Đưa nghị quyết vào đời sống
<a href="/tin-tuc-su-kien/thong-tin-chi-dao-dieu-hanh" title="Thông tin chỉ đạo,điều hành" rel="dofollow">Thông tin chỉ đạo, điều hành</a>

Lai Châu phê duyệt “Kế hoạch phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2021 - 2025”Mới

UBND tỉnh Lai Châu vừa ban hành Quyết định số 1704/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Kế hoạch phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2021 - 2025”
Bản đồ địa giới hành chính
Hệ thống một cửa điện tử
Dịch vụ công trực tuyến
Thống kê truy cập
Hôm nay : 93.773
Tháng 12 : 261.129
Tháng trước : 387.012
Năm 2020 : 2.148.223
Tổng số : 56.949.760
Liên kết trang