• :
  • :
Mùa Xuân nghĩ về Đảng

Mùa Xuân nghĩ về Đảng

Mùa Xuân đem lại cho thiên nhiên muôn loài nguồn nhựa sống, cây cối đâm chồi nảy lộc, trăm hoa đua nở, báo hiệu cuộc sống tràn đầy niềm tin và hy vọng. Đảng ra đời vào mùa Xuân, thì chính Đảng là mùa Xuân của đất nước, của xã hội, của con người, của ...
Tăng cường bồi dưỡng văn hóa chính trị cho sinh viên

Tăng cường bồi dưỡng văn hóa chính trị cho sinh viên

Tăng cường bồi dưỡng văn hóa chính trị là cơ sở quan trọng để sinh viên nghiên cứu, nắm vững và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7.264
Hôm qua : 14.125
Tháng 02 : 186.661
Năm 2024 : 427.205
Tổng số : 81.893.298