A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Thành phố Lai Châu vững tin bước vào năm mới 2021

(laichau.gov.vn)

Năm 2020, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Lai Châu đã nỗ lực vượt khó, phấn đấu và đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực. Kết quả này sẽ là tiền đề để thành phố Lai Châu vững tin bước vào năm 2021. Nhân dịp xuân mới, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu đã có cuộc trao đổi với đồng chí Lương Chiến Công - Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu về vấn đề này.

Một góc thành phố Lai Châu.

PV: Đồng chí cho biết những kết quả nổi bật trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương năm 2020 vừa qua? 

Đồng chí Lương Chiến Công - Chủ tịch UBND thành phố: Năm 2020, dù trải qua muôn vàn khó khăn, nhưng thành phố Lai Châu vẫn đạt được những thành tích và dấu ấn đặc biệt. Đại dịch Covid-19, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, mưa đá, giông lốc liên tiếp xảy ra, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái bùng phát trở lại... đã tác động, ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế - xã hội thành phố và đời sống Nhân dân. Đứng trước khó khăn này, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố đã đoàn kết hơn, quyết tâm hơn, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để có được thành quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Năm 2020, cơ bản các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, một số chỉ tiêu nổi bật như: Tổng giá trị sản xuất đạt 7.524 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 6% so với cùng kỳ; cơ cấu kinh tế ngành theo giá trị sản xuất: Dịch vụ 64%, công nghiệp - xây dựng 31%, nông - lâm nghiệp - thủy sản 5%; thu nhập bình quân đầu người đạt 51,5 triệu đồng/người/năm, đạt 100% kế hoạch; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 197,5 tỷ đồng, đạt 111% dự toán tỉnh giao, 107% dự toán HĐND thành phố giao; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,35%, đạt 106% kế hoạch...

Công tác giáo dục - đào tạo, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phòng, chống dịch bệnh được quan tâm chỉ đạo. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm. Bộ máy chính quyền các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực; công tác an sinh xã hội được chú trọng, đời sống Nhân dân ổn định và từng bước được cải thiện.

PV: Thành phố Lai Châu đã rút ra được những bài học chủ yếu nào từ những kết quả đạt được cũng như từ những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương năm 2020, thưa đồng chí?

Đồng chí Lương Chiến Công - Chủ tịch UBND thành phố: Những bài học chủ yếu được rút ra đó là phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đối với hoạt động của hệ thống chính trị; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý phải thực sự đổi mới, chủ động, tích cực; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trên các lĩnh vực, thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc. Luôn sát cơ sở, gần dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, tuyên truyền vận động, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Việc ban hành các chương trình, đề án, kế hoạch phải thực sự khoa học, có trọng tâm, trọng điểm, tạo được sự đột phá, sát với tình hình thực tiễn ở địa phương. Coi trọng việc kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội với quốc phòng - an ninh.

Đồng thời năng động, sáng tạo, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trong tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, địa phương; xây dựng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất và năng lực từ thành phố đến cơ sở; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng mối đoàn kết và tập hợp Nhân dân, các tổ chức, phát huy sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Phát huy nội lực, tranh thủ tối đa sự giúp đỡ của trung ương, của tỉnh, các địa phương đã hợp tác phát triển kinh tế - xã hội với thành phố Lai Châu; huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển…

PV: Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Xin đồng chí cho biết, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, thành phố Lai Châu có chủ trương, giải pháp thực hiện như thế nào?

Đồng chí Lương Chiến Công - Chủ tịch UBND thành phố: Bước sang năm mới 2021, năm có vị trí quan trọng, tạo đà trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, bên cạnh những thời cơ thuận lợi còn không ít khó khăn thách thức, đòi hỏi các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thành phố phải đoàn kết một lòng, đồng tâm hiệp lực, năng động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, ngay từ đầu năm, UBND thành phố tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn thành phố. Đồng thời, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 để cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình, đề án và các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 trên địa bàn.

Thành phố phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh lập, hoàn thiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu và thành phố Lai Châu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn thiện, trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thành phố Lai Châu thời kỳ 2021 - 2030. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo quy định. Thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách, thực hành tiết kiệm chi. Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công 2021.

Đồng thời, thành phố sẽ tập trung thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền từ thành phố đến cơ sở; thực hiện tốt công tác phối kết hợp giữa các phòng, ban chuyên môn với các tổ chức đoàn thể, các xã, phường; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế Một cửa của thành phố và các xã, phường. Tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Bên cạnh đó, phát động phong trào thi đua, tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương, bình xét thi đua đề nghị các cấp khen thưởng kịp thời, nhằm động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích trong lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố.

Nhân dịp đón xuân mới Tân Sửu năm 2021, tôi xin chúc toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các lực lượng vũ trang và đồng bào các dân tộc trên địa bàn thành phố lời chúc mừng năm mới, sức khỏe, an khang và thịnh vượng! 

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!


Tác giả: Thu Hoài thực hiện
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 16.104
Hôm qua : 19.430
Tháng 03 : 73.840
Năm 2021 : 997.293
Tổng số : 60.588.677