A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 27:

Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp phấn đấu đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020

(laichau.gov.vn)

Sáng nay (3/10), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 27 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm và cho ý kiến vào các đề án thực hiện các chương trình trọng điểm theo dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và một số nhiệm vụ trọng tâm khác. Các đồng chí: Giàng Páo Mỷ - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Văn Hoàn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu biểu quyết tại Hội nghị.

Tại Hội nghị lần này, các đại biểu đã phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ tập thể, tập trung thảo luận, tham gia nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm vào: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của các Đảng bộ trực thuộc tỉnh vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tổng hợp và tiếp thu ý kiến góp ý của Đảng bộ trực thuộc và Nhân dân vào dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Thảo luận lấy ý kiến tham gia của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vào dự thảo các văn kiện của Trung ương; Đề án nhân sự Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý người dân tộc thiểu số và cán bộ chủ chốt cấp xã; Đề án phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung; Đề án phát triển rừng bền vững; Đề án bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch.

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020, đa số đại biểu nhất trí với đánh giá: 9 tháng đầu năm 2020, trong điều kiện có nhiều khó khăn, nhất là tình hình thiên tai, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của Nhân dân; các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đạt được những kết quả tích cực: Nhiều chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp đạt và vượt kế hoạch đề ra (như: Trồng mới chè, trồng rừng, tỉ lệ che phủ rừng); giá trị xuất nhập khẩu, giá trị sản xuất công nghiệp, giải ngân vốn đầu tư công tăng so với cùng kỳ năm trước. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội tiếp tục phát triển, chất lượng giáo dục được đảm bảo; phòng, chống và kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 không để lây lan trong cộng đồng; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống, sản xuất của Nhân dân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chuẩn bị chu đáo nội dung nhiệm vụ chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV…

Quang cảnh Hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thẳng thắn đánh giá những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, đồng thời thống nhất các nhiệm vụ quý IV năm 2020. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu trong 3 tháng cuối năm 2020, các cấp uỷ, chính quyền, các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020.

Về Đề án nhân sự Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cao với Đề án nhân sự Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Giao Tiểu ban Nhân sự tiếp thu ý kiến của các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, hoàn thiện Đề án trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV xem xét, lựa chọn những đồng chí thực sự có phẩm chất, năng lực, uy tín và tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Về Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của các Đảng bộ trực thuộc tỉnh vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đánh giá cao các Đảng bộ trực thuộc đã nghiêm túc tổ chức lấy ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh đảm bảo chất lượng, thời gian yêu cầu.

Các đồng chí tham dự Hội nghị.

Cùng với việc xây dựng dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo Ban Cán sự Đảng, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tham mưu xây dựng các đề án thực hiện chương trình trọng điểm nhiệm kỳ 2020 - 2025 trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIII, bao gồm: Đề án phát triển nông nghiệp hàng hoá tập trung; Đề án phát triển rừng bền vững; Đề án bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch; Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý người dân tộc thiểu số và cán bộ chủ chốt cấp xã.

Việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo chuẩn bị trước các dự thảo đề án, nghị quyết cho nhiệm kỳ sau đưa ra tại Hội nghị lần này thảo luận, tham gia ý kiến là một bước đổi mới nhằm phát huy trí tuệ tập thể, kinh nghiệm của cấp ủy nhiệm kỳ khóa XIII. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận và thống nhất cao với dự thảo 4 đề án, nghị quyết này. Đồng thời, giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tiếp thu ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, hoàn thiện các dự thảo trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV xem xét ban hành, có tính khả thi cao, bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh để triển khai thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí Thư Tỉnh uỷ Giàng Páo Mỷ phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền, sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị chu đáo nội dung và các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV thành công. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020. Lãnh đạo, chỉ đạo ban hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và vốn đầu tư năm 2021; tiếp tục tập trung chỉ đạo xây dựng quy hoạch tỉnh đến năm 2030 định hướng đến năm 2050. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh khác. Các lực lượng chức năng tăng cường bám nắm địa bàn, kịp thời định hướng, giải quyết những vấn đề phức tạp, đột xuất phát sinh.

Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh, các đồng chí Tỉnh uỷ viên, người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị, địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm nêu gương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để khẩn trương triển khai thực hiện ngày từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả thực thi nhiệm vụ, công vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới.


Tác giả: Đinh Lan
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.523
Hôm qua : 12.507
Tháng 10 : 137.390
Năm 2020 : 1.448.125
Tổng số : 56.249.662