A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Quyết tâm, quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV ngay từ đầu nhiệm kỳ

(laichau.gov.vn)

Sáng nay (29/11), sau một ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, hiệu quả, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Giàng Páo Mỷ nhấn mạnh: Các đồng chí Tỉnh ủy viên, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu cao trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất và thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm, quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV ngay từ đầu nhiệm kỳ…

Bí thư Tỉnh uỷ Giàng Páo Mỷ tặng Cờ và Bằng khen cho các Đảng bộ đạt thành tích xuất sắc nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tại Hội nghị lần này, các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các tờ trình, báo cáo và các nội dung của Hội nghị. Về Báo cáo tổng kết, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất nhận định: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương và Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở đã được tổ chức thành công theo đúng tiến độ đề ra. Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Thành công của Đại hội là nguồn cổ vũ, động viên Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục thi đua, lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, là động lực quan trọng để tỉnh Lai Châu vững vàng bước vào chặng đường phát triển tiếp theo với niềm tin và khí thế mới. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn có một số hạn chế. Trên cơ sở những kết quả đạt được, hạn chế được chỉ ra, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất các nội dung cần rút kinh nghiệm, đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng nghiên cứu, vận dụng trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ tới.

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) và kế hoạch năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đã nhấn mạnh lại những kết quả quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19; tập trung triển khai thực hiện các chương trình trọng điểm về phát triển nông nghiệp, tạo sự phát triển mạnh mẽ ngành Nông nghiệp của tỉnh. Đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch với bước đi, cách làm phù hợp; đấy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của tất cả các cấp, các ngành, quyết tâm tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tập trung xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng ngày càng cao đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của tỉnh; đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ cơ sở, cán bộ người dân tộc thiểu số. Thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững, gắn với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Chú trọng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch. Tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình địa phương, cơ sở, kịp thời chỉ đạo xử lý những vấn đề phức tạp phát sinh liên quan đến quốc phòng, an ninh; giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp ngay từ cơ sở, không để vượt cấp, kéo dài; chủ động đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, nhất là trong thời gian từ nay đến khi tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch năm 2021; Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2011 - 2025, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, Ban Chấp hành Tỉnh uỷ giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh tiếp thu, hoàn chỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Đồng thời chỉ đạo Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung và tổ chức thành công Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XIV; trong đó, cần bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và định hướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để thẩm tra kỹ các báo cáo, kế hoạch, quy định và tập trung thảo luận, thống nhất quyết định các nội dung của kỳ họp, nhất là những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch tài chính giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021, đảm bảo sát thực tiễn, có tính khả thi cao.

Bí thư Tỉnh uỷ Giàng Páo Mỷ phát biểu bế mạc Hội nghị.

Về Đề án và Nghị quyết về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, Đề án và Nghị quyết về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, giao Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, trình Thường trực Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Về Quy chế làm việc của Tỉnh ủy và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp thu, hoàn chỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy ban hành.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; Chương trình làm việc của Tỉnh ủy khóa XIV; Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Tỉnh ủy. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo, trình Thường trực Tỉnh ủy ban hành.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Giàng Páo Mỷ đặc biệt nhấn mạnh: Đề nghị các đồng chí Tỉnh ủy viên, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu cao trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất và thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm, quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV ngay từ đầu nhiệm kỳ, phấn đấu lập nhiều thành tích thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tặng Cờ cho Đảng bộ huyện Tân Uyên và Đảng bộ Quân sự tỉnh; tặng Bằng khen cho Đảng bộ Thành phố Lai Châu, Đảng bộ huyện Mường Tè và Đảng bộ huyện Tam Đường đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.


Tác giả: Lê Dũng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4.540
Hôm qua : 16.619
Tháng 01 : 311.980
Năm 2021 : 311.980
Tổng số : 59.903.364