A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với tập thể lãnh đạo các Ban Quản lý của tỉnh

(laichau.gov.vn)

Chiều nay (7/4), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Tiến Dũng cùng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Giàng A Tính, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Trọng Hải đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình: Giao thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Dân dụng và Công nghiệp; Ban Quản lý Kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, Ban Quản lý Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc

Năm 2020 và những tháng đầu năm năm 2021, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống của người dân, đến sự phát triển kinh tế - xã hội trong tỉnh và nhiệm vụ của các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình: Giao thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Dân dụng và Công nghiệp. Tuy nhiên với sự nỗ lực chung, sự phối hợp của các cấp, các ngành, công tác đầu tư xây dựng đã đạt những kết quả tích cực như: Tỷ lệ giải ngân cao hơn, công tác quyết toán dự án được thực hiện nhanh hơn, chất lượng các công trình được đảm bảo, công tác tổ chức khảo sát, lập dự án được thực hiện bài bản, tiến độ lập hồ sơ được đẩy nhanh, công tác quản lý vốn đầu tư đảm bảo theo quy định...

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp phát biểu tại buổi làm việc.

Công tác cửa khẩu đã đạt được những kết quả tích cực như: Kim ngạch xuất, nhập khẩu năm 2020 đạt 61,36 triệu USD, đạt 36% kế hoạch; tăng 26% so với năm 2019; tổng thu thuế, phí, lệ phí các loại năm 2020 đạt 70 tỷ đồng, vượt 8% kế hoạch, tăng 39% so với năm 2019; kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy trình kiểm dịch y tế, vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh của phương tiện và người điều khiển phương tiện tại cửa khẩu Ma Lù Thàng trong thời gian xảy ra dịch bệnh Covid-19 đảm bảo phù hợp với quy định và điều kiện thực tế của địa phương, góp phần thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân…Ban Quản lý Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh cũng đã hoàn thành tốt công tác vệ sinh, công nghiệp, môi trường đảm bảo mỹ quan, công tác sửa chữa, khắc phục sự cố được thực hiện thường xuyên đảm bảo cho hoạt động của toàn bộ khu Trung tâm Hành chính – Chính trị được thông suốt, công tác phục vụ Hội trường cũng đảm bảo tốt các mặt về an ninh, an toàn vệ sinh...

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Giàng A Tính phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe các đề xuất, kiến nghị của các cơ quan tại buổi làm việc; các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan đã trả lời một số đề xuất, kiến nghị thuộc thẩm quyền, trách nhiệm. Đồng thời đề nghị các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình cần: Chủ động và phối hợp tích cực hơn với chính quyền địa phương; tham gia tích cực vào các vấn đề xã hội hóa nhằm thực hiện an sinh xã hội tại địa bàn triển khai dự án; trực tiếp cử cán bộ có trách nhiệm để giải quyết những tồn tại, vướng mắc với các nhà thầu...

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng khẳng định buổi làm việc có ý nghĩa rất quan trọng, giúp UBND tỉnh nắm bắt rõ hơn tình hình, tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ của các Ban Quản lý của tỉnh. Từ đó, cùng bàn thảo, đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến định hướng của tỉnh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra, cũng như việc thể chế hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào thực tiễn cuộc sống.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Tiến Dũng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của tập thể lãnh đạo các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình: Giao thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Dân dụng và Công nghiệp, Ban Quản lý Kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, Ban Quản lý Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh đã có nhiều đóng góp quan trọng vào kết quả chung trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời quan qua. Chủ tịch UBND tỉnh đã nhắc lại những khó khăn, thách thức của năm 2021 và nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2021 cần có sự nỗ lực, quyết tâm, sáng tạo và đoàn kết một lòng của các Ban Quản lý của tỉnh.

Vì vậy, trong thời gian tới, đồng chí Trần Tiến Dũng đề nghị các Ban Quản lý của tỉnh nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhanh chóng triển khai chỉ đạo trong cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời đề nghị Ban Quản lý dự án các công trình của tỉnh quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Quan tâm đầu tư công trình chất lượng và hiệu quả; tăng cường hiệu quả công tác phối kết hợp với cấp ủy, chính quyền nơi có dự án, với các sở ngành liên quan. Trước mắt tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án theo kế hoạch; làm tốt công tác tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án đầu tư đảm bảo theo quy định hiện hành; thực hiện tiết kiệm, tránh lãng phí trong triển khai các dự án; các dự án sau khi triển khai phải gắn kết được với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Cùng với đó tập trung đôn đốc nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ thi công đã phê duyệt, trong đó lưu ý cần phân công nhiệm vụ cụ thể và gắn trách nhiệm cho từng bộ phận, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng công trình và thường xuyên báo cáo tiến độ công việc, những khó khăn vướng mắc để Ủy ban nhân dân tỉnh có giải pháp chỉ đạo giải quyết.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án chuyển tiếp cũng như các dự án khởi công mới; rà soát, sắp xếp, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với khối lượng công việc được giao; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ lãnh đạo và cán bộ, viên chức của Ban.

Riêng với Ban Quản lý Kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng cần tạo thuận lợi, bình đẳng, minh bạch cho các doanh nghiệp để thúc đẩy hoạt động xuất, nhập khẩu; tăng cường gặp gỡ, trao đổi, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Ma Lù Thàng; chủ động phối hợp, đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu làm việc với các cơ quan liên quan ở Trung ương, của tỉnh để tháo gỡ các vướng mắc cho hàng hóa xuất khẩu của địa phương; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xuất, nhập khẩu; tham mưu thành lập Hội doanh nghiệp xuất, nhập khẩu của tỉnh nhằm mục tiêu minh bạch thông tin, tăng cường phối kết hợp giữa doanh nghiệp với chính quyền địa phương; kịp thời nắm bắt những thay đổi trong chính sách biên mậu của phía Trung Quốc để thông tin đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan để điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh cho phù hợp. Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương chủ động làm việc với các cơ quan liên quan thuộc Bộ Công Thương để cung cấp, hoàn thiện các thủ tục đề xuất Bộ Công Thương ủy quyền cho cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), để tạo điều kiện cho hàng xuất khẩu của địa phương.

Đối với Ban Quản lý Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh quan tâm công tác truyền dẫn tại các cuộc họp, công tác lễ tân; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng về mặt kỹ thuật cho cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Qua đó góp phần phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.


Tác giả: Lê Dũng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 20.473
Hôm qua : 15.254
Tháng 04 : 206.138
Năm 2021 : 1.705.031
Tổng số : 61.296.415