Tên dự thảo Lựa chọn

Ngày bắt đầu: 16/07/2024

Ngày hết hạn: 16/08/2024

Góp ý Tải về

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đang còn hạn

Ngày bắt đầu: 12/07/2024

Ngày hết hạn: 12/08/2024

Góp ý Tải về

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đang còn hạn

Ngày bắt đầu: 11/07/2024

Ngày hết hạn: 11/08/2024

Góp ý Tải về

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đang còn hạn

Ngày bắt đầu: 10/07/2024

Ngày hết hạn: 10/08/2024

Góp ý Tải về

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đang còn hạn

Ngày bắt đầu: 05/07/2024

Ngày hết hạn: 05/08/2024

Góp ý Tải về

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đang còn hạn

Ngày bắt đầu: 01/07/2024

Ngày hết hạn: 30/07/2024

Góp ý Tải về

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đang còn hạn

Ngày bắt đầu: 27/06/2024

Ngày hết hạn: 26/07/2024

Góp ý Tải về

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đang còn hạn

Ngày bắt đầu: 28/06/2024

Ngày hết hạn: 26/07/2024

Góp ý Tải về

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đang còn hạn

Ngày bắt đầu: 21/06/2024

Ngày hết hạn: 19/07/2024

Góp ý Tải về

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đang còn hạn

Ngày bắt đầu: 07/06/2024

Ngày hết hạn: 05/07/2024

Tải về

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6.128
Hôm qua : 10.348
Tháng 07 : 199.631
Năm 2024 : 1.484.431
Tổng số : 82.950.524