Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người

Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người

Vào những ngày tháng 5 này, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh với tất cả lòng thành kính và biết ơn công lao trời biển của Bác đã đóng góp cho Đảng, cho dân tộc Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là một bản ...
Đảng bộ thành phố Lai Châu tích cực học tập và làm theo Bác

Đảng bộ thành phố Lai Châu tích cực học tập và làm theo Bác

Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã làm thay đổi từ nhận thức đến hành động của các cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa ...
Xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên. Trong những năm qua, quán triệt và thực hiện các chỉ thị của Bộ Chính trị, Đảng bộ tỉnh Lai Châu đã đẩy mạnh việc ...
Phòng An ninh đối nội học tập và làm theo Bác dạy

Phòng An ninh đối nội học tập và làm theo Bác dạy

Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân trong thời kỳ đổi mới, từ những hành động cụ thể, thiết thực trong học tập và làm theo Bác đã lan tỏa tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh đối ...
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với lời Bác dạy

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với lời Bác dạy

Trong những năm qua, quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện ...
Lan tỏa việc học và làm theo Bác

Lan tỏa việc học và làm theo Bác

 Đảng bộ xã Tả Lèng (huyện Tam Đường) đưa Chỉ thị 05-CT/TW về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào cuộc sống, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Đề cao trách nhiệm, nêu gương người đứng đầu

Đề cao trách nhiệm, nêu gương người đứng đầu

Đa dạng hình thức triển khai thực hiện, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cán bộ, đảng viên, Nhân dân huyện Tân Uyên xác định là việc làm thường xuyên, liên tục. Trong đó, đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương ...
Huyện Tam Đường tích cực học theo Bác

Huyện Tam Đường tích cực học theo Bác

Những năm qua, huyện Tam Đường đã tích cực triển khai việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó đã tạo động lực thi đua, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn.
Nâng cao ý thức, trách nhiệm học tập, làm theo Bác

Nâng cao ý thức, trách nhiệm học tập, làm theo Bác

Quy tụ những câu chuyện kể có thật, mang ý nghĩa sâu sắc, Hội thi “Kể chuyện về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 do Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức ngày 14/9 đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của ...
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5.009
Hôm qua : 8.376
Tháng 07 : 23.167
Năm 2020 : 789.684
Tổng số : 55.591.221