A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ thị của UBND tỉnh về tăng cường chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

(laichau.gov.vn)

Hôm nay (20/7), UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ảnh minh họa.

Chỉ thị nêu rõ: Trong những năm qua, bám sát chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thi quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ đạo thi tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo tổ chức các Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, không xảy ra hiện tượng tiêu cực. Kết quả thi đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông đạt tỷ lệ cao, đã phản ánh đúng công tác chỉ đạo, quản lý và chất lượng dạy, học của các trường trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 (sau đây gọi tắt là Kỳ thi) được thực hiện theo Quy chế mới (ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), trong đó giao trách nhiệm toàn diện cho các địa phương tổ chức kỳ thi trên địa bàn, không có sự tham gia của các trường Đại học, Cao đẳng trong công tác coi thi, chấm thi.

Để Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và công tác tuyển sinh năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu được triển khai nghiêm túc, đúng quy chế, trung thực, công bằng, an toàn, thiết thực, hiệu quả, tạo thuận lợi nhất cho thí sinh trong điều kiện còn nguy cơ của dịch bệnh Covid-19 và ảnh hưởng của thiên tai, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 24/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thi quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 1402-CV/TU ngày 14/7/2020 về tổ chức Kỳ thi, trong đó tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh: Chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện tất cả các hoạt động chuẩn bị, tổ chức Kỳ thi trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của Quy chế thi và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác tổ chức Kỳ thi trên địa bàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, giao trách nhiệm cụ thể chi tiết cho các tổ chức, cá nhân có liên quan bảo đảm từng công việc, nội dung công tác, các khâu của Kỳ thi từ quá trình chuẩn bị trước Kỳ thi, công tác tổ chức Kỳ thi đến khi công bố kết quả thi năm 2020. Thực hiện nghiêm chế độ báo về Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia và Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình chuẩn bị, tổ chức Kỳ thi, việc thực hiện Quy chế thi ở các khâu tổ chức Kỳ thi của Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu.

Sở Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, chịu trách nhiện chung về tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng thi. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, cơ quan đơn vị liên quan thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tổ chức kỳ thi bao gồm: Đăng ký dự thi, in sao đề thi, vận chuyển và bàn giao đề thi đến các điểm thi, vận chuyển và bàn giao bài thi từ các điểm thi về Hội đồng chấm thi, công tác coi thi, chấm thi, thanh tra, kiểm tra, công bố kết quả thi và phúc khảo bài thi; phân tích kết quả về dữ liệu thi và kết quả học tập của học sinh; xét công nhận tốt nghiệp THPT bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng Quy chế thi, đúng quy định của pháp luật và đạt kết quả cao nhất.

Ban hành các văn bản hướng dẫn và triển khai kế hoạch tổ chức Kỳ thi theo Quy chế thi và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, quan triệt đầy đủ việc chấp hành Quy chế thi, Quy chế tuyển sinh đến 100% cán bộ, giáo viên, học sinh và nhũng người tham gia các khâu tổ chức Kỳ thi; cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời các quy định, thông tin cần thiết về kỳ thi và công tác tuyển sinh, hỗ trợ, giải đáp kịp thời những băn khoăn, thắc mắc của thí sinh và người dân về những nội dung có liên quan đến Kỳ thi và công tác tuyển sinh năm 2020.

Chỉ đạo, kiểm tra việc dạy và học, hoàn thành chương trình theo khung thời gian năm học 2019 - 2020, chương trình, kế hoạch dạy và học; tổ chức ôn tập cho học sinh tại các cơ sở giáo dục có học sinh lớp 12 tham dự Kỳ thi năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức Kỳ thi tại địa phương; chuẩn bị các điều kiện cho điểm thi dự phòng, đảm bảo đầy đủ như điểm thi chính thức để ứng phó kịp thời với những bất thường xảy ra; tham mưu bố trí đảm bảo kinh phí để tổ chức Kỳ thi; lựa chọn đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác coi thi, chấm thi, thanh tra thi có tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu, nắm vững nghiệp vụ để tham gia tổ chức Kỳ thi. Phối hợp tốt với các sở, ngành đảm bảo các điều kiện về chăm sóc sức khỏe cho các thí sinh tại các điểm thi, nhất là công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện các biện pháp bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm; đảm bảo an toàn giao thông, an ninh, trật tự trong những ngày diễn ra Kỳ thi;

Tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn nghỉ cho thí sinh và người thân ở tất cả các điểm thi; tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ thí sinh là con em dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, học sinh khuyết tật, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa và thí sinh cư trú tại các vùng chịu ảnh hưởng thiên tai tham dự Kỳ thi; không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại;

Tổ chức kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm tuyệt đối an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan không để xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm quy chế; kịp thời báo cáo khi có vấn đề phát sinh.

Theo dõi việc thực hiện Chỉ thị và thường xuyên, định kỳ báo cáo theo tuần, theo ngày kết quả thực hiện nhiệm vụ theo tiên độ lịch công tác của Kỳ thi và những vấn đề nảy sinh trong quá trình tổ chức Kỳ thi về UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh.

Thanh tra tỉnh: Xây dựng kế hoạch, tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra tất cả các khâu tổ chức Kỳ thi theo quy định. Chú trọng công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra trong toàn bộ quá trình triển khai các nhiệm vụ của Kỳ thi theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo; tham mưu đề xuất xử lý các sai phạm (nếu có).

Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo việc đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền kịp thời, đầy đủ chính xác về Kỳ thi tốt nghiệp THPT và công tác tuyển sinh năm 2020; phổ biến rộng rãi quan điểm, chủ trương, các quy định của Trung ương, của tỉnh về Kỳ thi cho Nhân dân các dân tộc trong tỉnh biết, tạo sự đồng thuận, góp phần tích cực để kỳ thi được diễn ra thuận lợi, an toàn. Chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác về Kỳ thi; chỉ đạo Bưu điện tỉnh, các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin bảo đảm các điều kiện về cơ sở hạ tầng bưu chính viễn thông tạo thuận lợi cho việc công bố kết quả thi, điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển và chuyển phát hồ sơ nhập học của thí sinh.

Công an tỉnh: Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các huyện, thành phố triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tại các điểm thi; đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra Kỳ thi, đặc biệt là công tác bảo mật đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi, coi thi, chấm thi.

Sở Giao thông vận tải: Chỉ đạo các cơ quan trực thuộc tạo điều kiện để quá trình vận chuyển đề thi, bài thi được thuận tiện, an toàn; bảo đảm an toàn giao thông, không để xảy ra ách tắc giao thông ảnh hưởng tới việc tổ chức Kỳ thi.

Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh: Chỉ đạo các ngành hữu quan phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng phương án phòng, chống lụt, bão; hỗ trợ xử lý và khắc phục kịp thời hậu quả các tình huống bất thường về thời tiết và thiên tai, bảo đảm an toàn cho Kỳ thi.

Sở Y tế: Chỉ đạo các cơ sở y tế chuẩn bị các loại vật tư thiết yếu và cơ số thuốc phù hợp để đáp ứng kịp thời các yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cử nhân sự tham gia tại các điểm thi; có phương án đề phòng, ngăn chặn dịch Covid-19 và các loại dịch bệnh khác; hỗ trợ bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Công ty Điện lực Lai Châu: Chỉ đạo việc đảm bảo cung cấp nguồn điện ổn định (bao gồm cả phương án dự phòng) cho các điểm in sao đề thi, coi thi, làm phách và chấm thi.

Các sở, ban, ngành liên quan: Theo chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm tích cực phối hợp, chủ động tham gia cùng với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện triển khai tổ chức Kỳ thi.

Tỉnh Đoàn Thanh niên: Chỉ đạo Huyện Đoàn, Thành Đoàn và các tổ chức cơ sở Đoàn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, tham gia “tiếp sức mùa thi” để hỗ trợ các thí sinh trong việc đi lại, ăn ở,…, giáo dục đoàn viên thanh niên là thí sinh ở tất cả các điểm thi tự giác chấp hành Quy chế thi; phối hợp với các cơ quan chức năng bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong các ngày thi.

UBND các huyện, thành phố: Rà soát và kịp thời hỗ trợ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa tham dự kỳ thi, không để học sinh nào bỏ thi vì quá khó khăn về điều kiện kinh tế, phương tiện đi lại hoặc do điều kiện khách quan, thiên tai, mưa lũ.


Tác giả: Thu Hoài
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.684
Hôm qua : 17.102
Tháng 06 : 263.810
Năm 2021 : 2.549.156
Tổng số : 62.140.540