• :
  • :
Niên giám Thống kê tỉnh Lai Châu 2020

Niên giám Thống kê tỉnh Lai Châu 2020

Tháng 6/2021, Cục Thống kê tỉnh Lai Châu đã in xong và nộp lưu chiểu Niên giám Thống kê tỉnh Lai Châu 2020. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu đăng toàn văn Niên giám Thống kê tỉnh Lai Châu 2020.
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5.993
Hôm qua : 16.538
Tháng 09 : 319.684
Năm 2021 : 4.106.481
Tổng số : 63.697.865