A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Sìn Hồ và huyện Mường Tè

(laichau.gov.vn)

Chiều  nay (31/3), Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Hội đồng) tổ chức Hội nghị quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Sìn Hồ và huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Đồng chí Hà Trọng Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

* Tại Hội nghị quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu có sự tham dự của các thành viên Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu; đại diện lãnh đạo UBND và một số phòng, ban chuyên môn có liên quan thuộc huyện Sìn Hồ.

Theo báo cáo tại Hội nghị, tổng diện tích tự nhiên của huyện năm 2020 là 152.45,18 ha. Trong đó, diện tích hiện trạng đất nông nghiệp là 92,557,45 ha; diện tích hiện trạng đất phi nông nghiệp là 7.748,10 ha; diện tích hiện trạng đất chưa sử dụng là 51.939,63 ha.

Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng thời kỳ 2011 - 2020 của huyện Sìn Hồ: Diện tích đất nông nghiệp là 92.557,45 ha; đất phi nông nghiệp là 7.748,10 ha; đất chưa sử dụng là 51.939,63 ha; đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp là 699,02 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp theo quy hoạch là 2.435,00 ha; đất chưa sử dụng chuyển sang đất nông nghiệp là 23.821,00 ha và chuyển sang đất phi nông nghiệp là 219,50 ha. Trong giai đoạn 2011 - 2020, huyện Sìn Hồ đã thực hiện được 426 công trình, dự án.

Phương án quy hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Sìn Hồ: Đất nông nghiệp là 93.655,74 ha; đất phi nông nghiệp là 8.182,76 ha; đất chưa sử dụng là 50.406,68 ha. Tổng số công trình dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 113 công trình với diện tích là 2.756,34 ha. Trong đó, có 72 công trình, dự án chuyển tiếp từ kế hoạch năm 2020 và 41 công trình, dự án đăng ký mới.

Phương án quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Sìn Hồ: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 2.623,79 ha; chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ đất nông nghiệp là 80,88 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 15,62 ha. Danh mục công trình dự án có sử dụng đất trong thời kỳ 2021 - 2030 là 486 công trình với diện tích là 10.265,64 ha. Tổng các công trình dự kiến thực hiện trong kỳ quy hoạch 2021 - 2030 là 1.078 công trình với diện tích là 18.302,12 ha.

Thành viên Hội đồng phát biểu ý kiến vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với báo cáo tóm tắt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Đồng thời đề nghị huyện đánh giá bổ sung biến động diện tích đất tự nhiên của huyện Sìn Hồ khi tăng giảm với các tỉnh và huyện lân cận; bổ sung phần đo đạc bản đồ địa chính chính quy tỷ lệ 1/2000 đối với đất nương rẫy, đất trồng cây cao su và nêu số đơn vị hành chính đã được đo đạc bản đồ địa chính chính quy, số giấy chứng nhận được cấp còn bao nhiêu % chưa được cấp đến đơn vị hành chính cấp xã; rà soát, đánh giá bổ sung quá trình thực hiện giá đất giai đoạn 2015 - 2019 và công tác xác định giá đất cụ thể trên địa bàn...

Đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải đề nghị huyện Sìn Hồ cần đánh giá cụ thể về tình hình sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020 để xây dựng quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho phù hợp với tiềm năng, lợi thế của huyện đảm bảo quản lý, quy hoạch thật tốt để khi triển khai kế hoạch sử dụng hiệu quả; rà soát và thể hiện toàn bộ loại đất nào có trên bản đồ của phần quy hoạch, kế hoạch, hiện trạng thì bổ sung đầy đủ vào bảng chú dẫn; làm cụ thể và rõ nguyên nhân tăng giảm các loại đất so với kiểm kê năm 2019 và số liệu thống kê năm 2020 để đưa vào phần hiện trạng của quy hoạch; tiếp thu ý kiến của thành viên Hội đồng, hoàn chỉnh hồ sơ, gửi cho cơ quan thường trực tổng hợp đảm bảo thời gian, tiến độ...

* Tại Hội nghị quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu có sự tham dự của các thành viên Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu; đại diện lãnh đạo UBND và một số phòng, ban chuyên môn có liên quan thuộc huyện Mường Tè.

Theo Kế hoạch thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn huyện Mường Tè: Diện tích đất nông nghiệp theo quy hoạch được duyệt là 201.649,78ha, kết quả thực hiện là 208.102,49 ha; diện tích đất phi nông nghiệp theo quy hoạch được duyệt là 60.244,20 ha, kết quả thực hiện là 4.972,87 ha; diện tích đất chưa sử dụng theo quy hoạch được duyệt là 25.410,66 ha, kết quả thực hiện là 54.772.69 ha. Diện tích đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp theo quy hoạch được duyệt là 2.949,89 ha, kết quả thực hiện là 2.341,10 ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp theo quy hoạch được duyệt là 2.756,15 ha, kết quả thực hiện là 690,98 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở theo quy định được duyệt là 10,40 ha, kết quả thực hiện là 2,08 ha.

Căn cứ vào tiềm năng đất đai, hiện trạng sử dụng đất lợi thế của địa phương; trên cơ sở đăng ký nhu cầu của các cơ quan đơn vị và UBND các xã, thị trấn; các sở, ban, ngành có sử dụng đất trên địa bàn huyện, UBND huyện Mường Tè đã có phương án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 với tổng 773 công trình với diện tích 30.268,13 ha. Đồng thời, đưa ra chỉ tiêu sử dụng các loại đất đến năm 2030 trên địa bàn huyện đảm bảo đáp ứng yêu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Mường Tè với tổng số công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 là 206 công trình với diện tích là 15.293,84 ha, trong đó có 119 công trình, dự án chuyển tiếp từ kế hoạch năm 2020 và 87 công trình, dự án đăng ký mới…

Thành viên Hội đồng phát biểu ý kiến vào Hội nghị quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Thảo luận tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng đã có ý kiến tập trung vào các nội dung như quan tâm bố trí diện tích đất quy hoạch xây dựng các Trung tâm Văn hóa Thể thao xã và Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn (nhất là đối với những xã, bản chưa có nhà văn hóa); bố trí thêm đất cho các nhà văn hóa xã, bản còn thiếu diện tích theo quy định, nhất là các nhà văn hóa thôn, bản, khu phố sau khi sáp nhập đảm bảo theo quy định tại Thông tư 05/2014/TTBVHTTDL ngày 30/5/14 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; bổ sung kết quả thực hiện chỉ tiêu đất chuyên trồng lúa nước, đất nông nghiệp khác, chi tiết các loại đất hạ tầng của cấp huyện; nêu cụ thể và rõ nguyên nhân tăng giảm các loại đất so với kiểm kê năm 2019 và số liệu thống kê năm 2020 để đưa vào phần hiện trạng của quy hoạch...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải nhấn mạnh: Quy hoạch sử dụng đất là căn cứ quan trọng của kế hoạch sử dụng đất hàng năm, trên cơ sở đó để thực hiện và đưa ra kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện; là cơ sở để thực hiện việc quản lý nhà nước trên địa bàn huyện. Do vậy, đề nghị huyện phải rà soát kỹ nhu cầu sử dụng đất của năm 2021 và thời kỳ 2021 - 2030 để đảm bảo kế hoạch, quy hoạch được xây dựng bài bản, có tầm nhìn xuyên suốt cả giai đoạn, trong đó phải chú trọng ưu tiên quy hoạch quỹ đất trồng lúa nước; rà soát lại tất cả các công trình đã huỷ bỏ và chuyển tiếp trong kỳ quy hoạch 2010 - 2020... Tiếp thu các ý kiến đóng góp và hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng trong thời gian sớm nhất.


Tác giả: Thu Hoài
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9.242
Hôm qua : 15.254
Tháng 04 : 194.907
Năm 2021 : 1.693.800
Tổng số : 61.285.184