Tên dự thảo Lựa chọn

Ngày bắt đầu: 07/06/2023

Ngày hết hạn: 07/07/2023

Góp ý Tải về

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đang còn hạn

Ngày bắt đầu: 06/06/2023

Ngày hết hạn: 06/07/2023

Góp ý Tải về

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đang còn hạn

Ngày bắt đầu: 31/05/2023

Ngày hết hạn: 29/06/2023

Góp ý Tải về

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đang còn hạn

Ngày bắt đầu: 25/05/2023

Ngày hết hạn: 23/06/2023

Góp ý Tải về

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đang còn hạn

Ngày bắt đầu: 23/05/2023

Ngày hết hạn: 23/06/2023

Góp ý Tải về

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đang còn hạn

Ngày bắt đầu: 26/05/2023

Ngày hết hạn: 09/06/2023

Góp ý Tải về

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đang còn hạn

Ngày bắt đầu: 04/05/2023

Ngày hết hạn: 02/06/2023

Tải về

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 26/04/2023

Ngày hết hạn: 26/05/2023

Tải về

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 20/04/2023

Ngày hết hạn: 19/05/2023

Tải về

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 19/04/2023

Ngày hết hạn: 19/05/2023

Tải về

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5.451
Hôm qua : 9.790
Tháng 06 : 90.784
Năm 2023 : 2.573.207
Tổng số : 78.758.292