A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản
Phiên họp UBND tháng 10:

Phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch năm 2020

(laichau.gov.vn)

Hôm nay (29/10), Phiên họp UBND tỉnh tháng 10 được tổ chức dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Thanh Hải; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng A Tính; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng chủ trì Phiên họp.

Tại Phiên họp lần này, có 12 nội dung quan trọng được đưa ra bàn thảo. Trong đó, các đại biểu dành nhiều thời gian để đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành tháng 10, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 10 và 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2020; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công tháng 10 và 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2020.

Theo đó, trong tháng 10/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện một số công việc trọng tâm và đạt được nhiều kết quả cụ thể: Các cấp, các ngành đã tập trung bám sát chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển trên các lĩnh vực. Ngành nông nghiệp cơ bản đảm bảo tiến độ mùa vụ, diện tích trồng mới cây chè và cây ăn quả, trồng rừng mới đã vượt kế hoạch giao; thực hiện tốt công tác bảo vệ phát triển rừng gắn với chi trả dịch vụ môi trường rừng; tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô; tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch trên đàn vật nuôi... Bên cạnh đó, giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng khá so với cùng kỳ năm trước; công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện bình thường mới được quan tâm duy trì.

Thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng tích cực chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt khá. Cụ thể giá trị giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 được phép kéo dài sang năm 2020 đạt 72,53% kế hoạch; vốn đầu tư công năm 2020 đạt 64,86% kế hoạch giao. Tỉnh đã kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh. Bên cạnh đó, tỉnh còn gặp một số khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 doanh thu du lịch vẫn đạt thấp so với cùng kỳ, số lượng doanh nghiệp thành lập mới còn ít và giảm so với cùng kỳ năm trước...

Giám đốc Sở Tài Chính Lê Tuấn Anh phát biểu tại Phiên họp.

Tại Phiên họp, các đại biểu đã làm rõ thêm nhiều nội dung, khó khăn trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp thực hiện như: Tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch; tiến độ xây dựng trung tâm thương mại và nhà ở của thành phố Lai Châu; tỷ lệ bác sỹ trên vạn dân; công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh, nhất là vấn đề chất lượng đào tạo; vấn đề sắp xếp tổ chức bộ máy cán bộ gắn với tinh giản biên chế; tình trạng hàng giả, hàng nhái, đặc biệt là hàng lậu trên thị trường…

Trong ngày làm việc, Phiên họp cũng tập trung đánh giá và góp ý vào một số nội dung như: Báo cáo và dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 5 năm giai đoạn 2016 - 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; Dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2020; Báo cáo Quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2019; Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu NSNN trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019; Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 62/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020 và kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 sang năm 2021; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định phân cấp cụ thể các nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo tình hình giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng phát biểu kết luận Phiên họp.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng đã đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ 10, với khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ quan trọng. Đặc biệt là tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển trên các lĩnh vực và đạt được một số kết quả nổi bật như: Ngành nông nghiệp cơ bản đảm bảo tiến độ mùa vụ; diện tích trồng chè mới vượt 26,7% kế hoạch; diện tích trồng mới cây ăn quả vượt 514,7% kế hoạch; hoàn thành công tác trồng rừng năm 2020, diện tích trồng mới vượt 8,8% kế hoạch; bước đầu khống chế dịch tả lợn Châu Phi bùng phát, đã 14 ngày trên địa bàn tỉnh không có lợn bị chết do dịch tả lợn Châu Phi; giá trị sản xuất công nghiệp trong tháng ước đạt 801 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ năm trước, lũy kế đạt 5.047,5 tỷ đồng, bằng 82,4% kế hoạch, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước; tỷ lệ giải ngân xếp ở mức khá trong cả nước; an sinh xã hội được quan tâm; cải cách hành chính và thủ tục hành chính được quan tâm chỉ đạo thực hiện; quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo...

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng nhấn mạnh: Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và hoàn thiện các Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, yêu cầu các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trong những tháng còn lại của năm, phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch năm 2020. Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị các Đề án, báo cáo và dự thảo Nghị quyết tích cực chuẩn bị, hoàn chỉnh tài liệu đúng tiến độ và chất lượng.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao rõ từng nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành như: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tập trung rà soát, hoàn thiện báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công thương nghiên cứu, xây dựng kịch bản về quản lý thị trường, giá tiêu dùng của tỉnh để có biện pháp quản lý, điều hành; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách trên địa bàn…

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo quyết liệt và kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ diễn biến dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi để có biện pháp phòng, chống kịp thời; tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền chuyên sâu về công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, phòng chống cháy rừng; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, tập trung chỉ đạo đối với 04 xã dự kiến đạt chuẩn theo kế hoạch năm 2020 và huyện Tân Uyên; đẩy mạnh thực hiện chương trình OCOP để tổ chức đánh giá, phân hạng (đợt 2 năm 2020); đôn đốc chỉ tiêu trồng mới mắc ca của các doanh nghiệp.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất giải pháp tổng thể nâng cao chất lượng đào tạo nghề, báo cáo UBND tỉnh, tổ chức các hội thảo, tọa đàm bàn giải pháp nâng cao, trên cơ sở đó ban hành thông báo kết luận để triển khai thực hiện. Sở Giáo dục và Đào tạo tập trung vào công tác xoá mù chữ.

Các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong phòng, chống dịch; đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ công tác xuất nhập cảnh, không để xảy ra việc nhập cảnh trái phép trên đường mòn, lối mở, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng; tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…


Tác giả: Lê Dũng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 28.165
Hôm qua : 16.098
Tháng 12 : 335.830
Năm 2020 : 2.222.924
Tổng số : 57.024.461