• :
  • :
Báo cáo giá thị trường tháng 12 năm 2018

Báo cáo giá thị trường tháng 12 năm 2018

Tình hình giá cả thị trường trong tháng 12: giá lương thực, thực phẩm biến động nhẹ; giá cước vận tải hành khách, cước taxi ổn định; giá xăng, dầu, gas biến động nhẹ. Diễn biến cụ thể từng nhóm hàng như sau:
Báo cáo giá thị trường tháng 11 năm 2018

Báo cáo giá thị trường tháng 11 năm 2018

Tình hình giá cả thị trường trong tháng 11: giá lương thực, thực phẩm biến động nhẹ; giá cước vận tải hành khách, cước taxi ổn định; giá xăng, dầu, gas biến động nhẹ. Diễn biến cụ thể từng nhóm hàng như sau
Báo cáo giá thị trường tháng 10 năm 2018

Báo cáo giá thị trường tháng 10 năm 2018

Tình hình giá cả thị trường trong tháng 10: giá lương thực biến động nhẹ, giá thực phẩm ổn định; giá cước vận tải hành khách, cước taxi ổn định; giá xăng dầu giá gas biến động nhẹ. Diễn biến cụ thể từng nhóm hàng như sau:
Báo cáo giá thị trường tháng 9 năm 2018

Báo cáo giá thị trường tháng 9 năm 2018

Tình hình giá cả thị trường trong tháng 9: giá lương thực, thực phẩm biến động nhẹ; giá cước vận tải hành khách, cước taxi ổn định; giá xăng dầu biến động nhẹ, giá gas ổn định. Diễn biến cụ thể từng nhóm hàng như sau:
Báo cáo giá thị trường tháng 8 năm 2018

Báo cáo giá thị trường tháng 8 năm 2018

Tình hình giá cả thị trường trong tháng 8: giá lương thực, thực phẩm biến động nhẹ; giá cước vận tải hành khách, cước taxi ổn định; giá xăng dầu biến động nhẹ, giá gas tăng. Diễn biến cụ thể từng nhóm hàng như sau:
Bản đồ địa giới hành chính
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 292
Hôm qua : 5.172
Tháng 03 : 141.096
Năm 2020 : 197.707
Tổng số : 54.999.244