A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Lai Châu triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 

(laichau.gov.vn)

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 1992/KH-UBND về việc triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Ảnh minh họa (nguồn internet).

Theo Kế hoạch của UBND tỉnh, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên tục đến hết năm 2020, đặc biệt tập trung tổ chức trong tháng cao điểm, bắt đầu từ ngày 15/10/2020 đến hết ngày 15/11/2020.

Nội dung thực hiện Ngày Pháp luật năm nay sẽ tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam; quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các văn bản pháp luật mới có hiệu lực trong năm 2019, năm 2020; các dự thảo chính sách, quy định của pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; những vấn đề dư luận người dân, xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, vấn đề nóng trong xã hội, trọng tâm là các lĩnh vực: Cải cách hành chính; lao động; đầu tư; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường; đất đai; an toàn thực phẩm; phòng, chống dịch bệnh, cháy nổ, phòng, chống tác hại của rượu bia, thuốc lá; giao thông đường bộ; biên giới, hải đảo; xử lý vi phạm hành chính; các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết tham gia là thành viên có liên quan, các Hiệp định thương mại mà Việt Nam ký kết với các quốc gia, khu vực…

Các hình thức tổ chức Ngày Pháp luật được khuyến khích triển khai như: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật gắn với triển khai nhiệm vụ được giao tại Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân. Hưởng ứng thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, qua hoạt động chính trị, chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo tuyệt đối an toàn trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19. Phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo, đài, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương, truyền thông qua mạng viễn thông, mạng xã hội (Zalo, facebook...)... Việc tổ chức hội nghị, hội thảo, các hoạt động tập trung đông người phải bảo đảm đúng quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh căn cứ Kế hoạch này, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung công việc được giao; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo đánh giá việc tổ chức triển khai Ngày Pháp luật trong phạm vi quản lý. Báo cáo nội dung kết quả thực hiện Ngày Pháp luật năm 2020 trong Báo cáo tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của cơ quan, đơn vị, địa phương mình và gửi về Sở Tư pháp trước ngày 20/11/2020. 

Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các nội dung Kế hoạch này trong Báo cáo tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định.

Đồng thời, UBND tỉnh đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí tăng cường các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hướng dẫn nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật cho các tổ chức thành viên; trong đó quan tâm chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố và các thành viên vận động Nhân dân chấp hành pháp luật.


Tác giả: Thu Hoài
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 573
Hôm qua : 7.042
Tháng 10 : 142.482
Năm 2020 : 1.453.217
Tổng số : 56.254.754