A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản
Phiên họp UBND tỉnh tháng 9:

Tiếp tục nỗ lực, cùng chung tay để vượt qua khó khăn, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra

(laichau.gov.vn)

Đây là nhấn mạnh của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng tại Phiên họp UBND tỉnh tháng 9 được tổ chức hôm nay (21/9) bằng hình thức trực tuyến với các điểm cầu các huyện, thành phố.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng điều hành Phiên họp.

Tại Phiên họp, các đại biểu dành phần lớn thời gian bàn thảo về Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành UBND tỉnh tháng 9, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021; Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021.

Phiên họp tổ chức bằng hình thức trực tuyến với các điểm cầu các huyện, thành phố.

Theo đó, 9 tháng đầu năm, mặc dù bị tác động của dịch bệnh Covid-19, nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận ủng hộ của Nhân dân, UBND tỉnh cùng các cấp, các ngành đã quyết liệt, chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, triển khai tổ chức thực hiện bài bản, bám sát tình hình thực tế, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã từng bước phục hồi, tiếp tục phát triển và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận và nổi bật:

Các cấp, các ngành tích cực triển khai đồng bộ, quyết liệt, kịp thời và thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”. Đến ngày 10/9/2021, thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.208,8 tỷ đồng, bằng 82% dự toán Trung ương giao, bằng 63% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước; giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 2010) đạt 4.728,4 tỷ đồng, bằng 74,6% kế hoạch, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 9 tháng đầu năm đạt 4.979,3 tỷ đồng, bằng 75,5% kế hoạch năm, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu vận tải đều tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước; các chỉ tiêu về trồng rừng mới, trồng chè mới, trồng mắc ca đã vượt kế hoạch đề ra. Một số huyện đã định hướng rõ được các cây trồng, sản phẩm chủ lực gắn với bao tiêu sản phẩm trên cơ sở thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh. Chủ động giải quyết các vướng mắc về thực hiện các chính sách nông nghiệp.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo tại Phiên họp.

Thực hiện linh hoạt các giải pháp trong công tác phòng, chống dịch theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy và tạo được sự đồng thuận cao của xã hội, đến nay tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn vẫn được kiểm soát tốt; xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm về phòng, chống dịch bệnh. Công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh, nhất là tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh, công tác bầu cử. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đối với người nghèo, người có công, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức thành công Tuần lễ hỗ trợ kết nối việc làm cho người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 tỉnh Lai Châu năm 2021, bước đầu đã có hơn 480 lao động được ký kết việc làm. Kịp thời hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định đời sống sinh hoạt, sản xuất của Nhân dân. Chất lượng giáo dục tiếp tục được cải thiện, tỷ lệ học sinh khá, giỏi ở các cấp học đều tăng so với năm học trước, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt cao. Chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được tiếp tục quan tâm.

Qua đó, góp phần cùng hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân tổ chức thành công tốt đẹp cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, an toàn, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt cao; bầu đủ số lượng đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện.

Chất lượng xây dựng và hoàn thành các Nghị quyết, Đề án để cụ thể 03 chương trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV được nâng lên. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp được quan tâm sát sao. Công tác đối ngoại được duy trì, chủ quyền biên giới Quốc gia được giữ vững. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, chủ động nắm chắc tình hình, triệt phá nhiều ổ, nhóm tội phạm hình sự, đường dây mua bán vận chuyển ma túy; nổi bật là đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân nhân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Giám đốc Sở Công thương phát biểu tại cuộc họp.

Thảo luận tại Phiên họp, các đại biểu tập trung vào đánh giá những kết quả đạt được; nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời bàn các giải pháp thu hút đầu tư; đào tạo nghề, giải quyết việc làm; thực hiện các chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp trong 9 tháng, dự kiến cả năm 2021; tiêu thụ sản phẩm nông sản của tỉnh; đảm bảo an ninh trật tự; biện pháp phấn đấu hoàn thành thu ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế; đề xuất giải pháp, chính sách phù hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các xã chuyển từ vùng III sang vùng I…

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng phát biểu kết luận Phiên họp.

Phát biểu kết luận Phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng đã biểu dương các ý kiến tại Phiên họp thẳng thắn, đi thẳng vào vấn đề, thảo luận sâu góp phần quan trọng trong định hướng và bàn các giải pháp đúng đắn trong thời gian tới. Dự báo trong 3 tháng cuối năm còn nhiều thách thức, khó khăn; để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đồng chí Thành viên UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục nỗ lực, cùng chung tay để vượt qua khó khăn, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Song song với các hoạt động phục hồi phát triển kinh tế - xã hội phải tiếp tục thực hiện nghiêm, quyết liệt, bài bản các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh; tuyệt đối không chủ quan, lơ là; tiếp tục phấn đấu giữ vững Tỉnh là vùng xanh; tiếp tục thực hiện 5k + vắc xin, ưu tiên cho người cao tuổi, phụ nữ có thai và triển khai ngay việc tiêm vắc xin khi được phân bổ. Truyền thông kịp thời các thông tin chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh để Nhân dân trên địa bàn tỉnh hiểu và thực hiện; tăng cường hỗ trợ các trường hợp gặp khó khăn do dịch bệnh và chia sẻ yêu thương bằng nhiều hình thức khác nhau.

Chủ động rà soát, kiểm tra tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, không để bị động trong triển khai thực hiện kế hoạch. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc bằng văn bản, chủ động rà soát các chỉ tiêu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh; xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19. Tập trung đôn đốc các chủ đầu tư đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn. Tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp; gặp gỡ, khuyến khích doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư, mở rộng, chuyển đổi hình thức đầu tư.

Quang cảnh Phiên họp tại điểm cầu tỉnh.

Cùng với đó, triển khai các giải pháp đẩy mạnh thu ngân sách, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế phấn đấu hoàn thành dự toán HĐND tỉnh giao và dự toán phấn đấu tăng thêm do UBND tỉnh giao. Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ. Đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm. Rà soát đối tượng nghèo không có khả năng ăn Tết nguyên đán và đối tượng có nguy cơ đói giáp hạt năm 2022 để có phương án hỗ trợ.

Tiếp tục rà soát ban hành các hướng dẫn, triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực nông nghiệp. Chỉ đạo sản xuất đảm bảo thời vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2021. Tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi; tập trung phát triển sản xuất chăn nuôi, nhất là chăn nuôi tập trung quy mô trang trại. Xây dựng các phương án và kế hoạch tiêu thụ nông sản.  Thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Triển khai giải pháp điều tiết cung cầu hàng hóa thiết yếu, phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân trong phòng, chống Covid-19, mùa mưa lũ, những tháng cuối năm 2021 và tết Nguyên đán năm 2022. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh tổ chức buổi làm việc để bàn giải pháp tổ chức cảnh báo trước, dự báo sớm cho bà con Nhân dân.

Đối với các xã chuyển từ vùng III sang vùng I, cần sớm đề xuất giải pháp để giảm dần khó khăn cho bà con trong bối cảnh dịch bệnh covid-19; đặc biệt là đề xuất chính sách giải quyết khó khăn cho học sinh vùng cao. Đẩy mạnh công tác quảng bá xúc tiến du lịch trên mạng internet và nền tảng số. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2021 và Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ III tỉnh Lai Châu. Làm tốt công tác định hướng thông tin truyền thông; đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, kích động, sai sự thật về phòng, chống dịch Covid-19;…

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố tăng cường bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; cảnh báo, xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định...


Tác giả: Lê Dũng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.375
Hôm qua : 10.704
Tháng 10 : 257.818
Năm 2021 : 4.504.474
Tổng số : 64.095.858