• :
  • :
Niên giám Thống kê tỉnh Lai Châu 2020

Niên giám Thống kê tỉnh Lai Châu 2020

Tháng 6/2021, Cục Thống kê tỉnh Lai Châu đã in xong và nộp lưu chiểu Niên giám Thống kê tỉnh Lai Châu 2020. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu đăng toàn văn Niên giám Thống kê tỉnh Lai Châu 2020.
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 65
Hôm qua : 8.306
Tháng 11 : 365.968
Năm 2021 : 5.053.144
Tổng số : 64.644.528