A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Ý kiến bên lề Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(laichau.gov.vn)

Hôm nay (22/10), Đại hội Đảng bộ tỉnh bước vào ngày làm việc thứ 2, chia sẻ với Biên tập viên Cổng Thông tin điện tử tỉnh bên lề Đại hội, nhiều đại biểu bày tỏ kỳ vọng vào sự thành công của Đại hội và những chỉ tiêu, nhiệm vụ đột phá, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ mới. 

Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện

Đại biểu Triệu Thị Vân - Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Đại biểu Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Triệu Thị Vân – Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ: Nhiệm kỳ vừa qua, với sự năng động, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII bằng các nghị quyết chuyên đề, đề án, kế hoạch, chính sách, tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thực hiện. Qua đó đã thể hiện tốt vai trò chỉ đạo, lãnh đạo toàn diện nên Đảng bộ tỉnh đã làm được rất nhiều việc lớn. 11/11 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra, tạo tiền đề vững chắc để tiếp tục phát triển trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kết quả này không chỉ thể hiện sự lãnh đạo sáng suốt của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, mà còn thể hiện sự đồng lòng, nhất trí của toàn Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Tôi kỳ vọng tại Đại hội lần này, các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, có trình độ, năng lực, đủ đức, đủ tài để lãnh đạo một nhiệm kỳ mới phát huy được thành quả của nhiệm kỳ cũ và tạo đột phá cho sự phát triển của Lai Châu trong nhiệm kỳ mới.

Nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại biểu Mùa A Trá - Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Đại biểu Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Mùa A Trá – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh: Là đảng viên cao tuổi nhất đại diện cho thế hệ cựu chiến binh, chúng tôi thấy tỉnh Lai Châu đã làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội, sau khi có Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã khẩn trương ra nghị quyết lãnh đạo, ban hành kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo và các tiểu ban giúp việc cho Đại hội, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ chịu trách nhiệm từng mảng, từ tỉnh đến cơ sở, được quần chúng Nhân dân ủng hộ nhiệt tình. Về dự Đại hội tôi tin tưởng Đại hội sẽ thành công tốt đẹp và kỳ vọng trong nhiệm kỳ tới, với đội ngũ cán bộ trẻ, có nhiệt huyết trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khoá mới sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất, dân chủ, công bằng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp, đặc biệt là gần dân, sát dân, quan tâm hơn nữa tới đồng bào dân tộc khó khăn, tăng cường công tác kiểm tra cơ sở, tin tưởng rằng Lai Châu sẽ phát triển về kinh tế, chính trị, quốc phòng - an ninh được giữ vững, sánh vai với các tỉnh thành khác trong cả nước. 

Triển khai hiệu quả 02 chương trình trọng điểm liên quan đến nông nghiệp

Đại biểu Đặng Văn Châu - Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. 

Đại biểu Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đặng Văn Châu - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Trong 4 chương trình trọng điểm của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 2 chương trình thuộc lĩnh vực nông nghiệp. Để triển khai 2 chương trình trọng điểm này, ngay sau khi Đại hội ngành sẽ bắt tay ngay vào việc phối hợp với các ngành, các huyện xây dựng, hoàn thiện 2 đề án: Đề án phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung và Đề án phát triển rừng bền vững, báo cáo Ban Cán sự đảng UBND tỉnh để báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV để có Nghị quyết về đề án nhằm cụ thể hóa thực hiện 2 chương trình trọng điểm.

Cùng với đó, sẽ tiến hành khảo sát, quy hoạch sản xuất cho từng đối tượng cây trồng, vật nuôi phù hợp bảo đảm tập trung, thuận lợi cho quá trình cơ giới hóa, đầu tư hạ tầng sản xuất, chế biến tiêu thụ; xây dựng các danh mục dự án nông nghiệp nhằm thu hút liên kết đầu tư; rà soát điều chỉnh, bổ sung các chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển nông nghiệp nhằm khuyến khích, hỗ trợ Nhân dân, các hợp tác xã, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, phát huy các nguồn lực vào sản xuất nông nghiệp; phối hợp với các ngành tham mưu cho tỉnh về bố trí các nguồn vốn đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn…

Đẩy mạnh thực hiện sâu rộng hơn nữa chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), phát huy nội lực để phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc sản, đặc hữu, kết nối tiêu thụ sản phẩm nhằm tăng thu nhập cho Nhân dân, thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới. Tăng cường hoạt động khuyến nông, đào tạo, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người sản xuất, hợp tác xã doanh nghiệp, có chính sách cụ thể nhằm khuyến khích đẩy mạnh áp dụng các quy trình thực hiện sản xuất nông nghiệp Vietgap, Globo GAP; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp trong nhà máy, nhà lưới. Tổ chức sản xuất giống ngay tại tỉnh nhằm bảo đảm chất lượng giống, giám sát chặt chẽ việc cung ứng giống, phân bón, vật tư. Tăng cường cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư vào địa bàn tỉnh; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ kỹ thuật nông nghiệp nhằm tổ chức thực hiện tốt chương trình, đề án, chất lượng nông nghiệp.

Quan tâm đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số

Đại biểu Lò A Tư - Đảng bộ huyện Nậm Nhùn.

Đại biểu Đảng bộ huyện Nậm Nhùn Lò A Tư – Chủ tịch UBND xã Trung Chải chia sẻ: Là đảng viên trẻ tuổi nhất tham dự Đại hội tôi rất tự hào và vui mừng. Qua nghe báo cáo thực hiện Nghị quyết Đại hội lần XIII của tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII đã đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Tôi tin tưởng Đại hội lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công tốt đẹp. Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần này với nhiều đổi mới sáng tạo, với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển”. Tôi kỳ vọng Ban Chấp hành khóa mới sẽ tiếp tục quan tâm đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, nâng cao chất lượng quy hoạch, luân chuyển tạo nguồn cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, đào tạo, bồi dưỡng để phát triển đảng trong hội viên, đoàn viên.

Nâng cao hiệu quả trong công tác giảm nghèo

Đại biểu Lò Văn Hương - Đảng bộ huyện Than Uyên.

Đại biểu Đảng bộ huyện Than Uyên Lò Văn Hương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Than Uyên cho biết: Những năm qua, huyện Than Uyên thực hiện lồng ghép các dự án, chương trình giảm nghèo và tận dụng tối đa các nguồn lực của Trung ương, tỉnh đầu tư có hiệu quả giúp người dân từng bước thoát nghèo. Đặc biệt, năm 2018 với dấu ấn khi Than Uyên được Chính phủ công nhận thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020. Để thực hiện công tác giảm nghèo, huyện phát huy vai trò Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của huyện cũng như tăng cường vai trò cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể triển khai tốt các chương trình, chính sách giảm nghèo. Huyện lồng ghép Chương trình giảm nghèo với Chương trình xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; vận động bà con tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa cây, con giống mới năng suất cao, chất lượng tốt vào nuôi trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao; xây dựng các mô hình kinh tế V.A.C, V.A.C.R giúp tạo việc làm, tăng thu nhập; tạo điều kiện cho người dân được vay vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, vốn tạo việc làm với lãi suất thấp; thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo nghề và hỗ trợ việc làm cho lao động nông thôn. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, giảm từ 37,21% (năm 2016) dự kiến cuối năm 2020 còn 10,98%.

Để nâng cao hiệu quả trong công tác giảm nghèo giai đoạn tiếp theo; huyện Than Uyên tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho Nhân dân về chủ trương của Đảng, Nhà nước về các chính sách giảm nghèo; triển khai có hiệu quả các nguồn vốn; lồng ghép Chương trình giảm nghèo với Chương trình xây dựng nông thôn mới; hoàn thiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị mới, gắn với tiêu thụ sản phẩm; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Đồng thời huy động mọi nguồn lực xã hội để đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; tạo điều kiện cho người dân được vay vốn ưu đãi gắn với công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Ngoài ra, huyện huy động hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện công tác giảm nghèo; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội chuyên sâu cho cán bộ, công chức cấp xã.

Phát triển nông sản hàng hóa tập trung gắn với bao tiêu chế biến sản phẩm

Đại biểu Bùi Huy Phương - Đảng bộ huyện Tân Uyên.

Đại biểu Đảng bộ huyện Tân Uyên Bùi Huy Phương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên cho biết: Để đạt mục tiêu tăng trưởng của tỉnh trong giai đoạn tới, Tân Uyên đã xây dựng một chương trình trọng điểm đó là phát triển nông sản hàng hóa tập trung gắn với bao tiêu chế biến sản phẩm trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 - 2025, để khai thác tiềm năng thế mạnh, góp phần thực hiện mục tiêu của tỉnh. Trong đó, Đảng bộ huyện Tân Uyên tập trung lãnh chỉ đạo phát huy mở rộng các diện tích cây trồng chủ lực như vùng chè với diện tích 3.500ha; chuyển đổi 1.000ha ruộng 1 vụ hiệu quả thấp sang trồng cây ăn quả tập trung, mở rộng diện tích lúa đặc sản làm hàng hóa 1000 ha. Tân Uyên sẽ là địa phương đi đầu trong việc mở rộng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao khoảng 7ha. Đồng thời, phát triển lĩnh vực lâm nghiệp với khoảng 2.000ha cây gỗ lớn, trồng mới 1.500ha cây mắc ca, nâng tổng diện tích cây mắc ca toàn huyện lên 3.000ha.

Đối với lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản cũng là lĩnh vực có lợi thế của huyện, tiếp tục phát triển chăn nuôi gia súc tập trung gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học mới để chăn nuôi có hiệu quả hơn. Mở rộng khai thác diện tích nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Bản Chát và nuôi cá nước lạnh ở những nơi có điều kiện. Tập trung phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp để phát triển các cây trồng chủ lực bài bản hơn gắn với xây dựng nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, mã vạch cho sản phẩm chủ lực, liên kết với các doanh nghiệp để sản xuất nông nghiệp theo quy mô tập trung và bao tiêu chế biến một cách bền vững. Đảng bộ huyện Tân Uyên quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ đề ra, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng của tỉnh Lai Châu trong giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.  

Phong Thổ phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp vùng Sông Đà

Đại biểu Vương Thế Mẫn - Đảng bộ huyện Phong Thổ.

Đại biểu Đảng bộ huyện Phong Thổ Vương Thế Mẫn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ cho biết: Để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Đảng bộ huyện Phong Thổ đang triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phong Thổ lần thứ XX. Trong đó, chú trọng trọng tâm vào các chương trình phát triển kinh tế xã hội đặc biệt là chương trình phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với kinh tế cửa khẩu nhằm phát huy lợi thế cửa khẩu, điều kiện tự nhiên, điều kiện nhân lực kết hợp với các chính sách của tỉnh. Huyện Phong Thổ đang xây dựng các quy hoạch phát triển các vùng trọng điểm, các cây con có thế mạnh tại địa phương có xu thế xuất khẩu để tạo thu nhập và việc làm cho Nhân dân trên địa bàn. Tiếp tục rà soát các lợi thế của địa phương, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh phát huy năng lực sở trường, nguồn vốn, đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo có hiệu quả, đem lại thu nhập và cải thiện đời sống người dân.

Huyện Phong Thổ cũng sẽ rà soát thực trạng hộ nghèo, phân loại hộ nghèo, từ đó đưa ra kế hoạch giảm nghèo, hàng năm phấn đấu theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra; tổ chức vận động Nhân dân tích cực lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, nâng cao, cải thiện đời sống; tập trung phát triển kinh tế những lĩnh vực huyện có lợi thế để nâng cao giá trị xuất khẩu, thu nhập, giúp cho hộ nghèo thoát nghèo, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.   


Tác giả: Nhóm PV
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 30.450
Hôm qua : 16.098
Tháng 12 : 338.115
Năm 2020 : 2.225.209
Tổng số : 57.026.746