A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020 (*)

(laichau.gov.vn)
Với tinh thần tích cực, khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XIV đã hoàn thành chương trình, nội dung của Kỳ họp. Đồng chí Vũ Văn Hoàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu bế mạc Kỳ họp. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng toàn văn bài phát biểu quan trọng này.

Đ/c Vũ Văn Hoàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp.

- Thưa các đ/c lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV;

- Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh cùng toàn thể cử tri và Nhân dân toàn tỉnh!

- Thưa các đồng chí! 

Với tinh thần tích cực, khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XIV đã hoàn thành chương trình, nội dung của Kỳ họp.

HĐND tỉnh đã tập trung trí tuệ, thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện về tình hình thực hiện kế hoạch nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019; quyết định chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020; quyết định ban hành các Nghị quyết tại Kỳ họp.

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2019, HĐND tỉnh đã thảo luận thống nhất đánh giá: Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, các cấp uỷ; sự chủ động, quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, chính trị xã hội, các lực lượng vũ trang, các tổ chức doanh nghiệp; sự đoàn kết, đồng thuận của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, 9/9 nhóm chỉ tiêu chủ yếu năm 2019 cơ bản đạt, một số chỉ tiêu vượt kế hoạch: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp được đẩy mạnh, mở rộng các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp được tăng cường, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có; xây dựng nông thôn mới triển khai tích cực. Công nghiệp, thương mại, dịch vụ được duy trì phát triển ổn định, tập trung khai thác tiềm năng thủy điện. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển; chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên; công tác y tế chăm sóc sức khỏe Nhân dân được tăng cường; các hoạt động văn hóa, thể thao được đẩy mạnh; tiếp tục chú trọng bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên; công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được tăng cường, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đoàn kết các dân tộc được củng cố; chính trị xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững; hoạt động đối ngoại tiếp tục được mở rộng; chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

Tuy nhiên trên các lĩnh vực còn có những hạn chế, HĐND tỉnh đã thảo luận, phân tích đánh giá những hạn chế, tồn tại trong chỉ đạo, điều hành một số chỉ tiêu, nhất là chất lượng hiệu quả phát triển nông nghiệp, quản lý xây dựng, tiến độ đầu tư, giải ngân các nguồn vốn; quản lý khai thác sử dụng công trình sau đầu tư, đất đai, khoáng sản, môi trường; chất lượng giáo dục vùng sâu, vùng xa, công tác y tế, giảm nghèo, chất lượng xây dựng khu dân cư văn hóa, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, công tác phối hợp tháo gõ khó khăn cho địa phương, doanh nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu; an ninh trật tự một số địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp.

Những hạn chế đó phải được quyết liệt khắc phục trong năm 2020 và các năm tiếp theo.

Trên cơ sở kết quả năm 2019, thực hiện chủ trương, định hướng nhiệm vụ chính trị năm 2020 của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã thảo luận, thống nhất quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020; kế hoạch đầu tư công trung hạn, phân bổ ngân sách năm 2020; phấn đấu tốc độ tăng trưởng đạt trên 7,5%; thu ngân sách trên địa bàn 2.150 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người trên 40 triệu đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo 3,5% và các nhóm chỉ tiêu cụ thể về kinh tế - xã hội. Thống nhất các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đó là:

(1). Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Đề án, Nghị quyết của Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém của năm 2019; điều hành quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ đầu năm; phấn đấu hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

(2). Về phát triển kinh tế:

Tập trung đẩy mạnh phát triển nông nghiệp; mở rộng vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung có lợi thế, ứng dụng kỹ thuật liên kết sản xuất, thúc đẩy phát triển sản phẩm chủ lực, thực hiện chương trình OCOP mỗi xã một sản phẩm, thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, chú trọng phát triển nông nghiệp vùng sâu vùng xa, biên giới; chuyển đổi phương thức chăn nuôi, phát triển thủy sản, tăng cường các biện pháp bảo vệ phòng chống cháy rừng, trồng rừng kinh tế, quyết liệt xây dựng nông thôn mới; tăng cường quản lý thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu, các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ và mở rộng thị trường xuất khẩu các sản phẩm hàng hóa của địa phương; tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch, hợp tác phát triển du lịch các tỉnh Tây Bắc; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh để phát triển các loại hình du lịch văn hóa, cộng đồng, sinh thái. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, tiết kiệm chi thường xuyên, dành nguồn lực cho đầu tư phát triển.

(3). Về phát triển văn hóa-xã hội

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục ở các cấp học; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp, ưu tiên các trường vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Nâng cao chất lượng xây dựng bản làng, gia đình, trường học đạt chuẩn văn hóa; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú, đa dạng, chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc. Thực hiện quyết liệt cụ thể các nhiệm vụ giải pháp thực hiện giảm nghèo bền vững, tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận các chính sách hỗ trợ về đất đai, tín dụng, phát triển sản xuất, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chú trọng quan tâm người già cô đơn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

(4). Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ các lĩnh vực phát huy tiềm năng lợi thế, nhất là nông nghiệp, giáo dục, y tế và công tác quản lý ngành, lĩnh vực; nâng cao năng lực đổi mới công nghệ của doanh nghiệp, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, nhãn mác hàng hóa; xây dựng các sản phẩm chủ lực theo chuỗi giá trị có tiềm năng xuất khẩu.

(5). Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới; nắm chắc tình hình, chủ động đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các công trình trọng điểm quốc gia, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; tăng cường phòng chống, trấn áp các loại tội phạm, vi phạm, tệ nạn xã hội; giữ vững an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo và an ninh trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, tư tưởng, thông tin.

Về hoạt động giám sát tại Kỳ họp, HĐND đã tập trung xem xét, thảo luận các báo cáo và đánh giá cao kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh và hoạt động điều hành của UBND tỉnh, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân tỉnh; xem xét báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri; các kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh năm 2019 và việc chỉ đạo thực hiện trách nhiệm sau chất vấn, giải trình tại Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh; cơ bản các ý kiến của cử tri, kiến nghị sau giám sát, kết luận sau phiên giải trình; trách nhiệm sau chất vấn đã được UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm túc.

HĐND tỉnh đã thảo luận, thông qua các Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn. Các Nghị quyết được xem xét, thảo luận, thông qua bảo đảm chất lượng, thiết thực với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhất là những Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách, đầu tư công năm 2020, đề án phát triển nông nghiệp các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, đề án phát triển dược liệu, điều chỉnh bổ sung chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, bảng giá đất giai đoạn 2020 – 2024, giá dịch vụ y tế.

HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các cấp, các ngành sớm cụ thể hóa triển khai quyết liệt các Nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua; đề nghị Mặt trận tổ quốc, đoàn thể các cấp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện Nghị quyết, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh đã miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Bùi Từ Thiện do được nghỉ chế độ hưu và miễn nhiệm 2 thành viên UBND tỉnh do đã nghỉ hưu; tiến hành bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Chu Lê Chinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và bầu bổ sung 01 thành viên UBND tỉnh.

Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, những đóng góp của đồng chí Bùi Từ Thiện, nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ghi nhận, đánh giá, biểu dương kết quả công tác của đồng chí Lê Văn Bảy, nguyên giám đốc Công an tỉnh và ông Hà Văn Um, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh xin chúc đồng chí Bùi Từ Thiện, đồng chí Lê Văn Bảy, đồng chí Hà Văn Um cùng gia đình luôn mạnh khỏe.

Hội đồng nhân dân tỉnh chúc mừng đồng chí Chu Lê Chinh đã được đại biểu HĐND tỉnh tin tưởng bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đinh Quang Tuấn, Giám đốc sở Ngoại vụ được bầu vào Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Hội đồng nhân dân tỉnh tin tưởng các đồng chí Chu Lê Chinh, Đinh Quang Tuấn sẽ thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình, thực sự tâm huyết, trách nhiệm, nêu cao tinh thần đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của các vị đại biểu HĐND tỉnh, của cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Kính thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp thứ mười hai tiếp tục có những đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả Kỳ họp; thảo luận dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm cao, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương được Nhân dân quan tâm đồng tình. Kết quả của Kỳ họp sẽ tạo niềm tin, sự đoàn kết, thống nhất để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ năm 2020.

HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự tham gia tích cực, trí tuệ, tâm huyết của các vị đại biểu HĐND tỉnh; sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc, trách nhiệm của các ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các cơ quan, tổ chức hữu quan trong suốt quá trình chuẩn bị và tiến hành Kỳ họp. Cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh – truyền hình Trung ương và địa phương đã kịp thời phản ánh, thông tin, tuyên truyền về Kỳ họp. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi, đóng góp của cử tri và Nhân dân trong tỉnh đã góp phần vào thành công của Kỳ họp.

Sau Kỳ họp này, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, kịp thời báo cáo kết quả Kỳ họp, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân, nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt tình hình thực tế để kịp thời phản ánh, kiến nghị với HĐND, UBND, các cơ quan liên quan; Thường trực HĐND, các Ban HĐND và tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, chủ động phối hợp với UBND, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2020.

HĐND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020.

Kính chúc các vị đại biểu, khách quý, cử tri và Nhân dân trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.

Tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh.

Xin trân trọng cảm ơn!

(*) Tiêu đề do Ban Biên tập đặt.

BBT


Nguồn: laichau.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 999
Hôm qua : 6.786
Tháng 10 : 123.359
Năm 2020 : 1.434.094
Tổng số : 56.235.631