• :
  • :
Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

Ngày 12/11/2021, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Lai Châu ban hành Thông báo số 109/TB-TTDVĐGTS đấu giá tài sản (quyền sử dụng đất).
Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

Ngày 3/11/2021, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu ban hành Thông báo số 103/TB-TTDVĐGTS đấu giá tài sản (quyền sử dụng đất). 
Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

Ngày 22/9/2021, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Lai Châu ban hành Thông báo số 87/TB-TTDVĐGTS đấu giá tài sản (quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất).
Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

Ngày 20/9/2021, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Lai Châu ban hành Thông báo số 85/TB-TTDVĐGTS đấu giá tài sản (Xe nâng; Bộ dây truyền thiết bị sản xuất đồng bộ gạch không nung; Nhà sản xuất chính, nhà làm việc và nhà ở công nhân + nhà ...
Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

Ngày 13/9/2021, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Lai Châu ban hành Thông báo số 84/TB-TTDVĐGTS đấu giá tài sản (quyền sử dụng đất).
Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

Ngày 6/9/2021, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Lai Châu ban hành Thông báo số 80/TB-TTDVĐGTS đấu giá tài sản (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).
Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

Ngày 30/8/2021, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Lai Châu ban hành Thông báo số 79/TB-TTDVĐGTS đấu giá tài sản (quyền sử dụng đất).
Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

Ngày 24/8/2021, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Lai Châu ban hành Thông báo số 77/TB-TTDVĐGTS đấu giá tài sản (quyền sử dụng đất).
Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

Ngày 23/8/2021, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Lai Châu ban hành Thông báo số 76/TB-TTDVĐGTS đấu giá tài sản (quyền sử dụng đất).
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 263
Hôm qua : 8.306
Tháng 11 : 366.166
Năm 2021 : 5.053.342
Tổng số : 64.644.726