A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

(laichau.gov.vn)

UBND tỉnh Lai Châu vừa ban hành Kế hoạch số 2146/KH-UBND về việc tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Ảnh minh họa.

Kế hoạch có mục đích nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh về phát triển văn hóa đọc. Khai thác có hiệu quả và phát triển nguồn vốn tri thức, văn hóa của con người và dân tộc Việt Nam, đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa tri thức của nhân loại. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của các cấp chính quyền, các cơ quan chuyên môn và sự tham gia của toàn xã hội về xây dựng và phát triển văn hóa đọc; đẩy mạnh việc đa dạng hóa, huy động mọi nguồn lực xã hội để phát triển văn hóa đọc, tạo sức lan tỏa đối với mọi tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn…

Mục tiêu chung của Kế hoạch là tiếp tục xây dựng và phát triển thói quen đọc; nâng cao kỹ năng tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức cho người dân. Các chỉ tiêu phát triển văn hóa đọc được duy trì và nâng lên; môi trường đọc tiếp tục được cải thiện. Hoạt động thư viện cơ bản đáp ứng nhu cầu đọc của người dân (bao gồm cả xuất bản phẩm in và điện tử).

Mục tiêu cụ thể về khả năng tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức là phấn đấu 90% học sinh, sinh viên và người học khác tại các cơ sở giáo dục được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại các thư viện công cộng, thư viện của các cơ sở giáo dục, văn hóa, khoa học; phấn đấu 25 - 30% người dân ở khu vực nông thôn, 20 - 25% người dân ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức và các dịch vụ liên quan tại các thư viện công cộng, trung tâm học tập cộng đồng, điểm bưu điện văn hóa xã.

Về nâng cao kiến thức, kỹ năng đọc phấn đấu 50 - 55% người dân có kỹ năng tiếp cận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc và học tập suốt đời; phấn đấu 85% người sử dụng thư viện (đối với học sinh, sinh viên là 95%) có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc để phục vụ học tập, nghiên cứu và giải trí…

Kế hoạch đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp như: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; xây dựng thói quen, trang bị kỹ năng đọc và phương pháp đọc; hoàn thiện cơ chế, chính sách và đẩy mạnh xã hội hóa; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện công lập, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện; nâng cao chất lượng nội dung và hình thức xuất bản phẩm; mở rộng hợp tác phát triển văn hóa đọc.


Tác giả: Thu Hoài BT
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 16.340
Hôm qua : 14.938
Tháng 09 : 344.969
Năm 2021 : 4.131.766
Tổng số : 63.723.150