A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng tại Phiên họp tháng 11 năm 2020

(laichau.gov.vn)

Trong 02 ngày 17 và 18/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Phiên họp tháng 11 năm 2020. Dự Phiên họp có các đồng chí Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. Sau khi nghe lãnh đạo các sở, ngành báo cáo nội dung tại Phiên họp và ý kiến tham gia của các đại biểu, đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Quang cảnh Phiên họp.

Về công tác chỉ đạo điều hành; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, kế hoạch năm 2021

Năm 2020, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song với sự chỉ đạo linh hoạt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo sát sao, sâu sắc của Tỉnh uỷ, sự giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020 tiếp tục phát triển và đạt được một số kết quả khả quan như:

Các cấp, các ngành tích cực triển khai đồng bộ, quyết liệt, kịp thời và toàn diện các giải pháp trong công tác phòng, chống dịch theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “Chống dịch như chống giặc”. Thực hiện có hiệu quả “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế; kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận, niềm tin của Nhân dân, đồng sức, đồng lòng với Chính quyền trong công tác phòng, chống dịch.

Triển khai mạnh mẽ và hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành. Kịp thời thay đổi phương thức làm việc trong tình hình mới, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh ký số, giải quyết dịch vụ công trên môi trường mạng, họp trực tuyến, họp qua phần mềm.

Tập trung tổng kết, xây dựng các chương trình, đề án, tài liệu, phối hợp trong công tác tuyên truyền, phục vụ góp phần thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Mặc dù dịch bệnh Covid-19 xảy ra, tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống, kinh tế - xã hội, song với sự nỗ lực của toàn tỉnh, cơ bản các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội năm 2020 đạt và vượt so với Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh giao, 11/29 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 15/29 chỉ tiêu đạt kế hoạch, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Sản xuất nông nghiệp đảm bảo tiến độ và vượt kế hoạch theo thời vụ. Chương trình xây dựng NTM được triển khai đồng bộ, có thêm 04 xã và huyện Tân Uyên đạt chuẩn nông thôn mới; đã lựa chọn được 23 sản phẩm OCOP.

Giải ngân vốn đầu tư công tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, là một trong các tỉnh có tỷ lệ giải ngân cao của cả nước, đã tạo nguồn lực đầu tư cho xã hội, tạo việc làm và thúc đẩy sản xuất tiêu dùng.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng: Chất lượng giáo dục được đảm bảo, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt cao. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đối với người nghèo, người có công, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,.... Kịp thời hỗ trợ người lao động, các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Chủ quyền biên giới Quốc gia được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; chủ động nắm chắc tình hình, không để phát sinh điểm nóng, góp phần phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, kết quả thực hiện năm 2020 vẫn còn một số hạn chế như: Một số chỉ tiêu dự kiến khó đạt kế hoạch (tốc độ tăng trường tổng sản phẩm trên địa bàn, thu ngân sách trên địa bàn, tăng trưởng đàn gia súc); phát triển nông nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng xấu bởi thiên tai, dịch bệnh (nhất là dịch tả lợn Châu Phi); một số dự án ngoài nguồn ngân sách chậm đầu tư so với tiến độ đã đăng ký tại quyết định chủ trương đầu tư; các vụ vi phạm về ma túy, tai nạn giao thông có chiều hướng gia tăng so với năm 2019.

Để quyết tâm thực hiện hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, trong 2 tháng cuối năm các cấp, các ngành cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra; tiếp tục năng động, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã đề ra; tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Rà soát, đánh giá cụ thể kết quả từng chỉ tiêu, chỉ rõ những kết quả đạt được, hạn chế, đặc biệt là một số chỉ tiêu dự kiến khó đạt như: Tốc độ tăng trưởng, thu ngân sách trên địa bàn, tăng trưởng đàn gia súc; từ đó đề ra giải pháp cụ thể với từng ngành, địa phương, quyết tâm phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2020.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp, rà soát, hoàn thiện báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, kế hoạch năm 2021, tính toán lại một số chỉ tiêu chủ yếu cho phù hợp với điều kiện thực tế của các địa phương, từng ngành, lĩnh vực, đảm bảo tính khả thi, có tính chiến đấu cao, thống nhất quyết tâm hành động để thực hiện mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo tổng kết các nhiệm vụ năm 2020, xây dựng chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Các sở, ban, ngành tỉnh, thành viên UBND tỉnh được giao chuẩn bị nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 15 khẩn trương xây dựng, hoàn thiện các dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân tỉnh; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về chất lượng và thời hạn theo quy định.

Đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Tiếp tục triển khai các biện pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nêu cao tinh thần cảnh giác, không chủ quan, lơ là. Sắp xếp, bổ trí nhân lực y tế phù hợp, tiếp tục đào tạo đội ngũ bác sỹ và bác sỹ có trình độ chuyên khoa ở các tuyến, đặc biệt tại tuyến y tế cơ sở, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của Nhân dân. Tập trung rà soát các nội dung trình Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 15 thuộc lĩnh vực phụ trách. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; đảm bảo cuộc sống và điều kiện sống cho người dân, không để người dân bị thiếu đói, đặc biệt là trong mùa giáp hạt và tết Nguyên đán.

Đồng chí Giàng A Tính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh; UBND các huyện, thành phố rà soát các khoản thu còn có khả năng, đảm bảo thu đúng, thu đủ các khoản thuế theo quy định, nhất là khoản thu từ đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn các huyện, quyết tâm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2020. Các chủ đầu tư tăng cường thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư năm 2020. Yêu cầu các chủ đầu tư hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2020 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo Sở Công Thương sớm làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc bảo trì các thủy điện quốc gia trên địa bàn, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến việc phát điện những tháng cuối năm để tăng thu cho ngân sách tỉnh.

Đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thành phố: Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, tổ chức rà soát, kiểm tra phương án phòng chống cháy rừng; phòng chống rét cho gia súc, gia cầm; chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ Đông Xuân. Hướng dẫn việc tái đàn ở những nơi đã kiểm soát được dịch bệnh, đảm bảo điều kiện tái đàn theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Tập trung chỉ đạo sát sao các chỉ tiêu nông thôn mới. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Tài chính rà soát, báo cáo cụ thể tình hình triển khai Nghị quyết số 13/2019/NQ- HĐND, nêu rõ các khó khăn, vướng mắc, đề xuất sớm thủ tục để triển khai thực hiện, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/11/2020. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng; tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2020. Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Quyết định 35/2014/QĐ-UBND quy định về hạn mức giao đất theo hướng tạo điều kiện cho các địa phương thực hiện, báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh trong tháng 12 năm 2020.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung hoàn thành nhiệm vụ về đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đến ngày 30/11/2020 phải đảm bảo hoàn thành 30% dịch vụ công cấp độ 4, hoàn thành tích hợp 30% dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu không hoàn thành nhiệm vụ tại Công văn số 2665/UBND-KSTT ngày 20/11/2020 của UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến và thực hiện tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Các sở, ngành tỉnh tăng cường phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành chủ quản Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, để tạo sự liên kết, hỗ trợ tỉnh. Các sở, ngành rà soát lại vị trí, chức năng nhiệm vụ, đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao. Thủ trưởng đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh giao; nâng cao khả năng nghiên cứu, áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật; thường xuyên tập huấn, học hỏi chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ công chức. Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố tập trung rà soát, đánh giá Quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội các huyện, thành phố, trong đó tập trung cung cấp thông tin, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp lớn, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trong tháng 11 năm 2020 để tổng hợp, tích hợp vào Quy hoạch tỉnh. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tập trung đấu tranh, ngăn chặn các âm mưu, hoạt động chống phá các thế lực thù địch, phản động, giữ gìn an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu; triển khai đồng bộ các giải pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông.

Các nội dung trình tại phiên họp

UBND tỉnh cơ bản thống nhất thông qua các dự thảo báo cáo, Nghị quyết, quyết định trình tại phiên họp, yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến tham gia, khẩn trương hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh để báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh theo đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, cụ thể:

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025: Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp: Rà soát tính cấp thiết của các dự án chuyển tiếp thực hiện giai đoạn 2; bổ sung một số dự án cấp thiết các huyện đề xuất tại phiên họp vào kế hoạch trung hạn; hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh trước ngày 20/11/2020.

Báo cáo dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025: Sở Tài chính tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp: Tính toán hợp lý các khoản thu từ nguồn đấu giá sử dụng đất các huyện, thành phố; nhiệm vụ chi ngân sách gắn với các chỉ tiêu kế hoạch giao kinh tế - xã hội, các nghị quyết, đề án; ưu tiên nguồn lực bố trí khoản chi thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho các huyện nông thôn mới tạo động lực ngay từ năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV; hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh trước ngày 20/11/2020.

Đối với các báo cáo: Báo cáo tổng kết tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 09/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển KTXH đảm bảo quốc phòng, an ninh các xã biên giới giai đoạn 2016 - 2020. Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 28/6/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp, phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung rà soát, đánh giá đúng tình hình thực tế, làm rõ các hạn chế, nguyên nhân để đề ra các giải pháp phù hợp trong thời gian tới; hoàn thiện trình UBND tỉnh báo cáo Tỉnh ủy trước ngày 25/11/2020.

Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết chấp thuận danh mục các dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường, GPMB và thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh: Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu các ý kiến tham gia, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố rà soát danh mục các dự án phải thu hồi đất trên địa bàn, hoàn thiện trình UBND tỉnh trước ngày 20/11/2020 để báo cáo HĐND tỉnh theo đúng quy định.

Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quyết định tổng biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội đặc thù năm 2021: Sở Nội vụ tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp, hoàn thiện trình UBND tỉnh trước ngày 20/11/2020 để bảo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh theo đúng quy định.

Dự thảo Quyết định ban hành giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Lai Châu: Sở Công Thương tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp, chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu khảo sát, xây dựng đơn giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ đảm bảo hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế, với hoạt động của từng loại chợ, nhất là đối với các chợ phiên theo hướng tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích người dân tham gia kinh doanh và hướng tới mục tiêu phát triển du lịch của tỉnh. Hoàn thiện, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/12/2020.

Đối với các nội dung: Báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 67/2016/NQ- HĐND ngày 10/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình phát triển kinh tế cửa khẩu giai đoạn 2016 - 2020. Báo cáo tình hình thực hiện chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; nhiệm vụ, giải pháp năm 2021. Báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Báo cáo tình hình tài chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2019. Dự thảo Quyết định ban hành quy định về quản lý hoạt động đo lường trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu. Đề nghị các đồng chí thành viên UBND tỉnh, các đại biểu tham dự phiên họp có ý kiến tham gia trực tiếp vào Dự thảo báo cáo hoặc tham gia bằng văn bản gửi cơ quan soạn thảo hoặc Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 25/11/2020 để hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền theo quy định.


Tác giả: Thu Hoài
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5.434
Hôm qua : 15.048
Tháng 01 : 343.531
Năm 2021 : 343.531
Tổng số : 59.934.915