hòa Hiệp Trung,Thị xã Đông Hòa,Phú Yên,Phong tỏa từ ngày 02/7/2021

Khu phố Phú Thọ, Khu phố Phú Thọ 3 và 1 phần Khu phố Phú Thọ 2,Hòa Hiệp Trung,Thị xã Đông Hòa,Phú Yên,Phong tỏa ngày 11/7/2021

Một phần khu phố Phú Lạc,Hòa Hiệp Nam,Thị xã Đông Hòa,Phú Yên,Phong tỏa từ ngày 02/7/2021

Một phần khu tái định cư Phú Lạc,Hòa Hiệp Nam,Thị xã Đông Hòa,Phú Yên,Phong tỏa từ ngày 02/7/2021

Một phần khu phố Phước Lâm,,Hòa Hiệp Bắc,Thị xã Đông Hòa,Phú Yên,

,Đường công vụ đường hầm Đèo Cả,Thị xã Đông Hòa,Phú Yên,Phong tỏa ngày 29/6/2021

,Một phần khu phố Long Bình,Đông Xuâu,Phú Yên,Phong tỏa ngày 12/7/2021

KP Đông Hòa Thực hiện cách ly xã hội  theo chỉ thị 16,TT Củng Sơn,Sơn Hòa,Phú Yên,từ ngày 27/6/2021, tiếp tục gia hạn từ ngày 12/7/2021

Khu phố Bắc Lý,TT Củng Sơn,Sơn Hòa,Phú Yên,Phong tỏa ngày 30/06/2021, tiếp tục gia hạn từ ngày 12/7/2021

Khu phố Tịnh Sơn,TT Củng Sơn,Sơn Hòa,Phú Yên,Phong tỏa ngày 30/06/2021 tiếp tục gia hạn từ ngày 12/7/2021

thôn Ngân Điền,Xã Sơn Hà,Sơn Hòa,Phú Yên,Phong tỏa ngày 28/06/2021

Thôn Nguyên trang,Xã Sơn Nguyên,Sơn Hòa,Phú Yên,Phong tỏa ngày 29/06/2021, tiếp tục gia hạn từ ngày 12/7/2021

Khu vực quán Hàng Kính thuộc thôn Xây Dựng,xã Suối Trai,Sơn Hòa,Phú Yên,Phong tỏa từ ngày 03/7/2021

Truông chợ xổm, xóm Ao trong, Đội 1, thôn Phụng Tường 1,Xã Hòa Trị,Phú Hòa,Phú Yên,Phong tỏa từ ngày 03/7/2021

Khu vực Đội 3 thôn Phước Khánh,Xã Hòa Trị,Phú Hòa,Phú Yên,Phong tỏa từ ngày 03/7/2021

Xóm Lẫm, Đội 8, Qui Hậu,Xã Hòa Trị,Phú Hòa,Phú Yên,Phong tỏa từ ngày 11/7/2021

Thôn Mậu Lâm Bắc,Xã Hòa Quang,Phú Hòa,Phú Yên,Phong tỏa từ ngày 03/7/2021

Xóm Chính B, tổ 5, thôn Phú Lộc,Xã Hòa Thắng,Phú Hòa,Phú Yên,Phong tỏa từ ngày 11/7/2021

Xóm Chính A, tổ 5, thôn Phú Lộc,Xã Hòa Thắng,Phú Hòa,Phú Yên,Phong tỏa từ ngày 11/7/2021

Xóm gò Bộng, đội 3, thôn Mỹ Thành,,Xã Hòa Thắng,Phú Hòa,Phú Yên,Phong tỏa từ ngày 11/7/2021

Đội 4A, thôn Cẩm Thạch,Xã Hòa Định,Phú Hòa,Phú Yên,Phong tỏa từ ngày 12/7/2021

Xóm Lồi, KP Định Thọ 1,Thị trấn Phú Hòa,Phú Hòa,Phú Yên,Phong tỏa từ ngày 11/7/2021

Điểm dân cư Đội 3 thôn Phước Mỹ,xã Hòa Bình 1,Tây Hòa,Phú Yên,Phong tỏa từ ngày 03/7/2021

Thôn Tân Hòa,Xã An Hòa Hải,Huyện Tuy An,Phú Yên,Phong tỏa ngày 29/6/2021

1/2 thôn Diêm Hội (Xóm Ngoài),Xã An Hòa Hải,Huyện Tuy An,Phú Yên,Phong tỏa từ ngày 02/7/2021

Thôn Mỹ Quang Bắc,Xã An Chấn,Huyện Tuy An,Phú Yên,Phong tỏa từ ngày 11/7/2021

Cụm dân cư xóm cát, thôn Phú Lương,,xã An Ninh Đông,Huyện Tuy An,Phú Yên,Phong tỏa từ ngày 11/7/2021

Cụm dân cư và chợ Gành Phú Tân 2,,xã An Cư,Huyện Tuy An,Phú Yên,Phong tỏa từ ngày 12/7/2021

Cụm dân cư khu phố Chí Đức, Thị trấn,Xã Chí Thạnh,Huyện Tuy An,Phú Yên,Phong tỏa từ ngày 12/7/2021

Một phần thônBuôn Ly,Xã Ea Trol,Huyện Sông Hinh,Phú Yên,Phong tỏa ngày 30/6/2021

Khu dân cư trên địa bàn Buôn Bầu ,xã Ea Trol (đoạn từ UBND xã Ea Trol đến ngã 3 Buôn Bầu – Buôn Thinh),Huyện Sông Hinh,Phú Yên,Phong tỏa từ ngày 03/7/2021

Khu dân cư trên địa bàn Buôn Hai K Lóc ,xã Ea Bia,Huyện Sông Hinh,Phú Yên,Phong tỏa từ ngày 03/7/2021

Xóm Nam, khu dân cư khu phố 3,Thị trấn Hai Riêng,Huyện Sông Hinh,Phú Yên,Phong tỏa ngày 30/6/2021

Khu dân cư Khu phố 2,Thị trấn Hai Riêng,Huyện Sông Hinh,Phú Yên,Phong tỏa từ ngày 03/7/2021

Xóm làng Huế, thôn Hiệp Hòa,Xã Đức Bình Đông,Huyện Sông Hinh,Phú Yên,Phong tỏa ngày 30/6/2021

TỈNH ĐẮK LẮK

Buôn Drên A,Đắk Liêng, huyện Lắk,Đắk Lắk,Phong tỏa từ ngày 29/6/2021

TỈNH ĐẮK NÔNG

Đắk Nông,Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15. Từ 12h ngày 13/7/2021

Quán cơm Như Ý, tổ dân phố 1,Thị trấn Kiến Đức,Huyện Đắk R' Lấp,Đắk Nông,Phong tỏa ngày 9/7/2021

Nhà nghỉ Nguyễn Dũng, tổ dân phố 1,Thị trấn Kiến Đức,Huyện Đắk R' Lấp,Đắk Nông,Phong tỏa ngày 9/7/2021

Một phần thôn 7, địa chỉ quốc lộ 14, Tổ 1,Xã Đắk Wer,Huyện Đắk R' Lấp,Đắk Nông,Phong tỏa ngày 12/7/2021

TỈNH LONG AN

,,Đức Hoà,Long An,Thực hiện giãn cách tiếp tục theo chỉ thị 15 từ ngày 19/06/2021

Công ty TNHH TMDV XNK Lâm Minh Trí (lô Q7A, Q8 đường số 7, KCN Hải Sơn),Đức Hoà Hạ,Đức Hoà,Long An,Phong tỏa từ ngày 19/06/2021

,,Bến Lức,Long An,Thực hiện giãn cách tiếp tục theo chỉ thị 15 từ ngày 19/06/2021

,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16,Bến Lức,Long An,Từ ngày 8/7/2021

Khu vực hẻm thuộc ấp 1A,Xã An Thạnh,Bến Lức,Long An,Phong tỏa ngày 1/7/2021

,,Cần Đước,Long An,CT 16 từ ngày 8/7/2021

,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16, Cần Giuộc,Long An,Từ ngày 8/7/2021

,, Cần Giuộc,Long An,Thực hiện giãn cách tiếp tục theo chỉ thị 15 từ ngày 19/06/2021

Tổ 11, khu phố Kim Định,Xã Tân Kim, Cần Giuộc,Long An,Phong tỏa ngày 24/6/2021

,,Tp Tân An,Long An,CT 16 từ ngày 8/7/2021

TỈNH ĐÔNG NAI

Đồng Nai,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ 0h ngày 9/7/2021

KP8, phường Tam Hiệp gồm một phần từ tổ 2 đến tổ 4 KP8,Phường Tam Hiệp,Tp Biên Hoà,Đồng Nai,từ 0h ngày 27/6/2021

Đoạn đường thuộc tổ18, khu phố 2,Tân Vạn,Tp Biên Hoà,Đồng Nai,Giãn cách theo chỉ thị 16 từ ngày 02/07/2021

Số 02 - Đường Đồng Khởi,Phường Tam Hòa,Tp Biên Hoà,Đồng Nai,Phong tỏa ngày 9/7/2021

Toàn bộ phường,Phường Hòa Bình,Tp Biên Hoà,Đồng Nai,Phong tỏa từ 0 giờ ngày 13.7

Toàn bộ phường,Hóa An,Tp Biên Hoà,Đồng Nai,phong tỏa từ 0 giờ 11/7/2021

Toàn bộ phường,Tân Hạnh,Tp Biên Hoà,Đồng Nai,phong tỏa từ 0 giờ 11/7/2021

Toàn bộ phường,Tân Hòa,Tp Biên Hoà,Đồng Nai,phong tỏa từ 0 giờ 11/7/2021

Toàn bộ phường,Tân Biên,Tp Biên Hoà,Đồng Nai,phong tỏa từ 0 giờ 11/7/2021

Toàn bộ phường,Hố Nai,Tp Biên Hoà,Đồng Nai,phong tỏa từ 0 giờ 11/7/2021

,Một phần Phường Phước Tân (gồm KP.Hương Phước, KP.Vườn Dừa và một phần KP.Miễu),Tp Biên Hoà,Đồng Nai,phong tỏa từ 0 giờ 11/7/2021

Toàn bộ xã,xã Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Tân 3 và Gia Kiệm,Huyện Thống Nhất,Đồng Nai,Phong tỏa từ 12h ngày 30/6/2021

TỈNH SÓC TRĂNG

,,Thị xã Vĩnh Châu,Sóc Trăng,Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, từ ngày 10/7/2021

Một phần Nam Sông Hậu,Phường Vĩnh Phước,Thị xã Vĩnh Châu,Sóc Trăng,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ ngày 10/7/2021

Khu dân cưu Giồng Sao, ấp Vĩnh Thạnh B,Xã Vĩnh Hải,Thị xã Vĩnh Châu,Sóc Trăng,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ ngày 10/7/2021

TỈNH TÂY NINH

Khu phố Lộc Trát,Gia Lộc,TX Tràng Bàng,Tây Ninh,Phong tỏa ngày 23/6/2021

Đường Lộc Phước Ấp Lộc Trị,Hưng Thuận,TX Tràng Bàng,Tây Ninh,Phong tỏa ngày 23/6/2021

Công ty TNHH bao bì nhựa Hua Da Việt Nam,Phường An Tịnh,TX Tràng Bàng,Tây Ninh,Phong tỏa ngày 04/7/2021

Khu phố Lộc An,Phường Lộc Hưng,TX Tràng Bàng,Tây Ninh,Phong tỏa ngày 04/7/2021

Tổ 27 Ấp Cẩm Bình,Cẩm Giang,Huyện Gò Dầu,Tây Ninh,Phong tỏa ngày 23/6/2021

TỈNH BẠC LIÊU

,,Huyện Phước Long,Bạc Liêu,Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 từ ngày 11/7/2021

TỈNH BÌNH DƯƠNG

,,TP Dĩ An,Bình Dương,Cách ly theo chỉ thị 16, Từ 0h ngày 5/7/2021

,,Thị xã Tân Uyên,Bình Dương,Cách ly theo chỉ thị 16, Từ 0h ngày 21/6/2021

,,TP Thuận An,Bình Dương,Cách ly theo chỉ thị 16, Từ 0h ngày 21/6/2021

, ,Tp Thủ Dầu Một,Bình Dương,Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15; Từ ngày 2/6/2021

,Hiệp An,Tp Thủ Dầu Một,Bình Dương,Cách ly theo chỉ thị 16, Từ 0h ngày 21/6/2021

,Chánh Mỹ,Tp Thủ Dầu Một,Bình Dương,Cách ly theo chỉ thị 16, Từ 0h ngày 21/6/2021

,Phú Hòa,Tp Thủ Dầu Một,Bình Dương,Cách ly theo chỉ thị 16, Từ 0h ngày 21/6/2021

,Hiệp Thành,Tp Thủ Dầu Một,Bình Dương,Cách ly theo chỉ thị 16, Từ 0h ngày 21/6/2021

Công ty giày Kim Xương đường Đại Đăng 2, Khu công nghiệp Đại Đăng,Phường Phú Tân,Tp Thủ Dầu Một,Bình Dương,Công ty có ca mắc phát hiện ngày 14/6/2021

, ,Thị xã Bến Cát,Bình Dương,Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15; Từ ngày 2/6/2021

,,Thị xã Bến Cát,Bình Dương,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ ngày 13/7/2021

,,huyện Bàu Bàng,Bình Dương,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ ngày 11/7/2021

,,huyện Dầu Tiếng,Bình Dương,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ ngày 12/7/2021

TỈNH BÌNH THUẬN

,,TP Phan Thiết ,Bình Thuận,Giãn cách theo chỉ thị 15, Từ 12h ngày 24-6

,Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận,TP Phan Thiết ,Bình Thuận,Phong tỏa từ ngày 24/6/2021

,,Huyện Tuy Phong ,Bình Thuận,Giãn cách theo chỉ thị 15, Từ 0h ngày 25-6

TỈNH BÌNH PHƯỚC

,,Chơn Thành,Bình Phước,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ ngày 11/7/2021

,,Huyện Lộc Ninh,Bình Phước,Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 từ ngày 11/7/2021

,,Huyện Bù Gia Mập,Bình Phước,Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 từ ngày 11/7/2021

Chợ Đắc Ơ,Xã Đắk Ơ,Huyện Bù Gia Mập,Bình Phước,Phong tỏa ngày 9/7/2021

thôn Đắk Lim,Xã Đắk Ơ,Huyện Bù Gia Mập,Bình Phước,Phong tỏa ngày 9/7/2021

,,TP. Đồng Xoài,Bình Phước,Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 từ ngày 11/7/2021

chợ Đồng Xoài, từ đường Quốc Lộ 14 - đường Trần Quốc Toản - đường Phú Riềng Đỏ - đường Điểu Ong - Võ Văn Tần - hẻm cạnh đường Điểu Ong - đường Điểu Ong,P. Tân Bình,TP. Đồng Xoài,Bình Phước,Phong tỏa ngày 9/7/2021

tổ 1, khu phố Thanh Bình,P. Tân Bình,TP. Đồng Xoài,Bình Phước,Phong tỏa ngày 9/7/2021

tìm người đến tiệm thuốc tây Trà Giang, đường Nơ Trang Long,P. Tân Bình,TP. Đồng Xoài,Bình Phước,ngày 6/7/2021

khu vực xung quanh Phòng khám đa khoa Tâm Đức, 746, Phú Riềng Đỏ,P. Tân Xuân,TP. Đồng Xoài,Bình Phước,Phong tỏa ngày 9/7/2021

hẻm 31/10, thuộc khu phố Phú Lộc,P. Tân Phú,TP. Đồng Xoài,Bình Phước,Phong tỏa ngày 9/7/2021

,,Hớn Quản,Bình Phước,Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 từ ngày 11/7/2021

chợ Tân Khai,Thị trấn Tân Khai,Hớn Quản,Bình Phước,Phong tỏa ngày 9/7/2021

một phần của tổ 1, ấp 2,Thị trấn Tân Khai,Hớn Quản,Bình Phước,Phong tỏa ngày 9/7/2021

,,Thị xã Bình Long,Bình Phước,Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, Từ ngày 11/7/2021

chợ Bình Long,Phường An Lộc,Thị xã Bình Long,Bình Phước,Phong tỏa ngày 10/7/2021

khu vực ngã ba Phước Qủa tới khu vực quanh chợ,Phước Tín,Thị xã Bình Long,Bình Phước,Phong tỏa ngày 10/7/2021

,,Đồng Phú,Bình Phước,Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, Từ ngày 11/7/2021

,,Thị xã Phước Long,Bình Phước,Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, Từ ngày 11/7/2021

TỈNH BÌNH ĐỊNH

,4 phường: Tam Quan Bắc, Hoài Hảo, Tam Quan Nam, Tam Quan,Thị xã Hoài Nhơn,Bình Định,Cách ly theo chỉ thị 16, Từ ngày 1/7/2021

,Phường Bồng Sơn,Thị xã Hoài Nhơn,Bình Định,Cách ly theo chỉ thị 16, Từ ngày 3/7/2021

TỈNH TRÀ VINH

Một phần ấp Bót Chếch,Lương Hòa,Châu Thành,Trà Vinh,Phong tỏa từ ngày 03/7/2021

Một đoạn đường nhựa cặp kênh Vĩnh Bình - Mỹ Cẩm thuộc ấp Nhứt B,Xã Mỹ Long Nam,Huyện Cầu Ngang,Trà Vinh,Phong tỏa từ ngày 11/7/2021

TỈNH VĨNH LONG

Công ty Tỷ Xuân - KCN Hòa Phú,Phước Hậu,Long Hồ,Vĩnh Long,Phong tỏa từ ngày 05/07/2020

Quán hủ tiếu trước công ty cổ phần 715 Quốc lộ 1,Tân Ngãi,Tp Vĩnh Long,Vĩnh Long,Từ 06h45 - 08h00 ngày 02/07/2021

Quán mỳ cay Omega Số 1, Nguyễn Huệ,Phường 2,Tp Vĩnh Long,Vĩnh Long,Từ 20h00 - 22h00 ngày 26/06/2021

Hiệu thuốc Thanh TuyềnSố 27, Phạm Hùng,Phường 9,Tp Vĩnh Long,Vĩnh Long,Từ 20h30 - 21h00 ngày 01/07/2021

Quán phở 91Đường 2/9,Phường 1,Tp Vĩnh Long,Vĩnh Long,20h00 - 20h30 ngày 01/07/2021

Nhà nghỉ Huy Thảo Phó Cơ Điều,Phường 3,Tp Vĩnh Long,Vĩnh Long,Từ 21h00 ngày 01/07/2021 đến 06h30
02/07/2021

TỈNH AN GIANG

An Giang,Giãn Cách xã hội Theo chỉ thị 15 từ ngày 11/7/2021

,,An Phú,An Giang,cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ ngày 13/07/2021

Khu dân cư - ấp Tân Khánh,TT Long Bình,An Phú,An Giang,Giãn cách theo chỉ thị 16 ngày 01/7/2021

Tổ 1,2,3,4,5,6,9 ấp Tân Bình,TT Long Bình,An Phú,An Giang,Giãn cách theo chỉ thị 16 ngày 01/7/2021

Các nơi còn lại,TT Long Bình,An Phú,An Giang,Giãn cách theo chỉ thị 15 ngày 01/7/2021

Tổ 8, Tổ 9, Tổ 10, Tổ 14, Tổ 15, Tổ 16 - ấp Bình Di,Khánh Bình,An Phú,An Giang,Giãn cách theo chỉ thị 16 từ ngày 04/07/2021

,,Châu Đốc,An Giang,cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ ngày 13/07/2021

Một phần đoạn đường Tây Xuyên,Phường Vĩnh Nguơn,Châu Đốc,An Giang,Phong tỏa ngày 7/7/2021

Khóm Châu Long 7 (từ số 123 và 3 căn không số) đường Tôn Thất Tùng,Phường Châu Phú B,Châu Đốc,An Giang,Phong tỏa ngày 7/7/2021

Khóm Châu Long 7 từ số nhà 449 đến số 457 và khóm Châu Quới tại số 459 đường Thủ Khoa Huân,Phường Châu Phú B,Châu Đốc,An Giang,Phong tỏa ngày 7/7/2021

Khóm Châu Quới (từ số 235 đến số 265),Phường Châu Phú B,Châu Đốc,An Giang,Phong tỏa ngày 7/7/2021

Khóm Châu Long 7 (từ số 238 số 274) đường Trương Định,Phường Châu Phú B,Châu Đốc,An Giang,Phong tỏa ngày 7/7/2021

,,Huyện Châu Phú,An Giang,cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ ngày 13/07/2021

Khu công nghiệp Bình Long,Xã Bình Long,Huyện Châu Phú,An Giang,Phong tỏa ngày 8/7/2021

Công ty TNHH Kovie Vina trong Khu Công nghiệp Bình Long ,Xã Bình Long,Huyện Châu Phú,An Giang,Phong tỏa ngày 8/7/2021

Tuyến đường Bắc Cây Dương: Từ cầu kênh 2 hướng ra Quốc lộ 91 đến số nhà 117, tố 6, ấp Bình Thuận,Xã Bình Long,Huyện Châu Phú,An Giang,cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ ngày 09/07/2021

Tuyến đường Đông kênh 2: Từ cầu kênh 2 Bẳc Cây Đương tổ 14, ấp Bình Thuận,Xã Bình Long,Huyện Châu Phú,An Giang,cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ ngày 09/07/2021

Bán kính 500m từ nhà ông T.V.B.E, số 187, tổ 6, ấp Bình Phú,Xã Bình Thủy,Huyện Châu Phú,An Giang,Phong tỏa ngày 8/7/2021

Tuyến đường tình ĐT.947 (Nam Cây Dương) tổ 9, ấp Bình Chánh 2,Bình Chánh,Huyện Châu Phú,An Giang,cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ ngày 09/07/2021

Tuyến đường Tây Hào Xương: Từ đường tỉnh ĐT.947 đến số nhà 308, tô 11, ấp Bình Phước,Bình Chánh,Huyện Châu Phú,An Giang,cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ ngày 09/07/2021

Tuyến mương Tư Tản: Từ đường tỉnh ĐT.947 đến tổ 6, ấp Bình Phước,Bình Chánh,Huyện Châu Phú,An Giang,cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ ngày 09/07/2021

Tuyến đường Đông Hào Xương: Từ đường tỉnh ĐT.947 đến số nhà 48, tồ 2, ấp Bình Chánh 2,Bình Mỹ,Huyện Châu Phú,An Giang,cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ ngày 09/07/2021

,,Tịnh Biên,An Giang,cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ ngày 13/07/2021

Toàn bộ thị trấn,TT Tịnh Biên,Tịnh Biên,An Giang,cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ ngày 06/07/2021

Khóm Thới Hoà,TT Nhà Bàng,Tịnh Biên,An Giang,cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ ngày 06/07/2021

,,TP Long Xuyên, Tân Châu, Châu Thành, Phú Tân, Chợ Mới: CT16 đến hết ngày 25/7/2021,An Giang,cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ ngày 13/07/2021

Giãn cách theo chỉ thị 15,,Thoại Sơn,An Giang,Từ ngày 13/7/2021

Giãn cách theo chỉ thị 15,,Tri Tôn,An Giang,Từ ngày 13/7/2021

TỈNH KIÊN GIANG

Nhà trọ 858/20 và nhà 858/18 Nguyễn Trung Trực, khu phố 3,Phường An Hoà,Tp Rạch Giá,Kiên Giang,Phong tỏa từ ngày 10/7/2021

Phòng khám Đa khoa Nhân Hậu, số 32, đường số 9, khu đô thị Phú Cường,Phường An Hoà,Tp Rạch Giá,Kiên Giang,Phong tỏa từ ngày 10/7/2021

TỈNH ĐỒNG THÁP

Xí nghiệp may 6,Phường Tân Phú Đông,Tp Sa Đéc,Đồng Tháp,Phong tỏa từ ngày 13/7/2021

Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc (tạm thời),Phường 2,Tp Sa Đéc,Đồng Tháp,Phong tỏa từ ngày 13/7/2021

,,Huyện Cao Lãnh ,Đồng Tháp,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ ngày 11/7/2021

,,TP. Cao Lãnh,Đồng Tháp,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ ngày 14/7/2021

Bệnh viện Quân Y,Phường 5,TP. Cao Lãnh,Đồng Tháp,Phong toả từ ngày 25/6/2021

,Giãn Cách xã hội theo chỉ thị 15 ,Châu Thành,Đồng Tháp, từ ngày 03/7/2021

,,Châu Thành,Đồng Tháp,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ ngày 11/7/2021

Ấp An Hòa, Ấp Tân Hòa, Ấp Tân An,An Nhơn,Châu Thành,Đồng Tháp,Phong toả từ ngày 03/7/2021

Ấp Tân Hòa,Xã An Hiệp,Châu Thành,Đồng Tháp,Phong toả từ ngày 03/7/2021

Ấp Tân Lập,Xã Tân Nhuận Đông,Châu Thành,Đồng Tháp,Phong toả từ ngày 03/7/2021

Các tổ 1, 7, 16, 17  ấp Thạnh Phú 
,Xã Tân Bình,Châu Thành,Đồng Tháp,Phong toả từ ngày 09/7/2021

 Chợ Tân Xuân, thuộc tổ 1 ấp Thạnh Phú  ,Xã Tân Bình,Châu Thành,Đồng Tháp,Phong toả từ ngày 09/7/2021

,,Huyện Lấp Vò ,Đồng Tháp,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ ngày 11/7/2021

,,Huyện Lai Vung ,Đồng Tháp,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ ngày 11/7/2021

,,Thành Phố Hồng Ngự ,Đồng Tháp,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ ngày 14/7/2021

,,Huyện Tân Hồng ,Đồng Tháp,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ ngày 14/7/2021

,,Huyện Tháp Mười ,Đồng Tháp,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ ngày 14/7/2021

,,Huyện Thanh Bình,Đồng Tháp,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ ngày 14/7/2021

,,Huyện Tam Nông ,Đồng Tháp,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ ngày 14/7/2021

TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU

G65 ấp Phước Tân,xã Phước Tỉnh,huyện Long Điền,Bà Rịa - Vũng Tàu,Phong tỏa ngày 29/6/2021

Tổ 9, Thôn Tân Bình,Xã Sơn Bình,Huyện Châu Đức,Bà Rịa - Vũng Tàu,Phong tỏa ngày 2/7/2021

Chợ xã Sơn Bình,Xã Sơn Bình,Huyện Châu Đức,Bà Rịa - Vũng Tàu,Phong tỏa ngày 2/7/2021

TỈNH CÀ MAU

ấp Đầu Nai,Xã Tân Phú,Huyện Thới Bình,Tỉnh Cà Mau,Phong tỏa ngày 7/7/2021

Ấp 2,Xã Tân Lộc Bắc,Huyện Thới Bình,Tỉnh Cà Mau,Phong tỏa ngày 9/7/2021

Ấp Tân Hiệp,Xã An Xuyên,TP.Cà Mau,Tỉnh Cà Mau,Phong tỏa từ ngày 08/7/2021

TỈNH CẦN THƠ

,,Huyện Ninh Kiều,Cần Thơ,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ ngày 11/7/2021

Kv Chợ Tân An, Tổ 33, Khu vực 3,Tân An,Huyện Ninh Kiều,Cần Thơ,Phong tỏa từ ngày 11/7/2021

Phòng khám MEDLATEC Cần Thơ,An Bình,Huyện Ninh Kiều,Cần Thơ,Phong tỏa từ ngày 11/7/2021

,,Huyện Cái Răng,Cần Thơ,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ ngày 11/7/2021

,,Các huyện còn lại,Cần Thơ,giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 ,Từ ngày 11/7/2021

PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI

Hồi 5h 40 ngày 4/7/2021 Xe khách Tân long, biển số 29B-18463 của công ty cổ phần xe khách hà nội đón hành khách từ Bắc giang đến Mỹ Đình lên xe từ điểm đón trả khách gần ngã tư bưu điện 9 tầng Bắc Giang ( Đường Hùng Vương, phường hoàng văn thụ, thành phố bắc giang,

Xe khách biển số 23B - 00358 của nhà xe Cầu Mè xuất bến lúc 9h 30 ngày 4/7/2021 từ bến xe mỹ đình đi tuyên quang và hà giang,

chuyến bay VN1264 Hồ Chí Minh - Vinh khởi hành lúc 12h30 ngày 01/07/2021,

chuyến bay VN286 (Hồ Chí Minh - Nội Bài) lúc 22h50 ngày 03/07/2021,

Chuyến bay QH204 của Bambo Airways ngày 5/7/2021 từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội,

chuyến bay VN242 của hãng Hàng không Viet Nam Airlines từ Sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) hạ cánh tại Sân bay Nội Bài (Hà Nội) ngày 6-7-2021,

chuyến bay VN1274 (TP. Hồ Chí Minh - Thanh Hóa) lúc 12h50 ngày 01/07/2021,

chuyến bay VN215 (Hà Nội - Hồ Chí Minh) lúc 15h ngày 06/07/2021,

chuyến bay VN216 (Hồ Chí Minh - Hà Nội) lúc 16h ngày 05/07/2021,

chuyến bay VN210 (Hồ Chí Minh - Hà Nội) lúc 10h - 12h ngày 08/07/2021,

chuyến bay VN286 (Hồ Chí Minh - Hà Nội) lúc 21h - 23h ngày 07/07/2021,

toa số 5 chuyến tàu số hiệu SE4 từ Ga Sài Gòn - Ga Phủ Lý lúc 19h00 ngày 07/07/2021,

chuyến bay QH244 (Hồ Chí Minh - Hà Nội) lúc 13h30 ngày 04/07/2021,

chuyến bay VN128 (Hồ Chí Minh - Đà Nẵng, 12h45 ngày 04/07/2021,

Chuyến bay QH104 (Đà Nẵng - Hà Nội, 12h45 ngày 05/07/2021,

Chuyến bay VN171 (Hà Nội - Đà Nẵng, 13h25 ngày 06/07/2021,

chuyến bay VN0172 (Đà Nẵng - Nội Bài) lúc 17h10 ngày 07/07/2021,

chuyến VN164 (Đà Nẵng - Hà Nội) ngày 09/07/2021,

chuyến bay VN242 (Hồ Chí Minh - Hà Nội) ngày 11/07,

chuyến bay VN266 (Hồ Chí Minh - Hà Nội) ngày 02/07/2021 ,

Chuyến xe bus số 68 từ sân bay nội bài đến hà đông có qua đại học hà nội  ngày 9/7/2021 khoảng 14h 30 xuất phát từ sân bay nội bài,

chuyến bay VN266 (Hồ Chí Minh - Hà Nội) ngày 10/07/2021,

chuyến bay VN1558 (Khánh Hòa - Hà Nội) ngày 09/07/2021,

 


Tác giả: Kim Anh biên tập
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7.681
Hôm qua : 13.154
Tháng 09 : 409.776
Năm 2021 : 4.196.573
Tổng số : 63.787.957