A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Hiệu quả của phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở huyện Tân Uyên

(laichau.gov.vn)

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Tân Uyên đã đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Mô hình nuôi bò của người dân thị trấn Tân Uyên đã mang hiệu quả kinh tế cao.

Trao đổi với chúng tôi về việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, ông Phan Văn Nguyên – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân Uyên cho biết: Trong những năm qua, huyện Tân Uyên rất coi trọng thực hiện công tác dân vận, trong đó có phong trào thi đua "Dân vận khéo". Để phong trào thi đua "Dân vận khéo" đi vào cuộc sống, từ năm 2016 - 2020, Huyện ủy Tân Uyên đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tăng cường tuyên truyền, triển khai thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực thông qua các hội thi, hội nghị, họp bản, tổ dân phố... lồng ghép với việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo", từ năm 2016 - 2020, các tập thể, cá nhân trên địa bàn toàn huyện Tân Uyên đã đăng ký, thực hiện 437 mô hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực và đạt được những kết quả quan trọng. Đặc biệt, phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Tân Uyên đã có tác dụng to lớn trong việc huy động sức dân đóng góp xây dựng nông thôn mới. Qua công tác tuyên truyền, vận động đã giúp người dân trên địa bàn huyện hiểu sâu sắc hơn nữa về mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới và đã hiến 258.270m2 đất; 11.812 công lao động để xây dựng đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi xã hội như nhà văn hóa, trạm y tế, trường học... Qua đó, đã góp phần vào kết quả của chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện có 8/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới (còn 1 xã Nậm Sỏ đang đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới), toàn huyện bình quân đạt 19 tiêu chí/xã.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, các tập thể, cá nhân đã đăng ký thực hiện 98 mô hình "Dân vận khéo". Các địa phương đã tuyên truyền, vận động Nhân dân tập trung chuyển dịch cơ cấu sản xuất, cây trồng, vật nuôi; nâng cao hệ số sử dụng đất, thâm canh tăng vụ; đưa giống có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, chăn nuôi; quy hoạch vùng thâm canh lúa chất lượng cao, vùng sản xuất ngô hàng hóa; khoanh vùng chăn nuôi, trồng chè, trồng rừng sản xuất, rừng thay thế và rừng phòng hộ. 

Tại thị trấn Tân Uyên, cấp ủy, chính quyền đã chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân đẩy mạnh phát triển kinh tế tăng thu nhập. Nhờ được cán bộ tuyên truyền cùng với tư duy nhanh nhạy, chị Đàm Thị Nhiễu, tổ dân phố số 5, thị trấn Tân Uyên đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình chăn nuôi. Chị Đàm Thị Nhiễu cho biết: Tôi đã được cán bộ thị trấn tuyên truyền về việc phát triển kinh tế, nhận thấy việc chăn nuôi gia súc theo hướng chăn thả hiệu quả kinh tế không cao. Gia đình tôi đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi gia súc theo hướng chuỗi liên kết sản xuất, chế biến thực phẩm. Khi gia súc được xuất chuồng, gia đình tôi không bán cho thương lái mà thịt rồi chế biến thành thực phẩm như lạp sườn, thịt sấy... để bán cho người tiêu dùng, vừa đảm bảo yêu cầu nguồn gốc, xuất xứ và vừa nâng cao giá trị kinh tế trong sản xuất, chăn nuôi.

Đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội, có 294 mô hình "Dân vận khéo" được các tập thể, cá nhân đăng ký thực hiện. Huyện đã đẩy mạnh công tác chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện thực hiện tốt công tác văn hóa, giáo dục và chăm sóc tốt sức khỏe cho Nhân dân; tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn huyện tích cực thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng gia đình hạnh phúc… đã thu hút được đông đảo cán bộ, Nhân dân tham gia và đạt kết quả tích cực. Năm 2020, huyện Tân Uyên có 88,38% hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa (tăng 0,9% so với kế hoạch); 84,94% bản, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa (tăng 3,96% so với kế hoạch, tăng 9,34% so với năm 2019); 99% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa (tăng 2,8% so với kế hoạch, tăng 2,7% so với năm 2019). Trên địa bàn huyện đã xây dựng các câu lạc bộ: “Không sinh con thứ 3”, “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”... 100% bản, tổ dân phố xây dựng được quy ước, giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc, vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tiêu biểu như mô hình “Vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa mới” ở xã Hố Mít; mô hình “Tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh giữ gìn tạo cảnh quan nhà trường sạch đẹp” của cô giáo Đỗ Thị Tươi, Trường Tiểu học xã Trung Đồng...

Cùng với đó, các mô hình “Dân vận khéo” trong lĩnh vực quốc phòng – an ninh đã được đẩy mạnh thực hiện. Lực lượng vũ trang huyện thường xuyên sâu sát cơ sở, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành huyện nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý dứt điểm các tình huống xảy ra, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Việc thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong lực lượng vũ trang được gắn với phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" đã thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia hưởng ứng. Hàng năm, có trên 11.500 hộ gia đình đăng ký phòng, chống tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông; 100% bản, tổ dân phố đăng ký phòng, chống ma tuý, phòng, chống tội phạm; duy trì hòm thư tố giác tội phạm ở 10/10 xã, thị trấn; thường xuyên củng cố, kiện toàn 114 tổ an ninh nhân dân, 114 tổ hòa giải, 98 tổ thanh niên xung kích, 36 tổ liên gia tự quản, xây dựng bản, tổ dân phố, xã, thị trấn lành mạnh không có tội phạm và tệ nạn xã hội; đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền ngăn chặn âm mưu "Diễn biến hòa bình" và làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở... Ngoài ra, huyện Tân Uyên còn rất nhiều mô hình "Dân vận khéo" khác và đã mang lại quả cao.

Từ phong trào thi đua "Dân vận khéo" (năm 2016 - 2020), UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân của huyện Tân Uyên; UBND huyện Tân Uyên đã công nhận 183 mô hình “Dân vận khéo” và tặng Giấy khen cho 24 tập thể, 5 cá nhân huyện Tân Uyên điển hình trong công tác “Dân vận khéo”.

Có thể thấy, qua phong trào thi đua "Dân vận khéo" đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình "Dân vân khéo" trên tất cả các lĩnh vực, tạo sức lan tỏa lớn, được cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân đồng tình hưởng ứng. Các mô hình, điển hình đã phát huy tốt vai trò là hạt nhân tiêu biểu với những cách làm hay, có ý nghĩa thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân trao đổi, học tập và nhân rộng trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong không khí vui tươi, ấm áp của mùa xuân, thực hiện lời Bác Hồ dạy "Dân vận khéo việc gì cũng thành công", huyện Tân Uyên tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo", góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.


Tác giả: Bích Đông
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 16.372
Hôm qua : 19.430
Tháng 03 : 74.108
Năm 2021 : 997.561
Tổng số : 60.588.945