• :
  • :
Hội đàm trao đổi kinh nghiệm công tác mặt trận giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu với Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước ba tỉnh Bắc Lào

Hội đàm trao đổi kinh nghiệm công tác mặt trận giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu với Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước ba tỉnh Bắc Lào

Sáng nay (13/9), tại tỉnh Lai Châu (Việt Nam) đã diễn ra Hội đàm trao đổi kinh nghiệm công tác mặt trận giữa Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Lào ...
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai và quán triệt Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Quyết định số 150/QĐ-TTg, ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai và quán triệt Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Quyết định số 150/QĐ-TTg, ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng nay (8/9), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành trong cả nước nhằm triển khai và quán triệt Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về ...
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12.204
Hôm qua : 25.182
Tháng 10 : 248.375
Năm 2022 : 8.262.395
Tổng số : 73.381.368