Công khai Dự toán Quý II năm 2019

Công khai Dự toán Quý II năm 2019

Ngày 11 tháng 7 năm 2019, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Báo cáo số 225/BC-UBND công khai số liệu và thuyết minh thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương Quý II - 2019
Công khai Dự toán Quý I năm 2019

Công khai Dự toán Quý I năm 2019

Ngày 19 tháng 4 năm 2019, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Báo cáo số 110/BC-UBND công khai số liệu và thuyết minh thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương Quý I - 2019
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 4.353
Hôm qua : 7.610
Tháng 04 : 4.353
Năm 2020 : 209.378
Tổng số : 55.010.915