A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2019 tỉnh Lai Châu

(laichau.gov.vn)
(laichau.gov.vn)

Ngày 21/8/2019, Cục Thống kê tỉnh Lai Châu ban hành Báo cáo số 201/BC-CTK v/v báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 8 năm 2019.

Tháng 8, điều kiện thời tiết thuận lợi hơn so với tháng trước, một số ngành sản xuất, kinh doanh đã hoạt động trở lại và có sản lượng tăng. Kết quả thực hiện các lĩnh vực cụ thể như sau:

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp

1.1. Nông nghiệp

Lúa mùa: Diện tích gieo cấy ước đạt 25.954 ha tăng 2,18% so với cùng kỳ năm trước chia ra: Lúa ruộng 22.795 ha tăng 3,23%, lúa nương 3.159 ha giảm 4,99% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân lúa ruộng tăng do một phần diện tích bị ảnh hưởng của mưa lũ năm trước năm nay đã khắc phục xong và đưa diện tích này vào gieo cấy; diện tích lúa nương giảm do chuyển đổi một phần diện lúa nương cho năng xuất thấp sang trồng một số cây lâu năm khác cho năng xuất và hiệu quả kinh tế cao hơn. Hiện bà con đang tiến hành chăm sóc, làm cỏ, bón phân, một phần diện tích nhỏ khoảng 50ha tại huyện Mường Tè đã cho thu hoạch.

Ngô: Năm nay toàn Tỉnh gieo trồng được 18.380,81 ha ngô giảm 2,1% so với năm 2018. Diện tích ngô năm nay giảm là do chuyển đổi sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn như trồng chuối tại huyện Phong Thổ, trồng chè, quế tại huyện Sìn Hồ. Đến nay phần diện tích này đang cho thu hoạch. Diện tích thu hoạch ước đạt 10.006 ha tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng thu hoạch ước đạt 33.690,20 tấn; Năng suất ước đạt 33,67 tạ/ha. Hiện này bà con đang khẩn trương thu hoạch tiếp diện tích ngô vụ Đông xuân còn lại để chuẩn bị đất tiếp tục gieo trồng vụ mùa năm 2019.

* Số lượng đàn gia súc, gia cầm chủ yếu ước tại thời điểm báo cáo

Đàn trâu ước tính có 98.904 con tăng 0,32% so với cùng kỳ năm trước; Sản lượng trâu xuất chuồng trong kỳ ước đạt 208 giảm 1,89% so với cùng kỳ năm trước. Đàn bò ước đạt 19.290 con tăng 4,16% so với cùng kỳ năm trước; Sản lượng bò xuất chuồng trong kỳ đạt 27,5 tấn tăng 5,77% so với cùng kỳ năm trước. Đàn lợn ước đạt 201.830 con giảm 12,56% so với cùng kỳ năm trước; Sản lượng xuất chuồng trong kỳ đạt 660 tấn giảm 12% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân đầu con và sản lượng lợn hơi xuất chuồng giảm do ảnh hưởng của dịch Tả lợn Châu Phi.

Đàn gia cầm toàn tỉnh ước đạt 1.512,05 nghìn con tăng 17,92 % trong đó: gà ước đạt 1.092,49 nghìn con tăng 14,64% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng gia cầm xuất chuồng trong kỳ đạt 225,9 tấn tăng 26,55% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: sản lượng gà xuất chuồng đạt 208 tấn tăng 16,85% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng trứng gia cầm ước đạt 1.321 nghìn quả, trong đó sản lượng trứng gà ước đạt 1.048 nghìn quả.

Tình hình dịch bệnh: Hiện nay dịch Bệnh Tả lợn Châu Phi vẫn đang tiếp tục lây lan và có nhiều diễn biến phức tạp tại 8/8 huyện, thành phố. Tính đến ngày 15/8 đã có 202 bản và 1.418 hộ bị mắc với số lượng lợn mắc bệnh là 8.538 con; số con chết là 5.206 con và số con đã bị tiêu hủy là 12.268 con; tổng trọng lượng ước tính 497,49 tấn. Hiện Nhân dân cùng với cơ quan chức năng tập trung phòng chống bệnh dịch bệnh: tăng cường kiểm tra, kiểm soát các phương tiện vận chuyển động vật ra, vào địa bàn phát hiện và xử lý theo quy định các trường hợp vi phạm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cách nhận biết và một số biện pháp phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; tích cực phun tiêu độc khử trùng môi trường trên địa bàn.

1.2. Lâm nghiệp

Trong tháng thời tiết mưa nhiều, độ ẩm không khí cao thuận lợi cho cây sinh trưởng phát triển tốt. Toàn tỉnh ước trồng mới được 1.409,93 ha rừng trồng tập trung tăng 72,68% so với cùng kỳ năm, diện tích rừng trồng mới chủ yếu là rừng sản xuất.

Khai thác gỗ và lâm sản trên địa bàn toàn tỉnh ước đạt 583 m3 gỗ các loại, giảm 10,31% so với cùng kỳ năm trước; Khai thác củi ước đạt hơn 50 nghìn ste giảm 9,59% so với cùng kỳ năm trước. Công tác quản lý, bảo vệ rừng được đẩy mạnh nhằm hạn chế cháy rừng và khai thác rừng trái phép.

2. Sản xuất công nghiệp

* Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp

Trong tháng tình hình thời tiết thuận lợi hơn, các trận mưa lớn giảm nên các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn hoạt động ổn định; ngành Khai khoáng, ngành Chế biến, chế tạo, ngành Cung cấp nước và thu gom rác thải có sản lượng tăng so với tháng trước, riêng ngành Sản xuất và phân phối điện do lượng mưa giảm dẫn đến sản lượng giảm so với tháng trước tác động mạnh đến chỉ số toàn ngành. Chỉ số sản xuất công nghiệp dự ước tháng 8/2019 trên địa bàn tỉnh có chỉ số 92,71%, giảm 7,29% so với tháng trước, giảm 30,15% so với cùng kỳ, cụ thể chỉ số các ngành như sau:

- Ngành công nghiệp khai khoáng có chỉ số 103,96%, tăng 3,96% so với tháng trước, giảm 7,82% so với cùng kỳ. Do tháng này các trận mưa lớn giảm nên các cơ sở khai thác ổn định lao động, tăng sản lượng khai thác so với tháng trước.

- Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có chỉ số 100,64%, tăng 0,64% so với tháng trước, tăng 11,61% so với cùng kỳ năm trước. Tăng do tác động tăng của hầu hết các ngành: Ngành sản xuất chế biến thực phẩm tăng 0,59% so với tháng trước, tăng 18,35% so với cùng kỳ; Ngành sản xuất đồ uống tăng 0,3% so với tháng trước, giảm 3,76% so với cùng kỳ; Ngành Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre nứa tăng 1,98% so với tháng trước; Ngành sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 5,77% so với tháng trước; giảm 1,25% so với cùng kỳ; Ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 1,13% so với tháng trước...

- Ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí có chỉ số 92,52%, giảm 7,48% so với tháng trước, giảm 30,74% so với cùng kỳ. Do trong tháng lượng mưa giảm nên các nhà máy thủy điện phải điều tiết lượng nước cho phù hợp dẫn đến sản lượng giảm so với tháng trước. Sản lượng điện phân phối vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu cầu của người sử dụng không để xẩy ra tình trạng thiếu điện, mất điện kéo dài.

- Ngành Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải có chỉ số 100,28%, tăng 0,28% so với tháng trước, tăng 3,48% so cùng kỳ. Trong tháng do nhu cầu tiêu dùng tăng nên ngành Khai thác, xử lý và cung cấp nước tăng 0,54%; còn Hoạt động thu gom rác thải tăng 0,07%; Công ty CP cấp nước Tỉnh và Các công ty, HTX thu gom rác thải trên địa bàn TP và các huyện vẫn đảm bảo cung cấp nước ổn định, lắp đặt mới nhanh chóng cũng như thay thế các thiết bị đã cũ, hỏng để đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu tiêu dùng trong Tỉnh.

* Sản phẩm sản xuất chủ yếu

Một số sản phẩm chủ yếu do các doanh nghiệp công nghiệp sản xuất dự ước tháng 8 là: Đá các loại đạt 54.896,66 m3, tăng 3,99% so với tháng trước, giảm 7,88% so với cùng kỳ; Chè khô nguyên chất đạt 955,14 tấn, tăng 0,68% so với tháng trước, tăng 22,4% so với cùng kỳ; Dịch vụ sản xuất đồ xây lắp bằng plastic đạt 44,45 triệu đồng, tăng 5,77% so với tháng trước, giảm 1,25% so với cùng kỳ; Gạch xây dựng bằng đất sét nung đạt 1.752,37 nghìn viên, tăng 0,78% so với tháng trước, giảm 0,54% so với cùng kỳ; Xi măng Portland đen đạt 781 tấn, tăng 0,13% so tháng trước, tăng 3,44% so với cùng kỳ; Điện sản xuất đạt 794,88 triệu KWh, giảm 7,5% so với tháng trước, giảm 30,8% so với cùng kỳ; Dịch vụ thu gom rác thải đạt 2.011,99 triệu đồng, tăng 0,07% so với tháng trước, tăng 2,26% so với cùng kỳ; Nước uống được đạt 375 nghìn m3, tăng 0,54% so với tháng trước, tăng 5,04% so với cùng kỳ.

* Chỉ số sử dụng lao động

Chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tháng 8 đạt 100,13% so với tháng trước. Tình hình sử dụng lao động trong tháng của các cơ sở ổn định so với tháng trước. Theo thành phần kinh tế: doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng 0,18% và doanh nghiệp nhà nước tăng 0,09%;

3. Đầu tư - xây dựng

Đầu tư: Tổng vốn đầu tư thực hiện tháng 8/2019 ước đạt 79.875 triệu đồng, tăng 5,58% so với tháng trước, so với cùng kỳ năm trước giảm 37,4%. Trong đó: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh ước đạt 55.475 triệu đồng, chiếm 69,45% tổng vốn đầu tư, so với tháng trước tăng 2,92%, so với cùng kỳ năm trước giảm 31,52%; Vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện ước đạt 24.400 triệu đồng, chiếm 30,55% tổng vốn đầu tư, so với tháng trước tăng 12,19%, so với cùng kỳ năm trước giảm 47,62%.

Tổng vốn đầu tư thực hiện tháng 8/2019 tăng 5,58% so với tháng trước. Nguyên nhân là do sang tháng 8 lượng mưa ít hơn, các chủ đầu tư và nhà thầu tiếp tục thực hiện các công trình đang thi công để đảm bảo kế hoạch năm. Bên cạnh đó, giá cả các mặt hàng dùng trong xây dựng tương đối ổn định đã tác động tích cực đến hoạt động đầu tư vốn trong tháng. Giảm 37,4% so với cùng kỳ năm trước do kế hoạch các nguồn vốn năm nay thấp hơn năm trước 41,24% (hiện nay chưa có kế hoạch các nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu cho địa phương; kế hoạch nguồn vốn nước ngoài (ODA) thấp, bằng 22,38% so với kế hoạch năm trước). Tình hình giải ngân vốn chậm đã tác động làm tổng vốn đầu tư thực hiện trong tháng giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Xây dựng: Giá trị sản xuất ngành xây dựng tháng 8 (theo giá hiện hành) ước đạt 419.480 triệu đồng, so với tháng trước tăng 5,12%, so với cùng kỳ năm trước tăng 12,58 %. Giá trị sản xuất ngành xây dựng tháng 8 (theo giá so sánh) ước đạt 291.700 triệu đồng, so với tháng trước tăng 5,12%, so với cùng kỳ năm trước tăng 11,66%.

Nguyên nhân giá trị sản xuất tăng là do tháng 8 điều kiện thời tiết thuận lợi hơn so với tháng trước. Một số công trình đang thi công bị tạm dừng do mưa đều bắt đầu hoạt động trở lại, tuy nhiên tiến độ xây dựng còn chậm. Các hoạt động chủ yếu trong tháng là sửa chữa khắc phục hư hỏng các công trình bị thiệt hại trong tháng 7 như: Nạo vét, hót sụt sạt đường giao thông thủy lợi… đảm bảo giao thông các tuyến liên tỉnh, huyện, xã được thông suốt. Tiếp tục hoàn thiện các công trình đang thực hiện từ đầu năm. Một số công trình xây dựng nhà ở và công trình khác khu vực hộ dân cư đã hoàn thiện, bàn giao đưa vào sử dụng.

4. Thương mại, giá cả, vận tải và du lịch

4.1. Bán lẻ hàng hóa và dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành

Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 8 đạt 363.602 triệu đồng, tăng 0,51% so với tháng trước, tăng 11,16% so với cùng kỳ năm trước. Tăng do trong tháng học sinh các cấp chuẩn bị bước vào năm học mới 2019-2020, nhiều gia đình chuẩn bị đồ dùng học tập cũng như mua sắm quần áo cho các con chuẩn bị vào năm học mới, bên cạnh đó các đơn vị sản xuất kinh doanh có nhiều chương trình khuyến mại, sản xuất các sản phẩm đa dạng, phong phú… nhằm tăng doanh thu bán hàng đã tác động tích cực đến tổng mức bán lẻ hàng hóa trong tháng.

Trong tháng 8 hầu hết các nhóm ngành hàng tăng, cụ thể: Nhóm lương thực thực phẩm tăng 3,3%; Nhóm hàng may mặc tăng 3,45%; Nhóm vật phẩm, văn hóa, giáo dục tăng 7,56%; Nhóm phương tiện đi lại tăng 1,6%; Nhóm hàng hóa khác tăng 5,62%. Riêng nhóm gỗ và vật liệu xây dựng giảm 3,84%; Nhóm xăng dầu giảm 3,32%; Nhóm nhiên liệu khác giảm 3,06%; Nhóm đá quý, kim loại quý giảm 1,93% là do là nhu cầu tiêu dùng của người dân giảm.

Doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống tháng 8 đạt 45.665,5 triệu đồng, tăng 2,21% so với tháng trước, tăng 15,12% so với cùng kỳ năm trước. Tháng 8 doanh thu ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống đều tăng mạnh là do vào năm học mới học sinh ở các cấp nhập học việc chuyển trường, chuyển lớp ở các xã, huyện, vùng sâu vùng xa ra thành phố học tập đã tác động đến ngành dịch vụ lưu trú tăng.

4.2. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 năm 2019 trên địa bàn tỉnh là 100,26%, tăng 0,26% so với tháng trước; tăng 2,39% so với cùng kỳ năm trước; tăng 9,45% so với kỳ gốc 2014.

CPI tháng 8/2019 tăng nhẹ so với tháng trước chủ yếu là do nhu cầu tiêu dùng trong tháng tăng và do có sự điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế trong nước. So với tháng trước, trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 8 nhóm hàng biến động với mức tăng, giảm như sau: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,01%; May mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,32%; Nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD tăng 0,45%; Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,36%; Thuốc và dịch vụ y tế tăng 3,38%; Giao thông giảm 0,37%; Giáo dục tăng 0,64%; Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,39%; Nhóm hàng Đồ uống và thuốc lá; Bưu chính viễn thông; Văn Hóa giải trí và du lịch không có biến động.

Vàng 9999: Giá vàng trong nước biến động theo giá vàng thế giới; Giá vàng trên địa bàn tỉnh tháng 8 năm 2019 tăng cao do chịu ảnh hưởng của giá vàng trong nước tăng. Giá vàng chỉ bán lẻ bình quân trong tháng trên địa bàn tỉnh ở mức 4.081.800 đồng/chỉ, tăng 4,34% so với tháng trước;

Đô la Mỹ: Chỉ số giá đô la Mỹ trong tháng so với tháng trước giảm nhẹ, giảm 0,22%, giá bình quân trong tháng là: 1USD = 23.200 VNĐ.

4.3. Vận tải hành khách và hàng hóa

Doanh thu vận tải

Tổng doanh thu đạt 17.762,8 triệu đồng, so với tháng trước tăng 4,75%, so với cùng kỳ năm trước tăng 12,59%. Doanh thu ngành vận tải hành khách và hàng hóa đều tăng làm cho tổng doanh thu ngành vận tải trên địa bàn tỉnh tăng hơn so với tháng trước. Nguyên nhân do nhu cầu đi lại của học sinh các cấp, sinh viên các trường chuyên nghiệp trở lại nhập học, cùng với nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh tăng nên đã tạo điều kiện cho ngành vận tải hành khách. Đồng thời do điều kiện thời tiết, môi trường thuận lợi hơn tạo điều kiện thuận lợi cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh nhất là hoạt động xây dựng cơ bản đã trực tiếp tác động tích cực tới hoạt động vận tải hàng hóa.

Khối lượng hành khách, hàng hoá vận chuyển, luân chuyển

Khối lượng hàng hoá vận chuyển đạt 107,5 nghìn tấn, so với tháng trước tăng 5,6%, so với cùng kỳ năm trước tăng 7,52%. Khối lượng hàng hoá luân chuyển đạt 4.369,2 nghìn tấn.km, so với tháng trước tăng 4,95%, so với cùng kỳ năm trước tăng 11,86%.

Số lượng hành khách vận chuyển đạt 120,76 nghìn người, so với tháng trước tăng 4,73%, so với cùng kỳ năm trước tăng 5,55%. Số lượng hành khách luân chuyển đạt 8.671,9 nghìn người.km, so với tháng trước tăng 4,69%, so với cùng kỳ năm trước tăng 5,17%.

4.4. Hoạt động du lịch

Tổng lượt khách du lịch trong tháng ước đạt 28.990 lượt khách, so với tháng trước tăng 3,2%, so với cùng kỳ năm trước tăng 14,4%. Trong đó: Khách Quốc tế 1.649 lượt khách, giảm 2,18% so với tháng trước; Khách Nội địa 27.341 lượt khách, tăng 3,55% so với tháng trước.

Hoạt động lữ hành: Tổng lượt khách du lịch theo tua là 37 lượt khách, tăng 9 lượt khách so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến thời điểm hiện tại mạng lưới khách sạn có 25 khách sạn tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách sạn 3 sao trở lên 2 khách sạn, số phòng khách sạn là 924 phòng tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước; công suất sử dụng phòng là 63%.

5. Tài chính - Ngân hàng

5.1. Thu, chi ngân sách

Tổng thu ngân sách địa phương tháng 8/2019 ước đạt 743,6 tỷ đồng đạt 9,43% so với dự toán HĐND tỉnh giao, trong đó thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 175,8 tỷ đồng, đạt 8,17% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Lũy kế tổng thu ngân sách địa phương từ đầu năm đến nay đạt 6.995 tỷ đồng, đạt 92% so với Trung ương giao, đạt 89% so với HĐND tỉnh giao, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 412,4 tỷ đồng, bằng 5,2% so với dự toán HĐND tỉnh giao, trong đó chi thường xuyên đạt 325,6 tỷ đồng. Lũy kế chi ngân sách địa phương từ đầu năm đến nay đạt 4.560,8 tỷ đồng, đạt 58% so với HĐND tỉnh giao, đạt 98,9% so với cùng kỳ năm trước; chi thường xuyên đạt 3.019,8 tỷ đồng, chiếm 66,2% tổng chi ngân sách địa phương, đạt 58% so với HĐND tỉnh giao, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước.

5.2. Hoạt động ngân hàng

Tổng huy động vốn ước đến 31/8/2019 đạt 15.768 tỷ đồng, giảm 2,29% so với cuối năm 2018, tăng 1,16% so với cùng kỳ năm trước. Tính riêng nguồn vốn huy động tại địa phương Khối ngân hàng thương mại đạt 5.783 tỷ đồng, giảm 1,68% so với cuối năm 2018, tăng 7,79% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng dư nợ ước đạt 15.188 tỷ đồng, giảm 1,52% so với cuối năm 2018, tăng 0,83% so với cùng kỳ năm trước. Cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn ước đạt 4.845 tỷ đồng, tăng 4,02% so với cùng kỳ năm trước; Cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 3.116 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước; Cho vay theo các Chương trình tín dụng chính sách xã hội tại Chi nhánh NHCSXH tỉnh đạt 2.095 tỷ đồng.

6. Một số vấn đề về xã hội - môi trường

6.1. Thiếu đói trong nông dân

Tính đến ngày 10/8/2019 toàn tỉnh có 87 hộ thiếu đói, chiếm 0,08% so với tổng số hộ dân cư; số nhân khẩu thiếu đói là 399 nhân khẩu, chiếm 0,09% so với tổng số nhân khẩu. Số hộ cũng như nhân khẩu thiếu đói tháng này giảm so với tháng trước là do bà con đã và đang thu hoạch ngô, lạc, đỗ tương và quả mắc ca xanh, rải rác một số địa phương đang bước vào thu hoạch lúa nương.

6.2. Thiệt hại do thiên tai

Trong tháng không xảy ra thiên tai.

6.3. Y tế

a. Tình hình dịch bệnh

Trong tháng có 6 bệnh nhân mắc bệnh sốt rét; các bệnh viêm gan siêu trùng, sốt xuất huyết, viêm não virus, thương hàn không có ca nhiễm bệnh nào xảy ra.

b. HIV/AIDS

Thực hiện chương trình an toàn truyền máu: Thực hiện đúng quy định an toàn truyền máu 100% các đơn vị máu đều được sàng lọc HIV trước khi truyền. Trong tháng 7/2019 số người nghiễm HIV là 1 người, chết do AIDS là 1 người.

c. Tình hình ngộ độc thực phẩm

Trong tháng không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào.

6.4. Tai nạn giao thông

Trong tháng đã xảy ra 3 vụ tai nạn đáng tiếc khiến 1 người bị chết và 4 người bị thương, so với cùng kỳ năm trước số người bị chết giảm 4, số người bị thương tăng 3. Nguyên nhân chủ yếu do không đi đúng phần đường, không chú ý quan sát và đi quá tốc độ cho phép...

6.5. Văn hóa

Với 20 dân tộc anh em cùng sinh sống, mỗi dân tộc đều có nét văn hóa đặc trưng riêng, tạo nên bức tranh văn hóa Lai Châu độc đáo, giàu bản sắc. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm, triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo tồn, khôi phục và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số. Thông qua việc tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức cho đồng bào các dân tộc biết tự hào và trân trọng những giá trị tinh thần, phong tục tốt đẹp của dân tộc mình. Chú trọng xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, đẩy mạnh phát triển phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng. Ngoài ra, tỉnh cũng khuyến khích, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân sưu tầm, bảo tồn di sản văn hóa của các dân tộc. Nghiên cứu, bảo quản, truyền dạy và giới thiệu di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; tạo điều kiện bảo vệ và phát triển tiếng nói, chữ viết của các dân tộc... Từng bước bài trừ các hủ tục lạc hậu ảnh hưởng đến đời sống văn hóa người dân ra khỏi cộng đồng.

Cùng với đó, tỉnh chú trọng khai thác, phát triển vốn văn hóa dân gian các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh trong các chương trình biểu diễn nghệ thuật. Tổ chức các hội thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật quần chúng các cấp; hoạt động của đội văn nghệ quần chúng ở cơ sở. Lựa chọn nét văn hóa đặc trưng các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giới thiệu, quảng bá thông qua các hoạt động biểu diễn, trưng bày, triển lãm, trình diễn trang phục... trong các chương trình, sự kiện văn hóa lớn của tỉnh; tham gia các sự kiện, chương trình văn hóa khu vực, toàn quốc. Từng bước khai thác tiềm năng văn hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

6.6. Hoạt động thể thao

Tổ chức hội thao ngành Ngân hàng Lai Châu năm 2019. Tham gia Hội thao có 165 vận động viên đến từ 7 đơn vị ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Hội thao góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực cho cán bộ, công chức và người lao động trong ngành Ngân hàng trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện cho các vận động viên giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm công tác, hoạt động thể thao tại đơn vị. Đặc biệt là chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019); 110 năm ngày thành lập tỉnh (28/6/1909-28/6/2019), 70 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949-10/10/2019) và 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu mới (01/01/2004-01/01/2019).

Trong những năm gần đây môn bóng truyền hơi ngày càng phát triển mạnh mẽ. Là một môn thể thao được người chơi khẳng định: tăng cường sức khỏe, tính an toàn cao, chi phí thấp, không kén người chơi, đã tạo sức hút đặc biệt đối với nhiều thế hệ, lan rộng khắp các bản làng, cơ quan, đơn vị. Đối với thanh niên tham gia môn thể thao để tăng cường sức khỏe, tính đồng đội cao, còn đối với người cao tuổi thì nó như một môn thể thao dưỡng sinh. Phong trào rèn luyện thể thao với môn bóng chuyền hơi đã thực sự có chỗ đứng vững chắc trong cuộc sống của Nhân dân các dân tộc.

6.7. Môi trường

Trong tháng không xảy ra vụ cháy nào. Phát hiện và xử lí 2 vụ vi phạm môi trường với tổng số tiền là 8 triệu đồng.

Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.


Nguồn: laichau.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 3.145
Hôm qua : 5.068
Tháng 04 : 58.055
Năm 2020 : 263.080
Tổng số : 55.064.617