• :
  • :
Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

Ngày 21/9/2022, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Lai Châu ban hành Thông báo số 77/TB-TTDVĐGTS đấu giá tài sản "Đấu giá lần thứ 3" (quyền thuê đất, tài sản gắn liền với đất tại thành phố Lai Châu). 
Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

Ngày 16/9/2022, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Lai Châu ban hành Thông báo số 71/TB-TTDVĐGTS đấu giá tài sản (quyền sử dụng đất ở đô thị tại huyện Mường Tè). 
Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

Ngày 7/9, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Lai Châu ban hành Thông báo số 61/TB-TTDVĐGTS đấu giá tài sản (quyền sử dụng đất ở đô thị và đất ở nông thôn tại huyện Phong Thổ). 
Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

Ngày 12/8/2022, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu ban hành Thông báo số 54/TB-TTDVĐGTS đấu giá tài sản (quyền sử dụng đất ở tại huyện Than Uyên). 
Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

Ngày 5/8/2022, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Lai Châu ban hành Thông báo số 50/TB-TTDVĐGTS đấu giá tài sản (quyền sử dụng đất tại huyện Than Uyên).
Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

Ngày 18/7/2022, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Lai Châu ban hành Thông báo số 46/TB-TTDVĐGTS đấu giá tài sản (quyền sử dụng đất ở đô thị tại phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu). 
Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

Ngày 13/7/2022, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Lai Châu ban hành Thông báo số 44/TB-TTDVĐGTS đấu giá tài sản (quyền sử dụng đất).
Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

Ngày 21/4/2022, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Lai Châu ban hành Thông báo số 26/TB-TTDVĐGTS đấu giá tài sản (quyền sử dụng đất ở đô thị). 
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10.637
Hôm qua : 23.234
Tháng 09 : 1.207.930
Năm 2022 : 7.906.003
Tổng số : 73.024.976