• :
  • :
Tên dự thảo Lựa chọn

Ngày bắt đầu: 01/07/2022

Ngày hết hạn: 16/07/2022

Tải về

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 27/09/2022

Ngày hết hạn: 27/10/2022

Góp ý Tải về

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đang còn hạn

Ngày bắt đầu: 23/09/2022

Ngày hết hạn: 23/10/2022

Góp ý Tải về

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đang còn hạn

Ngày bắt đầu: 23/09/2022

Ngày hết hạn: 23/10/2022

Góp ý Tải về

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đang còn hạn

Ngày bắt đầu: 21/09/2022

Ngày hết hạn: 21/10/2022

Góp ý Tải về

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đang còn hạn

Ngày bắt đầu: 07/09/2022

Ngày hết hạn: 07/10/2022

Góp ý Tải về

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đang còn hạn

Ngày bắt đầu: 06/09/2022

Ngày hết hạn: 12/09/2022

Tải về

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 31/08/2022

Ngày hết hạn: 16/09/2022

Tải về

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 25/08/2022

Ngày hết hạn: 25/09/2022

Tải về

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 03/08/2022

Ngày hết hạn: 03/09/2022

Tải về

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12.033
Hôm qua : 25.182
Tháng 10 : 248.204
Năm 2022 : 8.262.224
Tổng số : 73.381.197