<a href="/tin-tuc-su-kien/thong-tin-chi-dao-dieu-hanh" title="Thông tin chỉ đạo,điều hành" rel="dofollow">Thông tin chỉ đạo, điều hành</a>

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 05: Thực hiện biện pháp cách ly y tế các trường hợp tiếp xúc với “bệnh nhân số 133” và “bệnh nhân số 172”

Ngay sau khi nhận được kết quả xét nghiệm chính thức các trường hợp tiếp xúc gần với “bệnh nhân số 133” và “bệnh nhân số 172”, theo đó ít nhất 01 lần có kết quả xét nghiệm khẳng định âm tính với SARS-CoV-2; sáng ngày 03/4/2020 Ban Chỉ đạo phòng, ...
Bản đồ địa giới hành chính
Một cửa điện tử

Đến tháng 4
Tỉnh Lai Châu đã giải quyết

98,7 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 03/04/2020)

Dịch vụ công trực tuyến
Thống kê truy cập
Hôm nay : 348
Năm 2020 : 227.373
Tổng số : 55.028.910
Liên kết trang