• :
  • :
Quyết định Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát Nà Hum, sông Nậm Mu, xã Bình Lư và xã Nà Tăm, huyện Tam Đường

Quyết định Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát Nà Hum, sông Nậm Mu, xã Bình Lư và xã Nà Tăm, huyện Tam Đường

Ngày 03/01/2024, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 07/QĐ-UBND Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát Nà Hum, sông Nậm Mu, xã Bình Lư và xã Nà Tăm, huyện Tam Đường. 
Quyết định Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát Nà Luồng, sông Nậm Mu, xã Nà Tăm, huyện Tam Đường

Quyết định Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát Nà Luồng, sông Nậm Mu, xã Nà Tăm, huyện Tam Đường

Ngày 03/01/2024, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 06/QĐ-UBND Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát Nà Luồng, sông Nậm Mu, xã Nà Tăm, huyện Tam Đường. 
Quyết định Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát Nà Tăm, sông Nậm Mu, xã Nà Tăm, huyện Tam Đường

Quyết định Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát Nà Tăm, sông Nậm Mu, xã Nà Tăm, huyện Tam Đường

Ngày 03/01/2024, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 08/QĐ-UBND Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát Nà Tăm, sông Nậm Mu, xã Nà Tăm, huyện Tam Đường. 
Quyết định Về việc hủy kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát Bản Mấn, suối Nậm So, xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ

Quyết định Về việc hủy kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát Bản Mấn, suối Nậm So, xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ

Ngày 02/01/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 02/QĐ-UBND Về việc hủy kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát Bản Mấn, suối Nậm So, xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ.
Quyết định Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát sông Đà thuộc xã Mù Cả và xã Mường Tè, huyện Mường Tè

Quyết định Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát sông Đà thuộc xã Mù Cả và xã Mường Tè, huyện Mường Tè

Ngày 03/01/2024, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 05/QĐ-UBND Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát sông Đà thuộc xã Mù Cả và xã Mường Tè, huyện Mường Tè. 
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đợt 3 năm 2023 tại thị trấn Phong Thổ và các xã: Dào San, Ma Li Pho, Sin Suối Hồ huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đợt 3 năm 2023 tại thị trấn Phong Thổ và các xã: Dào San, Ma Li Pho, Sin Suối Hồ huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

Ngày 30/11/2023, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Thổ ban hành Thông báo số 114/TB-TTPTQĐ Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đợt 3 năm 2023 tại thị trấn Phong Thổ và các xã: Dào San, Ma Li Pho, Sin Suối Hồ huyện Phong Thổ, ...
Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đợt 2 năm 2023 tại thị trấn Phong Thổ và các xã: Dào San, Ma Li Pho huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đợt 2 năm 2023 tại thị trấn Phong Thổ và các xã: Dào San, Ma Li Pho huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

Ngày 30/10/2023, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phong Thổ ban hành Thông báo số 98/TB-TTPTQĐ Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đợt 2 năm 2023 tại thị trấn Phong Thổ và các xã: Dào San, Ma Li Pho huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. 
Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đợt 1 năm 2023 tại thị trấn Phong Thổ và tại các xã Sin Suối Hồ, Sì Lở Lầu huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đợt 1 năm 2023 tại thị trấn Phong Thổ và tại các xã Sin Suối Hồ, Sì Lở Lầu huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

Ngày 5/10/2023, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Thổ ban hành Thông báo số 82/TB-TTPTQĐ Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đợt 1 năm 2023 tại thị trấn Phong Thổ và tại các xã Sin Suối Hồ, Sì Lở Lầu huyện Phong Thổ, tỉnh Lai ...
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.184
Hôm qua : 10.185
Tháng 07 : 174.353
Năm 2024 : 1.459.153
Tổng số : 82.925.246