A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hướng tới mục tiêu cao nhất là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII

(laichau.gov.vn)
Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 23 được tổ chức từ ngày 03-04/01/2020, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã nhấn mạnh: Các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục phát huy những kết quả của năm 2019, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hướng tới mục tiêu cao nhất là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII.

Quang cảnh Hội nghị.

Bàn về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, nhiệm vụ năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất với nhận định, đánh giá và kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019 như báo cáo trình Hội nghị. Năm 2019, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy kết quả đạt được của năm 2018, tận dụng thời cơ, thuận lợi, đoàn kết, thống nhất vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi mục tiêu của năm 2019 là hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, góp phần vào thành tựu chung của tỉnh sau 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 15 năm chia tách, thành lập tỉnh, tạo động lực để tỉnh nhà bước vào giai đoạn về đích trong thực hiện Nghị quyết Đại hội và là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ khẳng định: Những kết quả đạt được là rất đáng phấn khởi và trân trọng, song không được chủ quan, thỏa mãn, mà phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, thấy rõ những khuyết điểm, hạn chế và có các biện pháp sửa đổi hiệu quả, kịp thời… Đề nghị các cấp, các ngành phải tập trung khắc phục cho được những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra, trước hết, mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi tổ chức, cá nhân phải nghiêm túc xây dựng kế hoạch, xác định rõ biện pháp khắc phục đối với từng hạn chế, nhất là những hạn chế, khuyết điểm kéo dài, tránh phô trương, hình thức, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

 Đồng chí Giàng Páo Mỷ -  Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu kết luận Hội nghị.

Qua ý kiến thảo luận của các đồng chí tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ: Cần xác định nhiệm vụ trọng tâm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị để chủ động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt từ khâu chuẩn bị, đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nắm tình hình, kiểm tra, đôn đốc tổ chức thực hiện, đảm bảo các nhiệm vụ được triển khai một cách bài bản, thống nhất và đạt hiệu quả cao nhất. Đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đưa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trở thành nhiệm vụ thường xuyên của tất cả các cấp ủy, tổ chức Đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên; tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách các địa bàn; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành được phân công dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt Đảng ủy xã, sinh hoạt chi bộ bản, tích cực đi sâu, đi sát cơ sở, nám tình hình, kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập nảy sinh để tham mưu Tỉnh ủy có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời. Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, cần quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch, giữ gìn truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, tập trung nguồn lực, phấn đấu có thêm một huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh... Các cấp, các ngành, đặc biệt là các lực lượng vũ trang tỉnh phải quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, chỉ thị của Tỉnh ủy, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và những năm tiếp theo.

Đồng thời, chuẩn bị và đảm bảo các điều kiện cần thiết để Nhân dân và cán bộ, chiến sỹ đón Tết Nguyên đán Canh Tý trong không khí vui tươi, đầm ấm, an toàn và ý nghĩa; quan tâm, chăm lo công tác đảm bảo an sinh xã hội, nhất là việc thực hiện chính sách với người có công, người nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và Nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, chiến sỹ các lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ trực tết. Tăng cường nắm chắc tình hình địa bàn, Nhân dân, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp xử lý tốt các vấn đề đột xuất phát sinh, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Giàng Páo Mỷ đề nghị các đồng chí Bí thư các Đảng bộ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung cao độ cho việc thực hiện tốt cả hai nhiệm vụ là chuẩn bị đại hội về văn kiện, nhân sự và thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị năm 2020. Trong đó, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương, hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực; tránh các biểu hiện xấu thường thấy trước mỗi kỳ đại hội…

Đại biểu tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 23.

Về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2019, nhiệm vụ năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất nhận định: Tỉnh ủy, cấp ủy, các tổ chức Đảng, Uỷ ban kiểm tra các cấp đã chú trọng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương, ban hành quy định về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Chủ động xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực phục vụ nhiệm vụ chính trị. Tăng cường kiểm tra tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Xem xét thi hành kỷ luật Đảng nghiêm minh, góp phần giữ gìn kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Về Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đánh giá cao tinh thần tâm huyết, trách nhiệm, những ý kiến đóng góp và xây dựng của các đồng chí vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Trong đó, nhiều nội dung đã được các đồng chí thảo luận rất sôi nổi với nhiều ý kiến phân tích sâu sắc, cụ thể, cung cấp các thông tin quan trọng, hữu ích. Đồng chí đề nghị Tiểu ban Văn kiện nghiêm túc tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia tại Hội nghị, hoàn thiện dự thảo để gửi lấy ý kiến của cán bộ lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh và thủ đô Hà Nội, của Mặt trận Tổ quốc và đại diện các đoàn thể chính trị, xã hội, các nhà khoa học, tri thức, các tầng lớp Nhân dân theo kế hoạch của Tỉnh ủy.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xem xét và quyết định thi hành kỷ luật đối với đảng viên theo quy định.

ĐL


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.373
Hôm qua : 6.609
Tháng 07 : 71.047
Năm 2020 : 837.564
Tổng số : 55.639.101