Lai Châu triển khai thực hiện Quyết định số 259/QĐ-TTg  ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Lai Châu triển khai thực hiện Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

 Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu vừa ban hành Kế hoạch số 773/KH-UBND về thực hiện Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm ...
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9.448
Hôm qua : 15.254
Tháng 04 : 195.113
Năm 2021 : 1.694.006
Tổng số : 61.285.390