A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 11 năm 2019 tỉnh Lai Châu.

(laichau.gov.vn)
(laichau.gov.vn)

Ngày 25/11/2019, Cục Thống kê tỉnh Lai Châu ban hành Báo cáo số 311/BC-CTK Báo cáo tình hình Kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2019 tỉnh Lai Châu.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 có nhiều biến động so với tháng trước, so với cùng kỳ. Các ngành đầu tư, xây dựng, thương mại, dịch vụ, vận tải tăng mạnh so với tháng trước. Tốc độ tăng của ngành công nghiệp và hầu hết các ngành tăng khá cao so với cùng kỳ. Hoạt động văn hóa, văn nghệ diễn ra sôi nổi hơn, du lịch ngày càng khởi sắc. Kết quả các ngành, lĩnh vực cụ thể như sau:

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp

1.1. Nông nghiệp

Cây lúa: Trong tháng, diện tích thu hoạch lúa mùa ước đạt 3.507,6 ha giảm 56,75% so với cùng kỳ năm trước, giảm do một phần diện bị ảnh hưởng của mưa lũ được khắc phục và gieo cấy cho thu hoạch muộn. Sản lượng thu hoạch ước đạt 15.023 tấn giảm 56,3% so với cùng kỳ năm trước; năng suất ước đạt 43,83 tạ/ha tăng 1,04% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng diện tích gieo trồng lúa cả năm ước đạt 32.907,6 ha tăng 2,38%; Sản lượng thu hoạch sơ bộ đạt 148.966,8 tấn tăng 3,62% chia ra: Diện tích lúa ruộng đạt 29.583,2 ha tăng 2,66%, sản lượng thu hoạch sơ bộ đạt 145.206,2 tấn tăng 3,71% so với năm trước, năng suất sơ bộ đạt 49,08 tạ/ha; Diện tích lúa nương đạt 3.324,4 ha, giảm 0,03% so với chính thức năm trước, sản lượng thu hoạch sơ bộ đạt 3.760,6 tấn, năng suất ước đạt 11,31 tạ/ha.

Cây ngô: Diện tích gieo trồng cả năm đạt 21.030,9 ha giảm 0,64% so với chính thức năm trước. Diện tích ngô giảm là do chuyển đổi một số diện tích đất trồng ngô đã bạc màu cho năng suất thấp sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn như trồng chuối, trồng chè, quế. Bên cạnh đó tại huyện Sìn Hồ, Nậm Nhùn vụ Mùa năm nay do khung thời vụ gieo trồng có biến động lên diện tích gieo trồng này sẽ được tính cho vụ Đông xuân năm sau; Sản lượng sơ bộ đạt 70.551,4 tấn. Năng suất sơ bộ đạt 33,55 tạ/ha.

* Số lượng đàn gia súc, gia cầm chủ yếu ước tại thời điểm báo cáo

Đàn trâu ước tính có 99.273 con tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước; Đàn bò ước đạt 19.535 con tăng 2,06% so với cùng kỳ năm trước; Đàn lợn ước tính hơn 209,76 nghìn con giảm 12,24% so với cùng kỳ năm trước. Đàn gia cầm toàn tỉnh có 1.588 nghìn con tăng 113,84% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: gà là 1.175 nghìn con tăng 12,98% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân đàn lợn giảm, đàn gia cầm tăng do ảnh hưởng của dịch tả châu phi, số hộ chăn nuôi lợn với quy mô lớn đã chuyển đổi mục đích nuôi lợn sang nuôi gia cầm.

Sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng cộng dồn đến tháng báo cáo đạt 250 tấn; tăng 35,14%; sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng đạt 22,1 tấn tăng 16,32%; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt 466 tấn, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước; thịt gia cầm hơi 450 tấn trong đó thịt gà hơi 226 tấn. Sản lượng thịt trâu, bò, gia cầm tăng cao so với cùng kỳ năm trước do trong tháng giá cả thịt lợn hơi tăng mạnh nên người dân đã chuyển từ ăn thịt lợn sang ăn thịt trâu, thịt bò và thịt gia cầm.

* Tình hình dịch bệnh: Trong tháng tình hình dịch tả lợn Châu Phi đang tiếp tục xảy ra tại 8/8 huyện, thành phố của địa bàn tỉnh. Số lợn mắc bệnh phát sinh trong tháng là 933 con, số chết 806 con, số con buộc tiêu hủy là 951 con. Như vậy, lũy kế từ khi có dịch đến thời điểm báo cáo (19/3/2019 - 15/11/2019), trên địa bàn tỉnh bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện tại 5.695 hộ/572 bản/93 xã của 8/8 huyện, thành phố. Số lợn mắc bệnh là 16.649 con, chết 11.084 con. Tổng trọng lượng lợn buộc phải tiêu hủy là 860.663 kg/20.927con, trong đó có 4.278 con lợn chưa mắc bệnh nhưng trong vùng dịch buộc phải tiêu hủy.    

1.2. Lâm nghiệp

Sản lượng khai thác gỗ trên địa bàn toàn tỉnh ước đạt 6.225 m3 gỗ các loại, giảm 6,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng gỗ khai thác chủ yếu từ rừng trồng và cây lâm nghiệp trồng phân tán. Các loại gỗ khai thác chủ yếu trên địa bàn tỉnh là thông, keo... Khai thác củi ước đạt 409.099 ste, giảm 5,13% so với cùng kỳ năm trước. Khai thác củi giảm do việc sử dụng ga, bioga, điện làm chất đốt thay củi ngày càng tăng ở khu vực nông thôn.

Sản lượng khai thác gỗ và củi giảm so với cùng kỳ năm trước là do việc khai thác ngày càng được kiểm soát chặt chẽ của các cơ quan chức năng nên giảm việc khai thác trái phép. Mặt khác việc chi trả dịch vụ môi trường rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng hàng năm đã góp phần giúp cho việc ổn định cuộc sống của người dân và nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ rừng.

2. Sản xuất công nghiệp

* Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp dự ước tháng 11/2019 trên địa bàn tỉnh có chỉ số 99,97%, giảm 0,03% so với tháng trước, tăng 31,09% so với cùng kỳ; cụ thể chỉ số các ngành như sau:

- Ngành công nghiệp khai khoáng có chỉ số 115,04%, tăng 15,04% so với tháng trước, tăng 19,10% so với cùng kỳ. Do trong tháng thời tiết khô ráo, thuận lợi nên các cơ sở khai thác đã ổn định lao động, bên cạnh đó nhu cầu xây dựng trong tháng tăng nên các cơ sở tăng sản lượng khai thác so với tháng trước.

- Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có chỉ số 95,65%, giảm 4,35% so với tháng trước, tăng 16,89% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân giảm so với tháng trước do sản lượng chè chiếm tỷ trọng lớn trong ngành công nghiệp chế biến, trong tháng các vùng nguyên liệu chè bắt đầu bước vào giai đoạn ngủ mù sinh lý nên sản lượng chè tươi giảm đáng kể dẫn đến sản lượng chè khô giảm so với tháng trước; tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước do diện tích chè trồng mới năm 2019 cho thu hoạch tăng cao so với cùng kỳ năm trước nên sản lượng chè tăng, đồng thời ngành dệt tăng 15,71% so với cùng kỳ năm trước, ngành sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 14,82% so với cùng kỳ năm trước.

- Ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí có chỉ số 99,94%, giảm 0,06% so với tháng trước, tăng 31,01% so với cùng kỳ. Tăng mạnh so với cùng kỳ theo sự điều tiết của Tổng công ty Điện lực. Sản lượng điện phân phối vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu cầu của người sử dụng không để xẩy ra tình trạng thiếu điện, mất điện.

- Ngành Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải có chỉ số 102,37%, tăng 2,37% so với tháng trước, tăng 10,42% so cùng kỳ. Trong tháng do nhu cầu tiêu dùng tăng nên ngành Khai thác, xử lý và cung cấp nước tăng 4,17%, còn Hoạt động thu gom rác thải tăng 0,84%; Công ty CP cấp nước Tỉnh và Các công ty, HTX thu gom rác thải trên địa bàn TP và các huyện vẫn đảm bảo cung cấp nước ổn định, lắp đặt mới nhanh chóng cũng như liên tục thay thế, sửa chữa các thiết bị đã cũ, hỏng để đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu tiêu dùng trong Tỉnh.

* Sản phẩm sản xuất chủ yếu: Một số sản phẩm chủ yếu do các doanh nghiệp công nghiệp sản xuất dự ước tháng 11 là: Đá các loại đạt 73.820,39 m3, tăng 15,21% so với tháng trước; tăng 19,42% so với cùng kỳ; Chè khô nguyên chất đạt 649,54 tấn, giảm 12,06% so với tháng trước, tăng 37,08% so với cùng kỳ; Dịch vụ sản xuất đồ xây lắp bằng plastic đạt 54,85 triệu đồng, tăng 15,25% so với tháng trước, tăng 14,82% so với cùng kỳ; Gạch xây dựng bằng đất sét nung đạt 1.850,77 nghìn viên, tăng 4,65% so với tháng trước, tăng 4,41% so với cùng kỳ; Xi măng Portland đen đạt 956 tấn, tăng 21,78% so tháng trước, tăng 6,82% so với cùng kỳ; Điện sản xuất đạt 658,46 triệu KWh, giảm 0,07% so với tháng trước, tăng 31,63% so với cùng kỳ.

Chỉ số sử dụng lao động: Chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tháng 11 có chỉ số 99,96%. Theo ngành kinh tế: ngành khai khoáng tăng 1,89% và ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại tăng 1,2% do nhu cầu tiêu thụ của nhóm ngành này tăng nên các cơ sở tăng số lượng lao động, bên cạnh đó ngành sản xuất chế biến thực phẩm giảm 1,21% cụ thể là ngành sản xuất chế biến chè do yếu tố mùa vụ giảm sản lượng sản xuất nên lao động giảm. Theo thành phần kinh tế: doanh nghiệp ngoài quốc doanh đạt 99,91%; doanh nghiệp nhà nước đạt 100%;

3. Đầu tư - xây dựng

Đầu tư: Tổng vốn đầu tư thực hiện tháng 11/2018 ước đạt 100.854 triệu đồng, tăng 10,62% so với tháng trước, giảm 55,33% so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 11 là tháng mùa khô, các điều kiện khách quan tương đối thuận lợi, tiến độ thi công các công trình được đẩy nhanh để đảm bảo kế hoạch năm. Một số nguồn vốn thực hiện tốt trong tháng: Vốn cân đối ngân sách tỉnh tăng 7,8%, vốn xổ số kiến thiết tăng 16,26%, vốn cân đối ngân sách huyện tăng 13,44%...

Tổng vốn đầu tư tháng 11/2019 giảm 55,33% so với cùng kỳ năm trước, Nguyên nhân là do kế hoạch các nguồn vốn năm 2019 thấp hơn năm trước 41,24%. Năm nay không có các công trình dự án thực hiện từ nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu cho địa phương; kế hoạch nguồn vốn nước ngoài (ODA) thấp, đạt 22,38% so với kế hoạch năm trước. Bên cạnh đó tình hình giải ngân vốn chậm đã tác động làm tổng vốn đầu tư thực hiện trong tháng giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Xây dựng: Giá trị sản xuất ngành xây dựng tháng 11 năm 2019 (theo giá hiện hành) ước đạt 485.552 triệu đồng, so với tháng trước tăng 1,43%, so với cùng kỳ năm trước tăng 9,6%. Giá trị sản xuất ngành xây dựng tháng 11 năm 2019 (theo giá so sánh) ước đạt 339.381 triệu đồng, so với tháng trước tăng 1,43%, so với cùng kỳ năm trước tăng 9,3%.

Giá trị sản xuất ngành xây dựng so với tháng trước dự tính tăng 3,47%. Trong đó: công trình nhà ở tăng 3,22%; công trình nhà không để ở tăng 1,22%; công trình kỹ thuật dân dụng tăng 0,76%; Hoạt động xây dựng chuyên dụng tăng 10,19%. Nguyên nhân giá trị sản xuất tăng do về cuối năm điều kiện thời tiết khô ráo rất thuận lợi cho các hoạt động xây dựng, sửa chữa các công trình và nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch năm. Trong tháng khu vực hộ dân cư diễn ra các hoạt động xây dựng chủ yếu như sơn nhà, làm mái tôn, lát sân, xây tường bao...

4. Thương mại, giá cả, vận tải và du lịch

4.1. Bán lẻ hàng hóa và dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành

Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 11 đạt 476.474,3 triệu đồng, tăng 7,21% so với tháng trước; tăng 31,16% so với cùng kỳ năm trước. Do giá cả thị trường cuối năm tăng mạnh, nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh bắt đầu sản xuất kinh doanh phục vụ hàng hóa trong dịp tết Nguyên đán 2020 sắp tới đã tác động mạnh đến tổng mức bán lẻ hàng hóa trong tháng. Bên cạnh đó, các biện pháp khuyến khích đầu tư, các chính sách miễn giảm, gia hạn hoàn thuế tiếp tục được thực hiện, sức mua của người dân cũng bắt đầu tăng trong những tháng cuối năm, đã tác động lớn đến hầu hết các nhóm hàng trong tháng đều tăng cụ thể: Nhóm lương thực thực phẩm tăng 7,5%; Nhóm hàng may mặc tăng 6,41%; Nhóm đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình tăng 6%; Nhóm gỗ và vật liệu xây dựng tăng 8,13%; Nhóm phương tiện đi lại tăng 8,35%; Nhóm nhiên liệu khác tăng 7,1%; Nhóm đá quý, kim loại quý tăng 9,27% Nhóm hàng hóa khác tăng 12,23%...

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành tháng 11 đạt 57.635,7 triệu đồng, tăng 12% so với tháng trước, tăng 41,57% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch trong tháng tăng với tháng trước là do giá lương thực, thực phẩm trong tháng tăng cao, ngày 16/11 khai trương khu du lịch sinh thái cầu kính rồng mây tại Huyện Tam Đường, tham dự buổi lễ có các doanh nghiệp, du khách trong và ngoài tỉnh… và do trong tháng có ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 tác động tích cực tới nhóm dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch.

4.2. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2019 trên địa bàn tỉnh là 101,03%, tăng 1,03% so với tháng trước; tăng 3% so với cùng tháng năm trước; tăng 10,56% so với kỳ gốc 2014.

CPI tháng 11/2019 tăng so với tháng trước là do giá thực phẩm tăng cao trong tháng, chủ yếu là giá thịt lợn. So với tháng trước, trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 7 nhóm hàng biến động với mức tăng, giảm như sau: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 2,92%; May mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,35%; Nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD giảm 0,05%; Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,08%; Giao thông giảm 0,58%; Văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,02%; Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,35%; Nhóm hàng Đồ uống và thuốc lá; Thuốc và dịch vụ y tế; Bưu chính viễn thông; Giáo dục không có biến động.

Vàng 9999: Giá vàng trong nước biến động theo giá vàng thế giới; Giá vàng trên địa bàn tỉnh tháng 11 năm 2019 tăng nhẹ do chịu sự tác động của việc giá vàng trong nước tăng. Giá vàng chỉ bán lẻ bình quân trong tháng trên địa bàn tỉnh ở mức 4.178.300 đồng/chỉ, tăng 0,05% so với tháng trước, tăng 18,14% so với cùng kỳ năm trước.

Đô la Mỹ: Giá đô la Mỹ bình quân trong tháng là: 1USD = 23.143 VNĐ. Chỉ số giá đô la Mỹ so với tháng trước giảm 0,01%, giảm 0,96% so với cùng kỳ năm trước.

4.3. Vận tải hành khách và hàng hóa

Doanh thu vận tải

Tổng doanh thu vận tải tháng 11/2019 ước đạt 25.256 triệu đồng, so với tháng trước tăng 20,42%; so với cùng kỳ năm trước tăng 40,66%. Trong đó: Doanh thu vận tải hàng hóa tăng 29,47% so với tháng trước, tăng 48,27% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu vận tải hành khách tăng 7,2% so với tháng trước, tăng 32,85% so với cùng kỳ năm trước. Những tháng cuối năm các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh hoạt động mạnh, nhu cầu vận chuyển hàng hóa phục vụ cho các ngành xây dựng, công nghiệp, thương mại, dịch vụ tăng làm cho doanh thu ngành vận tải tăng. Đồng thời, những tháng cuối năm cũng là khoảng thời gian có nhiều sự kiện văn hoá, du lịch diễn ra trên địa bàn tỉnh Lai Châu tác động làm cho vận tải hành khách tăng. Đó cũng là những nguyên nhân làm cho doanh thu vận tải tháng 11 tăng so với cùng kỳ.

Khối lượng hành khách, hàng hoá vận chuyển, luân chuyển

Khối lượng hàng hoá vận chuyển đạt 155,44 nghìn tấn, so với tháng trước tăng 31,35%, so với cùng kỳ năm trước tăng 28,03%. Khối lượng hàng hoá luân chuyển đạt 6.027 nghìn tấn.km, so với tháng trước tăng 27,58%, so với cùng kỳ năm trước tăng 27,32%.

Số lượng hành khách vận chuyển đạt 146 nghìn người, so với tháng trước tăng 7,54%, so với cùng kỳ năm trước tăng 23,33%. Số lượng hành khách luân chuyển đạt 12.741 nghìn người.km, so với tháng trước tăng 6,7%, so với cùng kỳ năm trước tăng 48,65%.

4.4. Hoạt động du lịch

Tổng lượt khách du lịch trong tháng ước đạt 36.324 lượt khách, so với tháng trước tăng 7,33%, so với cùng kỳ năm trước tăng 37,79%. Trong đó: Khách Quốc tế 2.056 lượt khách, tăng 7,51% so với tháng trước; Khách Nội địa 34.268 lượt khách, tăng 7,33% so với tháng trước.

Hoạt động lữ hành: Tổng lượt khách du lịch theo tua là 36 lượt khách, tăng 5 lượt khách so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến thời điểm hiện tại mạng lưới khách sạn có 25 khách sạn tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách sạn 3 sao trở lên 2 khách sạn, số phòng khách sạn là 924 phòng tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước; công suất sử dụng phòng là 63%.

5. Thu, chi ngân sách

Tổng thu ngân sách địa phương tháng 11/2019 ước đạt 1.271,8 tỷ đồng đạt 16,13% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng gấp 3,3 lần so với cùng kỳ năm trước; lũy kế đến hết tháng 11/2019 tổng thu ngân sách ước đạt 9.335 tỷ đồng tăng 23,04% so với dự toán Trung ương giao, tăng 18,42% so với dự toán HĐND tỉnh giao, trong đó thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 1.768,8 tỷ đồng, đạt 95,43% so với dự toán Trung ương giao và đạt 82,27% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Tổng chi ngân sách địa phương tháng 11/2019 ước đạt 200,4 tỷ đồng đạt 2,54% dự toán đầu năm, đạt 31,34% so với cùng kỳ năm trước; lũy kế đến hết tháng 11/2019 tổng chi ngân sách 6.637,9 tỷ đồng, đạt 80,78% so với dự toán HĐND tỉnh giao, trong đó lũy kế chi thường xuyên ước đạt 4.384,6 tỷ đồng đạt 83,52% dự toán.

6. Một số vấn đề về xã hội - môi trường

6.1. Thiệt hại do thiên tai

Trong tháng không xảy ra thiên tai.

6.2. Y tế

a. Tình hình dịch bệnh

Trong tháng có 5 bệnh nhân mắc bệnh sốt rét; các bệnh viêm gan siêu trùng, sốt xuất huyết, viêm não virus, thương hàn không có ca nhiễm bệnh nào xảy ra.

b. HIV/AIDS

Thực hiện chương trình an toàn truyền máu: Thực hiện đúng quy định an toàn truyền máu 100% các đơn vị máu đều được sàng lọc HIV trước khi truyền. Trong tháng 10/2019 số người nghiễm HIV là 1 người, chết do AIDS là 1 người.

c. Tình hình ngộ độc thực phẩm

Trong tháng không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào.

6.3. Tai nạn giao thông

Trong tháng trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đáng tiếc khiến 3 người bị chết và 3 người bị thương, so với cùng kỳ năm trước giảm 5 vụ, số người bị chết tăng 2, số người bị thương giảm 5. Đáng lưu ý là các vụ tai nạn xảy ra là do lái xe lấn chiếm làn đường, vượt quá tốc độ cho phép không làm chủ phương tiện dẫn đến va chạm với các phương tiện đi ngược chiều.

6.4. Hoạt động văn hóa

Tháng 11, ở hầu hết các xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ nhân Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần tiếp tục xây dựng chính quyền, xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, trong sạch; xây dựng các mô hình điển hình trong sản xuất kinh doanh; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Đồng thời, thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Tổ chức Hội diễn “Nghệ thuật quần chúng các xã biên giới” tỉnh Lai Châu lần thứ II năm 2019. Hội diễn là một trong những nội dung nhằm cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền, kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Đồng thời, động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sỹ, quần chúng hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sỹ, nghệ nhân, hạt nhân văn nghệ quần chúng tại các xã biên giới địa bàn tỉnh gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới đất liền Việt Nam.

6.5. Hoạt động thể thao

Tổ chức Giải bóng chuyền đoàn kết Công - Nông - Binh tỉnh lần thứ XV. Tham gia Giải đấu có gần 200 vận động viên đến từ 17 đội bóng chuyền thuộc các sở, ngành, huyện, thành phố, lực lượng vũ trang trong tỉnh. Các đội bóng thi đấu 4 nội dung: nam các huyện, thành phố; nam các sở, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh; nam nông thôn và bóng chuyền nữ; thi đấu theo hình thức vòng tròn tính điểm. Giải đấu nhằm tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sỹ có dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh ngihệm công tác, lao động, học tập. Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và đẩy mạnh phong trào luyện tập thể dục, thể thao nói chung, môn bóng chuyền nói riêng trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần nâng cao sức khỏe, tăng cường khối đại đoàn kết công - nông - binh.

6.6. Môi trường

Trong tháng không xảy ra vụ cháy nào. Phát hiện và xử lí 5 vụ vi phạm môi trường với tổng số tiền là 20 triệu đồng.

Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.


Nguồn: laichau.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 3.145
Hôm qua : 5.068
Tháng 04 : 58.055
Năm 2020 : 263.080
Tổng số : 55.064.617