• :
  • :
Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở đô thị tại đường Lê Duẩn và đường Trường Chinh, thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn

Thông báo đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở đô thị tại đường Lê Duẩn và đường Trường Chinh, thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn

Ngày 8/5/2023, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu ban hành Thông báo số 38/TB-TTDVĐGTS đấu giá tài sản (quyền sử dụng đất ở đô thị tại đường Lê Duẩn và đường Trường Chinh, thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn).
Thông báo đấu giá tài sản (Đấu giá lần thứ 3) quyền sử dụng đất ở đô thị tại thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

Thông báo đấu giá tài sản (Đấu giá lần thứ 3) quyền sử dụng đất ở đô thị tại thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

Ngày 11/4/2023, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu ban hành Thông báo số 29/TB-TTDVĐGTS đấu giá tài sản (Đấu giá lần thứ 3) quyền sử dụng đất ở đô thị của 19 thửa đất tại các Tổ dân phố: 15, 17, 21 thị trấn Tân Uyên, huyện ...
Thông báo đấu giá tài sản (Đấu giá lần thứ 3) quyền sử dụng của 05 thửa đất ở đô thị tại thị trấn Tam Đường, tỉnh Lai Châu

Thông báo đấu giá tài sản (Đấu giá lần thứ 3) quyền sử dụng của 05 thửa đất ở đô thị tại thị trấn Tam Đường, tỉnh Lai Châu

Ngày 27/3/2023, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu ban hành Thông báo số 21/TB-TTDVĐGTS đấu giá tài sản (Đấu giá lần thứ 3) quyền sử dụng của 05 thửa đất ở đô thị tại thị trấn Tam Đường, tỉnh Lai Châu.
Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

Ngày 22/3/2023, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu ban hành Thông báo đấu giá tài sản số 20/TB-TTDVĐGTS và Niêm yết đấu giá tài sản số 20/NY-TTDVĐGTS Quyền khai thác mỏ khoáng mỏ vật liệu san lấp Bó Lun, Pắc ta, Tân uyên. 
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Hôm nay : 260
Hôm qua : 8.092
Tháng 05 : 306.525
Năm 2023 : 2.471.863
Tổng số : 78.656.948