A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị tổng kết xây dựng nông thôn mới vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng thực hiện giai đoạn 2021 - 2025

(laichau.gov.vn)

Sáng nay (3/12), tại tỉnh Yên Bái, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng thực hiện giai đoạn 2021 - 2025.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới phát biểu tại Hội nghị.

Các đồng chí Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường - Phó Trưởng Ban chỉ đạo, đồng chủ trì Hội nghị. 

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành: Ban Dân vận Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam… và lãnh đạo 47 tỉnh, thành phố có xã, thôn, bản, ấp đặc biệt khó khăn.

Về phía tỉnh Lai Châu, dự Hội nghị có đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành có liên quan.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng kết quả xây dựng nông thôn mới của các địa phương vùng đặc biệt khó khăn đã có nhiều khởi sắc với 8/64 huyện nghèo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn và 14/30 huyện nghèo được hưởng cơ chế theo Nghị quyết 30a thoát khỏi tình trạng khó khăn. 337/3.513 thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc Đề án 1385 được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Về cơ bản đã đạt mục tiêu “Góp phần hoàn thành mục tiêu phấn đấu cả nước không còn xã dưới 5 tiêu chí và trực tiếp cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất, tinh thần cho người dân”. Tổng nguồn lực huy động đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 đạt khoảng 791.909 tỷ đồng.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: BBT)

Giai đoạn 2016 - 2020, hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn vùng đặc biệt khó khăn, nhất là vùng dân tộc thiểu số và miền núi được quan tâm đầu tư, đã góp phần nâng cao điều kiện sinh hoạt và sản xuất của người dân. Cùng với xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, kinh tế nông thôn có chuyển biến tích cực. Một số địa phương đã chủ động phát huy tiềm năng, lợi thế vùng, miền, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi kém hiệu quả sang các cây, con có giá trị kinh tế cao, hình thành được vùng sản xuất quy mô tập trung. Tại nhiều tỉnh miền núi, người dân được giao đất, giao rừng và người dân đã có ý thức hơn trong công tác chăm sóc, bảo vệ rừng gắn với phát triển các sản phẩm khác từ rừng, góp phần cải thiện sinh kế, xóa đói giảm nghèo và nâng cao thu nhập. Một số địa phương đã xây dựng được các mô hình hợp tác, liên kết hiệu quả theo chuỗi sản phẩm, quản lý rừng bền vững trong lâm nghiệp; hình thành được vùng trồng dược liệu tập trung và phát triển diện tích trồng dược liệu xen ghép … 100% các địa phương đã ban hành Đề án triển khai Chương trình OCOP cấp tỉnh. Trên địa bàn các tỉnh thuộc vùng đặc biệt khó khăn đã chuẩn hoá khoảng 1.061 sản phẩm OCOP (chiếm 50,8% của cả nước). Nhiều địa phương đã khai thác hiệu quả các sản phẩm đặc sản, truyền thống gắn với lợi thế để phát triển hiệu quả các sản phẩm OCOP gắn với mô hình tổ chức sản xuất phù hợp như hợp tác xã, hộ sản xuất. Nhiều địa phương đã phát triển các mô hình dịch vụ du lịch cộng đồng theo hướng khai thác lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, khí hậu gắn với bảo tồn, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã đạt những hiệu quả nhất định, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ nghèo và cận nghèo. Các loại hình tổ chức sản xuất được đổi mới phù hợp. Qua đó đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giai đoạn 2016-2020 bình quân 1,55%/năm; tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo giảm 5,65%/năm, các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giảm bình quân khoảng 4%/năm. Thu nhập bình quân hộ nghèo khu vực nông thôn đến cuối năm 2018 tăng khoảng 1,4 lần so với cuối năm 2015, dự kiến đến cuối năm 2020 tăng khoảng 1,6 lần. Chất lượng đời sống văn hoá, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Lai Châu - Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới và những bài học quý

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Trần Tiến Dũng nhấn mạnh: Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn của Lai Châu đã có sự thay đổi đáng kể; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, thu nhập bình quân GRDP đầu người năm 2020 ước đạt 40 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 16,49% (theo chuẩn nghèo đa chiều); bản sắc văn hoá dân tộc được bảo tồn và phát huy; hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp tục được củng cố, an ninh trật tự được giữ vững, vai trò lãnh đạo của Đảng ở khu vực nông thôn được tăng cường. Dự kiến đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 38 xã đạt chuẩn nông thôn mới được công nhận; bình quân tiêu chí toàn tỉnh là 15,5 tiêu chí/xã, thành phố Lai Châu được công nhận hoàn thành nông thôn mới năm 2019; huyện Tân Uyên dự kiến huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và toàn tỉnh không còn xã dưới 10 tiêu chí về nông thôn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng phát biểu tham luận tại Hội nghị. (Ảnh: BBT)

Theo đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thì những kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh Lai Châu chính là làm tốt công tác tuyên truyền, vận động làm thay đổi căn bản nhận thức của các tầng lớp Nhân dân, nhất là bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò chủ thể của người nông dân trong đóng góp trí tuệ, công sức, vật lực cho xây dựng nông thôn mới; đưa việc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào sâu rộng, là khát vọng của các tầng lớp Nhân dân. Bên cạnh đó, tỉnh Lai Châu xây dựng hệ thống quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch nông thôn mới gắn với ban hành đồng bộ, kịp thời bộ cơ chế chính sách, đề án hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp. Huy động lồng ghép các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo, trong đó ưu tiên cho phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông nông thôn, thủy lợi, giáo dục, y tế, điện, ban hành các chương trình, đề án khác để huy động nguồn lực và tập trung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo như: Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp các xã đặc biệt khó khăn; đề án xây dựng nông thôn mới gắn với du lịch...

Để thúc đẩy phát triển đời sống kinh tế - xã hội của người dân tại địa các xã đặc biệt khó khăn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chung của cả nước trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và các bộ, ngành có liên quan xem xét tiếp tục triển khai thực hiện đề án trong giai đoạn 2021 - 2025 và có cơ chế, chính sách tập trung nguồn lực để tổ chức thực hiện, đặc biệt ưu tiên cho nguồn lực cho việc bố trí sắp xếp dân cư, đầu tư hạ tầng thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Đồng thời sớm ban hành và triển khai đề án về thể chế liên kết vùng để động lực rất tốt thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia nói chung và các vùng kinh tế nói riêng, làm cơ sở cho các địa phương xây dựng định hướng phát triển kinh tế - xã hội, chủ động trong hợp tác trao đổi thúc, hỗ trợ phát triển các chuỗi liên kết sản xuất chế biến tiêu thụ sản phẩm; sớm ban hành và có hướng dẫn triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có ưu tiên nguồn lực thực hiện chương trình cho các địa phương, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; nâng mức và ưu tiên nguồn lực bố trí cho việc đầu tư phát triển rừng của tỉnh trong giai đoạn tới; Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tiếp tục quan tâm hỗ trợ xây dựng, phát triển cũng như quảng bá các điểm du lịch sinh thái gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của các tỉnh trong phạm vi đề án nói chung và tỉnh Lai Châu nói riêng.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng nhấn mạnh tỉnh Lai Châu đã và đang phát triển du lịch sinh thái gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. (Ảnh: BBT)

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận các nội dung, giải pháp nhằm hỗ trợ thúc đẩy xây dựng nông thôn mới hiệu quả, bền vững ở thôn, bản, ấp vùng đặc biệt khó khăn gắn với bảo vệ, giữ vững an ninh, quốc phòng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả nổi bật đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới trên cả nước, trong đó có những kết quả ban đầu rất quan trọng trong xây dựng nông thôn mới tại các vùng đặc biệt khó khăn.  

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh: để việc tiếp tục hỗ trợ các địa phương vùng đặc biệt khó khăn đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập, về kinh tế - xã hội so với các vùng, miền khác của cả nước trong giai đoạn 2021 - 2025 là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc của các bộ, ngành trung ương, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự hưởng ứng, tham gia của mỗi người dân địa phương.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đề nghị các bộ, ban, ngành và các địa phương cần tập trung thực hiện một số nội dung, giải pháp trọng tâm như: Việc triển khai xây dựng nông thôn mới tại các xã đặc biệt khó khăn phải có cách làm sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, vùng, miền, không nên máy móc áp dụng các kinh nghiệm và mô hình ở vùng đồng bằng. Lấy nhiệm vụ phát triển kinh tế trong xây dựng NTM làm nhiệm vụ hàng đầu cùng với đó là nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Cần tiếp tục tuyên truyền, vận động, quán triệt sâu rộng tới các cấp chính quyền và người dân phương châm xây dựng nông thôn mới là của dân, do dân, người dân hưởng lợi, dân làm, Nhà nước hỗ trợ, tránh tâm lý ỷ lại vào ngân sách Nhà nước. Yêu cầu sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền của các địa phương, nhất là vai trò của người lãnh đạo đứng đầu, phải quyết tâm, nỗ lực hơn nữa trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện để phấn đấu để không còn huyện trắng xã nông thôn mới, mỗi tỉnh có ít nhất một đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và không còn xã dưới 15 tiêu chí.

Xây dựng nông thôn mới tại vùng đặc biệt khó khăn phải được gắn kết với các vùng khác và gắn với đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng trong vùng và của quốc gia. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các bộ, ban, ngành và các địa phương tập trung rà soát lại các quy hoạch ngành, quy hoạch lĩnh vực, quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng. Tập trung đầu tư, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu như điện, nước sạch, y tế, giáo dục… phục vụ sản xuất và đời sống của người dân trên địa bàn xã theo quy hoạch đã được phê duyệt; tiếp tục thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế tại địa phương và của địa bàn; tạo môi trường để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn nhất tại vùng đặc biệt khó khăn. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã nông nghiêp, trong đó ưu tiên các Hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Hợp tác xã phát triển ngành nghề và sản phẩm OCOP. Các Hợp tác xã phải giữ vai trò động lực để thúc đẩy phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn xây dựng nông thôn mới… Đầu tư cho giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn với các sản phẩm OCOP; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn thiểu số; chú trọng đến các vấn đề về bảo vệ môi trường và tạo cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP của vùng đặc biệt khó khăn.

Tại Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng thực hiện giai đoạn 2021 - 2025, sản phẩm gạo Sén cù Than Uyên (Lai Châu) đạt giải sản phẩm tiêu biểu.

Gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP của tỉnh Lai Châu tại Hội nghị.

Tác giả: Thanh Xuân
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5.069
Hôm qua : 16.619
Tháng 01 : 312.509
Năm 2021 : 312.509
Tổng số : 59.903.893