<a href="/tin-tuc-su-kien/thong-tin-chi-dao-dieu-hanh" title="Thông tin chỉ đạo,điều hành" rel="dofollow">Thông tin chỉ đạo, điều hành</a>

Lai Châu không tổ chức khai mạc Ngày sách Việt Nam năm 2020

Ngày 31/3, UBND tỉnh đã ban hành văn bản về việc không tổ chức khai mạc Ngày sách Việt Nam năm 2020.
Bản đồ địa giới hành chính
Một cửa điện tử
Dịch vụ công trực tuyến
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4.439
Năm 2020 : 209.464
Tổng số : 55.011.001
Liên kết trang