<a href="/tin-tuc-su-kien/thong-tin-chi-dao-dieu-hanh" title="Thông tin chỉ đạo,điều hành" rel="dofollow">Thông tin chỉ đạo, điều hành</a>

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh vừa ban hành Công văn số 01/BCĐ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
<a href="/tin-tuc-su-kien/chuyen-de" title="Chuyên đề" rel="dofollow">Chuyên đề</a>

Huyện Mường Tè chuẩn bị cho Đại hội Đảng

Là huyện vùng cao, biên giới của tỉnh, thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 huyện Mường Tè đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hiện công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội tại các chi, đảng bộ trực thuộc và Đại ...
Bản đồ địa giới hành chính
Một cửa điện tử

Đến tháng 4
Tỉnh Lai Châu đã giải quyết

98,7 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 03/04/2020)

Dịch vụ công trực tuyến
Thống kê truy cập
Hôm nay : 37
Năm 2020 : 254.904
Tổng số : 55.056.441
Liên kết trang