Đầu mối liên hệ: Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu

Địa chỉ:              Tầng 1, nhà B, khu Hành chính - Chính trị tỉnh.

 Điện thoại:  02133876337

  Email:         laichau@chinhphu.vn