A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Lai Châu chấn chỉnh thực hiện nghiêm các khoản thu năm học 2020 - 2021

(laichau.gov.vn)

Hôm nay (15/10), UBND tỉnh Lai Châu ban hành Công văn số 2299/UBND-VX về việc chấn chỉnh thực hiện nghiêm các khoản thu năm học 2020 - 2021.

Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 4072/BGDĐT-KHTC ngày 09/10/2020, Công văn số 3281/BGDĐT-KHTC ngày 27/8/2020 và Công văn số 1620/BGDĐT-KHTC ngày 15/5/202). 

Trong đó cần chú trọng thực hiện cơ chế thu, quản lý và sử dụng học phí, mức thu học phí theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021. Quản lý và sử dụng các khoản huy động tài trợ, ủng hộ tự nguyện theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Đồng thời, yêu cầu Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh theo quy định của Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Thực hiện công khai đầy đủ cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính theo Thông tư số 36/2017/TTBGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt, phổ biến rộng rãi các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh về chấn chỉnh thực hiện các khoản thu, chi đến các cơ sở giáo dục và đào tạo; yêu cầu các cơ sở giáo dục và đào tạo phổ biến, tuyên truyền cho cha mẹ học sinh, ban đại diện cha mẹ học sinh, giáo viên hiểu rõ quy định, từ đó thực hiện quyên góp, ủng hộ trên cơ sở tự nguyện, công khai minh bạch giữa phụ huynh và cơ sở giáo dục theo đúng quy định. Công khai việc thanh tra, kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm.

Tổ chức rà soát, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra vi phạm quy định về thực hiện các khoản thu, chi; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra vi phạm quy định về thực hiện các khoản thu, chi tại các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh hướng dẫn, thực hiện thanh tra, kiểm tra, áp dụng chế tài xử lý mạnh các trường hợp vi phạm quy định về thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Lập đường dây nóng, thông báo công khai rộng rãi số điện thoại đường dây nóng để nhân dân phản ánh những sai phạm, bất cập trong việc thu, chi tại cá cơ sở giáo dục.

Tổng hợp kết quả rà soát, những khó khăn vướng mắc trong việc triển khai các khoản thu đầu năm học 2020 - 2021 tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/10/2020.

Nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh đưa vào chương trình công tác năm 2021 trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định khung học phí hoặc mức học phí cụ thể, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập (theo quy định tại điểm b, khoản 6, Điều 99, Luật Giáo dục 2019).


Tác giả: Thu Hoài
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.374
Hôm qua : 12.507
Tháng 10 : 137.241
Năm 2020 : 1.447.976
Tổng số : 56.249.513