A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2019 tỉnh Lai Châu.

(laichau.gov.vn)
(laichau.gov.vn)

Ngày 24/10/2019, Cục Thống kê tỉnh Lai Châu ban hành Báo cáo số 268/BC-CTK báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2019 tỉnh Lai Châu.

Tháng 10, chào mừng kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu. Hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi các hoạt động du lịch, kinh doanh thương mại đã thu hút lượt khách du lịch đến thăm quan và đem lại nguồn thu lớn cho thương mại. Kết quả cụ thể tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp

1.1. Nông nghiệp

- Lúa vụ Mùa: Diện tích gieo trồng lúa ước 26.125,15 ha tăng 2,85% so với vụ mùa năm trước. Tính đến trung tuần tháng mười diện tích đã thu hoạch ước đạt 22.618 ha chiếm 86,58% diện tích gieo cấy, trong đó: Diện tích lúa ruộng ước đạt 22.801,15 ha tăng 3,28% so với chính thức năm trước; Diện tích lúa nương ước đạt 3.324 ha, giảm 0,04% so với chính thức năm trước. Nguyên nhân diện tích lúa tăng chủ yếu là do một số diện tích bị ảnh hưởng của mưa lũ đến nay bà con tu bổ cải tạo đưa vào gieo trồng trở lại. Sản lượng lúa mùa ước đạt 96.873 tấn, tăng 32,16% so với cùng kỳ năm trước; năng suất ước đạt 42,83 tạ/ha.

- Cây ngô: Diện tích gieo trồng ước đạt 20.969,3 ha giảm 0,93% so với chính thức năm trước. Trong đó: Diện tích ngô đông xuân đạt 18.380 ha giảm 2,1% so với cùng kỳ năm trước; Diện tích ngô vụ mùa gieo ước đạt 2.588,3 ha tăng 8,28% so với cùng kỳ năm trước. Diện tích ngô giảm là do chuyển đổi một số diện tích đất trồng ngô đã bạc màu cho năng suất thấp sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn như trồng chuối, trồng chè, quế. Sản lượng ngô thu hoạch ước đạt 61.885 tấn, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước; năng suất ước đạt 33,67 tạ/ha.

* Số lượng đàn gia súc, gia cầm chủ yếu ước tại thời điểm báo cáo

Đàn trâu ước tính có 99.220 con giảm 0,08% so với cùng kỳ năm trước, sản lượng trâu xuất chuồng ước đạt 405 tấn tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước; Đàn bò ước đạt 19.490 con tăng 0,92%, sản lượng bò xuất chuồng ước đạt 71,4 tấn tăng 8,84% so với cùng kỳ năm trước; Đàn lợn ước đạt 214.140 con giảm 9,69% so với cùng kỳ năm trước, sản lượng xuất chuồng ước đạt 426 tấn giảm 17,5% so với cùng kỳ năm trước.

Đàn gia cầm ước đạt 1.610 nghìn con tăng 6,41% so với cùng kỳ năm trước, trong đó đàn gà ước đạt 1.207 nghìn con tăng 14,96% so với cùng kỳ năm trước; Sản lượng gia cầm xuất chuồng ước đạt 382 tấn tăng 17,54% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng gà ước đạt 308 tấn tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình dịch bệnh: Trong tháng tình hình dịch tả lợn Châu Phi đang tiếp tục xảy ra tại 8/8 huyện, thành phố của địa bàn tỉnh. Số lợn mắc bệnh phát sinh trong tháng là 2.841 con, số chết 2.203 con; Như vậy, lũy kế từ khi có dịch đến thời điểm báo cáo (19/3/2019 - 14/10/2019), trên địa bàn tỉnh bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện tại 5.318 hộ/551 bản/92 xã (Tam Đường 12 xã, Sìn Hồ 20 xã, Nậm Nhùn 10, Phong Thổ 14, Tân Uyên 9, Thành phố Lai Châu 4, Mường Tè 13, Than Uyên 10 xã) của 8/8 huyện, thành phố. Số lợn mắc bệnh là 15.716 con, chết 10.278 con. Tổng trọng lượng lợn buộc phải tiêu hủy là 822.636,7 kg/19.976 con, trong đó có 4.260 con lợn chưa mắc bệnh nhưng trong vùng dịch buộc phải tiêu hủy.   

1.2. Lâm nghiệp

Tính đến trung tuần tháng mười diện tích rừng trồng tập trung ước tính đạt 2.076 ha, giảm 11,13% so với cùng kỳ năm trước nguyên nhân do kế hoạch của tỉnh giao trồng rừng năm 2019 giảm so với năm 2018. Số cây lâm nghiệp trồng phân tán ước đạt 52,41 nghìn cây.

Sản lượng khai thác gỗ trong tháng ước 608 m3 giảm 1,9% so với cùng kỳ năm trước. Khai thác củi trong tháng ước đạt 10,50 nghìn ste, giảm 7,9% so với cùng kỳ năm trước.

2. Sản xuất công nghiệp

* Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp dự ước tháng 10/2019 trên địa bàn tỉnh có chỉ số 97,55%, giảm 2,45% so với tháng trước, giảm 12,65% so với cùng kỳ. Trong đó ngành Khai khoáng, ngành Cung cấp nước và thu gom rác thải có sản lượng tăng cao so với tháng trước; ngành Chế biến, chế tạo và ngành Sản xuất và phân phối điện có chỉ số giảm so với tháng trước, cụ thể chỉ số các ngành như sau:

- Ngành công nghiệp khai khoáng có chỉ số 111,08%, tăng 11,08% so với tháng trước, tăng 6,72% so với cùng kỳ. Tăng là do trong tháng thời tiết thuận lợi hơn, các trận mưa lớn giảm nên các cơ sở khai thác đã đi vào hoạt động ổn định, bên cạnh đó nhu cầu xây dựng trong tháng tăng nên các cơ sở tăng sản lượng khai thác so với tháng trước.

- Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có chỉ số 99,57%, giảm 0,43% so với tháng trước, tăng 9,49% so với cùng kỳ năm trước. Giảm so với tháng trước do ảnh hưởng của một số ngành giảm: Ngành sản xuất chế biến thực phẩm giảm 1,35% so với tháng trước, sản xuất đồ uống giảm 0,41%, sản xuất trang phục giảm 0,03%, sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu không có sản lượng trong tháng. Tăng so với cùng kỳ do ngành sản xuất chế biến thực phẩm tăng 15,3% chủ yếu là diện tích chè mới cho thu hoạch tăng nên sản lượng chè tăng so với với cùng kỳ.

- Ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí có chỉ số 97,4%, giảm 2,6% so với tháng trước, giảm 13,17% so với cùng kỳ. Do trong tháng lượng mưa giảm, các hồ thủy điện mực nước giảm mạnh nên các nhà máy thủy điện phải điều tiết lượng nước dẫn đến sản lượng giảm so với tháng trước và giảm mạnh so cùng kỳ. Sản lượng điện phân phối vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu cầu của người sử dụng không để xẩy ra tình trạng thiếu điện, mất điện kéo dài.

- Ngành Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải có chỉ số 104,86%; tăng 4,86% so với tháng trước; tăng 11,44% so cùng kỳ. Trong tháng do nhu cầu tiêu dùng tăng nên ngành Khai thác, xử lý và cung cấp nước tăng 6,88%; còn  Hoạt động thu gom rác thải tăng 3,22%;  Công ty CP cấp nước Tỉnh và Các công ty, HTX thu gom rác thải trên địa bàn thành phố và các huyện vẫn đảm bảo cung cấp nước ổn định, lắp đặt mới nhanh chóng cũng như thay thế các thiết bị đã cũ, hỏng để đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu tiêu dùng trong Tỉnh.

* Sản phẩm sản xuất chủ yếu

Một số sản phẩm chủ yếu do các doanh nghiệp công nghiệp sản xuất dự ước tháng 10 là: Đá các loại  đạt 65.923,16 m3, tăng 11,24% so với tháng trước, tăng 6,9% so với cùng kỳ; Chè khô nguyên chất đạt 794,3 tấn, giảm 1,68% so với tháng trước, tăng 18,89% so với cùng kỳ; Dịch vụ sản xuất đồ xây lắp bằng plastic đạt 48,4 triệu đồng, tăng 8,88% so với tháng trước, tăng 3,03% so với cùng kỳ; Gạch xây dựng bằng đất sét nung đạt 1.773,94 nghìn viên, tăng 1,86% so với tháng trước, tăng 0,23% so với cùng kỳ; Xi măng Portland đen đạt 788 tấn, tăng 0,9% so tháng trước, tăng 4,65% so với cùng kỳ; Điện sản xuất đạt 660,01 triệu KWh, giảm 2,61% so với tháng trước, giảm 13,24% so với cùng kỳ; Nước uống được đạt 404 nghìn m3, tăng 6,88% so với tháng trước, tăng 15,43% so với cùng kỳ.

* Chỉ số sử dụng lao động

Chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tháng 10 đạt 100% so với tháng trước. Tình hình sử dụng lao động trong tháng của các cơ sở ổn định so với tháng trước. Theo thành phần kinh tế: doanh nghiệp ngoài quốc doanh đạt 100% và doanh nghiệp nhà nước đạt 100%;

3. Đầu tư - xây dựng

Đầu tư: Tổng vốn đầu tư thực hiện tháng 10/2019 ước đạt 91.025 triệu đồng, tăng 7,6% so với tháng trước, so với cùng kỳ năm trước giảm 50,87%. Trong đó: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh ước đạt 62.285 triệu đồng, chiếm 68,43% tổng vốn đầu tư; so với tháng trước tăng 6,69%, so với cùng kỳ năm trước giảm 47,28%; Vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện ước đạt 28.740 triệu đồng, chiếm 31,57% tổng vốn đầu tư; so với tháng trước tăng 9,61%, so với cùng kỳ năm trước giảm 57,2%.

Tổng vốn đầu tư thực hiện tháng 10 tăng 7,6% so với tháng trước, nguyên nhân là do tháng 10 là tháng đầu mùa khô, các chủ đầu tư và nhà thầu tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình để đảm bảo kế hoạch năm, nghiệm thu và quyết toán kịp thời khối lượng hoàn thành. Bên cạnh đó, giá cả các mặt hàng trong nhóm vật liệu xây dựng tương đối ổn định, đã tác động tích cực đến hoạt động đầu tư vốn trong tháng. Tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành cần tập trung cao độ việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ các dự án. Giảm 50,87% so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân do kế hoạch các nguồn vốn năm 2019 thấp hơn năm trước 41,24%. Năm nay không có các công trình dự án thực hiện từ nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu cho địa phương; kế hoạch nguồn vốn nước ngoài (ODA) thấp, bằng 22,38% so với kế hoạch năm trước. Bên cạnh đó tình hình giải ngân vốn chậm đã tác động làm tổng vốn đầu tư thực hiện trong tháng giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Xây dựng: Giá trị sản xuất ngành xây dựng tháng 10 (theo giá hiện hành) ước đạt 468.611 triệu đồng, so với tháng trước tăng 9,98%, so với cùng kỳ năm trước tăng 6,41%. Giá trị sản xuất ngành xây dựng tháng 10 (theo giá so sánh) ước đạt 326.503 triệu đồng, so với tháng trước tăng 10,19%, so với cùng kỳ năm trước tăng 6,3%.

Giá trị sản xuất xây dựng tháng 10 dự ước tăng 10,19% so với tháng trước do các tháng về cuối năm điều kiện thời tiết khô hanh, ít mưa vì vậy rất thuận lợi cho các hoạt động xây dựng, nhiều công trình đã hoàn thiện bàn giao đưa vào sử dụng, các công trình còn lại đang được đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch.

4. Thương mại, giá cả, vận tải và du lịch 

4.1. Bán lẻ hàng hóa và dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành

Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 10 ước đạt 444.436,6 triệu đồng, tăng 12,02% so với tháng trước; tăng 24,73% so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 có nhiều biến động do trong tháng Tỉnh Lai Châu tổ chức sự kiện chào mừng kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh (1909 - 2019), 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (1949 - 2019) và 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu, cũng tại thời điểm đó từ ngày 5-13/10 diễn ra Hội chợ thương mại Quốc tế với 292 gian hàng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, đã thu hút được khoảng 30 nghìn lượt người đến tham quan, trao đổi, mua sắm, đã tác động lớn đến hầu hết các nhóm hàng trong tháng đều tăng cụ thể: Nhóm lương thực thực phẩm tăng 13,33%; Nhóm hàng may mặc tăng 10,61%; Nhóm đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình tăng 10,26%; Nhóm vật phẩm, văn hóa, giáo dục tăng 10,32%; Nhóm gỗ và vật liệu xây dựng tăng 16,01%; Nhóm phương tiện đi lại tăng 11,62%; Nhóm xăng dầu tăng 10,54%; Nhóm nhiên liệu khác tăng 6,65%; Nhóm đá quý, kim loại quý tăng 10,13% Nhóm hàng hóa khác tăng 8,47%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống, du lịch lữ hành tháng 10 đạt 52.378 triệu đồng, tăng  9,55% so với tháng trước; tăng 27,39% so với cùng kỳ năm trước. Do trong tháng có nhiều sự kiện chào mừng kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu, hội chợ thương mại quốc tế diễn ra các khách mời, người dân về dự ngày một đông và do trong tháng có ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, cũng đã tác động mạnh đến tất các nhóm dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng cao.

4.2. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 năm 2019 trên địa bàn tỉnh là 100,01%, tăng 0,01% so với tháng trước; tăng 1,86% so với cùng tháng năm trước; tăng 9,44% so với kỳ gốc 2014.

CPI tháng 10/2019 tăng nhẹ so với tháng trước chủ yếu là do ảnh hưởng từ sự điều chỉnh tăng giá xăng dầu trong nước. So với tháng trước, trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 6 nhóm hàng biến động với mức tăng, giảm như sau: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,07%; May mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,2%; Nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD giảm 0,6%; Giao thông tăng 0,76%; Văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,01%; Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,48%; Nhóm hàng Đồ uống và thuốc lá; Thiết bị và đồ dùng gia đình; Thuốc và dịch vụ y tế; Bưu chính viễn thông; Giáo dục không có biến động.

Vàng 9999: Giá vàng trong nước biến động theo giá vàng thế giới; Giá vàng trên địa bàn tỉnh tháng 10 năm 2019 giảm do chịu ảnh hưởng của giá vàng trong nước giảm. Giá vàng chỉ bán lẻ bình quân trong tháng trên địa bàn tỉnh ở mức 4.176.400 đồng/chỉ, giảm 1,56% so với tháng trước;

Đô la Mỹ: Chỉ số giá đô la Mỹ trong tháng so với tháng trước giảm 0,14%, giá bình quân trong tháng là: 1USD = 23.145 VNĐ.

4.3. Vận tải hành khách và hàng hóa

Doanh thu vận tải

Tổng doanh thu đạt 20.760,7 triệu đồng, so với tháng trước tăng 7,12%, so với cùng kỳ năm trước tăng 21,9%. Doanh thu ngành vận tải hành khách và hàng hóa đều tăng làm cho tổng doanh thu ngành vận tải trên địa bàn tỉnh tăng hơn so với tháng trước. Tháng 10 có các sự kiện lớn diễn ra như Kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Lai Châu, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu; Hội chợ thương mại tỉnh Lai Châu diễn ra từ ngày 5-13/10 đã tác động làm tăng doanh thu ngành vận tải hành khách. Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết thuận lợi cho các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh vì vậy doanh thu ngành vận tải hàng hóa tăng so với tháng trước.

Khối lượng hành khách, hàng hoá vận chuyển, luân chuyển

Khối lượng hàng hoá vận chuyển đạt 116,86 nghìn tấn, so với tháng trước tăng 8,01%, so với cùng kỳ năm trước tăng 3,33%. Khối lượng hàng hoá luân chuyển đạt 4.666 nghìn tấn.km, so với tháng trước tăng 8,07%, so với cùng kỳ năm trước tăng 5,76%.

Số lượng hành khách vận chuyển đạt 124 nghìn người, so với tháng trước giảm 2,96%, so với cùng kỳ năm trước tăng 7,53%. Số lượng hành khách luân chuyển đạt 11.923 nghìn người.km, so với tháng trước tăng 6,05%, so với cùng kỳ năm trước tăng 42,7%.

4.4. Hoạt động du lịch

Tổng lượt khách du lịch trong tháng ước đạt 33.815 lượt khách, so với tháng trước tăng 7,96%, so với cùng kỳ năm trước tăng 28,83%. Trong đó: Khách Quốc tế 1.906 lượt khách, tăng 5,53% so với tháng trước; Khách Nội địa 31.909 lượt khách, tăng 8,94% so với tháng trước.

Hoạt động lữ hành: Tổng lượt khách du lịch theo tua là 35 lượt khách, tăng 4 lượt khách so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến thời điểm hiện tại mạng lưới khách sạn có 25 khách sạn tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách sạn 3 sao trở lên 2 khách sạn, số phòng khách sạn là 924 phòng tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước; công suất sử dụng phòng là 63%.

5. Tài chính - Ngân hàng

5.1. Thu, chi ngân sách

Lũy kế tổng thu ngân sách địa phương từ đầu năm đến hết ngày 07/10/2019 đạt 7.988,78 tỷ đồng, bằng 105,3% so với Trung ương giao, bằng 101,34% so với HĐND tỉnh giao, trong đó: Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 1.574,34 tỷ đồng, bằng 73,23% dự toán HĐND tỉnh giao. Lũy kế tổng chi ngân sách địa phương đạt 5.437,09 tỷ đồng, bằng 68,97% dự toán HĐND tỉnh giao.

5.2. Hoạt động ngân hàng

Tổng huy động vốn ước đến 31/10/2019 đạt 16.194 tỷ đồng, tăng 0,71% so với cùng kỳ năm trước, giảm 0,22% so với cùng kỳ năm trước, trong đó nguồn vốn huy động tại địa phương Khối ngân hàng thương mại đạt 5.897 tỷ đồng, chiếm 36,41% tổng nguồn vốn. Tổng dư nợ ước đạt 15.198 tỷ đồng, tăng 0,92% so với tháng trước, giảm 5,58% so với cùng kỳ năm trước.

6. Một số vấn đề về xã hội - môi trường

6.1. Thiệt hại do thiên tai

Trong tháng không xảy ra thiên tai.

6.2. Y tế

a. Tình hình dịch bệnh

Trong tháng có 8 bệnh nhân mắc bệnh sốt rét; các bệnh viêm gan siêu trùng, sốt xuất huyết, viêm não virus, thương hàn không có ca nhiễm bệnh nào xảy ra.

b. HIV/AIDS

Thực hiện chương trình an toàn truyền máu: Thực hiện đúng quy định an toàn truyền máu 100% các đơn vị máu đều được sàng lọc HIV trước khi truyền. Trong tháng 9/2019 số người nghiễm HIV là 3 người, chết do AIDS là 2 người.

c. Tình hình ngộ độc thực phẩm

Trong tháng không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào.

6.3. Tai nạn giao thông

Trong tháng đã xảy ra 4 vụ tai nạn đáng tiếc khiến 1 người bị chết và 5 người bị thương, so với cùng kỳ năm trước số người bị chết giảm 14, số người bị thương tăng 1. Nguyên nhân chủ yếu do không đi đúng phần đường, không chú ý quan sát và đi quá tốc độ cho phép...

6.4. Văn hóa

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 15 năm chia tách, thành lập tỉnh tổ chức Hội diễn “Nghệ thuật quần chúng các đội văn nghệ mạnh, tiêu biểu” lần thứ I năm 2019. Tham gia Hội diễn có 7 Đoàn nghệ thuật quần chúng với trên 120 nghệ nhân, diễn viên đến từ các huyện, thành phố. Đây là những người có nhiều đóng góp bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc. Hội diễn là dịp để các nghệ nhân, diễn viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong luyện tập, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc, từ đó đẩy mạnh phong trào văn nghệ quần chúng ở cơ sở.

Tổ chức Chương trình nghệ thuật “Tôi yêu Tổ quốc” chào mừng Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lai Châu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024. Chủ đề ca ngợi Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, khát vọng của tuổi trẻ… cùng sự dàn dựng công phu, đầu tư kỹ về trang phục tạo nên đêm nhạc sôi nổi, ý nghĩa và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

6.5. Hoạt động thể thao

Trong tháng 10 diễn ra một số hoạt động thể thao như sau:

Tổ chức Hội khỏe người cao tuổi tỉnh Lai Châu lần thứ XV, năm 2019. Hội khỏe nhằm tạo điều kiện cho các vận động viên NCT trong tỉnh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng luyện tập thi đấu thể thao. Đồng thời, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao phát triển sâu rộng tới các chi hội, nâng cao sức khỏe NCT trong toàn tỉnh với tinh thần “Tuổi cao chí càng cao” và phương châm “Sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc”. Thiết thực kỷ niệm Ngày Quốc tế NCT 1/10, chào mừng kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh (28/6/1909-28/6/2019), 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949-10/10/2019) và 15 năm chia tách, thành lập tỉnh (1/1/2004-1/1/2019).

Tổ chức Giải cầu lông phụ nữ tỉnh lần thứ XI, năm 2019 - tranh Cúp Ba Sao. Giải đấu được tổ chức 2 năm/lần nhằm thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục thể thao, xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh. Là dịp để hội viên phụ nữ trong tỉnh gặp gỡ, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong công tác, cuộc sống. Từ đó, khuyến khích phong trào thể dục thể thao ở lực lượng phụ nữ toàn tỉnh phát triển rộng khắp.

Tổ chức Giải bóng chuyền đoàn kết Công - Nông - Binh tỉnh lần thứ XV. Giải đấu nhằm tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sỹ có dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác, lao động, học tập. Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và đẩy mạnh phong trào luyện tập thể dục, thể thao nói chung, môn bóng chuyền nói riêng trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần nâng cao sức khỏe, tăng cường khối đại đoàn kết công - nông - binh. 

6.6. Môi trường

Trong tháng không xảy ra vụ cháy nào. Phát hiện và xử lí 3 vụ vi phạm môi trường với tổng số tiền là 10 triệu đồng.

Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.


Nguồn: laichau.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 3.145
Hôm qua : 5.068
Tháng 04 : 58.055
Năm 2020 : 263.080
Tổng số : 55.064.617