• :
  • :
<a href="/tin-tuc-su-kien/thong-tin-chi-dao-dieu-hanh" title="Thông tin chỉ đạo,điều hành" rel="dofollow">Thông tin chỉ đạo, điều hành</a>

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 03: Về yêu cầu tự khai báo, rà soát những người từng đến bệnh viện Bạch Mai

Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Lai Châu thông cáo báo chí như sau:
Bản đồ địa giới hành chính
Một cửa điện tử
Dịch vụ công trực tuyến
Thống kê truy cập
Hôm nay : 245
Năm 2020 : 197.660
Tổng số : 54.999.197
Liên kết trang