A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019

(laichau.gov.vn)
Ngày 24/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 143-KH/BTGTU tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019.

Ảnh minh hoạ.

Mục đích của công tác tuyên truyền nhằm khẳng định sự đúng đắn trong đường lối, chủ trương của Đảng; vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương; sự quan tâm, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, từ đó tăng thêm niềm tin và tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, cung cấp thông tin và tạo diễn đàn để Nhân dân tích cực tham gia góp ý kiến xây dựng tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta...

Nội dung tuyên truyền trọng tâm: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái và những luận điệu xuyên tác của các thế lực thù địch. Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam, trước hết là trong xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thể chế, nguyên tắc tổ chức hoạt động của toàn hệ thống chính trị.

Vấn đề nghiên cứu, phát triển lý luận về xây dựng Đảng. Phản ánh những kết quả nghiên cứu phát triển lý luận, làm sáng tỏ những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình đổi mới, nhất là vấn đề đảng cầm quyền, phát triển kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa và xây dựng nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Công tác lý luận hướng vào những vấn đề cuộc sống đặt ra, phục vụ công cuộc đổi mới, dự báo được xu hướng phát triển, góp phần hoàn thiện đường lối của Đảng, làm sáng tỏ con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và việc tiếp tục thực hiện các nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI,XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Quy định số 08-QiĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương...

Các hình thức tuyên truyền: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh; tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; sinh hoạt đảng, đoàn thể, khu dân cư; tổ chức các cuộc thi sáng tác văn học-nghệ thuật, tác phẩm báo chí.

Thời gian tuyên truyền: Thường xuyên trong năm 2019.

Gia Tuệ


Nguồn: laichau.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 5
Hôm nay : 3.145
Hôm qua : 5.068
Tháng 04 : 58.055
Năm 2020 : 263.080
Tổng số : 55.064.617