• :
  • :
Sửa đổi quy định chuẩn nghèo đa chiều

Sửa đổi quy định chuẩn nghèo đa chiều

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 309/TB-VPCP ngày 9/7/2024 kết luận của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tại cuộc họp về Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 07/2021/NĐ-CP quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025.
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7.056
Hôm qua : 9.986
Tháng 07 : 190.211
Năm 2024 : 1.475.011
Tổng số : 82.941.104