Thông báo đấu giá tài sản "Đấu giá lần thứ 2" quyền sử dụng đất ở đô thị tại phường Tân Phong, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu

Thông báo đấu giá tài sản "Đấu giá lần thứ 2" quyền sử dụng đất ở đô thị tại phường Tân Phong, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu

Ngày 9/12/2022, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Lai Châu ban hành Thông báo số 119/TB - TTDVĐGTS đấu giá tài sản "Đấu giá lần thứ 2" quyền sử dụng đất ở đô thị tại phường Tân Phong, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu.
Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

Ngày 18/11/2022, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Lai Châu ban hành Thông báo số 107/TB-TTDVĐGTS đấu giá tài sản (quyền sử dụng đất ở đô thị thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu).
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4.100
Hôm qua : 7.314
Tháng 02 : 42.478
Năm 2023 : 981.810
Tổng số : 77.166.895