A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Khai mạc Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Lai Châu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(laichau.gov.vn)

Sáng nay (30/7), Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Lai Châu đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự Đại hội có đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và 200 đại biểu của Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Lai Châu.

Đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh được thành lập, đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh, do vậy việc đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh được đánh giá trên cơ sở thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh.

 Đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng lãng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng vững mạnh; lãnh đạo triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, hoàn thành và vượt 11/13 chỉ tiêu. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng; công tác thu ngân sách Nhà nước năm sau cao hơn năm trước, tăng bình quân trên 90 tỷ đồng/năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2019 đạt 2.207 tỷ đồng, tăng 234,48% so với năm 2015. Các tổ chức cơ sở đảng tại các doanh nghiệp đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ, tăng doanh thu và lợi nhuận bình quân 9% hàng năm; đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động bình quân tăng 5%/năm, đạt 8,2 đến 10,4 triệu/người/tháng; đóng góp ngân sách Nhà nước trên 900 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 18%/năm. Các Chi nhánh ngân hàng trên địa bàn thực hiện huy động tốt các nguồn vốn tại địa phương, hàng năm tăng trưởng bình quân 9,2% và bình quân 99% dư nợ tín dụng; tỷ lệ nợ xấu dưới 2,4%, đảm bảo trong tỷ lệ cho phép; hoạt động các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt được tăng cường.

Đồng chí Vũ Văn Lương - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát biểu Khai mạc Đại hội.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, công tác giáo dục và đào tạo, y tế được quan tâm thực hiện. Các tổ chức Đảng đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên chủ động tham mưu, triển khai các nhiệm vụ về văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông. Các sự kiện chính trị, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức rộng khắp, có hiệu quả. Hoạt động thông tin và truyền thông đáp ứng nhu cầu xã hội và nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Triển khai tích cực, có hiệu quả 50 nhiệm vụ, đề tài, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào phát triển kinh tế, đời sống. Thực hiện có hiệu quả các chiến lược, chương trình mục tiêu y tế - dân số. Tham mưu thực hiện có hiệu quả các giải pháp giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm...

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Công tác cán bộ được chú trọng. Công tác dân vận, công tác đoàn thể chính trị - xã hội từng bước được nâng cao. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở từng bước đổi mới theo hướng chủ động, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, sát với tình hình thực tiễn. Công tác cải cách hành chính từng bước được đổi mới, nâng cao hiệu quả thiết thực. Qua đó, nâng cao vai trò lãnh đạo, uy tín của Đảng bộ Khối, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra.

Các đại biểu làm lễ chào cờ.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề ra các chỉ tiêu hàng năm là: Trên 95% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng được học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Đảng bộ Khối có 90% tổ chức cơ sở đảng, 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp 100 đảng viên trở lên; 100% Chi, Đảng bộ cơ sở xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, trong nhiệm kỳ có 60% tổ chức Đảng trực thuộc được kiểm tra, giám sát; 90% các tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 98% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và hộ gia đình đảng viên đạt chuẩn văn hóa...

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đưa ra các giải pháp và nhiệm vụ chủ yếu là: Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị nhất là các nhiệm vụ trọng tâm do Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các bộ, ngành giao; lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; quan tâm lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương, Tỉnh ủy về quy hoạch, đào tạo, quản lý, bổ nhiệm, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác; quán triệt, triển khai đầy đủ các văn bản của Đảng, của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng; lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả công tác dân vận của Đảng, thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền và phong trào thi đua dân vận khéo; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh kết quả đạt được trong 5 năm qua của Đảng Khối có ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, tinh thần đoàn kết, thống nhất, ý chí quyết tâm, trách nhiệm của tập thể cán bộ, đảng viên và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí liệt nhiệt biểu dương và chúc mừng những kết quả Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Để Đại hội tiếp tục tập trung nghiên cứu, thảo luận, thống nhất với tinh thần quyết tâm cao, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh và gợi mở một số nội dung chủ yếu là: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt công tác triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; gắn việc học tập, quán triệt với cụ thể hóa nhiệm vụ sát với tình hình thực tế ở cơ quan, đơn vị để sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tiếp tục tập trung cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng; tăng cường lãnh đạo kiểm tra, đôn đốc thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên của từng tổ chức Đảng, là giải pháp quan trọng để xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò cán bộ, đảng viên; chú trọng phát hiện, kiểm tra sớm dấu hiệu vi phạm, ngăn chặn kịp thời, không để khuyết điểm trở thành vi phạm, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng; tăng cường công tác dân vận, thường xuyên quán triệt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng, gần dân, sát dân, gắn bó mật thiết, có trách nhiệm với dân...

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Quy trình nhân sự đã được Ban Chấp hành Đảng bộ khóa III chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, khách quan, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt, cho ý kiến để lãnh đạo thực hiện. Vì vậy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, đủ phẩm chất, trí tuệ, uy tín, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh xem triển lãm ảnh bên lề Đại hội.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu sẽ tiếp tục thông tin về Đại hội này.


Tác giả: Kim Anh - Đinh Lan
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3.112
Hôm qua : 17.102
Tháng 06 : 264.238
Năm 2021 : 2.549.584
Tổng số : 62.140.968