Bản đồ địa giới hành chính
Một cửa điện tử

Đến tháng 4
Tỉnh Lai Châu đã giải quyết

94,87 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 10/04/2020)

Dịch vụ công trực tuyến
Thống kê truy cập
Hôm nay : 93
Năm 2020 : 267.015
Tổng số : 55.068.552
Liên kết trang