A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh: Nhiệm kỳ của đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao

(laichau.gov.vn)

Chiều nay (23/5), Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; đề ra chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lý Công Hà – Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khoá mới.

Nhiệm kỳ 2015-2020, với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao của Ban Chấp hành Đảng bộ, sự cố gắng của toàn thể đảng viên, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã lãnh đạo đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra; tập trung lãnh đạo đơn vị, đảng viên và quần chúng hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các mặt công tác.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Điển hình như, Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, quốc phòng – an ninh. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên tổ chức nghiên cứu các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các điều kiện, đặc thù của tỉnh, bám sát các Nghị quyết, Chương trình công tác của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tham mưu cho lãnh UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh ở địa phương. Trong đó kịp thời tham mưu, tổng hợp giúp lãnh đạo UBND tỉnh ban hành nhiều cơ chế chính sách, chỉ đạo điều hành trong nhiều lĩnh vực, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, tiến độ yêu cầu đề ra. Giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật hiện hành, không để khiếu kiện đông người, khiếu kiện kéo dài xảy ra qua đó góp phần ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn toàn tỉnh.

Đồng chí Vũ Huy Hoà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Đảng uỷ nhiệm kỳ 2015 - 2020 phát biểu khai mạc.

Đảng uỷ đã lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ; lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội; xây dựng tổ chức đảng; công tác đảng viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật; lãnh đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng... đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua đó đã phát huy vai trò làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, tạo được môi trường làm việc thân thiện, dân chủ, phát huy tính chủ động, sáng tạo, gắn trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức với thực hiện nhiệm vụ của cơ quan. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan đã thực hiện đúng nghĩa vụ, luôn gương mẫu, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan, có lối sống lành mạnh, có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tích cực đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác…

Đồng chí Kiều Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Phó Bí thư Đảng uỷ nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình bày báo cáo tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ đã cử 92 lượt cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo; 12 quần chúng học bồi dưỡng nhận thức về đảng; đã kết nạp được 8 đảng viên (vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra); đã tổ chức 10 cuộc kiểm tra và 10 cuộc giám sát... Hàng năm có 100% đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 4 năm (2015, 2017, 2018, 2019) Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đạt “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu, Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ 19/5/2016 đến 19/5/2020, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh biểu dương 6 tập thể, 20 cá nhân; đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen 2 tập thể, 10 cá nhân…

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh xác định các mục tiêu chủ yếu là: Hàng năm, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; có 100% đảng viên, quần chúng được nghiên cứu, học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; 100% Chi bộ trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ, có từ 80% Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 95% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 10% trở lên đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng ủy thực hiện ít nhất được 1 cuộc kiểm tra và 1 cuộc giám sát chuyên đề; UBKT Đảng ủy thực hiện ít nhất được 1 cuộc kiểm tra và 1 cuộc giám sát chuyên đề; đối với Chi bộ có cấp ủy, thực hiện 1 cuộc kiểm tra, 1 cuộc giám sát; đối với Chi bộ không có cấp ủy thực hiện 1 cuộc kiểm tra; cơ quan Văn phòng được công nhận đạt chuẩn văn hóa; tổ chức Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp được từ 4 đảng viên trở lên....

Tại Đại hội, đã có nhiều tham luận tập trung vào các nội dung: Phát huy vai trò của cấp uỷ trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao trong công tác tham mưu, giúp việc Thường trực UBND tỉnh; công tác lãnh đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới...

Đ/c Lý Công Hà – Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lý Công Hà – Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã nhấn mạnh: Nhiệm kỳ qua, cấp uỷ, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã kiểm điểm nghiêm túc, sâu sắc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đảng bộ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt được kết quả quan trọng. Kết quả đó góp phần vào thành công chung của Đảng bộ Khối. Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả này.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị Đại hội quan tâm một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là: Lãnh đạo đảng viên, quần chúng và các đoàn thể tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Chi bộ; chú trọng đổi mới công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, quần chúng; tăng cường tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gắn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII); chú trọng công tác tổ chức xây dựng Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng của đảng viên; quan tâm xây dựng tổ chức đoàn thể gắn với xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát...

Các đồng chí đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khoá mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 7 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Vũ Huy Hoà – Chánh Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Tác giả: Đinh Lan
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 138
Hôm qua : 6.624
Tháng 07 : 96.135
Năm 2020 : 862.652
Tổng số : 55.664.189