A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

CẬP NHẬT CÁC ĐỊA ĐIỂM PHONG TỎA VÀ ĐIỂM NGUY CƠ CA MẮC COVID-19 ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH TRONG NƯỚC

(laichau.gov.vn)

CẬP NHẬT CÁC ĐỊA ĐIỂM PHONG TỎA VÀ ĐIỂM NGUY CƠ CA MẮC COVID-19 ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH TRONG NƯỚC. (* Vùng dịch chữ đỏ áp dụng thực hiện chỉ thị 16/CT-TTg, 15/CT-TTg * Vùng có dịch mới được đánh chữ đậm màu xanh). Tính đến 15h ngày 21/06/2021.

 

CẬP NHẬT CÁC ĐỊA ĐIỂM PHONG TỎA VÀ ĐIỂM NGUY CƠ CA MẮC COVID-19

 ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH TRONG NƯỚC
 (* Vùng dịch chữ đỏ áp dụng thực hiện chỉ thị 16/CT-TTg,15/CT-TTg * Vùng có dịch mới được đánh chữ đậm màu xanh)
Tính đến 15h ngày 21/06/2021

TỈNH BẮC NINH

 THỊ XÃ TỪ SƠN

Giãn cách xã hội theo chỉ thị 19,,Thị xã Từ Sơn,Bắc Ninh,Từ 0h ngày 13/6/2021

Khu phố Tiêu Sơn,Tương Giang,Thị xã Từ Sơn,Bắc Ninh,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 Từ 0h ngày 13/6/2021

HUYỆN THUẬN THÀNH

,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 các xã còn lại,Thuận Thành,Bắc Ninh,Từ ngày 11/6/2021

,các xã Song Khê, Xã Hoài Thượng, Xã Trí Qủa, Thị trấn Hồ, xã Đình Tổ,Thuận Thành,Bắc Ninh,Giãn cách xã hội theo chỉ thị 19 từ 11/6/2021

,Các xã Hà Mãn, Nghĩa Đạo, Ngũ Thái, Ninh Xá, Song Hồ, Gia Đông, Thanh Khương, Xuân Lâm.,Thuận Thành,Bắc Ninh,Giãn cách xã hội theo chỉ thị 19 từ 13/6/2021

HUYỆN YÊN PHONG

,Huyện ,Yên Phong,Bắc Ninh,Giãn cách theo chỉ thị 15, Từ 0h ngày 11/6/2021

Xóm Trong, thôn Bằng Lục,Thụy Hòa,Yên Phong,Bắc Ninh, Phong tỏa từ 14/05/2021

THÀNH PHỐ BẮC NINH

,,TP Bắc Ninh,Bắc Ninh,Cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, từ ngày 18/5/2021

HUYỆN QUẾ VÕ

,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 các xã còn lại,Quế Võ,Bắc Ninh,Từ 13/6/2021

,các xã: Bằng An, Phù Lương, Cách Bi, Châu Phong, Đức Long,Quế Võ,Bắc Ninh,Giãn cách xã hội theo chỉ thị 19 từ 13/6/2021

,các xã: Yên Giả, Quế Tân, Phù Lãng, Chi Lăng, Đào Viên, Việt Hùng,Quế Võ,Bắc Ninh,Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 từ 13/6/2021

TỈNH BẮC GIANG

THÀNH PHỐ BẮC GIANG

,,TP Bắc Giang,Bắc Giang,Giãn Cách xã hội theo chỉ thị 15, Từ 15h ngày 19/5/2021

,Khu công nghiệp song Khê Nội Hoàng,TP Bắc Giang,Bắc Giang,

Thôn Xuân,Xã Tân Tiến,TP Bắc Giang,Bắc Giang,Cách ly xã hội theo CT16 từ 14h ngày 18/5/2021

Thôn Trước,Xã Tân Tiến,TP Bắc Giang,Bắc Giang,Cách ly xã hội theo CT16 từ 14h ngày 18/5/2021

Thôn An Phong, Thôn An Bình,Xã Tân Tiến,TP Bắc Giang,Bắc Giang,Phong tỏa từ 12h ngày 25/5/2021

Tổ dân phố Thành Ngang,Phường Xương Giang,TP Bắc Giang,Bắc Giang,Cách ly xã hội theo CT16 từ 14h ngày 18/5/2021

Tổ dân phố số 1,Phường Ngô Quyền,TP Bắc Giang,Bắc Giang,Cách ly xã hội theo CT16 từ 14h ngày 18/5/2021

Tổ dân phố số 5,Phường Ngô Quyền,TP Bắc Giang,Bắc Giang,Phong tỏa từ 12h ngày 25/5/2021

Thôn Miễu,Xã Tân Mỹ,TP Bắc Giang,Bắc Giang,Cách ly xã hội theo CT16 từ 14h ngày 18/5/2021

Thôn Lò,Xã Tân Mỹ,TP Bắc Giang,Bắc Giang,Phong tỏa từ 12h ngày 25/5/2021

Thôn Yên Khê,Xã Song Khê,TP Bắc Giang,Bắc Giang,Phong tỏa từ 15h ngày 19/5/2021

Một phần thôn Song Khê 1,Xã Song Khê,TP Bắc Giang,Bắc Giang,Phong tỏa từ 15h ngày 19/5/2021

Một phần thôn Liêm Xuyên,Xã Song Khê,TP Bắc Giang,Bắc Giang,Phong tỏa từ 15h ngày 19/5/2021

Một phần tổ dân phố Dân Chủ,Phường Lê Lợi,TP Bắc Giang,Bắc Giang,Phong tỏa từ 15h ngày 19/5/2021

Một phần tổ dân phố Lê Lợi,Phường Lê Lợi,TP Bắc Giang,Bắc Giang,Phong tỏa từ 15h ngày 19/5/2021

Một phần tổ dân phố Nghĩa Long,Phường Lê Lợi,TP Bắc Giang,Bắc Giang,Phong tỏa từ 15h ngày 19/5/2021

Đê Tân Ninh,Phường Trần Phú,TP Bắc Giang,Bắc Giang,Phong tỏa từ 12h ngày 25/5/2021

Khu 34,Xã Song Mai,TP Bắc Giang,Bắc Giang,Phong tỏa từ 21h ngày 25/5/2021

, Công ty Yoojin Vina, TP Bắc Giang, Bắc Giang, Công ty có ca dương tính

,Công ty SEOJIN,TP Bắc Giang,Bắc Giang,Công ty có ca dương tính

,công ty Landteck,TP Bắc Giang,Bắc Giang,Công ty có ca dương tính

HUYỆN LỤC NAM

,Giãn cách xá hội các theo chỉ thị 15,Lục Nam,Bắc Giang,từ 12h ngày 7/6/2021

Yên Thiện,xã Bảo Sơn,Lục Nam,Bắc Giang,Cách ly xã hội theo CT16 từ 12h ngày 29/5/2021

Phương Lạn 2, Phương Lạn 6 ,xã Phương Sơn ,Lục Nam,Bắc Giang,Cách ly xã hội theo CT16 từ 12h ngày 29/5/2021

Thôn Húi,Đan Hội,Lục Nam,Bắc Giang,Phong tỏa từ 14/5/2021

Thôn Hà Mỹ,Chu Điện,Lục Nam,Bắc Giang,Phong tỏa từ 12h ngày 12/5/2021

Thôn Kim Sa,Xã Cẩm Lý,Lục Nam,Bắc Giang,Phong tỏa Từ 8h ngày 12/5/2021

Thôn 17,Xã Yên Sơn,Lục Nam,Bắc Giang,Phong tỏa từ 10 ngày 12/5/2021

Chiến Thắng,Xã Yên Sơn,Lục Nam,Bắc Giang,Phong tỏa từ 17/5/2021

Thôn Mai Thưởng,Xã Yên Sơn,Lục Nam,Bắc Giang,Phong tỏa từ 20h ngày 24/5/2021

Thôn Trại Đáng,Xã Tam Dị,Lục Nam,Bắc Giang,Phong tỏa từ 16h ngày 12/5/2021

Thôn Xuân Phú,Xã Bắc Lũng,Lục Nam,Bắc Giang,Phong tỏa từ 12h ngày 13/5/2021

Thôn Tó,Nghĩa Phương,Lục Nam,Bắc Giang,Phong Tỏa từ 23h ngày 22/5/2021

Một phần thôn Phượng Hoàng,Nghĩa Phương,Lục Nam,Bắc Giang,Phong tỏa từ 20h ngày 24/5/2021

Thôn Trại Ruộng,Xã Đông Hưng,Lục Nam,Bắc Giang,Phong Tỏa từ 23h ngày 22/5/2021

Thôn Tân Dân,Xã Đông Hưng,Lục Nam,Bắc Giang,Phong tỏa từ 20h ngày 24/5/2021

Thôn Rừng Long,Xã Lục Sơn ,Lục Nam,Bắc Giang,Phong tỏa từ 20h ngày 24/5/2021

HUYỆN VIỆT YÊN

,,Việt Yên,Bắc Giang,Cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, Từ 0h ngày 18/05/2021

HUYỆN LẠNG GIANG

,Giãn cách xá hội theo chỉ thị 15,Lạng Giang,Bắc Giang,Từ 12h ngày 10/6/2021

Thôn Đồng Cống,Yên Mỹ,Lạng Giang,Bắc Giang,Phong tỏa từ 11/5/2021

Thôn Vinh Quang, Khu Rừng Nghè,Yên Mỹ,Lạng Giang,Bắc Giang,Phong tỏa từ 09/5/2021

Cầu Ván,Dương Đức,Lạng Giang,Bắc Giang,Phong tỏa từ 11/5/2021

Thôn Mầu,Thái Đào,Lạng Giang,Bắc Giang,Phong tỏa từ 09/5/2021

Thôn Chung,Tân Thanh,Lạng Giang,Bắc Giang,Phong tỏa từ 09/5/2021

TDP Vạc, TDP Đồng 2,TT Kép,Lạng Giang,Bắc Giang,Phong tỏa từ 09/5/2021

TDP Cả,TT Kép,Lạng Giang,Bắc Giang,Phong tỏa Từ 12//5/2021

Thôn Tân Mới,Tân Dĩnh,Lạng Giang,Bắc Giang,Phong tỏa từ 11/5/2021

Thôn Tân Văn 2,Tân Dĩnh,Lạng Giang,Bắc Giang,Phong tỏa từ 14/5/2021

Thôn Chùa Ngoài,Hương Lạc,Lạng Giang,Bắc Giang,Phong tỏa từ 14/5/2021

Thôn Má Bắp, Thôn Ống, Thôn Kiễm, ,Hương Lạc,Lạng Giang,Bắc Giang,Phong tỏa từ 09/5/2021

Thôn Tuấn Thịnh, Thôn Tê,Tân Thanh,Lạng Giang,Bắc Giang,Phong tỏa từ 14/5/2021

Thôn( Kép 12; Hương Thân; Hòe; Quỳnh),Hương Sơn,Lạng Giang,Bắc Giang,Phong tỏa từ 14/5/2021

Thôn (Đồng Thủy, Đồng Tâm, Đồn 19, Cẩy,Hố Cao, Cần Cốc),Hương Sơn,Lạng Giang,Bắc Giang,Phong tỏa từ 09/5/2021

Thôn Tân Dinh,Tân Hưng,Lạng Giang,Bắc Giang,Phong tỏa từ 14/5/2021

Tổ dân phố Hoành Sơn,TT Vôi,Lạng Giang,Bắc Giang,Phong tỏa từ 14/5/2021

HUYỆN YÊN DŨNG

,,Yên Dũng,Bắc Giang,Cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, Từ 0h ngày 19/05/2021

HUYỆN YÊN THẾ

,,Yên Thế,Bắc Giang,Giãn cách xá hội các xã còn lại theo chỉ thị 15, từ 12h ngày 7/6/2021

,Xuân Lương,Yên Thế,Bắc Giang,Cách ly xã hội toàn bộ xã theo chỉ thị 16, từ ngày 25/5/2021

,Canh Nậu,Yên Thế,Bắc Giang,Cách ly xã hội toàn bộ xã theo chỉ thị 16, từ ngày 25/5/2021

,Đồng Tiến,Yên Thế,Bắc Giang,Cách ly xã hội toàn bộ xã theo chỉ thị 16, từ ngày 25/5/2021

,Đồng Vương,Yên Thế,Bắc Giang,Cách ly xã hội toàn bộ xã theo chỉ thị 16, từ ngày 25/5/2021

HUYỆN TÂN YÊN

,,Tân Yên,Bắc Giang,Thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, Từ 6h ngày 29/5/2021

Khu dân cư Khu Đồi, Thôn Đồng Lạng,Xã Ngọc Thiện,Tân Yên,Bắc Giang,Từ 0h ngày 17/5/2021

Khu dân cư Vườn cũ, Thôn Ngọc Yên trong ,Xã Cao Xá,Tân Yên,Bắc Giang,Phong tỏa Từ 7h 30 ngày 25/5/2021

Trám,Phúc Sơn,Tân Yên,Bắc Giang,Phong tỏa Từ 23/5/2021

HUYỆN HIỆP HÒA

,Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15,Huyện Hiệp Hòa,Bắc Giang,Từ 12h ngày 21-6

Thôn Thống Nhất,Xã Bắc Lý,Huyện Hiệp Hòa,Bắc Giang,Phong tỏa 23/05/2021

Xóm Tân Lập, thôn Nga Trại,Xã Hương Lâm,Huyện Hiệp Hòa,Bắc Giang,Phong tỏa 20/05/2021

Xóm Đồng Đanh, thôn Nghĩa Tiến,Xã Đông Lỗ,Huyện Hiệp Hòa,Bắc Giang,Phong tỏa 20/05/2021

Một phần thôn Quyết Thắng,Xã Đồng Tân,Huyện Hiệp Hòa,Bắc Giang,Phong tỏa 24/05/2021

TỈNH LÀO CAI

Chợ Cốc Lếu khu B,Phường Cốc Lếu,TP Lào Cai,Lào Cai,Từ 17h đến 18h ngày 12/6/2021, từ 17h đến 18h ngày 13/6/2021

Quán nước cộng hòa đường An dương Vương,Phường Cốc Lếu,TP Lào Cai,Lào Cai,Từ 19h Đến 21h ngày 16/6/2021

Tổ 2,Phường Duyên Hải,TP Lào Cai,Lào Cai,Phong tỏa ngày 18/6/2021

Công ty Nam Phong, Tổ 2,Phường Duyên Hải,TP Lào Cai,Lào Cai,Từ 2/6 đến 4/6,
Từ 11h đến 13h ngày 13/6/2021

Xưởng sửa chữa ô tô Nga Doanh (Doanh nghiệp Ngọc Dương), Đường Quang Khải,Phường Duyên Hải,TP Lào Cai,Lào Cai,Từ 14h đến 16h ngày 14/6/2021

Quán phở bò đường nguyễn Đức Cảnh,Phường Duyên Hải,TP Lào Cai,Lào Cai,Từ 6h đến 8h ngày 15/6/2021

Công ty Thanh Phong số 098 đường Nguyễn Đức Cảnh,Phường Duyên Hải,TP Lào Cai,Lào Cai,Từ 7h đến 17h các ngày 15, 16, 17/6/2021

Số 55 Đường Triệu Quang Phục,Phường Lào Cai,TP Lào Cai,Lào Cai,Từ 17h đến 20h ngày 15/6/2021; từ 21h đến 23h ngày 16/6/2021

Quán Gội đầu số nhà 057, Đường triệu quang phục,Phường Phố Mới,TP Lào Cai,Lào Cai,Từ 20h Đến 21h Ngày 15/6/2021

Số nhà 066 đường Nguyễn Huệ,Phường Lào Cai,TP Lào Cai,Lào Cai,Từ 16h30 đến 23h ngày 14/6/2021; Từ 21h đến 23h ngày 15/6/2021; Từ 17h đến 23h ngày 17/6/2021

Quán đồi Cây,Xã Đồng Tuyển,TP Lào Cai,Lào Cai,19h đến 21 ngày 1/6/2021

,Bãi xe của khẩu kim thành Lào Cai,TP Lào Cai,Lào Cai,15h đến 17h ngày 12/6/2021

,Công ty Thanh Phong,TP Lào Cai,Lào Cai,10h đến 12h ngày 14/6/2021

,Khoa khám bệnh bệnh viện đa khoa Hưng Thịnh Lào Cai,TP Lào Cai,Lào Cai,Từ 7h đến 8h ngày 17/6/2021

,Sảnh khám bệnh bệnh viện đa khoa Tỉnh lào Cai,TP Lào Cai,Lào Cai,Từ 7h đến 8h ngày 17/6/2021

,Khu vực là thủ tục xuất nhập cảnh - Cửa khẩu quốc tế kim thành tỉnh Lào Cai,TP Lào Cai,Lào Cai,Từ 14h 30 đến 15h 30 ngày 14/6/2021

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HUYỆN ĐÔNG ANH

Kính Nỗ,xã Uy Nỗ,Đông Anh,Hà Nội,phong tỏa ngày 09/6

tổ 17 ,thị trấn Đông Anh,Đông Anh,Hà Nội,phong tỏa từ ngày 06/6/2021

Bệnh viện Bắc Thăng Long ,thị trấn Đông Anh,Đông Anh,Hà Nội, 21h ngày 06/6/2021

Lương Quy,Xã Xuân Nộn,Đông Anh,Hà Nội,Phong tỏa từ ngày 8/6/2021

QUẬN LONG BIÊN

chung cư Đầm Nấm, tổ dân phố số 3,Phường Thượng Thanh,Long Biên,Hà Nội,Phong tỏa từ ngày 24/5/2021

P814CT9C KĐT khu đô thị Việt Hưng,Phường Đức Giang,Long Biên,Hà Nội,Phong tỏa từ ngày 24/5/2021

Ngõ 52, Tổ 1,Phường Ngọc Lâm,Long Biên,Hà Nội,Phong tỏa từ 14/6/2021

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

,,,Thành phố Hồ Chí Minh,Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, Từ 0h ngày 31/5/2021

THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

Một phần đường 160, KP3,Tăng Nhơn Phú A,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

Một phần đường Làng Tăng Phú, KP4,Tăng Nhơn Phú A,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

Một phần đường 106, KP6,Tăng Nhơn Phú A,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

Một đoạn hẻm 210, đường Man Thiện, tổ 8, KP5,Tăng Nhơn Phú A,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Xung quanh hẻm 5, đường 210, KP5,Tăng Nhơn Phú A,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Khu vực Phòng trọ số 39/9, đường 102, KP7,Tăng Nhơn Phú A,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Phòng trọ 8/1 đường 244, KP5,Tăng Nhơn Phú A,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Một phần đường 385, KP6,Tăng Nhơn Phú A,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 16/6/2021

Một phần đường 2,Tăng Nhơn Phú B,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

Domino Pizza, Số 196 Lê Văn Việt,Tăng Nhơn Phú B,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

Một phần đường số 3, KP1,Tăng Nhơn Phú B,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

Một phần Đường 2 ,Tăng Nhơn Phú B,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

Một phần đường Đình Phong Phú,Tăng Nhơn Phú B,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

Hẻm 89/1, Đường 8,Tăng Nhơn Phú B,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Block A, Chung cư EhomeS,Phường Phú Hữu,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

Một phần khu vực số 754 Võ Chí Công,Phường Phú Hữu,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

Khu vực cảng SP - ITC, khu phố 4,Phường Phú Hữu,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Khu vực xung quanh đoạn hẻm 189 Dương Đình Hội, KP4,phường Phước Long B,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

Khu vực nhà trọ và các nhà xung quanh Trần Thị Diệu, Tổ 9, KP3,phường Phước Long B,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

Hẻm 606/44QL13KP4,Hiệp Bình Phước,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ ngày 10/6/2021

72/11/6 đường 4 kp6,Hiệp Bình Phước,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 16/6/2021

72/54 D1 Đường 4 kp6,Hiệp Bình Phước,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 16/6/2021

D1 Đường 4 kp6 Hiệp Bình Phước,Hiệp Bình Phước,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 18/6/2021

Chung Cư STOWN Thủ Đức,Bình Chiểu,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa 07/6/2021

KP1 Bình Chiểu,Bình Chiểu,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 18/6/2021

KP3 Bình Chiểu,Bình Chiểu,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 18/6/2021

Một phần đường TL 43 KP2 Bình Chiểu,Bình Chiểu,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 18/6/2021

Siêu thị Co.op.Mart Bình Triệu - 68/1 khu phố 2,Hiệp Bình Chánh,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Từ 18h 30p - 20h30p ngày 06/6/2021
Từ 8h - 8h15p ngày 10/6/2021

Một phần đường đường 51, Kp8,Hiệp Bình Chánh,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

16, đường 2, Kp 3,Hiệp Bình Chánh,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

182/6 Đường Hiệp Bình, KP8,Hiệp Bình Chánh,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 16/6/2021

Đường 27 Kp5,Hiệp Bình Chánh,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 16/6/2021

Đường 37 KP7,Hiệp Bình Chánh,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 16/6/2021

Đường 36 KP8,Hiệp Bình Chánh,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 16/6/2021

Đường 36 Hiệp Bình Chánh,Hiệp Bình Chánh,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 18/6/2021

Số 1, đường 63A,Thạnh Mỹ Lợi,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

Nhà trọ số 7, đường 64,Thạnh Mỹ Lợi,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

Hẻm 78/4 đường 3, Kp8,Trường Thọ,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

Một phần đường Nguyễn Văn Hưởng,Thảo Điền,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

Đường 15 Linh Chiểu,Linh Chiểu,Thủ Đức,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 18/6/2021

QUẬN 5

Bệnh viện Nhiệt đới, 764 Võ Văn Kiệt,Phường 1,Quận 5,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ ngày 13/06/2021

Hẻm 740 Võ Văn Kiệt,Phường 1,Quận 5,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ ngày 13/06/2021

Hẻm 736 Võ Văn Kiệt,Phường 1,Quận 5,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 18/6/2021

Block A, Chung cư Phan Văn Trị,Phường 2,Quận 5,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ ngày 13/06/2021

Chợ Hòa Bình - số 37 - Bạch Vân,Phường 5,Quận 5,TP Hồ Chí Minh,Từ 7h30-16h ngày 6/6 đến 12/6

Số 2 - đường Nhiêu Tâm,Phường 5,Quận 5,TP Hồ Chí Minh,Từ 7h30-16h ngày 6/6 đến 12/6

131 - Bạch Vân,Phường 5,Quận 5,TP Hồ Chí Minh,Từ 7h30-16h ngày 6/6 đến 12/6

Bách hóa xanh (10-12 đường Nhiêu Tâm),Phường 5,Quận 5,TP Hồ Chí Minh,Từ 7h30-16h ngày 6/6 đến 12/6

trạm xăng dầu (số 912 Võ Văn Kiệt),Phường 5,Quận 5,TP Hồ Chí Minh,Từ 7h30-16h ngày 6/6 đến 12/6

Chung cư 43 An Bình,Phường 6,Quận 5,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ ngày 13/06/2021

Một phần đường Nguyễn Thời Trung,Phường 6,Quận 5,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ ngày 13/06/2021

Đường Ký Hòa, đoạn từ Triệu Quang Phục đến Lương Nhữ Học,Phường 11,Quận 5,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ ngày 13/06/2021

Một phần đường Nguyễn Thị Nhỏ,Phường 12,Quận 5,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ ngày 13/06/2021

Một phần đường Trịnh Hoài Đức,Phường 13,Quận 5,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ ngày 13/06/2021

Một phần đường Gò Công,Phường 13,Quận 5,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ ngày 13/06/2021

Hẻm 77 Nguyễn Thi,Phường 13,Quận 5,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ ngày 13/06/2021

Công ty 16 – 18 Vạn Tượng,Phường 13,Quận 5,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 18/6/2021

Chung cư 21 Phú Giáo,Phường 14,Quận 5,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ ngày 13/06/2021

QUẬN 7

Tòa nhà W1 Và W2 Chung cư SunRise City CenTral,Phường Tân Hưng,Quận 7,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ ngày 10/6/2021

53/28 Bùi Văn Ba,Tân Thuận Đông,Quận 7,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Số 31 đến số 35, đường 5K,Tân Thuận Tây,Quận 7,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

UBND Quận 7,Phường Tân Phú,Quận 7,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 17/6/2021

QUẬN 8

Hẻm 47 Nguyễn Thị Tần,Phường 2,Quận 8,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ ngày 13/06/2021

Hẻm 190 Tạ Quang Bửu,Phường 3,Quận 8,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ ngày 13/06/2021

Hẻm 225 Tạ Quang Bửu,Phường 3,Quận 8,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Hẻm 732/7 Phạm Thế Hiển,Phường 4,Quận 8,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Gầm cầu Hiệp Ân đến địa chỉ 15/5 Bông Sao,Phường 5,Quận 8,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Đường số 2 Khu dân cư Khiêm Khải,Phường 5,Quận 8,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Từ số nhà 01 đến số 11 đường 3643B Phạm Thế Hiến,Phường 7,Quận 8,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ ngày 13/06/2021

Đoạn hẻm 2941/32 Phạm Thế Hiển,Phường 7,Quận 8,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 18/6/2021

Từ địa chỉ 2831 đến 2839 Phạm Thế Hiển,Phường 7,Quận 8,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 18/6/2021

Hẻm 933 Ba Đình,Phường 10,Quận 8,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ ngày 13/06/2021

Đoạn Hẻm 17 Mễ Cốc,Phường 15,Quận 8,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ ngày 13/06/2021

 Hẻm 39/1 và hẻm 54/8 - Đường Hồ Học Lãm ,Phường 16,Quận 8,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 12/6/2021

204/169 An Dương Vương,Phường 16,Quận 8,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ ngày 13/06/2021

1A An Dương Vương,Phường 16,Quận 8,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Hẻm 25/2 An Dương Vương,Phường 16,Quận 8,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

QUẬN 10

Hẻm 231 Nguyễn Duy Dương,Phường 4,Quận 10,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Hẻm 138 Ngô Quyền, Phường 5,Phường 5,Quận 10,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Hẻm 275 đường 3/2,Phường 10,Quận 10,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Hẻm 652-654 Lê Hồng Phong,Phường 10,Quận 10,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Hẻm 275 đường 3/2,Phường 10,Quận 10,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Big C Miền Đông đường Tô Hiến Thành,Phường 15,Quận 10,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 19/6/2021

QUẬN GÒ VẤP

Hẻm 182 Lê Đức Thọ,Phường 6,Quận Gò Vấp,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

1 Phần Đường số 2 từ nhà số 2 đến số 49, KDC City Land,Phường 7,Quận Gò Vấp,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 16/6/2021

Hẻm 307 Đường Số 10 Nguyễn Văn Khối,Phường 8,Quận Gò Vấp,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Hẻm 347/40 Lê Văn Thọ,Phường 9,Quận Gò Vấp,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Hẻm 380 Phạm Văn Chiêu,Phường 9,Quận Gò Vấp,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Hẻm 78/16 đường số 8,Phường 11,Quận Gò Vấp,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Chung cư Ehome, Lock C số 359 Phạm Văn Chiêu,Phường 14,Quận Gò Vấp,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

3 căn nhà từ số 826 đến 830 Thống Nhất,Phường 15,Quận Gò Vấp,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Hẻm 778/32/29 đến 778/34 Thống Nhất, Kp6,Phường 15,Quận Gò Vấp,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Hẻm 796/17 Lê Đức Thọ,Phường 15,Quận Gò Vấp,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Khu Sông Đà,Phường 15,Quận Gò Vấp,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Hẻm 2/37 Tô Ngọc Vân,Phường 15,Quận Gò Vấp,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 18/6/2021

Công ty Liên kết Xanh-Khu dân cư Huy Hoàng địa số 223/2/11,Phường 17,Quận Gò Vấp,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Phòng khám Đa khoa Hoàn Mỹ Hữu Nghị, số 503 Nguyễn Oanh,Phường 17,Quận Gò Vấp,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Hẻm 411 Lê Đức Thọ,Phường 17,Quận Gò Vấp,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Hẻm 24 Lê Thị Hồng,Phường 17,Quận Gò Vấp,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

QUẬN 1

,Tòa nhà văn phòng Novaland 65 Nguyễn Du,Quận 1,Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ 28/5/2021

,phòng vé xe khách Toàn Thắng, tại số 23 Nguyễn Thái Bình,Quận 1,Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ 07/6/2021

Tòa nhà CEN sài gòn, 326 võ văn kiệt,Cô Giang,Quận 1,Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ 05/6/2021

Số 1 - Đường Đề Thám ,Cô Giang,Quận 1,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 16/6/2021

Hẻm 102/35 đến hẻm 102/59 Cống Quỳnh,Phạm Ngũ Lão,Quận 1,Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ  ngày 09/6/2021

hẻm 120, hẻm 120/33 đến hẻm 120/33/20 Trần Hưng Đạo ,Phạm Ngũ Lão,Quận 1,Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ  ngày 09/6/2022

Toà nhà SCB Building, 242 đường Cống Quỳnh,Phạm Ngũ Lão,Quận 1,Hồ Chí Minh,Từ ngày 04-17/06/2021
Phong toả từ ngày 20/06/2021

111 Pasteur,Bến Nghé,Quận 1,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Hẻm 138-148 Nguyễn Văn Cừ,Nguyễn Cư Trinh,Quận 1,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Cty H-Nam 148 Nguyễn Cư Trinh,Nguyễn Cư Trinh,Quận 1,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Hẻm 116 Nguyễn Cư Trinh,Nguyễn Cư Trinh,Quận 1,Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ ngày 19/06/2021

Block A, chung cư 518 Võ Văn Kiệt,Cầu Kho,Quận 1,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

QUẬN 3

,Công ty Deloitte, trụ sở tại quận 3),Quận 3,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ ngày 18/05/2021

,Công ty cổ phần tập đoàn Grove,Quận 3,TP Hồ Chí Minh,

Lô G, chung cư Nguyễn Thiện Thuật,Phường 1,Quận 3,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 18/6/2021

Hẻm 242/97 Nguyễn Thiện Thuật,Phường 3,Quận 3,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 18/6/2021

Một đoạn đường Hoàng Sa,Phường 8,Quận 3,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 18/6/2021

Hẻm 82 Lý Chính Thắng,Phường 8,Quận 3,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 18/6/2021

Hẻm 413 Lê Văn Sỹ ,Phường 12,Quận 3,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 18/6/2021

Hẻm 443 Lê Văn Sỹ ,Phường 12,Quận 3,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 18/6/2021

351 Lê Văn Sỹ,Phường 13,Quận 3,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 18/6/2021

QUẬN 11

 block 4 của chung cư Phú Thọ,Phường 15,QUẬN 11,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ 07/6/2021

số 4 cư xá Bình Thới, ,phường 8,QUẬN 11,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa sáng 09/6

QUẬN 12

Tổ 8, Khu Phố 3b, TL 19,Phường Thạnh Lộc,Quận 12,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ ngaày 26/5/2021

Tổ 5, KP6,Phường Tân Hưng Thuận,Quận 12,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Bách hóa xanh - 277 Dương Thị Mười,Tân Thới Hiệp,Quận 12,TP Hồ Chí Minh,Từ 16h -17h ngày 06/6/2021

Khu kinh doanh tự phát - đường Tân Thới Hiệp 21 - Nguyễn Thị Đặng,Tân Thới Hiệp,Quận 12,TP Hồ Chí Minh,Từ 8h - 10h ngày 06/6 và ngày 08/6

Tổ 10 KP2,Tân Thới Hiệp,Quận 12,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Tổ 24 KP3A,Tân Thới Hiệp,Quận 12,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Kho hàng công ty Nguyễn Kim,Tân Thới Nhất,Quận 12,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Hẻm 123 Khu phố 4,Tân Thới Nhất,Quận 12,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Một phần tổ 3, tổ 5 KP2,Tân Thới Nhất,Quận 12,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Công ty TNHH giấy Phú Thịnh, KP4,Đông Hưng Thuận,Quận 12,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Tổ 11 KP1,Đông Hưng Thuận,Quận 12,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Tổ 10 KP4,Đông Hưng Thuận,Quận 12,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Tầng 6 tòa nhà Concentrix, Công Viên Phần Mềm Quang Trung,phường Tân Chánh Hiệp,Quận 12,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Tổ 24 KP2,Trung Mỹ Tây,Quận 12,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Hẻm 125 kp4,Trung Mỹ Tây,Quận 12,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Tổ 40 Kp5,Trung Mỹ Tây,Quận 12,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Tổ 43 kp4,Trung Mỹ Tây,Quận 12,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Tổ 26 KP2,Trung Mỹ Tây,Quận 12,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Tổ 24 kp 7 Thạnh Xuân,Thạnh Xuân,Quận 12,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 16/6/2021

Tổ 2 kp1 Thạnh Xuân,Thạnh Xuân,Quận 12,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 16/6/2021

Tổ 25 kp2 Thạnh Xuân,Thạnh Xuân,Quận 12,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 16/6/2021

Hẻm 224/20/9, đường Thạnh Xuân 22,Thạnh Xuân,Quận 12,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 17/6/2021

QUẬN PHÚ NHUẬN

Tòa nhà Sogetraco trên Đường Đặng Văn Ngữ,Phường 10,Quận Phú Nhuận,TP Hồ Chí Minh,Từ ngày 26/05/2021

 Hẻm 25 Phùng Văn Cung,Phường 2,Quận Phú Nhuận,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

hẻm 19 Hồ Văn Huê,Phường 9,Quận Phú Nhuận,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 14/6/2021

Cty tin học Huy Hoàng - Đường Huỳnh Văn Bánh,Phường 11,Quận Phú Nhuận,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

Hẻm 279/10B Huỳnh Văn Bánh,Phường 11,Quận Phú Nhuận,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Hẻm 262 Huỳnh Văn Bánh,Phường 11,Quận Phú Nhuận,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

QUẬN BÌNH THẠNH

Hẻm 50/39 Đinh Tiên Hoàng,Phường 1,Bình Thạnh,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Đường Phan Chu Trinh,Phường 2,Bình Thạnh,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 10/6/2021

Đường Phan Chu Trinh (giáp Vũ Tùng),Phường 2,Bình Thạnh,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Hẻm 119 Nguyễn Văn Đậu,Phường 5,Bình Thạnh,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Hẻm 213 Nơ Trang Long,Phường 12,Bình Thạnh,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Hẻm 9 Nguyễn Thiện Thuật,Phường 14,Bình Thạnh,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Cửa hàng MiniStop địa chỉ 37-39 Phạm Viết Chánh,phường 19,Bình Thạnh,TP Hồ Chí Minh,Từ 22h30 đến 23h ngày 9/6

Cửa hàng Bách hóa Ba Sao địa chỉ 76A Phạm Viết Chánh,phường 19,Bình Thạnh,TP Hồ Chí Minh,Từ 8h đến 9h ngày 9/6

Cửa hàng Coopfood địa chỉ 76D Phạm Viết Chánh,phường 19,Bình Thạnh,TP Hồ Chí Minh,Khung giờ từ 18h đến 18h30 ngày 4/6; Từ 18h đến 18h30 ngày 6/6; Từ 13h10 đến 18h40 ngày 11/6

Cửa hàng Coofood địa chỉ 110 Nguyễn Công Trứ,phường 19,Bình Thạnh,TP Hồ Chí Minh,Khung giờ từ 13h15 đến 13h45 ngày 8/6

Hẻm 32 Mê Linh,phường 19,Bình Thạnh,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

Lô C và 1 phần lô B Chung cư Phạm Viết Chánh,phường 19,Bình Thạnh,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

tòa Landmark 3, Vinhomes Central Park,Phường 22,Bình Thạnh,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ ngày 14/6/2021

L3 Chung cư Vinhome Nguyễn Hữu Cảnh,Phường 22,Bình Thạnh,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

QUẬN BÌNH CHÁNH

,Bệnh viện Đa khoa Nam Sài Gòn,Bình Chánh,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 3/6/2021

Đường Bùi Thanh Khiết, hẻm C3,Thị trấn Tân Túc,Bình Chánh,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 10/6/2021

Hẻm C3 Đường Bùi Thanh Khiết,Thị trấn Tân Túc,Bình Chánh,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 10/6/2021

Hẻm A9/21B2 Bông Vân Dĩ Ấp 1,Xã Tân Kiên,Bình Chánh,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 10/6/2021

Tổ 4, tổ 7 ,Vĩnh Lộc A,Bình Chánh,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 11/6/2021

Đường số 8 - khu dân cư Trung Sơn,Bệnh viện Đa khoa Nam Sài Gòn,Bình Chánh,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 02/6/2021

QUẬN TÂN PHÚ

Hẻm 80 Lưu Chí Hiếu, Tây Thạnh,Phường Tây Thạnh,Tân Phú,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 28/5/2021

Hẻm 76 Lê Trọng Tấn,Phường Tây Thạnh,Tân Phú,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

1 phần đường Bùi Xuân Phái,Phường Tây Thạnh,Tân Phú,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Hẻm 229/64 Tây Thạnh,Phường Tây Thạnh,Tân Phú,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Hẻm 710  Lũy Bán Bích,Tân Thành,Tân Phú,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ 27/5/2021

1 phần đường Thành Công,Tân Thành,Tân Phú,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Chung cư Huỳnh Văn Chính 2,Phú Trung,Tân Phú,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

1 phần đường Khuông Việt,Phú Trung,Tân Phú,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

1 phần đường Nguyễn Văn Yến,Tân Thới Hoà,Tân Phú,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

1 phần đường Lý Thánh Tông,Tân Thới Hoà,Tân Phú,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

1 phần đường Đô Đốc Lộc,Tân Quý,Tân Phú,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

1 phần đường Lê Đình Thám,Tân Quý,Tân Phú,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Hẻm 50 Tân Quý,Tân Quý,Tân Phú,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Một phần đường Văn Cao,Phú Thạnh,Tân Phú,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Hẻm 2/2 Lê Thúc Hoạch,Phú Thọ Hoà,Tân Phú,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

1 đoạn đường Lê Thúc Hoạch,Phú Thọ Hoà,Tân Phú,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

1 phần đường Lê Lư,Phú Thọ Hoà,Tân Phú,TP Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

QUẬN TÂN BÌNH

Nhà trọ đường Lê Văn Sỹ,,Phường 1,Tân Bình,Hồ Chí Minh,Ngày 07/6/2021

Hẻm 108/E5 đường Cộng Hòa,Phường 4,Tân Bình,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 3/6/2021

Cửa hàng Pizza Hut trên đường Cách Mạng Tháng Tám,Phường 6,Tân Bình,Hồ Chí Minh,từ 18h30 - 21h ngày 11/6

Hẻm 123 Đất Thánh,Phường 6,Tân Bình,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Tầng 9 Chung cư Usefull số 654/6 Lạc Long Quân,Phường 9,Tân Bình,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

106 Tái Thiết,Phường 11,Tân Bình,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

Kho hàng 93 Năm Châu,Phường 11,Tân Bình,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

Hẻm 12 Quách Văn Tuấn,Phường 12,Tân Bình,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

11A Nguyễn Quang Bích,Phường 13,Tân Bình,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Số nhà 206/30 Đồng Đen,Phường 14,Tân Bình,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

284/6 Phạm Văn Bạch,Phường 15,Tân Bình,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

QUẬN BÌNH TÂN

Tầng 5, Khu C3, công ty PouYuen,Tân Tạo ,Bình Tân,Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ ngày 09/6/2021

Tầng 14 lô  E chung cư Tecco 4449 Nguyễn Cửu Phú,Tân Tạo A,Bình Tân,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

Phòng khám Thành An, 1691 Tỉnh Lộ 10,Tân Tạo A,Bình Tân,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

Đầu đường số 6 khu dân cư Nam Long, khu phố 2,An Lạc ,Bình Tân,Hồ Chí Minh,phong tỏa tối ngày 08/6

2 Bllock A1 và A2 Chung cư Ehome3 Tây Sài Gòn - Đường Hồ Ngọc Lãm,An Lạc ,Bình Tân,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 12/6/2021

258/46 Hồ Học Lãm, Tổ 59,An Lạc ,Bình Tân,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

Chung cư Ehome3 Đường Hồ Ngọc Lãm,An Lạc ,Bình Tân,Hồ Chí Minh,Phong tỏa tạm thời ngày 13/6/2021

1E Đường số 6 khu dân cư Nma Long,An Lạc ,Bình Tân,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

Trạm y tế Phường An lạc,An Lạc ,Bình Tân,Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ ngày 17/6/2021

UBND phường An Lạc,An Lạc ,Bình Tân,Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ ngày 18/6/2021

Hẻm 258 đường Hồ Ngọc Lãm, hẻm 1E, đường số 6, Khu dân cư Nam Long, Cty PouYuen.,Chung cư Ehome (Block A3, A4),Bình Tân,Hồ Chí Minh,Phong tỏa tạm thời từ ngày 09/6

 Phòng khám đa khoa Thiên Hậu, 147 Bình Long,phường Bình Hưng Hòa A,Bình Tân,Hồ Chí Minh,từ ngày 7/6 đến 11h30 ngày 11/6

Đường Số 5,phường Bình Hưng Hòa A,Bình Tân,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

Lô A , Chung cư Gia Phú,phường Bình Hưng Hòa ,Bình Tân,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

Phòng khám thiên phước,phường Bình Hưng Hòa ,Bình Tân,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

50/17/17A Đường số 5,phường Bình Hưng Hòa ,Bình Tân,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

403/2/9 Hương Lộ 3,phường Bình Hưng Hòa ,Bình Tân,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

số 639/73 Hương lộ 2,Bình Trị Đông,Bình Tân,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

639/46 Hương Lộ 2,Bình Trị Đông,Bình Tân,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

161/6 Trương Phước Phan,Bình Trị Đông,Bình Tân,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

112 Trương Phước Phan,Bình Trị Đông,Bình Tân,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

QUẬN HÓC MÔN

một đoạn đường Tân Hiệp 16,xã Tân Hiệp,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 07/6/2021

Cty TNHH Việt Mỹ,xã Tân Hiệp,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ Chều 09/6

Tân Thới 3,xã Tân Hiệp,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

Công ty KDC Style,xã Tân Hiệp,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Hẻm 39 Tân Hiệp 4, Thới Tây 2,xã Tân Hiệp,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 18/6/2021

Hẻm 173 tổ 17 Thới Tây 1,xã Tân Hiệp,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 18/6/2021

Ấp Tân Thới 2, Tân Thới 3 và một phần Thới Tây 1,xã Tân Hiệp,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 20/6/2021

Ấp 1,Tân Xuân,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 10/6/2021

Tổ 7, Mỹ Hòa 3,Tân Xuân,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

Công ty Minh Thông, 1/4A đường bà triệu, ấp Đình,Tân Xuân,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Tổ 5, Ấp Hậu Lân,Bà Điểm,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ ngày 10/6/2021

Hậu Lân,Bà Điểm,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

Khu vực 38 đông lân,Bà Điểm,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 16/6/2021

Ấp 4, Tổ 24,Xuân Thới Thượng,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ ngày 10/6/2021

Ấp 5,Đông Thạnh,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

Hẻm 257/80 tổ 16, ấp 2,Đông Thạnh,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

Công ty gỗ Mộc Đại Cát, 29/14 Nam Thới,Xã Thới Tam Thôn,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

Khu vực tổ 57 nhị tân 1,Xã Tân Thới Nhì,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Khu phố 4,TT Hóc Môn,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

Khu vực 12/4A kp6,TT Hóc Môn,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

81/2D, tổ 22 khu phố 1,TT Hóc Môn,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 18/6/2021

Hẻm 10 tổ 31 Trung Chánh 2,Trung Chánh,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 18/6/2021

17/7S Đường Xuân Thới 11, Xuân Thới Đông 1,Trung Chánh,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 18/6/2021

52/4U, Xuân Thới Đông 2,Xuân Thới Đông,Hooc môn,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 18/6/2021

QUẬN NHÀ BÈ

chung cư Phú Hoàng Anh,Phước Kiển,Nhà Bè,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 07/6/2021

Một phần đường Nguyễn Bình, Âp 1,Nhơn Đức,Nhà Bè,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

Hẻm 5 Tổ 3 Ấp 1,Nhơn Đức,Nhà Bè,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 15/6/2021

Một phần ấp 3 xã Hiệp Phước,Hiệp Phước,Nhà Bè,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 18/6/2021

Hẻm 1419/4 ấp 1,Phước Kiển,Nhà Bè,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 16/6/2021

Một phần đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiển,Phước Kiển,Nhà Bè,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 18/6/2021

Hẻm 1419 ấp 1, xã Phước Kiển,Phước Kiển,Nhà Bè,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 18/6/2021

Khu dân cư Phước Kiển, Ảp 3 xã Phước Kiển,Phước Kiển,Nhà Bè,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 18/6/2021

Hẻm 1023 ấp 3 xã Phước Kiển,Phước Kiển,Nhà Bè,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 18/6/2021

QUẬN CỦ CHI

ấp 7a, Ấp 9,Tân Thạnh Đông,Củ Chi,Hồ Chí Minh,Phong tỏa từ ngày 10/6/2021

Hẻm 23, đường 122, Ấp 7a,Tân Thạnh Đông,Củ Chi,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

Đường Nguyễn Kim Cương, Ấp 8,Tân Thạnh Đông,Củ Chi,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

Hẻm 139. Nguyễn Thị Quyên, Ấp 9A,Tân Thạnh Đông,Củ Chi,Hồ Chí Minh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

TỈNH TIỀN GIANG

,,Tỉnh,Tiền Giang,Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, Từ 00 giờ ngày 12/6/2021

,cách ly xã hội theo chỉ thị 16,Thị xã Cai Lậy,Tiền Giang,Từ ngày 14/6/2021

,cách ly xã hội theo chỉ thị 16,Cái Bè,Tiền Giang,Từ ngày 14/6/2021

TỈNH HÀ NAM

, Công Lý,Lý Nhân,Hà Nam,Cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, từ 0h ngày 16/5/2021

THÀNH PHỐ  ĐÀ NẴNG

Đường Điện Biên Phủ,Phường Chính Gián,Thanh Khê,Đà Nẵng,Phong tỏa từ ngày 18/06/2021

BonPas Bakery & Coffee, 143 Điện Biên Phủ,Phường Chính Gián,Thanh Khê,Đà Nẵng,Từ ngày 10-18/06/2021

Quán cơm 421 Lê Duẩn,Phường Chính Gián,Thanh Khê,Đà Nẵng,Từ ngày 10-18/06/2021

214, đường Lê Duẩn,Tân Chính,Thanh Khê,Đà Nẵng,Phong tỏa từ ngày 18/06/2021

Ngõ 407 đường Lê Duẩn,Thục Gián,Thanh Khê,Đà Nẵng,Phong tỏa từ ngày 18/06/2021

HÒA BÌNH

Khu Mường Định,Thị trấn Mãn Đức,Huyện Tân Lạc,Hòa Bình,Phong tỏa ngày 17/6/2021

TỈNH HƯNG YÊN

Phong tỏa toàn bộ phía Tây đường ĐH 40 Thôn Nghĩa Trang,Thị Trấn Yên Mỹ,Yên Mỹ,Hưng Yên,Phong tỏa từ 10h ngàyv 21/6/2021

3 thôn: Thôn Hạ, Thụy Trang, Đạo Khê,Xã Trung Hưng,Yên Mỹ,Hưng Yên,Phong tỏa từ 10h ngàyv 21/6/2021

Phòng khám đa khoa Việt Pháp II, Thôn Thanh Xá,Xã Nghĩa Hiệp,Yên Mỹ,Hưng Yên,Phong tỏa từ 10h ngàyv 21/6/2021

TỈNH THÁI NGUYÊN

Xóm Phẩm 2,Xã Dương Thành,Huyện Phú Bình,Thái Nguyên,Cách ly theo chỉ thị 16 từ ngày 10/5/2021

Phú Dương 2,Xã Dương Thành,Huyện Phú Bình,Thái Nguyên,Cách ly theo chỉ thị 16 từ ngày 10/5/2021

Xóm Phẩm 1, Phẩm 3, Phẩm 4, xóm Giàng,Xã Dương Thành,Huyện Phú Bình,Thái Nguyên,Giãn cách xã theo chỉ thị 15 từ ngày 10/6/2021

 tổ 13, ,phường Phan Đình Phùng,TP Thái Nguyên,Thái Nguyên,Phong tỏa từ 18/6/2021

TỈNH BẮC KẠN

Thôn Kéo Pụt,Thượng Giáo,Ba Bể,Bắc Kạn ,Phong tỏa ngày 13/6/2021

TỈNH PHÚ THỌ

Tổ 36 - Phố Thi Đua,Phường Tiên Cát,TP Việt Trì,Phú Thọ,Phong tỏa ngày 12/6/2021

TỈNH HẢI DƯƠNG

,Thực hiện giãn cách xã hội Thành Phố theo chỉ thị 19 các xã còn lại,TP Hải Dương,Hải Dương,Từ ngày 16/6/2021

Giãn cách theo chỉ thị 15,Phường Trần Phú,TP Hải Dương,Hải Dương,Từ ngày 16/6/2021

Giãn cách theo chỉ thị 15,Phường Trần Hưng Đạo,TP Hải Dương,Hải Dương,Từ ngày 16/6/2021

Giãn cách theo chỉ thị 15,Phường Hải Tân,TP Hải Dương,Hải Dương,Từ ngày 16/6/2021

Giãn cách theo chỉ thị 15,Nguyễn Trãi,TP Hải Dương,Hải Dương,Từ ngày 16/6/2021

Giãn cách theo chỉ thị 15,Phường Quang Trung,TP Hải Dương,Hải Dương,Từ ngày 16/6/2021

Giãn cách theo chỉ thị 15,Tân Bình,TP Hải Dương,Hải Dương,Từ ngày 16/6/2021

Giãn cách theo chỉ thị 15,Phạm Ngũ Lão,TP Hải Dương,Hải Dương,Từ ngày 16/6/2021

Giãn cách theo chỉ thị 15,Lê Thanh Nghị,TP Hải Dương,Hải Dương,Từ ngày 16/6/2021

Giãn cách theo chỉ thị 15,Thanh Bình,TP Hải Dương,Hải Dương,Từ ngày 16/6/2021

Giãn cách theo chỉ thị 15,Ngọc Châu,TP Hải Dương,Hải Dương,Từ ngày 16/6/2021

Phố Điện Biên Phủ, khu 19,Phường Bình Hàn,TP Hải Dương,Hải Dương,Phong tỏa từ ngày 2/6 /2021

TỈNH THANH HÓA

Thôn Lùm Nưa,Xã Vạn Xuân,Thương Xuân,Thanh Hóa,Phong tỏa từ ngày 19/6/2021

TỈNH HÀ TĨNH

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

,Giãn cách theo chỉ thị 15,TP Hà Tĩnh,Hà Tĩnh,Từ 12 ngày 18/6/2021

HUYỆN THẠCH HÀ

thôn Trung Tiến,xã Việt Tiến,Huyện Thạch Hà,Hà Tĩnh,Phong tỏa ngày 6/6/2021

Thôn Trung Hòa,Tân Lâm Hương,Huyện Thạch Hà,Hà Tĩnh,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ 7h 09/6/2021

Thôn Thắng Hòa,Tân Lâm Hương,Huyện Thạch Hà,Hà Tĩnh,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ 7h 09/6/2021

Thôn 17,Tân Lâm Hương,Huyện Thạch Hà,Hà Tĩnh,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ 7h 09/6/2021

Thôn 18,Tân Lâm Hương,Huyện Thạch Hà,Hà Tĩnh,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ 7h 09/6/2021

Thôn Nhân Hòa,Tân Lâm Hương,Huyện Thạch Hà,Hà Tĩnh,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ 7h 09/6/2021

Tân Tân Tiến,Tân Lâm Hương,Huyện Thạch Hà,Hà Tĩnh,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ 7h 09/6/2021

Thôn Bình Tiến,Tân Lâm Hương,Huyện Thạch Hà,Hà Tĩnh,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ 7h 09/6/2021

Thôn Đông Tân,Tân Lâm Hương,Huyện Thạch Hà,Hà Tĩnh,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ 7h 09/6/2021

Thôn 16,Tân Lâm Hương,Huyện Thạch Hà,Hà Tĩnh,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ 16h 09/6/2021

Thôn Mỹ Triều,Tân Lâm Hương,Huyện Thạch Hà,Hà Tĩnh,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ 16h 09/6/2021

Thôn Lọ,Thạch Liêm,Huyện Thạch Hà,Hà Tĩnh,Từ 9h 30 ngày 6/6 đến 8/6

Tổ 4,5,6,Thị trấn Thạch Hà,Huyện Thạch Hà,Hà Tĩnh,Phong tỏa ngày 13/6/2021

Cty TNHH Thủy Lợi Nam Hà Tĩnh,Thạch Điền,Huyện Thạch Hà,Hà Tĩnh,Ngày 05/6/2021

Trường Tiểu học Thạch Tân 1,Thạch Tân,Huyện Thạch Hà,Hà Tĩnh,Từ 7h - 8h30p ngày 04/6/2021

HUYỆN LỘC HÀ

,Thạch Kim,Huyện Lộc Hà,Hà Tĩnh,Cách ly xã hội toàn xã theo chỉ thị 16, Từ 12h ngày 12/6/2021

  Cách ly xã hội toàn xã theo chỉ thị 16  (trừ TDP Xuân Khánh, TDP Phú Đông, TDP Khánh Yên, TDP Yên Bình) ,TT Lộc Hà,Huyện Lộc Hà,Hà Tĩnh,Từ 12h ngày 12/6/2021

Phòng khám chẩn đoán số 4; phòng khám tai mũi họng; phòng siêu âm; sảnh chờ,Bệnh viện Đa khoa Lộc Hà,Huyện Lộc Hà,Hà Tĩnh,Từ 8h15 đến 10h ngày 05/6.

HUYỆN CẨM XUYÊN

,Cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên,Huyện Cẩm Xuyên,Hà Tĩnh,Phong tỏa từ ngày 9/6/2021

Nhà máy GMP Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh,Cẩm Vịnh,Huyện Cẩm Xuyên,Hà Tĩnh,phong tỏa ngày 09/6

,,HUYỆN CAN LỘC,,

Tổ dân phố số 6,Bắc Hà,Huyện Can Lộc,Hà Tĩnh,Ngày 08/6/2021

HUYỆN NGHI XUÂN

tổ liên gia số 1 và 4 thôn Gia Phú. tổ liên gia số 6 và 7 thôn Mỹ Lộc,xã Xuân Viên,Huyện Nghi Xuân,Hà Tĩnh,phong tỏa từ 0h ngày 17/6/2021

,,THỊ XÃ HỒNG LĨNH,,

Ngõ 73, đường Lê Duẩn,phường Nam Hồng,Thiị xã Hồng Lĩnh,Hà Tĩnh,phong tỏa từ ngày 09/6

,,HƯƠNG SƠN,,

Tổ dân phố số 4,Thị Trấn Phố Châu,Hương Sơn,Hà Tĩnh,Phong tỏa từ ngày 12/6/2021

Tổ dân phố số 5,Thị Trấn Phố Châu,Hương Sơn,Hà Tĩnh,Phong tỏa từ ngày 15/6/2021

Tổ dân phố số 11,Thị Trấn Phố Châu,Hương Sơn,Hà Tĩnh,Phong tỏa từ ngày 13/6/2021

Thôn 1,Sơn Trường,Hương Sơn,Hà Tĩnh,Phong tỏa từ ngày 12/6/2021

Thôn Đại Vường,Sơn Phú,Hương Sơn,Hà Tĩnh,Phong tỏa từ ngày 12/6/2021

Thôn Tân Tràng,Sơn Trung,Hương Sơn,Hà Tĩnh,Phong tỏa từ ngày 13/6/2023

,,VŨ QUANG,,

Nhà máy Sản xuất gỗ MDF, HDF Thanh Thành Đạt,xã Thọ Điền,Vũ Quang,Hà Tĩnh,Phong tỏa từ 12h ngày 14/6/2021

,,,TỈNH NGHỆ AN ,

,Cách ly theo chỉ thị 16,TP Vinh,Nghệ An,từ 0h ngày 19/6/2021

Cách ly xã hội theo chỉ thị 16,các xã: Diễn Thịnh, Diễn Trung, Diễn Tân, Diễn Cát, Diễn Kim thuộc huyện Diễn Châu,Diễn Châu,Nghệ An,từ 0h ngày 17/6/2021

Cách ly xã hội theo chỉ thị 16,xã Minh Châu,Diễn Châu,Nghệ An,từ ngày 18/6/2021

,Giãn cách theo chỉ thị 15 các xã còn lại,Diễn Châu,Nghệ An,Từ 0h ngày 17/6/2021

Xóm Liên Xuân,Xã Nghĩa Xuân,Quỳnh Hợp,Nghệ An,Phong tỏa ngày 19/6/2021

khu nhà trọ số 68A đường Bình Minh, khối Bình Minh,phường Nghi Thủy,Cửa Lò,Nghệ An,Phong tỏa từ ngày 17/6.

TỈNH LẠNG SƠN

,Hòa Thắng,Hữu Lũng,Lạng Sơn,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16, Từ ngày 27/5/2021

,Minh Hòa,Hữu Lũng,Lạng Sơn,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16, Từ ngày 17/5/2021

,Minh Tiến,Hữu Lũng,Lạng Sơn,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16, Từ ngày 27/5/2021

,Nhật Tiến,Hữu Lũng,Lạng Sơn,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16, Từ ngày 27/5/2021

,Xã Thiện Tân,Hữu Lũng,Lạng Sơn,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16, Từ ngày 27/5/2021

,Thị trấn Hữu Lũng,Hữu Lũng,Lạng Sơn,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16, Từ ngày 27/5/2021

,Xã Minh Sơn,Hữu Lũng,Lạng Sơn,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16, Từ ngày 27/5/2021

,Hồ Sơn,Hữu Lũng,Lạng Sơn,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16, Từ ngày 27/5/2021

,Đồng Tâm,Hữu Lũng,Lạng Sơn,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16, Từ ngày 27/5/2021

,Vân Nham,Hữu Lũng,Lạng Sơn,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16, Từ ngày 27/5/2021

,Quyết Thắng,Hữu Lũng,Lạng Sơn,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16, Từ ngày 27/5/2021

,Thanh Sơn,Hữu Lũng,Lạng Sơn,Cách ly xã hội theo chỉ thị 16, Từ ngày 27/5/2021

,,Hữu Lũng,Lạng Sơn,Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 các xã còn lại, Từ 0h ngày 29/5/2021

TỈNH ĐẮK LẮK

,Thị trấn Ea Drăng,Huyện Ea H’leo,Đăk Lăk,Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, từ 31/5/2021

,xã Ea Wy,Huyện Ea H’leo,Đăk Lăk,Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, từ 31/5/2021

,xã Cư Mốt,Huyện Ea H’leo,Đăk Lăk,Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, từ 31/5/2021

Thôn 6a, thôn 6b, thôn 7,xã Cư Mốt,Huyện Ea H’leo,Đăk Lăk,Phong tỏa ngày 1/6/2021

TỈNH LONG AN

,,Đức Hoà,Long An,Thực hiện giãn cách tiếp tục theo chỉ thị 15 từ ngày 19/06/2021

Công ty TNHH TMDV XNK Lâm Minh Trí (lô Q7A, Q8 đường số 7, KCN Hải Sơn),Đức Hoà Hạ,Đức Hoà,Long An,Phong tỏa từ ngày 19/06/2021

,,Bến Lức,Long An,Thực hiện giãn cách tiếp tục theo chỉ thị 15 từ ngày 19/06/2021

,,Cần Đước,Long An,Thực hiện giãn cách tiếp tục theo chỉ thị 15 từ ngày 19/06/2021

,, Cần Giuộc,Long An,Thực hiện giãn cách tiếp tục theo chỉ thị 15 từ ngày 19/06/2021

,,Tp Tân An,Long An,Thực hiện giãn cách tiếp tục theo chỉ thị 15 từ ngày 19/06/2021

TỈNH ĐÔNG NAI

Siêu thị Big C Biên Hoà, 833, xa lộ Hà Nội,Long Bình Tân,Tp Biên Hoà,Đồng Nai,Từ 14h ngày 12-16/06/2021

Chợ Long Bình Tân,Long Bình Tân,Tp Biên Hoà,Đồng Nai,Từ 16h ngày 12-16/06/2021

Siêu thị Big C Biên Hoà, 833, xa lộ Hà Nội,Phường Long Bình Tân,Tp Biên Hoà,Đồng Nai,Phong tỏa từ 5 giờ ngày 17/6

Quán phở Hương Lan và tạp hoá sát bên, KP 10,An Bình,Tp Biên Hoà,Đồng Nai,Từ 6h ngày 12-16/06/2021

Khu vực Chợ thuộc khu phố 10 (một phần của các Tổ 2, 3, 4, 6, 7a, 7b và 8),An Bình,Tp Biên Hoà,Đồng Nai,Phong tỏa ngày 18/6/20021

,siêu thị Big C Đồng Nai,Tp Biên Hoà,Đồng Nai,từ 16h-17h30 ngày 12-6 và từ 17h-19h ngày 13-6

tổ 8, khu phố Bảo Vinh B,phường Bảo Vinh,TP Long Khánh,Đồng Nai,Phong tỏa ngày 19/6/20021

Từ trường Bùi Thị Xuân đến ngã ba đường Trần Nhân Tông, tổ 8,phường Bảo Vinh,TP Long Khánh,Đồng Nai,Phong tỏa ngày 19/6/20021

Đường Ngô Quyền thuộc một phần đường Trần Nhân Tông, tổ 8,phường Bảo Vinh,TP Long Khánh,Đồng Nai,Phong tỏa ngày 19/6/20021

Từ số nhà 95 đến số nhà 133 thuộc 1 phần tổ 1A, đường 9/4,Xuân Thanh,TP Long Khánh,Đồng Nai,Phong tỏa ngày 19/6/20021

Tổ 5, ấp 5,Bình Lộc,TP Long Khánh,Đồng Nai,Phong tỏa ngày 19/6/20021

Tổ 6, kp Suối Tre,Suối Tre,TP Long Khánh,Đồng Nai,Phong tỏa ngày 19/6/20021

Ngã tư đường số 10 và đường số 25 đến Ngã ba đường Suối Tre - Bình Lộc,Suối Tre,TP Long Khánh,Đồng Nai,Phong tỏa ngày 19/6/20021

đường số 25 tại 1 phần tổ 4, 5, 6A, 7,,Suối Tre,TP Long Khánh,Đồng Nai,Phong tỏa ngày 19/6/20021

Hẻm 207 Thích quảng Đức,Xuân An,TP Long Khánh,Đồng Nai,Từ ngày 07-12/06/2021

Khách sạn 369, 181 Thích Quảng Đức,Xuân An,TP Long Khánh,Đồng Nai,Từ ngày 07-12/06/2021

Khu vực Đường số 13, tổ 9E, ấp 1,Thạnh Phú,Vĩnh Cửu,Đồng Nai,Phong tỏa ngày 19/6/20021

TỈNH GIA LAI

Đường Lê Hồng Phong,Thị trấn Kông Chro,Kông Chro,Gia Lai,Phong tỏa từ ngày 28/5/2021

TỈNH BẠC LIÊU

Ấp xóm Lớn A,Vĩnh Mỹ A,Hòa Bình,Bạc Liêu,Phong tỏa từ ngày 29/5/2021

TỈNH BÌNH DƯƠNG

Đường phùng khắc khoan, khu phố Tân Hòa,Phường Đông Hòa,TP Dĩ An,Bình Dương,Phong tỏa từ ngày 30/5/2021

Chung cư Bcons Suối Tiên số 45 đường Tân Lập,Phường Đông Hòa,TP Dĩ An,Bình Dương,Phong tỏa Từ ngày 12/6/2021

,,TP Dĩ An,Bình Dương,Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, Từ ngày 2/6/2021

,Cách ly theo chỉ thị 16,Thị xã Tân Uyên,Bình Dương,Từ 0h ngày 21/6/2021

,Cách ly theo chỉ thị 16,TP Thuận An,Bình Dương,Từ 0h ngày 21/6/2021

, ,Tp Thủ Dầu Một,Bình Dương,Giãn cách xã hội theo chỉ thị 15; Từ ngày 2/6/2021

Cách ly theo chỉ thị 16,Hiệp An,Tp Thủ Dầu Một,Bình Dương,Từ 0h ngày 21/6/2021

Cách ly theo chỉ thị 16,Chánh Mỹ,Tp Thủ Dầu Một,Bình Dương,Từ 0h ngày 21/6/2021

Cách ly theo chỉ thị 16,Phú Hòa,Tp Thủ Dầu Một,Bình Dương,Từ 0h ngày 21/6/2021

Cách ly theo chỉ thị 16,Hiệp Thành,Tp Thủ Dầu Một,Bình Dương,Từ 0h ngày 21/6/2021

Công ty giày Kim Xương đường Đại Đăng 2, Khu công nghiệp Đại Đăng,Phường Phú Tân,Tp Thủ Dầu Một,Bình Dương,Công ty có ca mắc phát hiện ngày 14/6/2021

, ,Thị xã Bến Cát,Bình Dương,giãn cách xã hội theo chỉ thị 15; Từ ngày 2/6/2021

TỈNH TRÀ VINH

,,Tỉnh,Trà Vinh,Thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, Từ 0h ngày 1/6/2021

Khóm 6, Thị Trấn Cầu Kè,Huyện Cầu Kè,Trà Vinh,Phong tỏa ngày 1/6/2021

TỈNH AN GIANG

ấp Phú Hiệp,xã Phú Hữu,Huyện An Phú,An Giang,Phong tỏa ngày 20/6/2021

PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI

,,,Chuyến bay Bambo số hiệu QH0224 từ Tân Sơn Nhất về Sân Bay Nội Bài ngồi ghế 17D khởi hành lúc 10h10 đến 12h 30 ngày 14/6/2021,

,,,chuyến bay VN1274 của Việt Nam Airlines từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa), hạ cánh khoảng 13 giờ ngày 15/6,

 


Tác giả: Nguyễn Nga BT
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8.336
Hôm qua : 13.154
Tháng 09 : 410.431
Năm 2021 : 4.197.228
Tổng số : 63.788.612