A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Công tác dân vận không chỉ là việc của Ban Dân vận mà là của tất cả các cấp, các ngành

(laichau.gov.vn)
Sáng 9/1, Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương đã phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương cùng các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư và lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Lai Châu, dự Hội nghị có đồng chí Chu Lê Trinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Lai Châu.

Báo cáo tổng kết công tác dân vận năm 2019 của Ban Dân vận Trung ương đánh giá: Trong năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo chuyển biến tích cực và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng, chính quyền các cấp. Các cơ quan quản lý Nhà nước đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, đối thoại, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân, góp phần thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa Đảng với Nhân dân. Ban Dân vận các cấp tiếp tục phát huy vai trò tham mưu với cấp ủy, tổ chức Đảng lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, đánh giá hệ thống chính trị thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng đối với công tác dân vận; phối hợp với các cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp, các cơ quan, tổ chức đẩy mạnh công tác dân vận trong tình hình mới. Những kết quả tích cực đó đã góp phần tạo đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.

Đối với kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” năm 2019 được cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo gắn với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” đạt nhiều kết quả tích cực. Nhận thức và trách nhiệm của chính quyền các cấp, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ được nâng lên. Các cơ quan quản lý Nhà nước tăng cường công tác thể chế, cụ thể hóa chủ trương, quan điểm của Đảng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với thực tiễn và lợi ích, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, nhất là phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được cụ thể hóa trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia xây dựng chính sách pháp luật, góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, động viên Nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đối ngoại, nâng cao cuộc sống, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước được tăng cường; công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế đạt nhiều kết quả, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, ý thức phục vụ Nhân dân, nâng cao hiệu quả trong công tác dân vận chính quyền. Công tác tiếp dân về giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, chú trọng nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền các cấp với Nhân dân và các giai tầng xã hội; triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giải quyết tốt hơn đơn, thư khiếu nại, tố cáo của người dân.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Trong năm 2020, đất nước có nhiều sự kiện quan trọng, vì vậy công tác dân vận phải bám sát Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội với phương châm hành động là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”. Chính quyền các cấp phải hướng về người dân, lo cho dân, phải bám dân, xử lý đúng đắn mối quan hệ máu thịt giữa người dân và cơ quan Nhà nước. Kiên quyết xử lý cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu, hách dịch, cửa quyền, năng lực, phẩm chất kém, vi phạm pháp luật. Riêng với hệ thống lãnh đạo từ cấp xã, phường đến cấp Trung ương phải bằng thuyết phục và nêu gương đi liền với thực hiện nghiêm kỷ luật hành chính. Các nhiệm vụ phải được quán triệt triển khai toàn diện, đồng bộ và quyết liệt ở các cấp, các ngành và trên tinh thần phải tìm mọi cách để đưa đến đích, không bỏ cuộc giữa chừng, không làm nửa vời.

Thủ tướng Chính phủ cho rằng cần hiểu sâu, hiểu đúng về công tác dân vận chính quyền, đó là sự đồng thuận, làm sao để mọi người cùng dốc sức, đồng lòng để thực hiện mục tiêu chung, trước hết là ở mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi cấp chính quyền. Muốn vậy, người lãnh đạo cũng phải tự mình điều chỉnh phương pháp lãnh đạo cho phù hợp, trước hết lãnh đạo bằng thuyết phục và nêu gương. Công tác dân vận không phải chỉ là việc của Ban Dân vận mà là của tất cả các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị. Cơ quan nào có không khí dân chủ sẽ tạo đoàn kết tốt và đồng thuận cao trong việc thực thi nhiệm vụ và tất nhiên kết quả bao giờ cũng tốt hơn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, công tác dân vận tốt nhưng phải giữ vững kỷ cương phép nước, dân chủ tốt nhưng phải giữ vững kỷ cương. Không được để tình trạng “cá mè một lứa”, tình trạng mất dân chủ, nhưng cũng không được để lộn xộn, nhất là một số cá nhân, một số bộ phận bị kẻ xấu, cơ hội chính trị kích động. Không được coi thường những đốm lửa nhỏ, nhiều đốm lửa nhỏ sẽ bùng lên thành đống lửa lớn mà chúng ta phải thông qua công tác dân vận để người dân hiểu, ủng hộ.

Lan Anh


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.299
Hôm qua : 6.609
Tháng 07 : 70.973
Năm 2020 : 837.490
Tổng số : 55.639.027