• :
  • :
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Tam Đường: Chú trọng phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số

(laichau.gov.vn)

Xác định công tác phát triển đảng là nhiệm vụ then chốt, thời gian qua, Đảng bộ huyện Tam Đường đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm phát triển đảng viên, nhất là đảng viên là người dân tộc thiểu số. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và giảm nghèo nhanh, bền vững. 

Mô hình trồng dâu tây của đảng viên Sùng A Chớ, Chi bộ bản Sáy San 1, xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường.

Với đặc thù là huyện miền núi có 12 dân tộc anh em (Mông, Thái, Dao, Giáy, Lào, Lự, Hoa...) cùng chung sống; trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 85%. Huyện ủy Tam Đường nhận thức rõ được vai trò quan trọng của các đảng viên người dân tộc thiểu số trong việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế và giảm nghèo nhanh, bền vững ở địa phương. Chính vì vậy, trong nhiều năm qua, Huyện ủy đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển đảng viên ở những chi, đảng ủy có nhiều người dân tộc thiểu số trên địa bàn các xã như: Nùng Nàng, Khun Há, Hồ Thầu, Bản Giang…

Hiện nay, Đảng bộ huyện Tam Đường có trên 2.600 đảng viên, 12 xã và một thị trấn với 126 chi bộ thôn, bản, có 65 trưởng bản là đảng viên, trong đó đảng viên là người dân tộc thiểu số chiếm hơn 52%. Thực hiện chủ trương phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Kết luận số 330-KL/TU ngày 13/10/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về “Tăng cường chỉ đạo công tác kết nạp đảng viên và phát triển tổ chức đảng tại thôn bản”; Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 01/11/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường chỉ đạo công tác kết nạp đảng viên và phát triển tổ chức đảng tại thôn bản”. Đồng thời, chỉ đạo cấp uỷ các xã, thị trấn trong huyện thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho đảng viên về Điều lệ Đảng; nêu cao tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên để quần chúng noi theo. 

Đồng thời, Đảng bộ huyện đã thông qua nhiều phong trào để các chi bộ, các tổ chức đoàn thể trong huyện phát hiện quần chúng ưu tú, từ đó giúp các cấp ủy xác định được nguồn phát triển đảng viên, tập trung vào các quần chúng dân tộc thiểu số là đoàn viên ưu tú, quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, học sinh đã tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp, cán bộ, thanh niên, trưởng, phó các tổ chức hội, đoàn thể... Bên cạnh đó, ​​​​​​Đảng bộ huyện đã phân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,  ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy phụ trách từng chi đảng bộ cơ sở. Việc kết nạp đảng, chuyển đảng chính thức được Đảng bộ huyện quan tâm và thực hiện nghiêm túc theo đúng Điều lệ Đảng, đảm bảo chất lượng. 

Bên cạnh đó, Huyện ủy Tam Đường đã thành lập 12 tổ chuyên trách để dự theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ tại các địa phương; đây là những hạt nhân, là sợi dây kết nối đảm bảo thông tin hai chiều kịp thời từ huyện tới xã và từ xã lên huyện, góp phần xây dựng, phát triển Đảng bộ huyện Tam Đường ngày càng vững mạnh cả về số lượng và chất lượng. Nhờ làm tốt công tác phát triển Đảng, từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ huyện Tam Đường đã kết nạp được 715 đảng viên, trong đó, có 331 đảng viên là người dân tộc thiểu số, chiếm hơn 46%; nhiều năm qua, huyện Tam Đường không còn thôn, bản trắng đảng viên; 100% thôn, bản, trường học, trạm y tế trên địa bàn huyện có chi bộ. Chất lượng sinh hoạt của các chi bộ được nâng lên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng tại địa phương.

Là một trong những xã điển hình của huyện Tam Đường trong phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số, thời gian qua, xã Nùng Nàng có nhiều giải pháp nhằm thu hút đồng bào dân tộc thiểu số ưu tú tham gia tổ chức cơ sở Đảng tại các chi bộ bản. Ông Mạch Thọ Quyết - Bí thư Đảng bộ xã Nùng Nàng cho biết: Công tác xây dựng Đảng luôn được xã chú trọng và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy. Để nâng cao chất lượng và số lượng đảng viên, hàng năm, Đảng ủy xã xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển đảng viên, đẩy mạnh nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X "Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ" trong tình hình mới. Luôn quan tâm đến việc tạo nguồn, phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số; chú trọng phát hiện, giới thiệu, bồi dưỡng, kết nạp những quần chúng ưu tú, gương mẫu trong lao động, sản xuất. Từ năm 2015 đến nay, xã đã kết nạp được 42 đảng viên, trong đó 30 đảng viên là người dân tộc thiểu số, chiếm trên 71%. Đến nay, Đảng bộ xã Nùng Nàng có 12 chi bộ trực thuộc với 156 đảng viên, trong đó, 99 đảng viên là người dân tộc thiểu số, chiếm hơn 63%. Đây là sự nỗ lực lớn trong công tác phát triển Đảng của một xã vùng cao khó khăn như Nùng Nàng.

Anh Sùng A Chớ người dân tộc Mông, Chi bộ bản Sáy San 1, xã Nùng Nàng là một trong những đảng viên trẻ tiêu biểu. Sau khi kết nạp Đảng năm 2016, anh Chớ thường xuyên cùng các thành viên trong Chi bộ đi tuyên truyền người dân phát triển các mô hình kinh tế, thay đổi tập quán sản xuất cũ sang phương thức sản xuất hàng hóa. Theo anh Chớ, để người dân làm theo, trước hết người đảng viên phải đi đầu.

Với tinh thần dám nghĩ dám làm, anh Chớ đã sử dụng số tiền tích góp của hai vợ chồng anh và mạnh dạn vay vốn ngân hàng Chính sách xã hội huyện đầu tư vào các mô hình: Nuôi chim bồ câu, giun đất, trồng Lê và Dâu tây. Hiện nay, gia đình anh đã có 80 con chim Bồ Câu, khoảng 40-50 gốc cây Lê... Nhờ biết khai thác lợi thế đất đai, tích cực học hỏi cách làm kinh tế giúp gia đình anh Chớ đã thoát nghèo.

Không chỉ phát triển kinh tế gia đình anh Chớ còn dành thời gian giới thiệu, hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm làm ăn cho bà con trong bản học tập và làm theo. Ngoài ra, anh Chớ còn tích cực tham gia các phong trào xã hội, gương mẫu cùng gia đình vận động người dân trong bản thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nếp sống văn minh, hưởng ứng cùng địa phương trong chương trình xây dựng nông thôn mới. 

Mô hình nuôi chim bồ câu của đảng viên Sùng A Chớ, Chi bộ bản Sáy San 1, xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường.

Thời gian qua việc quan tâm phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số đã giúp các tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ huyện Tam Đường không ngừng vững mạnh; đội ngũ đảng viên luôn phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, trở thành những hạt nhân trong tuyên truyền, vận động cũng như đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào các dân tộc thiểu số được thuận lợi, hiệu quả hơn. Qua đó, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng - an ninh của huyện Tam Đường trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3%/năm. Ðây chính là nền tảng, tạo động lực để huyện Tam Đường phát triển nhanh, bền vững trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Ông Cao Trang Trọng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tam Đường cho biết: Trong thời gian tới, huyện Tam Đường sẽ chú trọng thực hiện các giải pháp để phát triển đảng viên tăng cả về số lượng và chất lượng. Cụ thể như quan tâm đến việc tạo nguồn đảng viên, đảm bảo chi bộ không thiếu hụt đảng viên theo quy định và đặc biệt là thường xuyên chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp với các đơn vị có liên quan vận động học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số theo học hết bậc trung học phổ thông, nhằm nâng cao trình độ học vấn, nhận thức để có cơ sở tạo nguồn phát triển đảng viên. Từ đó, giáo dục chính trị tư tưởng cho thế hệ thanh thiếu niên hiểu được tầm quan trọng của Đảng; tạo cơ hội để họ được phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng. Giao cho Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của huyện đẩy mạnh các hoạt động, phong trào thi đua trong đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân; thông qua hoạt động trải nghiệm, nhằm phát hiện, lựa chọn những đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu cho Đảng... góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế và giảm nghèo nhanh, bền vững tại địa phương . 


Tác giả: Thu Dung
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.493
Hôm qua : 14.518
Tháng 10 : 389.642
Năm 2021 : 4.636.298
Tổng số : 64.227.682