A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020

(laichau.gov.vn)

Ngày 28/12, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Kế hoạch số 3048/KH-UBND về việc đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Mục đích của Kế hoạch nhằm đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở kết quả đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, xác định được những mặt còn hạn chế, đề ra giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong thời gian tiếp theo.

Nội dung triển khai gồm: Điều tra xã hội học; tổ chức đánh giá và tự đánh giá của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; tổ chức thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố; tổng hợp, xây dựng báo cáo và công bố kết quả Chỉ số CCHC năm 2020 của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố.

Theo đó, UBND tỉnh giao cho Sở Nội vụ lập dự toán và thanh quyết toán tài chính phục vụ cho công tác đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 đối với các sở, các huyện theo quy định. Hướng dẫn, đôn đốc các sở, các huyện tự đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2020.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Bưu điện tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức điều tra xã hội học; tổng hợp số liệu, xử lý kết quả điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số CCHC năm 2020 của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố. Tính toán, xác định kết quả Chỉ số CCHC năm 2020 và xây dựng, công bố báo cáo đánh giá Chỉ số CCHC năm 2020 của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố. Tổ chức các cuộc họp Hội đồng thẩm định và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh công bố kết quả đánh giá, xếp loại Chỉ số CCHC năm 2020 của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố.

Các sở: Tài chính, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ cử lãnh đạo, công chức tham gia Hội đồng thẩm định và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định và chịu trách nhiệm thẩm định các lĩnh vực thuộc trách nhiệm của ngành phụ trách.

Riêng Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này; hướng dẫn việc thanh, quyết toán kinh phí theo quy định.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tự theo dõi, đánh giá và chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách  hành chính của đơn vị theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần quy định tại phụ lục 01, 02 ban hành kèm theo Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 19/9/2019, Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn của Sở Nội vụ. Phối hợp với Sở Nội vụ và Bưu điện tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả công tác điều tra xã hội học xác định Chỉ số CCHC năm 2019 theo quy định.

Bưu điện tỉnh Lai Châu phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức thực hiện hiệu quả công tác điều tra xã hội học xác định Chỉ số CCHC năm 2020 của các sở, các huyện đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định.


Tác giả: Thu Hoài
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13.050
Hôm qua : 18.396
Tháng 01 : 395.788
Năm 2021 : 395.788
Tổng số : 59.987.172