• :
  • :
Thông báo lựa chọn nhà thầu

Thông báo lựa chọn nhà thầu

Ngày 9/12/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường Lai Châu ban hành Thông báo số 3002/TB-STNMT lựa chọn nhà thầu gói thầu: Khảo sát, đánh giá tài nguyên khoáng sản ở các khu vực chưa thăm dò khoáng sản được UBND phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác ...
Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

Ngày 12/11/2021, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Lai Châu ban hành Thông báo số 109/TB-TTDVĐGTS đấu giá tài sản (quyền sử dụng đất).
Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

Ngày 3/11/2021, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu ban hành Thông báo số 103/TB-TTDVĐGTS đấu giá tài sản (quyền sử dụng đất). 
Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

Ngày 22/9/2021, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Lai Châu ban hành Thông báo số 87/TB-TTDVĐGTS đấu giá tài sản (quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất).
Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

Ngày 20/9/2021, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Lai Châu ban hành Thông báo số 85/TB-TTDVĐGTS đấu giá tài sản (Xe nâng; Bộ dây truyền thiết bị sản xuất đồng bộ gạch không nung; Nhà sản xuất chính, nhà làm việc và nhà ở công nhân + nhà ...
Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

Ngày 13/9/2021, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Lai Châu ban hành Thông báo số 84/TB-TTDVĐGTS đấu giá tài sản (quyền sử dụng đất).
Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

Ngày 6/9/2021, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Lai Châu ban hành Thông báo số 80/TB-TTDVĐGTS đấu giá tài sản (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).
Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

Ngày 30/8/2021, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Lai Châu ban hành Thông báo số 79/TB-TTDVĐGTS đấu giá tài sản (quyền sử dụng đất).
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.316
Hôm qua : 16.787
Tháng 01 : 303.812
Năm 2022 : 303.812
Tổng số : 65.422.785