• :
  • :

Kế hoạch kinh doanh các loại hình XSKT năm 2020 và Quyết định giao chỉ tiêu đánh giá hoạt động năm 2020 của UBND tỉnh Lai Châu.