• :
  • :
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2020 - 2025

(laichau.gov.vn)

Ngày 4/11, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 2506/KH-UBND về đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2020 - 2025.

Ảnh minh họa.

Mục tiêu chung của Kế hoạch nhằm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non đảm bảo chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục mầm non, góp phần thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. 

Mục tiêu cụ thể là đào tạo nâng cao trình độ, bảo đảm ít nhất 90% giáo viên mầm non đạt trình độ từ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên; phấn đấu 93,5% giáo viên mầm non đạt chuẩn nghề nghiệp từ mức độ khá trở lên; đào tạo bổ sung, thay thế số giáo viên nghỉ hưu, số giáo viên tăng thêm theo tỷ lệ huy động trẻ và số giáo viên còn thiếu hiện nay; phấn đấu 100% giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non cốt cán được bồi dưỡng năng lực hỗ trợ đồng nghiệp tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên, liên tục, ngay tại trường, năng lực tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non; 100% giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non được bồi dưỡng nâng cao năng lực tương ứng theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, chuẩn hiệu trưởng; phấn đấu 100% giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non được bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy, giáo dục, quản lý, năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin; phấn đấu 100% nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non được bồi dưỡng, cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp trước khi được bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp tương ứng; phấn đấu 100% nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non được bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ quản lý giáo dục trước khi được bổ nhiệm làm cán bộ quản lý giáo dục.

Những nhiệm vụ và giải pháp Kế hoạch đưa ra nhằm đạt được các mục tiêu trên là: Đổi mới công tác truyền thông, công tác quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non; Đổi mới công tác đào tạo giáo viên mầm non, nâng cao chất lượng bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non; Đẩy mạnh xã hội hóa và hội nhập quốc tế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh; Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên Khoa Sư phạm của Trường Cao đẳng Cộng đồng.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, hướng dẫn, xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể hóa nội dung thực hiện Đề án trong kế hoạch công tác hàng năm để phối hợp thực hiện đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non. Chỉ đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở, các phòng Giáo dục và Đào tạo, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và hướng dẫn đơn vị thực hiện đạt hiệu quả tốt các nội dung bồi dưỡng; cử giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý đi đào tạo, bồi dưỡng. Kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này theo hằng năm và từng giai đoạn, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu việc thực hiện các chính sách đào tạo, bồi dưỡng viên chức là giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục mầm non sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành.

Sở Tài chính căn cứ khả năng ngân sách chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch theo quy định của pháp luật. 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vê công tác đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non để tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các ngành và xã hội.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non thuộc thẩm quyền quản lý. Chỉ đạo tổ chức các nội dung bồi dưỡng cho các cán bộ quản lý và giáo viên cơ sở giáo dục mầm non.

Trường Cao đẳng Cộng đồng xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non trong từng giai đoạn phù hợp với năng lực, nhiệm vụ được giao; phối hợp tổ chức thực hiện mục tiêu Đề án. Củng cố, tăng cường nguồn nhân lực, vật lực, cơ sở vật chất về trang thiết bị, công nghệ thông tin và các điều kiện bảo đảm cho các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.


Tác giả: Thu Hoài
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5.088
Hôm qua : 17.513
Tháng 06 : 336.558
Năm 2021 : 2.621.904
Tổng số : 62.213.288