Tên dự thảo Lựa chọn

Ngày bắt đầu: 10/01/2023

Ngày hết hạn: 10/02/2023

Góp ý Tải về

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đang còn hạn

Ngày bắt đầu: 05/01/2023

Ngày hết hạn: 04/02/2023

Góp ý Tải về

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đang còn hạn

Ngày bắt đầu: 29/12/2022

Ngày hết hạn: 29/01/2023

Tải về

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 27/12/2022

Ngày hết hạn: 26/01/2023

Tải về

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 15/12/2022

Ngày hết hạn: 13/01/2023

Tải về

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 07/12/2022

Ngày hết hạn: 07/01/2023

Tải về

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 07/12/2022

Ngày hết hạn: 07/01/2023

Tải về

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 13/12/2022

Ngày hết hạn: 28/12/2022

Tải về

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 20/12/2022

Ngày hết hạn: 24/12/2022

Tải về

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn

Ngày bắt đầu: 17/11/2022

Ngày hết hạn: 17/12/2022

Tải về

Xem các góp ý
Số lượng góp ý: 0
Đã hết hạn
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.961
Hôm qua : 7.337
Tháng 02 : 14.603
Năm 2023 : 953.935
Tổng số : 77.139.020