A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng

(laichau.gov.vn)

UBND tỉnh Lai Châu vừa ban hành Công văn số 74/UBND-KTN ngày 11/1/2021 về việc tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ và các đại biểu trồng cây lưu niệm tại khuôn viên trụ sở Công an tỉnh Lai Châu. (Ảnh minh họa)

Công văn nêu rõ: Thời gian qua, công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền; ý thức trách nhiệm của các chủ rừng và Nhân dân đã được nâng lên, tỷ lệ che phủ rừng ngày càng tăng. Tuy nhiên, tình trạng chặt phá rừng, khai thác, mua, bán, vận chuyển lâm sản trái phép và cháy rừng vẫn còn xảy ra tại một số địa phương.

Thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Tết trồng cây”, tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021 và Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIV về lĩnh vực lâm nghiệp. Để đảm bảo công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phát động và thực hiện Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ,  trong đó, chú trọng một số nội dung chính như sau:

Căn cứ chỉ tiêu, kế hoạch trồng rừng, trồng cây phân tán được giao hàng năm, chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực, tổ chức tuyên truyền và huy động các nguồn lực xã hội hóa, phấn đấu thực hiện vượt kế hoạch được giao.

Kế hoạch thực hiện “Tết trồng cây” phải được xây dựng gắn với triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025. Việc tổ chức “Tết trồng cây” phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức; chủ động, linh hoạt về thời gian, địa điểm, đối tượng thực hiện để đảm bảo phù hợp với mùa vụ trồng cây, trồng rừng của tỉnh, đồng thời gắn với dịp sinh nhật Bác (19/5) và Tết cổ truyền của dân tộc. Tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và Nhân dân tham gia trồng cây, trồng rừng. Kết thúc thực hiện “Tết trồng cây”, UBND các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân điển hình tốt và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp & PTNT) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp & PTNT.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, chống chặt, phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật; tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 776/CĐ-TTg ngày 29/6/2019 về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng; tiếp tục đóng cửa rừng tự nhiên, kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn Luật. Đảm bảo các quy định của pháp luật được thực thi đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, nâng cao nhận thức của Nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng, công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng cháy, chữa cháy rừng; chuẩn bị sẵn sàng các lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí theo phương châm 4 tại chỗ; chỉ đạo UBND cấp xã phân công lực lượng ứng trực tại các chốt gác cửa rừng, kiểm soát người ra vào rừng trong những ngày cao điểm hanh khô và khu vực có nguy cơ cháy cao; có phương án sẵn sàng tham gia chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra, không để cháy lan diện rộng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra. Tăng cường lực lượng tổ chức tuần tra kiểm soát, đặc biệt là các khu vực trọng điểm, khu vực có nguy cơ cao, phát hiện và xử lý triệt để tình trạng phá rừng, khai thác, buôn, bán, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và đơn vị có liên quan xác minh làm rõ nguyên nhân, đối tượng gây cháy rừng, phá rừng, khai thác, buôn, bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật. Xem xét, kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và chính quyền cấp xã khi để xảy ra cháy rừng, phá rừng, khai thác, buôn, bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật trên địa bàn. 

Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh khi để xảy ra cháy rừng, phá rừng, khai thác, buôn, bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật trên địa bàn do chỉ đạo, triển khai thiếu quyết liệt.

Sở Nông nghiệp & PTNT chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của người dân đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hoàn thành các mục tiêu đề ra; tăng cường quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp; chủ động hướng dẫn ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong trồng rừng, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng.

Tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch trồng cây xanh (trồng rừng, trồng cây phân tán) hàng năm, đảm bảo chỉ tiêu theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ; chủ động nghiên cứu, tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh theo Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, gắn với thực hiện các Đề án trọng điểm về nông, lâm nghiệp của tỉnh. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá, kịp thời tham mưu UBND tỉnh giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đề xuất nhân rộng các mô hình tốt, biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện. Tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Nông nghiệp & PTNT kết quả triển khai “Tết trồng cây” trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm: Tăng cường bám sát địa bàn, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc thực hiện các biện pháp bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn, đặc biệt đối với công tác phòng, chống phá rừng, khai thác, buôn, bán vận chuyển lâm sản trái phép và phòng cháy, chữa cháy rừng tại các khu vực trọng điểm, khu vực có nguy cơ cao; tăng cường kiểm tra, kiểm soát các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định; rà soát, kiểm tra, phát hiện và xử lý đối với các dự án đang triển khai thực hiện có xâm hại đến diện tích rừng, đặc biệt là rừng tự nhiên khi chưa đảm bảo các thủ tục về chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định của pháp luật.

Kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan và trách nhiệm của người đứng đầu trong trường hợp thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, không phát hiện và ngăn chặn kịp thời để xảy ra các vụ vi phạm về cháy rừng, phá rừng, khai thác, mua bán lâm sản trái pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng và UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm, khu vực có nguy cơ cao, xử lý triệt để tình trạng phá rừng, khai thác, buôn, bán, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn tỉnh. Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm, khu vực có nguy cơ cao trong mùa khô 2020-2021, nhất là là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Chỉ đạo lực lượng phối hợp cùng Kiểm lâm và UBND các huyện, thành phố, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm, khu vực có nguy cơ cao, xử lý triệt để tình trạng phá rừng, khai thác, buôn, bán, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin & Truyền thông, Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu và các sở, ban, ngành có liên quan: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về phong trào “Tết trồng cây” và công tác bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, vận động các tổ chức hội trực thuộc, tổ chức thành viên, hội viên, tham gia thực hiện “Tết trồng cây” và công tác bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn.


Tác giả: Thu Hoài
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5.069
Hôm qua : 16.619
Tháng 01 : 312.509
Năm 2021 : 312.509
Tổng số : 59.903.893