A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2030

(laichau.gov.vn)

Sáng nay (25/6), UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2030. Đồng chí Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

 

Đồng chí Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh; đại diện lãnh các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác CCHC.

Trong những năm qua, các cấp, các ngành tỉnh Lai Châu luôn coi nhiệm vụ cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài; quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện. Nhờ đó, nhiều thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định, tỷ lệ cắt giảm thời gian giải quyết trung bình đạt 41,35% so với quy định. Năm 2019 đã thành lập và đưa Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh đi vào hoạt động với 100% TTHC của 15/15 cơ quan chuyên môn được thực hiện tại Trung tâm. Các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được đẩy mạnh triển khai đáp ứng cơ bản nhu cầu của cá nhân, tổ chức. Công tác CCHC đã góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển. Tỷ lệ thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp được cải thiện đáng kể. Tính đến năm 2020, toàn tỉnh ước có 1.567 doanh nghiệp đăng ký hoạt động.

Giai đoạn 2011 - 2020, tỉnh đã thu hút được 175 dự án với tổng số vốn đăng ký đầu tư khoảng 80.387 tỷ đồng. Đặc biệt trong năm 2019, đã có nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn đến nghiên cứu, tìm hiểu, khảo sát và đề xuất các dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh như: Tập đoàn Vingroup, SunGroup, FLC, Hiệp hội kinh tế - văn hoá Hàn Quốc, Tập đoàn Quế Lâm, Công ty NaFood Tây Bắc, Hiệp hội Mắc Ca Việt Nam, Tập đoàn Phú Thái...

Việc thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức, đơn vị được thực hiện bảo đảm tinh gọn đầu mối bên trong các tổ chức của hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Sau sắp xếp các tổ chức bộ máy đã nhanh chóng ổn định và đi vào hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác quản lý biên chế; bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức hợp lý. Việc xây dựng vị trí việc làm, thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở với quyết tâm cao. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ, năng lực hoàn thành nhiệm vụ theo vị trí việc làm.

Hạ tầng công nghệ thông tin từng bước được đầu tư, đến thời điểm hiện nay hầu hết văn bản của các cơ quan Nhà nước các cấp được trao đổi trên môi trường mạng bằng văn bản điện tử thay cho văn bản giấy. 100% các đơn vị cấp tỉnh, huyện, xã và sự nghiệp công lập thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001. Trụ sở của các cơ quan hành chính Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã đầy đủ, hiện đại, văn minh, đáp ứng tốt yêu cầu của hoạt động công vụ.

Quang cảnh Hội nghị.

Giai đoạn 2021 - 2030, công tác CCHC tỉnh tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm thực hiện chủ trương của Đảng về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong giai đoạn mới. Tiếp tục rà soát cắt giảm và nâng cao chất lượng cung cấp thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý Nhà nước, nhất là thủ tục hành chính liên quan tới người dân, doanh nghiệp; tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, giải phóng mọi nguồn lực của xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo đảm điều kiện cho nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách để triển khai xây dựng Chính quyền điện tử; xây dựng các chính sách ưu tiên đầu tư, hỗ trợ cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp; tạo môi trường pháp lý thuận lợi, thu hút các thành phần kinh tế đầu tư cho phát triển công nghệ thông tin. Đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn nhưng phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức một cách phù hợp; đổi mới công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức nhằm lựa chọn được những người có phẩm chất, trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị…

Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các ngành thành viên Ban Chỉ đạo và UBND các huyện, thành phố đã đánh giá, tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và chỉ ra những khuyết điểm, tồn tại cần rút kinh nghiệm trong thời gian tiếp theo. Đồng thời đề nghị ban hành đầy đủ các quy định về hạng chức danh nghề nghiệp, tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập để các địa phương có cơ sở xác định hạng chức danh nghề nghiệp và cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp tương ứng với danh mục vị trí việc làm trong từng cơ quan, đơn vị; tổ chức thi thăng hạng cho viên chức; sớm ban hành văn bản hướng dẫn địa phương triển khai thực hiện ISO điện tử.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương những cố gắng và thành tích của các cấp, các ngành đã đạt được trong thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính 10 năm qua. Đồng thời đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh năm 2020; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác cải cách hành chính; tuyên truyền, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức đối với đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong việc thực thi công vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng trì chệ, chưa hết trách nhiệm, thiếu trách nhiệm; xử lý nghiêm các hành vi sách nhiễu, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, trục lợi chính sách an sinh xã hội; đề xuất, biểu dương các sáng kiến, giải pháp mới trong cải cách hành chính...

Đồng thời, thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức, phù hợp với vị trí việc làm, bồi dưỡng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng bắt buộc kiến thức, kỹ năng tối thiểu trước khi bổ nhiệm, quy hoạch. Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước; cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước, tập trung hoàn thiện, phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử phiên bản 2.0...

Đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể.

Nhân dịp này, 7 tập thể và 10 cá nhân đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện công tác cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.


Tác giả: Phạm Dung
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10.853
Hôm qua : 15.048
Tháng 01 : 348.950
Năm 2021 : 348.950
Tổng số : 59.940.334