Danh sách người giám định tư pháp và tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Theo Công văn số 1489/STP-HCBTTP ngày 7/12/2021 của Sở Tư pháp).