Đưa nghị quyết vào đời sống
<a href="/tin-tuc-su-kien/thong-tin-chi-dao-dieu-hanh" title="Thông tin chỉ đạo,điều hành" rel="dofollow">Thông tin chỉ đạo, điều hành</a>

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới

Ngày 28/10, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2403/UBND-VX về việc triển khai thực hiện Thông báo số 367/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19
Bản đồ địa giới hành chính
Hệ thống một cửa điện tử
Dịch vụ công trực tuyến
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4.010
Tháng 10 : 182.763
Tháng trước : 173.656
Năm 2020 : 1.493.498
Tổng số : 56.295.035
Liên kết trang