• :
  • :
Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sảnMới

Ngày 20/9/2021, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Lai Châu ban hành Thông báo số 85/TB-TTDVĐGTS đấu giá tài sản (Xe nâng; Bộ dây truyền thiết bị sản xuất đồng bộ gạch không nung; Nhà sản xuất chính, nhà làm việc và nhà ở công nhân + nhà ...
Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

Ngày 13/9/2021, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Lai Châu ban hành Thông báo số 84/TB-TTDVĐGTS đấu giá tài sản (quyền sử dụng đất).
Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

Ngày 6/9/2021, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Lai Châu ban hành Thông báo số 80/TB-TTDVĐGTS đấu giá tài sản (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).
Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

Ngày 30/8/2021, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Lai Châu ban hành Thông báo số 79/TB-TTDVĐGTS đấu giá tài sản (quyền sử dụng đất).
Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

Ngày 24/8/2021, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Lai Châu ban hành Thông báo số 77/TB-TTDVĐGTS đấu giá tài sản (quyền sử dụng đất).
Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

Ngày 23/8/2021, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Lai Châu ban hành Thông báo số 76/TB-TTDVĐGTS đấu giá tài sản (quyền sử dụng đất).
Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

Ngày 23/8/2021, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Lai Châu ban hành Thông báo số 75/TB-TTDVĐGTS đấu giá tài sản (quyền sử dụng đất). 
Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

Ngày 23/8/2021, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Lai Châu ban hành Thông báo số 74/TB-TTDVĐGTS đấu giá tài sản (quyền sử dụng đất). 
Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

Ngày 23/8/2021, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Lai Châu ban hành Thông báo số 73/TB-TTDVĐTTS đấu giá tài sản (xe ô tô đã qua sử dụng, quyền sử dụng đất).
Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

Ngày 19/8/2021, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu ban hành Thông báo số 72/TB-TTDVĐGTS đấu giá tài sản (quyền thuê đất và tài sản gắn liền với đất). 
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7.579
Hôm qua : 16.538
Tháng 09 : 321.270
Năm 2021 : 4.108.067
Tổng số : 63.699.451