• :
  • :
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngành Tuyên giáo Lai Châu vững tin bước vào năm mới

(laichau.gov.vn)

Trong niềm vui hân hoan đón mừng năm mới 2021, Ngành Tuyên giáo Lai Châu phấn khởi và tự hào vì đã phát huy tốt truyền thống đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, bám sát phương châm hành động: "Tăng cường kỷ cương - Chủ động, sáng tạo - Bám sát thực tiễn, nắm chắc cơ sở - Tham mưu đúng, trúng, kịp thời", tiếp tục có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần cùng toàn Đảng bộ thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ chính trị đề ra, tạo động lực để tỉnh vững bước vào chặng đường phát triển mới.

Đồng chí Lê Chí Công - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Giấy chứng nhận cho các học viên tham gia lớp bồi dưỡng công tác Tuyên giáo năm 2020.

Năm 2020 tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp trong toàn quốc, nhất là đại dịch Covid-19... Đồng thời, cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, các ngày kỷ niệm lớn; đặc biệt là Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025... Trong bối cảnh đó công tác Tuyên giáo tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Tỉnh ủy Lai Châu và sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời của các cấp, các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội trong toàn tỉnh. Đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo Đảng bộ tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức; bám sát định hướng, chỉ đạo của Trung ương, của cấp ủy; bám sát sự kiện và thực tiễn, chủ động, sáng tạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ và đạt những kết quả quan trọng.

Chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết, đề án của Trung ương, Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh. Tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trọng tâm là nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Hoạt động báo chí thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, Luật Báo chí; tiếp tục có sự đổi mới nội dung, hình thức, tăng cường các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, thời lượng phát sóng đảm bảo sinh động, phản ánh mọi mặt của đời sống xã hội, phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng tiếp tục được quan tâm. Ngay sau thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, Ban Tuyên giáo các cấp, các ngành đã chủ động tham mưu cấp ủy kiện toàn đội ngũ báo cáo viên phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn phương pháp nâng cao chất lượng, toàn tỉnh đã mở 6 lớp tập huấn nghiệp vụ cho trên 700 lượt báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Công tác biên soạn, cung cấp các thông tin, tài liệu được chú trọng và triển khai kịp thời.

Cùng với đó, công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội được tăng cường, tập trung vào những địa bàn phức tạp, nhạy cảm, qua đó kịp thời phát hiện, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tập trung giải quyết những băn khoăn, kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Công tác định hướng, chỉ đạo đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng được đẩy mạnh, hoạt động tích cực và hiệu quả hơn. Làm tốt công tác tham mưu chỉ đạo, định hướng chính trị tư tưởng trên lĩnh vực văn hoá, văn nghệ; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai thực hiện có hiệu quả, từng bước đi vào chiều sâu; hoạt động bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc được chú trọng.

Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận được quan tâm. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Công tác Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn mới - Thời cơ và thách thức”. Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy kịp thời ban hành các kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy. Đồng thời, chủ động tham mưu sơ, tổng kết các chủ trương, nghị quyết của Đảng, đánh giá khách quan kết quả thực hiện trong thực tiễn, rút ra bài học kinh nghiệm, cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng chủ trương, chương trình, kế hoạch của Đảng bộ trong tình hình mới; đặc biệt trong việc xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Đồng thời, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy còn làm tốt công tác tham mưu cấp ủy các cấp nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị. Năm 2020, toàn tỉnh đã mở 191 lớp/12.566 học viên và 231 hội nghị báo cáo viên, thông tin thời sự tới 16.310 lượt người; mở được được 81 lớp bồi dưỡng chính trị hè cho 10.484 cán bộ quản lý và giáo viên ngành Giáo dục. Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, đổi mới phương pháp giảng, ứng dụng công nghệ thông tin. Hệ thống tuyên giáo các cấp và các ngành trong khối khoa giáo đã bám sát chức năng, nhiệm vụ và quy định của Tỉnh ủy về mối quan hệ phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các ngành trong khối khoa giáo, chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác khoa giáo của Đảng bộ. Duy trì thực hiện tốt công tác giao ban hằng quý nhằm đánh giá những kết quả, hạn chế, yếu kém và xác định các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động khoa giáo của tỉnh.

Qua đó khẳng định, năm 2020 công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới, chủ động, sáng tạo bám sát nhiệm vụ chính trị, sự chỉ đạo của cấp trên, tiến hành đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên giáo, góp phần ổn định tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc, sự đồng thuận trong Đảng bộ và toàn xã hội, củng cố khối đoàn kết các dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh; đặc biệt góp phần vào tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bước vào năm 2021, năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026... là những điều kiện thuận lợi cho công tác Tuyên giáo Đảng bộ tỉnh phát huy những thành tựu đạt được, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tuy nhiên, cũng được dự báo có nhiều khó khăn, thách thức: tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Xung đột thương mại gia tăng và những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 có thể kéo dài, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khủng hoảng kinh tế và các vấn đề xã hội; biến đổi khí hậu; sự chống phá của các thế lực thù địch... đặt ra nhiều thách thức cho công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh.

Để hoàn thành trọng trách năm 2021, Ngành Tuyên giáo Lai Châu xác định sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; làm tốt công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cung cấp thông tin, định hướng dư luận, phục vụ triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh; nhất là tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nâng cao chất lượng nắm tình hình tư tưởng, kịp thời định hướng dư luận. Tích cực, chủ động trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ; tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Tham mưu cấp ủy các cấp tổ chức nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác khoa giáo.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm qua, vững tin bước vào năm mới 2021, với tinh thần quyết tâm đổi mới, sáng tạo, nhất định Ngành Tuyên giáo Lai Châu sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh giao phó.


Tác giả: Đặng Thanh Sơn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.366
Hôm qua : 14.518
Tháng 10 : 389.515
Năm 2021 : 4.636.171
Tổng số : 64.227.555